Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán - Các câu hỏi và trả lời gần đây

+2 phiếu
1 trả lời 131 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 149 lượt xem
ABC vuông tại A, vẽ AH vuông góc BC (H thuộc BC). CMR 2AH^2+BH^2+CH^2=BC^2
đã trả lời 21 giờ cách đây trong Toán lớp 7 bởi Nguyentrantunhan ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (3.2k điểm)
+1 thích
1 trả lời 153 lượt xem
cho tam giác abc vuông tại a ; m thuộc bc . chứng minh mb^2+mc^2=2am^2
đã trả lời 21 giờ cách đây trong Toán lớp 7 bởi Nguyentrantunhan ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 52 lượt xem
Cho  cântại A trên cạnh AB lấy điểm D vẽ DI cắt tia đối của CA tại E sao cho I là trung điểm của DE.cm B,I,C thẳng hàng
đã trả lời 21 giờ cách đây trong Toán tiểu học bởi Nguyentrantunhan ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Cho dãy số \((u_n)\) với \(\left\{\begin{matrix} u_1=2\\ u_{n+1}-u_n=2n-1 \end{matrix}\right.\). Tìm số hạng tổng quát \(u_n\) của dãy số
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Có bao nhiêu xâu nhị phân có độ dài n trong đó không có hai bit 1 đứng cạnh nhau?
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Có 15 đại biểu ngồi quanh một bàn tròn sao cho không có vị nào ngồi đúng chỗ của mình như ban tổ chức đã sắp xếp (các vị trí được xếp cách đều nhau). Chứng minh rằng có thể xoay bàn để có ít nhất hai đại biểu ngồi đúng chỗ của mình. ` Hãy chỉ ra một cách xếp sao cho có đúng một đại biểu ngồi đúng chỗ và mọi cách xoay bàn cũng chỉ có không quá một đại biểu ngồi đúng chỗ.
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Cho tập M gồm 2002 số nguyên dương, mỗi số chỉ có ước nguyên tố không vượt quá 23. Chứng minh rằng tồn tại 4 số phân biệt trong M có tích là lũy thừa bậc 4 của một số nguyên.
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Toán lớp 10 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Tìm tổng tất cả các giá trị m để phương trình \(x^4-2(m+1)x^2+2m+1=0\) có bốn nghiệm phân biệt lập thành một cấp số cộng.
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi Nguyentrantunhan ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Giả sử một tam giác có thể đặt vào trong một hình vuông đơn vị sao cho tâm của hình vuông không nằm trong tam giác. Chứng minh rằng có ít nhất môt cạnh của tam giác không vượt quá 1.
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Toán lớp 10 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Cho tứ giác ABCD và một điểm S không thuộc mp (ABCD ). Trên đoạn SC lấy một điểm M không trùng với S và C . Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (ABM )
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Cho dãy số \((u_n)\) xác định bởi: \(u_1=\sqrt2\) và \(u_{n+1}=\sqrt{2+u_n},\mathbb{\forall} n \mathbb{\in} \mathbb{N} ^*\).Tìm Số hạng tổng quát của dãy số \((u_n)\)
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
+1 thích
1 trả lời 10 lượt xem
tìm x,y,z biết : 20/x=1/y=z/36=-5/45
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 6 bởi Letram Cử nhân (4.3k điểm) 26 71 109
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
tìm x,y thuộc Z biết 2xy-x+3y=0  
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Toán lớp 6 bởi GiaNgoc54 ● Quản Trị Viên Học sinh (338 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 27 lượt xem
Tìm số nguyên \(x\) biết \((x+2)(x+3)=0\)
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Toán lớp 6 bởi 019minions384 Học sinh (67 điểm) 1
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Trong mp (α) cho tam giác ABC . Một điểm S không thuộc (α) . Trên cạnh AB lấy một điểm P và trên các đoạn thẳng SA, SB ta lấy lần lượt hai điểm M, N sao cho MN không song song với AB . a. Tìm giao điểm của đường thẳng MN với mặt phẳng (SPC ) b. Tìm giao điểm của đường thẳng MN với mặt phẳng (α)
