Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
a/ Tam giác vuông trở thành tam giác vuông cân b/ Tam giác cân trở thành tam giác vuông cân
đã hỏi 9 giờ cách đây trong Toán lớp 7 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Xét hai mệnh đề dạng P ⇒ Q sau: “Nếu ABC là tam giác đều thì nó có hai góc bằng 600” “Nếu a = 2 thì a2 – 4 = 0”. a) Chỉ ra P, Q và xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề trên. b) Với mỗi mệnh đề đã cho, phát biểu mệnh đề Q ⇒ P và xét tính đúng sai của nó.
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Toán lớp 10 bởi lamloc Thần đồng (767 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
(x + 3). (x+ 5) = (x+ 4). (2+ x)
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 8 bởi tnk11022006452 Thần đồng (702 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
2(3x -1)(2x + 5) - 6(2x -1)(x + 2) = -6
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi tnk11022006452 Thần đồng (702 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 14 lượt xem
(x- 1). (2x – 3) – 2x2 = 0
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 8 bởi ferr.sweety309 Học sinh (10 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 16 lượt xem
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Toán lớp 6 bởi tnk11022006452 Thần đồng (702 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
(x - y)(x + y) = x^2 - y^2
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi tnk11022006452 Thần đồng (702 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
a) x^2 = 12x + 288 b) 4,2 x^2 + 5,46x = 0
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi tnk11022006452 Thần đồng (702 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
a) 25x^2 - 16 = 0 b) 2x^2 + 3 = 0
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Toán lớp 6 bởi tnk11022006452 Thần đồng (702 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
(2x +11)(3x - 5) - (2x + 3)(3x + 7)
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
đã hỏi 20 tháng 9 trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
gọi s là tập hợp các số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau chọn ngẫu nhiên một số từ s, tính xác suất để số được chọn có số chữ số chăn bằng số chữ số lẻ
đã hỏi 20 tháng 9 trong Toán lớp 12 bởi pnhuquynh17112006585 Học sinh (5 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Cho đường tròn (O), điểm A nằm bên trong đường tròn. Vẽ dây BC vuông góc với OA tại A. Vẽ dây EF bất kì đi qua A và không vuông góc với OA. Hãy so sánh độ dài hai dây BC và EF
đã trả lời 14 tháng 9 trong Toán lớp 9 bởi manhnguyenduc1329450 Học sinh (10 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
a) Số 0,3 là căn bậc hai số học của số 0,09 b) Số -5 không hpari là căn bậc hai số học của số 25.
đã trả lời 4 tháng 9 trong Toán lớp 7 bởi phamthikimdung Học sinh (287 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
đã hỏi 4 tháng 9 trong Toán lớp 12 bởi phamthikimdung Học sinh (287 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
đã hỏi 4 tháng 9 trong Toán lớp 12 bởi phamthikimdung Học sinh (287 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Một người đi quãng đường từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 32 km/h hết 3,5 giờ. Từ địa điểm B quay trở về địa điểm A, người đó đi với vận tốc 36km/h. Tính thời gian đi từ địa điểm B quay trở về địa điểm A của người đó
đã hỏi 3 tháng 9 trong Toán lớp 7 bởi hieutgz335942 Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Bác Tuấn gửi vào ngân hàng 65 triệu đồng với kì hạn 1 năm, lãi suất 6,5%/năm. Hết kì hạn 1 năm, bác rút ra 1/3 số tiền (kể cả gốc và lãi). Tính số tiền còn lại của bác Tuấn trong ngân hàng ?
đã trả lời 3 tháng 9 trong Toán lớp 7 bởi phamthithuyhien2103385 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 15 lượt xem
Chủ cửa hàng bỏ ra 30 000 000 đồng mua một loại sản phẩm để bán. Chủ cửa hàng đã bán 6/7 số sản phẩm mua về đó với giá bán mỗi sản phẩm thấp hơn 25% so với giá mua vào. a) Tính số tiền chủ cửa hàng thu về khi bán hết số sản phẩm đó b) Chủ cửa hàng đã lãi hay lỗ bao nhiêu % ?
đã hỏi 3 tháng 9 trong Toán lớp 7 bởi hieutgz335942 Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 12 lượt xem
