Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán lớp 10 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 32 lượt xem
  Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 – 6, một rạp chiếu phim phục vụ các khán giả của một bộ phim hoạt hình. Vé được bán ra có hai loại: Loại 1 (dành cho trẻ từ 6 – 13 tuổi): 50 000 đồng/vé; Loại 2 (dành cho người trên 13 tuổi): 100 000 đồng/vé. Người ta tính toán rằng, để không phải bù lỗ thì số tiền vé thu được ở rạp chiếu phim này phải đạt tối thiểu 20 triệu đồng
đã trả lời 12 tháng 4 trong Toán lớp 10 bởi kthanhnguyen77907 Học sinh (5 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 32 lượt xem
Em có thể sử dụng bao nhiêu phút gọi nội mạng và bao nhiêu phút gọi ngoại mạng trong một tháng nếu em muốn số tiền phải trả ít hơn 200 nghìn đồng?
đã trả lời 11 tháng 4 trong Toán lớp 10 bởi monmon70023220 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 44 lượt xem
A. X = ∅ B. X = {0} C. X = 0 D. X = { ∅}
đã trả lời 31 tháng 3 trong Toán lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 111 lượt xem
Tìm tâm và bán kính các phương trình đường tròn sau:
đã trả lời 28 tháng 3 trong Toán lớp 10 bởi hoconghung031007464 Học sinh (185 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
a) (C) có tâm I (1;5) và  R=1 b) (C) có tâm I (0;2) và R= √2
đã trả lời 28 tháng 3 trong Toán lớp 10 bởi hoconghung031007464 Học sinh (185 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 60 lượt xem
(m^2-1) x^2-2(m-1)x-5>0  xác-định-trên-R  
đã hỏi 27 tháng 3 trong Toán lớp 10 bởi truclinh25102008216 Học sinh (10 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
Một lớp học có 16 học sinh học giỏi môn Toán; 12 học sinh học giỏi môn Văn; 8 học sinh vừa học giỏi môn Toán và Văn; 19 học sinh không học giỏi cả hai môn Toán và Văn. A. 31 B.54 C.39 D.47
đã trả lời 6 tháng 3 trong Toán lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
A. {2; 5} B. {2} C. ∅ D. {0; 2; 3; 5; 7}
đã trả lời 3 tháng 3 trong Toán lớp 10 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 93 lượt xem
A. {5; 6} B. {1; 2} C. {2; 3; 4} D. {0; 1; 5; 6}
đã trả lời 3 tháng 3 trong Toán lớp 10 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 97 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 69 lượt xem
A.8 B.6 C.5 D.7
đã trả lời 1 tháng 3 trong Toán lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 70 lượt xem
biết BE và CF là 2 đường cao của tam giác cắt nhau tại H a) Chứng minh tứ giác BEFC và AEHF là tứ giác nội tiếp b) Đường thẳng EF cắt đường thẳng BC tại S và EF cắt đường tròn (O) tại M và N (M nằm giữa S và E). Chứng minh SM. SN = SE. SF c) Tia CE cắt đường tròn (O) tại K, vẽ dây KI song song với EF. Chứng minh H, K đối xứng nhau qua AB d) Chứng minh 3 điểm H, F, I thẳng hàng.
đã hỏi 29 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (973 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 53 lượt xem
A. (A∪B)∩C=(A∩B)∪CA∪B∩C=A∩B∪C B.A∪(B∩C)=(A∪B)∩(A∪C)A∪B∩C=A∪B∩A∪C C.A∪(B∩C) =(A∪B)∩CA∪(B∩C) =​​(A∪B)∩C D.(A∪B)∩C = (A∪B)∩(A∪C)
đã hỏi 29 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (973 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 47 lượt xem
a) d1: 2x+6y-1=0;d2:x+2y+2=0 b) d1: 4x+3y-1=0;d2:-x-2y+6=0
đã hỏi 25 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (973 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
cho d1 :mx+(m+1)y+2m=0 và d2:2x+y-2=0.
đã hỏi 25 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (973 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 333 lượt xem
Lớp 10A có 7 HS giỏi Toán, 5 HS giỏi Lý, 6 HS giỏi Hoá, 3 HS giỏi cả Toán và Lý, 4 HS giỏi cả Toán và Hoá, 2 HS giỏi cả Lý và Hoá, 1 ... ;t môn (Toán, Lý , Hoá ) của lớp 10A là: A. 9 B. 10 C. 18 D. 28
đã trả lời 23 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (412 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 100 lượt xem
a.√x=√−x b.3x−√x−2=√2−x+6 c.√3−xx−3=x+√x−3 d.√3−xx−3=x+√x−3  
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (973 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 90 lượt xem
a.x+√x−1=2+√x−1 b.x+√x−1=0,5+√x−1 c.x2√x−5=3√x−5  