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (15.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Cho tứ diện ABCD , M là một điểm bên trong tam giác ABD , N là một điểm bên trong tam giác ACD . Tìm giao tuyến của các cặp mp sau a. (AMN) và (BCD) b. (DMN) và (ABC )
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (15.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Cho tam giác ABC nằm trong mp ( P) và a là mộtđường thẳng nằm trong mp ( P) và không song song với AB và AC . S là một điểm ở ngoài mặt phẳng ( P) và A’ là một điểm thuộc SA . Xđ giao tuyến của các cặp mp sau a. mp (A’,a) và (SAB) b. mp (A’,a) và (SAC) c. mp (A’,a) và (SBC)
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (15.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Cho tam giác ABC và một điểm S không thuộc mp (ABC ) , một điểm I thuộc đoạn SA . Một đường thẳng a không song song với AC cắt các cạnh AB, BC theo thứ tự tại J , K. Tìm giao tuyến của các cặp mp sau : a. mp ( I,a) và mp (SAC ) b. mp ( I,a) và mp (SAB ) c. mp ( I,a) và mp (SBC )
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (15.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Cho bốn điểm A,B,C,D không cùng thuộc một mặt phẳng . Trên các đoạn thẳng AB, AC, BD lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho MN không song song với BC. Tìm giao tuyến của ( BCD) và ( MNP)
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (15.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Cho bốn điểm A ,B ,C , D không cùng nằm trong một mp a. Chứng minh AB và CD chéo nhau b. Trên các đoạn thẳng AB và CD lần lượt lấy các điểm M, N sao cho đường thẳng MN cắt đường thẳng BD tại I . Hỏi điểm I thuộc những mp nào . Xđ giao tuyến của hai mp (CMN) và ( BCD)
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (15.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 lập được bao nhiêu số tự nhiên, mỗi số gồm 6 chữ số khác nhau và tổng các chữ số hàng chục hàng trăm, hàng nghìn là 8?
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi thanhtrong Cử nhân (4.4k điểm) 24 39 78
+1 thích
3 câu trả lời 64 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Gọi \( \left(H\right)\) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y=\sqrt{x} \) và đường thẳng x-2y=0. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay \(\left(H\right ... } (đvtt). \) C. \(\frac{8\pi }{3} (đvtt).\) D. \(\frac{18\pi }{15} (đvtt).\)
đã trả lời 19 tháng 1 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
Tìm n>1, n là số nguyên tố sao cho 2^n+n^2 là số nguyên tố.  
đã hỏi 17 tháng 1 trong Toán lớp 8 bởi phuphuphu Thần đồng (1k điểm) 2 4 8
+1 thích
1 trả lời 86 lượt xem
1)-n -5 chia hết + 2 2) 3n-1chia hết 5n + 2 3 ) n2 + 5n - 7chia hết n +5 tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khi chia cho 4 dư 1 và chia cho 25 dư 3
đã trả lời 16 tháng 1 trong Toán lớp 6 bởi nguyenquynh1511 Học sinh (361 điểm) 1 6
0 phiếu
2 câu trả lời 11 lượt xem
\( {3n+2 \over n-1}\) tìm n
đã trả lời 16 tháng 1 trong Toán lớp 6 bởi nguyenquynh1511 Học sinh (361 điểm) 1 6
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
Lớp 12A có 36 em học sinh, trong đó có 15 học sinh nam. a) Gọi ngẫu nhiên 4 em kiểm tra bài cũ. Tính xác suất để trong 4 em đó có ... ;ởng. Tính xác suất để ban cán sự lớp có ít nhất 1 nữ.
đã trả lời 16 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Cho dãy số \((u_n)\) biết \(u_1=1\) và \(u_{n+1}=\dfrac{u_{n+2}}{u_{n+1}}\). Tìm số hạng thứ \(u_{10}\)
