search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Lớp 6/7 TK nay đã là Selfomy - vẫn là nền tảng hỗ trợ học sinh Việt Nam tự học mà bạn yêu thích! Tìm hiểu thêm

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước

Dành cho người mới


 1. Sarah_Zin_cute

  6276 Điểm

 2. nguyendindan

  2500 Điểm

 3. quin

  1118 Điểm

 4. nguyendavit123

  1000 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

60.8k câu hỏi

203k câu trả lời

60.8k bình luận

10.4k thành viên

Toán - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 6 lượt xem
bội của 50000 là bao nhiêu ạ ai giúp em với  
đã trả lời 1 giờ cách đây trong Toán lớp 6 quin Cử nhân 3.3k điểm 6 15 118
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
đã trả lời 7 giờ cách đây trong Toán lớp 7 tahoainam1.6vietyen442 Học sinh 65 điểm 1
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
T&igrave;m x &#273;&#7875; A < 0
đã trả lời 18 giờ cách đây trong Toán lớp 9 tuongvy9647hn Tiến sĩ 17.7k điểm 15 23 199
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Cho a,b,c l&agrave; c&aacute;c s&#7889; nguy&ecirc;n d&#432;&#417;ng th&#7887;a m&atilde;n &#273;&#7859;ng th&#7913;c: CMR:M&#7885;i &#432;&#7899;c l&#7867; c&#7911;a s&#7889; ab+c &#273;&#7873;u c&oacute; d&#7841;ng 4k+1
đã hỏi 18 giờ cách đây trong Toán lớp 9 phatnguyen25 Cử nhân 1.6k điểm 9 23 51
1 thích
1 trả lời 15 lượt xem
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Toán lớp 9 luongminhngoc2006 Học sinh 197 điểm 1 2 9
0 phiếu
1 trả lời 316 lượt xem
rút gọn căn bậc 2 của (4-căn bậc 2 của 7) + căn bậc 2 của (4+căn bậc 2 của 7)
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Toán lớp 9 luongminhngoc2006 Học sinh 197 điểm 1 2 9
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
T&igrave;m x bi&#7871;t -Mong Selfomy duy&#7879;t l&#7865; tr&#432;&#7899;c Ch&#7911; nh&#7853;t tu&#7847;n n&agrave;y &#7841; >.<-</p>
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Toán lớp 7 luongminhngoc2006 Học sinh 197 điểm 1 2 9
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
R&uacute;t g&#7885;n
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Toán lớp 9 nthanhnhat Cử nhân 2.1k điểm 9 21 79
1 thích
2 câu trả lời 53 lượt xem
 Tính giá trị biểu thức
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 6 longvu999 Học sinh 408 điểm 1 4 10
0 phiếu
2 câu trả lời 206 lượt xem
Tìm x, y, z biết: x-y = 2011 ; y-z = - 2012 ; z+x = 2013 
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 6 longvu999 Học sinh 408 điểm 1 4 10
0 phiếu
2 câu trả lời 13 lượt xem
Tìm x 32/2^x=2
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 7 longvu999 Học sinh 408 điểm 1 4 10
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 6 longvu999 Học sinh 408 điểm 1 4 10
0 phiếu
2 câu trả lời 10 lượt xem
Tính nhanh:  
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 6 longvu999 Học sinh 408 điểm 1 4 10
0 phiếu
2 câu trả lời 7 lượt xem
Tìm x biết:
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 6 longvu999 Học sinh 408 điểm 1 4 10
0 phiếu
2 câu trả lời 9 lượt xem
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 6 longvu999 Học sinh 408 điểm 1 4 10
0 phiếu
3 câu trả lời 19 lượt xem
Tính
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 7 longvu999 Học sinh 408 điểm 1 4 10
0 phiếu
2 câu trả lời 18 lượt xem
Tính tổng: A = 4/2.4 + 4/4.6 + 4/6.8 + .... + 4/2018.2020
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 6 longvu999 Học sinh 408 điểm 1 4 10
0 phiếu
3 câu trả lời 14 lượt xem
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán tiểu học longvu999 Học sinh 408 điểm 1 4 10
0 phiếu
2 câu trả lời 5 lượt xem
Tổng của hai số là 7,61 nếu số hạng thứ nhất gấp lên bốn lần ,số hạng thứ hai gấp lên năm lần thì tổng hai số mới sẽ là 35,92.Tìm hai số ban đầu.
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán tiểu học longvu999 Học sinh 408 điểm 1 4 10
0 phiếu
2 câu trả lời 10 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
Loading...
...