Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Có bạn nào biết làm  bài này thì giúp mình nha mình đang cần gấp trước 2 giờ( rất gấp rồi chỉ còn 1 tiếng) mình cảm ơn nhiều (KO dùng hình bình hành, đường cao, tam giác cân, đường trung tuyến hay các kiến thức lớp 8) .Làm ơn hãy trả lời nhanh Cho AABC có BAC =90° , BM là tia phân ... 1. Chứng minh BI vuông góc với EC d) Kẻ AH 1 EM (He EM) , kẻ KP 1 MC (Pe MC). Các đường thẳng AH và BI cắt nhau
đã trả lời 11 giờ cách đây trong Toán lớp 7 bởi phamthithuyhien2103385 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (860 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
đã trả lời 11 giờ cách đây trong Toán lớp 6 bởi phamthithuyhien2103385 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (860 điểm)
 • dễ
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
đã hỏi 17 giờ cách đây trong Toán lớp 7 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
đã hỏi 20 giờ cách đây trong Toán tiểu học bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 7 lượt xem
mạng máy tính là gì
đã trả lời 23 giờ cách đây trong Toán tiểu học bởi umenihon713 Học sinh (365 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
C=|x^2+5|-3*|1-2x|-x^2+10
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi Banam27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (500 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
 Chứng minh 3 số nguyên liên tiếp chia hết cho 6
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Toán lớp 6 bởi tothimai1983637 Học sinh (60 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
Tìm x, y, z: và và
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi Banam27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (500 điểm)
+1 thích
1 trả lời 69 lượt xem
Tìm x, y, z: và
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi Banam27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (500 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
Tìm x:
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi Banam27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (500 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 0 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
Tính C = 1.4 + 2.5 + 3.6 + 4.7 + … + n(n + 3)
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi xuankhanh490023489 Học sinh (467 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y=(-2x+3)(x-1), với
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 10 bởi Banam27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (500 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Chứng minh rằng nếu x,y,z là số dương thì
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 10 bởi Banam27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (500 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Tính: B = 4x(2x + y ) + 2y (2x+y) - y (y+2x) với x=1/2, y= -3/4 Giúp mk với ah ?
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 8 bởi Banam27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (500 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Chứng minh đẳng thức: a) a(b-c) - b(a+c) + c(a-b) = -2bc b) a(1-b) + a(a^2-1) = a(a^2-b) _phingoclinh.vn1011_
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 8 bởi Banam27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (500 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Biết số a chia cho 7 dư 3, số b chia cho 7 dư 2 Hỏi a+b chia 7 dư bao nhiêu.
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 6 bởi Banam27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (500 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 15 lượt xem
\(9x^2 - 6x + 2 = 0\)
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 8 bởi Banam27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (500 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
So sánh A và B biết: A = \(\frac{-18}{91}\) B = \(\frac{-23}{114}\)
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán tiểu học bởi Banam27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (500 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
A B a.0/5 1.là số hữu tỉ dương a.-7/-11 2.là số hữu tỉ âm c.-2/13 3.không phải là số hữu tỉ c.0/3 4.Vừa là số hữu ... ;ng phải là số hữu tỉ âm cũng không phải là số hữu tỉ dương
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi Banam27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (500 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
\(\begin{cases} 2xy+x+y=2\\x^3+y^3=8\end{cases}\)
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi Banam27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (500 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 12 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 46 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 8 bởi phamthithuyhien2103385 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (860 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
x/3 bằng y/8 bằng z/5 và 3x cộng y trừ 2z bằng 14  
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi Banam27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (500 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Tìm GTNN  của  C= x^2-x+1/4 D= (x-1)^2+ (x-3)^2 E= 2x^2+2y ( với 2x + y= 6)
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 8 bởi Banam27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (500 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Câu hỏi như sau :1 và 1/3 : 1 và 1/5 bằng bao nhiêu ạ
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán tiểu học bởi phamthithuyhien2103385 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (860 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
(x-1)^x+2=(x-1)^x+4
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi Banam27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (500 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
A : y = -3x + 2 ,  B : y = 4x + 17, 
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi Banam27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (500 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
tính tổng S = 1+ 5/7+5/7^2+5/7^3+....+5/7^55
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 6 bởi Banam27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (500 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
5x=8y; 2x-y=10
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi Banam27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (500 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
phân tích đa thức : (a+b) - 2(a+b) +1 Mik đang cần lắm lắm!
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 8 bởi Banam27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (500 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
tìm x  
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán tiểu học bởi Banam27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (500 điểm)
0 phiếu
4 câu trả lời 2.7k lượt xem
Định nghĩa lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi phamthithuyhien2103385 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (860 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 7 bởi vuhuongkhoi659 Học sinh (55 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
Hãy phân tích tác động của con người đến quá trình phong hóa. Lấy vd chứng minh 
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Toán tiểu học bởi Hori
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. theanh7a2

  3717 Điểm

 2. Zake

  1440 Điểm

 3. Melanie_black

  1113 Điểm

 4. Hennn_

  1100 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. Banam27

  375 Điểm

 2. tuanduc18

  337 Điểm

 3. phamthithuyhien2103385

  206 Điểm

 4. kirigaza

  185 Điểm

...