đã trả lời 15 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi Nguyentrantunhan ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n≥1 ta có bất đẳng thức \(|sin \ nx|<n|sin \ x| \ , \ \forall x \in R\)
đã hỏi 14 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n≥1 ta có: a) \(\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+...+\sqrt{2+\sqrt2}}}}=2cos\dfrac{\pi }{2^{n+1}} \ ; \ n \ dấu \ căn\) b) Chứng minh các đẳng thức \(sin \ x+sin \ 2x+...+sin \ nx =\dfrac{sin\dfrac{nx}{2}sin\dfrac{(n+1)x}{2}}{sin\dfrac{x}2};x \ne k2 \pi, n\ge 1\)
đã hỏi 14 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Trong dịp Tết Tân Sửu, Lan và Ngọc nảy sinh ý tưởng mua dây cột tóc vải Srunchies mua về và bán lại cho các bạn nữ trong trư ... lại với giá bao nhiêu để có lợi nhuận đạt tỉ lệ 35%?
đã trả lời 13 tháng 1 trong Toán lớp 8 bởi chihuahua Học sinh (55 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số 2, 3, 6, 7, 9 . a) Tính số phần tử của tập hợp S . b) Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp S . Tính xác suất để số được chọn là số chẵn.
đã hỏi 12 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Cho A,B ở cùng 1 nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy. Kẻ AH,BK cùng vuông góc với xy ở H và K sao cho AH=BK 1,So sánh tam giác AHKvà tam giác BKH 2,Gọi O là giao điểm của AK và BH. Chứng minh tam giác OHK là tam giác cân
đã trả lời 11 tháng 1 trong Toán lớp 7 bởi phuphuphu Thần đồng (1k điểm) 2 4 8
0 phiếu
2 câu trả lời 15 lượt xem
Anh A và chị B cùng viết ngẫu nhiên lên bảng hai số có ba chữ số đôi một khác nhau. Xác suất để các số anh A, chị B viết ra có các chữ số như nhau và tổng lập phương các chữ sỗ ở mỗi sốđó chia hết cho 3 là: 
đã trả lời 11 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi thanhtrong Cử nhân (4.4k điểm) 24 39 78
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Cho đa giác đều 20 đỉnh. Lấy ngẫu nhiên 4 đỉnh của đa giác. Tính xác suất để 4 đỉnh lấy được tạo thành tứ giác có hai góc ở hai đỉnh kề chung một cạnh đáy của tứ giác là 2 góc tù
đã trả lời 11 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi phuphuphu Thần đồng (1k điểm) 2 4 8
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
* Lưu ý : Bài này mình đã có đáp án của 3 câu a, b, c nhưng mình vẫn ghi đủ đề bài để các bạn có thể vẽ hình chính xác nhất. Các bạn giải giúp mình câu d là được. Mình cảm ơn rất nhiều ! Cho tam giác ABC vuông tại góc A, có góc C=40 độ. a) Tính góc B (Đáp án : ... thẳng DE và đường thẳng AB. Chứng minh : tam giác ADF = tam giác EDC (Đáp án : tam giác ADF = tam giác EDC) d) Chứng minh : AE // FC  
đã hỏi 11 tháng 1 trong Toán lớp 7 bởi Bloom81003 Học sinh (166 điểm) 4
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
AB là một đoạn thẳng có độ dài 5 đơn vị trong hệ toạ độ Oxy. Toạ độ x và y của A và B là các số nguyên thoả mã ... ; \(0 \leq y \leq 9\). Hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng AB thoả mãn?
đã hỏi 11 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Cho một bảng hình chữ nhật kích thước 12x11 gồm 132 ô vuông đơn vị. Chọn ngẫu nhiên một hình chữ nhật được tạo ... ;ng. Tính xác suất để hình được chọn là hình vuông.
đã hỏi 10 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
Tìm n thuộc N* biết rằng 1+3+5+7+...+2n-1=225  
đã trả lời 8 tháng 1 trong Toán lớp 6 bởi phuphuphu Thần đồng (1k điểm) 2 4 8
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. thanhtrong

  1648 Điểm

 2. phuphuphu

  758 Điểm

 3. trannhat900

  535 Điểm

 4. Minayo_Lovell

  516 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. thanhtrong

  132 Điểm

 2. trannhat900

  119 Điểm

 3. Nguyentrantunhan

  102 Điểm

 4. phuphuphu

  94 Điểm

...