Giá niêm yết của một chiếc ti vi ở cửa hàng là 18 000 000 đồng. Nhân dịp lễ, cửa hàng giảm giá 5% và giảm giá thên 2% nếu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt. Hỏi khách hàng phải thanh toán bao nhiêu tiền mặt cho chiếc ti vi đó ?
đã hỏi 3 tháng 9 trong Toán lớp 7 bởi hieutgz335942 Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Một mảnh vườn hình chữ nhật với dộ dài hai cạnh là 5,5 m và 3,75m. Dọc theo các cạnh của mảnh vườn, người ta trồng các khóm hoa, cứ 1/4 m trồng một khóm hoa. Tính số khóm hoa cần trồng
đã hỏi 3 tháng 9 trong Toán lớp 7 bởi hieutgz335942 Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
|x-1|+ |x-2| + |x-3| +3x=0 tìm x
đã hỏi 3 tháng 9 trong Toán lớp 7 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
cho đường thẳng AB & CD cắt nhau tại O.Biết góc AOC =75 độ a)Tính số đo các góc còn lại của góc O b)Vẽ tia OE là phân giác của góc BOD.Tính GÓC BOC.
đã hỏi 3 tháng 9 trong Toán lớp 6 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
làm sơ đồ hệ thống kiên thức về tia phân giác của góc tam giác , tam giác bằng nhau , tam giác đặc biệt , (vuông , cân , đ ... tam giác , đường trung trực của tam giác ( có hình vẽ kèm theo )
đã hỏi 3 tháng 9 trong Toán lớp 8 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
Chu kì bán rã của nguyên tố phóng xạ Uranium 238 là 4,468. 10 mũ 9 năm (nghĩa là sau 4,468.10 mũ 9 năm khối lượng của nguyên tố đó chỉ còn lại một nữa.) a) Ba chu kì rán rã của nguyên tố phóng xạ là bao nhiêu năm ? b) Sau ba chu kì bán rã, khối lượng của nguyên tố phóng xạ đó còn lại bằng bao nhiêu phần khối lượng ban đầu ?
đã hỏi 3 tháng 9 trong Toán lớp 7 bởi hieutgz335942 Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
Biết vận tốc ánh sáng xấp xỉ 299 792 458 m/s và ánh sáng Mặt Trời cần khoảng 8 phút 19 giây mới đến được Trái đất. Khoảng cách giữa mặt trời và trái đất xấp xỉ bằng bao nhiêu ki lô mét ?
đã hỏi 3 tháng 9 trong Toán lớp 7 bởi hieutgz335942 Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Biết vận tốc ánh sáng xấp xỉ 299 792 458 m/s và ánh sáng Mặt Trời cần khoảng 8 phút 19 giây mới đến được Trái đất. Khoảng cách giữa mặt trời và trái đất xấp xỉ bằng bao nhiêu ki lô mét ?
đã hỏi 3 tháng 9 trong Toán lớp 7 bởi hieutgz335942 Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
Trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 100 000, một cánh đồng lúa có dạng hình vuông với độ dài cạnh là 0,7cm. Tính diện tích thực tế theo đơn vị mét vuông của cánh đồng lúa đó (viết kết quả dưới dạng a. 10n với 1 < a < 10)
đã hỏi 3 tháng 9 trong Toán lớp 7 bởi hieutgz335942 Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
Theo yêu cầu của kiến trúc sư, khoảng cách tối thiểu giữa ổ cắm điện và vòi nước của nhà chú Năm là 60cm. Trên bảng vẽ có tỉ lệ 1/20 của thiết kế nhà chú Năm, khoảng cách trên bản vẽ như vậy có phù hợ với yêu cầu của kiến trúc sư hay không? Giải thích vì sao
đã hỏi 2 tháng 9 trong Toán lớp 7 bởi hieutgz335942 Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
Cô Mai dự định xây tầng hầm cho ngôi nhà của gia đình. Một công ty tư vấn xây dựng đã cung cấp cho cô Mai lựa chọn một trong 6 số đo chiều cao của tầng hầm như sau: 2,3m; 2,35m, 2,4m; 2,55m; 2,5m; 2,75m. Cô Mai dự định chọn chiều cao của tần hầm lớn ... để đảm bảo ánh sáng, thoáng mát, cân đối về kiến trúc và thuận tiện trong sử dụng. Em hãy giúp cô Mai chọn đúng số đo chiều cao của tầng hầm ?
đã hỏi 2 tháng 9 trong Toán lớp 7 bởi hieutgz335942 Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
Tìm hai số tự nhiên, biết trung bình cộng của chúng là 120 và 1/3 số thứ nhất bằng 1/7 số thứ hai.
đã trả lời 2 tháng 9 trong Toán tiểu học bởi hieutgz335942 Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 16 lượt xem
81x^3 -9x=1 đồng biến và nghịch biến trên khoảng nào
đã hỏi 2 tháng 9 trong Toán lớp 12 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 12 lượt xem
Cho các chữ số từ 1 đến 6, chọn ngẫu nhiên 1 số từ tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau. Tính xác suất để số đó chia hết cho 7 ?
đã hỏi 2 tháng 9 trong Toán lớp 11 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.6k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

  1. hieutgz335942

    599 Điểm

  2. 333cuchillthoi302

    524 Điểm

  3. thinhcry

    306 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...