Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
A = √72 + 1/5. √50 - √162
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Một xe máy và một ô tô cùng khởi hành đi từ thành phố A đến thành phố B cách nhau 120 km. Vì vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy 10km/h nên ô tô di đến B sơm hơn xe máy 36 phút. Tính vận tốc của xe máy
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH ( H thuộc BC). Biết AB = 3 cm, BC = 5 cm a) Tính độ dài các đoạn thẳng AC và AH b) Gọi I là trung điểm của AC, tính độ dài đoạn thẳng AI và số đo góc ABI (làm tròn đến độ)
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
a) d1: 2x+6y-1=0;d2:x+2y+2=0 b) d1: 4x+3y-1=0;d2:-x-2y+6=0
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (905 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
cho d1 :mx+(m+1)y+2m=0 và d2:2x+y-2=0.
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (905 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
Cho parabol y = x^2 có đồ thị (P) và đường thẳng (d): y = 2x + m -2 với m là tham số. Tìm giá trị của tham số m để đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
a/b^2 + 16 + b /c^2+16 + c / a^2 + 16 ≥ 3/8
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
a) Hàm số trên đồng biến, nghịch biến khi nào ? b) Vẽ đồ thị hàm số trên
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
a) 4x^2 - 5x = 0 b) 2x^2 - 3x - 2 = 0
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
Chứng tỏ phương trình trên có hai nghiệm phân biệt với mọi m
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
Một hồ bơi hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 6m và diện tích bằng 112m^2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 242 lượt xem
Lớp 10A có 7 HS giỏi Toán, 5 HS giỏi Lý, 6 HS giỏi Hoá, 3 HS giỏi cả Toán và Lý, 4 HS giỏi cả Toán và Hoá, 2 HS giỏi cả Lý và Hoá, 1 ... ;t môn (Toán, Lý , Hoá ) của lớp 10A là: A. 9 B. 10 C. 18 D. 28
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Toán lớp 10 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (210 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 157 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Viết đa thức P thu gọn với 3 biến x, y, z thỏa mãn điều kiện: Q có 10 hạng tử; tất cả các hạng tử của Q đều có hệ số bằng 1 và có bậc 3.
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Toán lớp 8 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (210 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (210 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 16 lượt xem
a.√x=√−x b.3x−√x−2=√2−x+6 c.√3−xx−3=x+√x−3 d.√3−xx−3=x+√x−3  
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (905 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
a.x+√x−1=2+√x−1 b.x+√x−1=0,5+√x−1 c.x2√x−5=3√x−5  
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (905 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
a) (x+2 )/3 – x + 1 > x + 3 b) (3x+5 )/2-1 ≤ (x+2)/3 + x c) (1 – √2)x < 3 – 2 √2 d) (x + √3)2 ≥ (x – √3)2 + 2
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (905 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
a) (x+2 )/3 – x + 1 > x + 3 b) (3x+5 )/2-1 ≤ (x+2)/3 + x c) (1 – √2)x < 3 – 2 √2 d) (x + √3)2 ≥ (x – √3)2 + 2
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (905 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
a) m(x – m) ≤ x – 1 ; b) mx + 6 > 2x + 3m c) (x + 1)k + x < 3x + 4 d) (a + 1)x + a + 3 ≥ 4x + 1
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (905 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
  Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 – 6, một rạp chiếu phim phục vụ các khán giả của một bộ phim hoạt hình. Vé được bán ra có hai loại: Loại 1 (dành cho trẻ từ 6 – 13 tuổi): 50 000 đồng/vé; Loại 2 (dành cho người trên 13 tuổi): 100 000 đồng/vé. Người ta tính toán rằng, để không phải bù lỗ thì số tiền vé thu được ở rạp chiếu phim này phải đạt tối thiểu 20 triệu đồng
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (905 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
Trong tình huống mở đầu, gọi x là số vé loại 1 bán được và y là số vé loại 2 bán được.  a) Các số nguyên không âm x và y thỏa mãn điều kiện gì để số tiền bán vé thu được đạt tối thiểu 20 triệu đồng? b) Nếu số tiền bán vé thu được nhỏ hơn 20 triệu đồng thì x và y thỏa mãn điều kiện gì?
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (905 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
a) 3x + 2y ≥ 300; b) 7x + 20y < 0.
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (905 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
a) 2x + 3y > 6; b) 22x + y ≤ 0; c) 2x2 – y ≥ 1.
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (905 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
Em có thể sử dụng bao nhiêu phút gọi nội mạng và bao nhiêu phút gọi ngoại mạng trong một tháng nếu em muốn số tiền phải trả ít hơn 200 nghìn đồng?
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (905 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
3(m^2-1)x^2+2(m-1)x-1>0 vô nghiệm
đã hỏi 3 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (905 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
(1-x^2)(x^2-4x-12)≥0
đã trả lời 31 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
x^2-6x+9>0
đã trả lời 31 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
-x^2+8x-16
đã hỏi 29 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi linhnguyenkhanh2572008812 Học sinh (215 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 15 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
Cho biểu thức Tìm giá trị nhỏ nhất mà A có thể đạt được.
đã trả lời 26 tháng 1 trong Toán lớp 9 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
Cho hai đường tròn (O) và (O’) ở ngoài nhau. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài AB và tiếp tuyến chung trong EF, A, E ∈ (O); B, F ∈ (O’) a. Gọi M là giao điểm của AB và EF. Chứng minh: ∆ AOM ∾ ∆ BMO’ b. Chứng minh: AE ⊥ BF c. Gọi N là giao điểm của AE và BF. Chứng minh: O,N,O’ thẳng hàng.
đã trả lời 26 tháng 1 trong Toán lớp 9 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
Trong cùng một hệ trục toạ độ vuông góc, cho parapol và đường thẳng (d): y = mx – 2m – 1. 1. Vẽ (P) 2. Tìm m sao cho (d) tiếp xúc với (P) 3. Chứng tỏ (d) luôn đi qua điểm cố định A ∈ (P)
đã trả lời 26 tháng 1 trong Toán lớp 9 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.5k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

  1. Darling_274

    605 Điểm

  2. 333cuchillthoi302

    159 Điểm

  3. nguyenmanh04102009212

    147 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...