Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 292 lượt xem
Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y = log2018 (2017x - x - x2/2 - m) xác định với mọi x thuộc [0; +oo).
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
5^2+7^2+...+101^2
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 6 bởi nmai77438295 Học sinh (45 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
A= 10x - 9 phần 2x - 3  
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi MINH
 • tìm-x
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy AB bằng a, cạnh bên SA hợp với mặt đáy (ABCD) một góc 60 độ. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB.SD. Mặt phẳng (AMN) cắt SC tại E, tính thể tích khối chóp S.AMEN.
đã hỏi 20 tháng 9 trong Toán lớp 12 bởi Hoài Bảo
0 phiếu
1 trả lời 147 lượt xem
Tìm giá trị thực của tham số m để đường thẳng d: y = 2x + m tiếp xúc với parabol (P): y = (m–1)x2 + 2mx + 3m – 1
đã trả lời 19 tháng 9 trong Toán lớp 10 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 39 lượt xem
Giá trị m để hàm số nghịch biến trên tập xác định của chúng #T10 #HS Chúc bạn thành công @Minhkhongtuan443166
đã trả lời 19 tháng 9 trong Toán lớp 10 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (37.9k điểm)
+1 thích
1 trả lời 57 lượt xem
1) Cho hàm số y = x2 . Tìm các giá trị của m để đường thẳng Δ có phương trình y = x - m cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt A(x1; x2), B(x2; y2) thoả mãn: (x2 - x1) 4 + (y2 - y1) 4 = 18.  2) Tìm tất cả các bộ ba số nguyên tố a, b, c đôi một khác nhau thoả mãn điều kiện 20abc < 30(ab + bc + ca) < 21abc
đã trả lời 19 tháng 9 trong Toán lớp 10 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 186 lượt xem
Tìm m để hàm số đồng biến trên tập xác định.
đã trả lời 18 tháng 9 trong Toán lớp 11 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Thực trạng, nguyên nhân, hậu quả, giải pháp ô nhiễm môi trường ở xã Dương Liễu 
đã hỏi 14 tháng 9 trong Toán tiểu học bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
Dế mèn phiêu lưu ký có bao nhiêu nhân vật
đã trả lời 14 tháng 9 trong Toán tiểu học bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
đã trả lời 14 tháng 9 trong Toán lớp 6 bởi thanhtrong ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Tìm mđể phương trình y=x^3-3mx^2+9x cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt sao cho: (x1)^2 +(x2)^2 +(x3)^2 < 11 
đã trả lời 10 tháng 9 trong Toán lớp 12 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 124 lượt xem
Gọi S là tập hợp các giá trị thực của tham số m sao cho parabol (P): y= x^2-4x+m cắt Ox tại 2 điểm phân biệt A, B thoả mãn OA=3OB. Tính tổng T các phần tử của S?
đã trả lời 10 tháng 9 trong Toán lớp 10 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
     Cho tam giác ABC biết góc A= 130 độ, 2 đường phân giác AD và CE cắt nhau tại O. Tia phân giác góc ngoài của góc B cắt AC tại F.                        CMR:     a) BO vuông góc với BF                                       b) góc BOF= góc ADF                                       c) D, E, F thẳng hàng
đã hỏi 3 tháng 9 trong Toán lớp 7 bởi Nguyễn Hoàng Linh
0 phiếu
1 trả lời 52 lượt xem
Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là không đúng ? A. Nếu a // b và (α) vuông góc a thì (α) vuông góc với b B. Nếu ( ... ; a // b D. Nếu a // (α) và b vuông góc a thì b vuông góc (α)
đã trả lời 2 tháng 9 trong Toán lớp 11 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (2.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 232 lượt xem
Một hộp đựng 8 quả cầu vàng và 5 quả cầu đỏ (các quả cầu có bán kính không giống nhau). Hỏi số trường hợp có thể chọn ra được 3 quả cầu cùng màu từ hộp trên? A. 396                        B. 560                           C. 66                                   D. 69
đã trả lời 2 tháng 9 trong Toán lớp 11 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (2.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.2k lượt xem
Từ tập hợp X = {1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9}, lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số đôi một khác nhau đồng thời luôn có mặt hai chữ số 4, 5 và hai chữ số này đứng cạnh nhau? A. 78                           B.114                      C. 189                       D. 135  
đã trả lời 2 tháng 9 trong Toán lớp 11 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (2.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
cho S.ABCD đáy hình thang , AB đáy lớn . gọi M , N lần lượt là trung điểm SB , SC  a) Tìm giao tuyến (SAD) và (SBC)          b) Tìm giao tuyến (DCM) VÀ (SAB)  c) Tìm giao điểm I của SC và (ADM)       d) Tìm thiết diện của chóp và (AMN)
đã trả lời 31 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi anhyeucamlinh0410732 Học sinh (63 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Cho hình chóp S.ABCD đáy lớn AB. Gọi I, J, K tương ứng thuộc SA, AB, BC. Tìm giao điểm của IK với (SBD) và giao điểm của SD, SC với (IKJ)
đã trả lời 31 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (2.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 18 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
đã trả lời 28 tháng 8 trong Toán lớp 6 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (2.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 166 lượt xem
Cho hình chóp S.ABCD là hình bình hành tâm O . M,N,P lần lượt là trung điểm của AD,SA,SB . a/ Tìm giao tuyến của (MNP) và( SAB)  b/ Tìm giao tuyến của (MNP) và (SBD)
đã trả lời 28 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 220 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 167 lượt xem
Một hộp có 12 quả bóng khác nhau; trong đó có 5 quả màu đỏ, 4 quả màu vàng, 3 quả màu xanh. Lấy ngẫu nhiên 5 quả bóng trong hộp. Gọi A là biến cố “Khi lấy 5 quả bóng phải có ít nhất 2 quả màu đỏ và ít nhất 2 quả màu vàng”. Tính xác suất của biến cố A
đã trả lời 28 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 173 lượt xem
Từ một hộp chứa 30 quả cầu được đánh số từ 1 đến 30, có bao nhiêu cách chọn 4 quả cầu sao cho tổng các số trên các quả cầu được chọn là một số chẵn?
đã trả lời 28 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
Đồ thị hàm số y= x2 - 4x + m và đường thẳng y = 3 tiếp xúc với nhau khi: A. m = 3 B. m >= 3 C. m > -7 D. m = -7
đã trả lời 28 tháng 8 trong Toán tiểu học bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Tìm số tự nhiên n sao cho 21 chia hết cho 2n+1
đã trả lời 28 tháng 8 trong Toán lớp 6 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 77 lượt xem
Trong khai triển Newton của nhị thức ( 1-3x)^10, hệ số của số hạng đứng chính giữa là ?
đã trả lời 27 tháng 8 trong Toán lớp 11 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 50 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 32 lượt xem
Tập hợp Q các số hữu tỉ bao gồm : A. Các số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm;. B. Các số hữu tỉ âm và số ... hữu tỉ âm và số 0. D. Các số hữu tỉ dương và số 0.
đã trả lời 27 tháng 8 trong Toán lớp 7 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.3k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. phamngoctienpy1987844

  1008 Điểm

 2. minhnhatienthanh816

  312 Điểm

 3. Babyshort

  200 Điểm

 4. Đức lượng♥ NGTT

  60 Điểm

 5. kieuanhsue715

  55 Điểm

 6. nguyencun3091982669

  55 Điểm

 7. ongcaosuhunghien725

  50 Điểm

 8. minhhieu2606111003

  50 Điểm

 9. gacon123456

  50 Điểm

 10. phamthihoai7533405

  50 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...