Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Mấy bạn cho mình hỏi kỳ 1 mình tổng kết 8,8 HS giỏi kỳ 2 mình tk 8,5 HS khá vì 1 trong 3 môn chính ko môn nào trên 8. Vậy tổng kết cuối năm mình đc hs giỏi ko?  
đã trả lời 17 giờ cách đây trong Toán tiểu học bởi trinhtuanhung4a623 Thần đồng (561 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Cho tam giác MHK vuông tại H, thì: A. > 90o B. = 1800 C. < 900 D. =900
đã trả lời 17 giờ cách đây trong Toán lớp 7 bởi idog480430 Thần đồng (695 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Với kết luận nào sau đây là đúng ? A. B. C. D.
đã trả lời 17 giờ cách đây trong Toán lớp 7 bởi idog480430 Thần đồng (695 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
đã trả lời 17 giờ cách đây trong Toán lớp 7 bởi Đức lượng♥ NGTT Tiến sĩ (10.9k điểm)
 • giúp_mình_nha_mấy_bạn
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
ko đạt thể dục cả năm có lên lớp k ạ
đã trả lời 21 giờ cách đây trong Toán lớp 11 bởi ledoanducphong6cntt2021264 Thần đồng (844 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
|x-1|+2y=5 2|x-1|-3y=-4
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Toán tiểu học bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (9.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 6 lượt xem
Cho a, b, c > 0 và abc = 1. Chứng minh: (a + 1)(b + 1)(c + 1) ≥ 8
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (9.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Tính giá trị của biểu thức -3x^2y^3 tại x = - 2 và  y = - 1
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (9.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Tìm số tự nhiên có ba chữ số, tổng các chữ số là 17, chữ số hàng chục là 4. Nếu đổi chỗ chữ số hàng trăm và đơn vị cho nhau thì giảm 99 đơn vị
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi idog480430 Thần đồng (695 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 37 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Có hai số vô tỉ dương nào mà tổng là số hữu tỉ không?
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi idog480430 Thần đồng (695 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Chứng minh rằng tổng của một số hữu tỉ với một số vô tỉ là một số vô tỉ.
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi idog480430 Thần đồng (695 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
ai giúp mik giải thik góc so le trong sao cho dễ hiểu đc ko? mình đang rất cần :D  
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi kieuanh06082009496 Học sinh (307 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
: Cho tam giác ABC có: AB = 3  cm; BC = 4cm; AC = 5cm. So sánh các góc A, B, C?
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi idog480430 Thần đồng (695 điểm)
+1 thích
1 trả lời 10 lượt xem
Một xạ thủ bắn súng . Điểm số đạt được sau mỗi lần bắn được ghi vào bảng sau: 10 9 10 9 9 9 8 9 9 10 9 10 10 7 8 10 8 9 8 9 ... bảng tần số . Nêu nhận xét c. Tính số trung bình cộng của dấu hiệu ?
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi nguyenhoangminh7chht991 Thần đồng (789 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 4 lượt xem
Cho các đa thức: A(x) = x3 + 3x2 – 4x – 12                      B(x) = x3  – 3x2 + 4x  + 18 a. Hãy tính: A(x) + B(x) và A(x) – B(x) b. Chứng tỏ rằng x = – 2 là nghiệm của đa thức A(x) nhưng không là nghiệm của đa thức B(x)   
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi nguyenhoangminh7chht991 Thần đồng (789 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
Cho tam giác ABC vuông tại A(AB>AC).Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD=AC. a)CM tam giác ABD= tam giác ABC. b)Gọi M là trung điểm của BD, N là trung điểm của BC. CM tam giác AMN cân và MN song song với DC. c)Cho AB =9cm, DN cắt AB tại I. CM: C, I, M thẳng hàng và tính độ dài IA.
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi Kanao Học sinh (55 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Điểm Văn hiện tại của em là 4.5 thì có cách nào để hsk ko ạ ?  
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán tiểu học bởi ledoanducphong6cntt2021264 Thần đồng (844 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Em có hai môn đtb 7.0 và 7.4 còn các môn còn lại trên 8.0 thì có được hsg ko ạ
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi ledoanducphong6cntt2021264 Thần đồng (844 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán tiểu học bởi idog480430 Thần đồng (695 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Tìm các đơn thức đồng dạng với đơn thức 2x2y
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi idog480430 Thần đồng (695 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, BC = 5cm. Độ dài cạnh AC bằng bao nhiêu?
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi idog480430 Thần đồng (695 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
d) = cot(√2x2 + 1)
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi KimYuri
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Đóng vai anh thanh niên và kể lại truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long.
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Toán tiểu học bởi ledoanducphong6cntt2021264 Thần đồng (844 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
: Cho (AB (D BC). Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = AB. Chứng minh ADB = ADE Chứng minh AD là đường trung trực của BE
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi phamthithuyhien2103385 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Toán tiểu học bởi ledoanducphong6cntt2021264 Thần đồng (844 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, BC = 5cm. Độ dài cạnh AC bằng bao nhiêu?
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi Đức lượng♥ NGTT Tiến sĩ (10.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
 Cho các đa thức: A(x) = x3 + 3x2 – 4x – 12                      B(x) = x3  – 3x2 + 4x  + 18 a. Hãy tính: A(x) + B(x) và A(x) – B(x) b. Chứng tỏ rằng x = – 2 là nghiệm của đa thức A(x) nhưng không là nghiệm của đa thức B(x)   
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi nguyenminhdv9289 Học sinh (214 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 15 lượt xem
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB < AC, đường phân giác BD. Từ D vẽ DE vuông góc với BC tại E. a. Chứng minh ABD = EBD b. Chứng minh AD < DC c. Tia ED cắ ... i N. Gọi M là trung điểm của CN. Chứng minh ba điểm B, D, M thẳng hàng.
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi nguyenhoangminh7chht991 Thần đồng (789 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Tìm bậc của những đơn thức sau: 2x , 3y2 , x2y3xy              Tìm bậc của các đa thức sau: x+2 ;  x2y – 3x +2 ; 2x2y4 – x3 + y7
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi nguyenhoangminh7chht991 Thần đồng (789 điểm)
+1 thích
1 trả lời 9 lượt xem
G là trọng tâm của một tam giác, G là giao điểm của 3 đường gì?
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi ductien3290231 Học sinh (60 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. Khang1000

  2061 Điểm

 2. Babyshort

  1041 Điểm

 3. jjaltoon51049

  981 Điểm

 4. Robloxian

  899 Điểm

 5. thuythanh1905207625

  859 Điểm

 6. ledoanducphong6cntt2021264

  844 Điểm

 7. nguyenhoangminh7chht991

  789 Điểm

 8. idog480430

  577 Điểm

 9. trinhtuanhung4a623

  561 Điểm

 10. phamthunhien2997388

  432 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...