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (973 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 23 lượt xem
a) (x+2 )/3 – x + 1 > x + 3 b) (3x+5 )/2-1 ≤ (x+2)/3 + x c) (1 – √2)x < 3 – 2 √2 d) (x + √3)2 ≥ (x – √3)2 + 2
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (973 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
a) (x+2 )/3 – x + 1 > x + 3 b) (3x+5 )/2-1 ≤ (x+2)/3 + x c) (1 – √2)x < 3 – 2 √2 d) (x + √3)2 ≥ (x – √3)2 + 2
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (973 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 29 lượt xem
a) m(x – m) ≤ x – 1 ; b) mx + 6 > 2x + 3m c) (x + 1)k + x < 3x + 4 d) (a + 1)x + a + 3 ≥ 4x + 1
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (973 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 31 lượt xem
Trong tình huống mở đầu, gọi x là số vé loại 1 bán được và y là số vé loại 2 bán được.  a) Các số nguyên không âm x và y thỏa mãn điều kiện gì để số tiền bán vé thu được đạt tối thiểu 20 triệu đồng? b) Nếu số tiền bán vé thu được nhỏ hơn 20 triệu đồng thì x và y thỏa mãn điều kiện gì?
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (973 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 25 lượt xem
a) 3x + 2y ≥ 300; b) 7x + 20y < 0.
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (973 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 122 lượt xem
a) 2x + 3y > 6; b) 22x + y ≤ 0; c) 2x2 – y ≥ 1.
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (973 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
3(m^2-1)x^2+2(m-1)x-1>0 vô nghiệm
đã hỏi 3 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (973 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 32 lượt xem
(1-x^2)(x^2-4x-12)≥0
đã trả lời 31 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
x^2-6x+9>0
đã trả lời 31 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 24 lượt xem
-x^2+8x-16
đã hỏi 29 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi linhnguyenkhanh2572008812 Học sinh (215 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 41 lượt xem
để parabol (p) : y=x^2+3x+m cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt
đã trả lời 24 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi lamloc Cử nhân (2.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
để hàm số  y=x^2-4x+m-6 có giá trị lớn nhất trên đoạn [0;5] là 2020
đã trả lời 24 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi lamloc Cử nhân (2.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 149 lượt xem
A.-3 B.-2 C.-21/8 D.-25/8
đã trả lời 15 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 28 lượt xem
cho parabol (P) : y=x^2+x+2 và đường thẳng d :y=ax+1
đã hỏi 14 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi linhnguyenkhanh2572008812 Học sinh (215 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 38 lượt xem
A.y=x^2-x+1 B.y=x^2-x-1 C.y=x^2+x-1 D.y=x^2+x+1
đã hỏi 14 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi linhnguyenkhanh2572008812 Học sinh (215 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 25 lượt xem
A..y=1/2x^2+2x+6 B.y=x^2+2x+6 C.y=x^2+6x+6 D.y=x^2+x+4
đã hỏi 14 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi linhnguyenkhanh2572008812 Học sinh (215 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 67 lượt xem
để y=mx^2+2(m-1)x+2m+1 nghịch biến trên (-1;2)
đã hỏi 14 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi linhnguyenkhanh2572008812 Học sinh (215 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 51 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 86 lượt xem
để hàm số y=mx^2-(m^2+1)x+3 đồng biến trên (1;+∞)
đã hỏi 13 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi linhnguyenkhanh2572008812 Học sinh (215 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 325 lượt xem
A.tăng B.giảm  C.vừa tăng vừa giảm D.không tăng không giảm
đã trả lời 13 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 100 lượt xem
y=x-1/x^3+1
đã trả lời 13 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

HOT 1 giờ qua

  1. 333cuchillthoi302

    8 Điểm

  2. tnk11022006452

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...