Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
26 lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.3k điểm)

1. A. of   B. knife   C. leaf   D. wife

2. A. celebrate   B. congratulate   C. nominate   D. considerate

3. A. passed   B. watched   C. played   D. washed


2 Trả lời

0 phiếu
bởi minhquanhhqt160 Thần đồng (555 điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất cách đây bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị
 
Hay nhất

\(1. A. Of\) 

Of phát âm là \(/v/\) còn lại là âm \(/f/\)

\(2. D. Considerate\)

Considerate phát âm là \(/\)\(ət\)\(/\) còn lại là âm \(/\)\(eɪt\)\(/\)

\(3.C.played\)

Played phát âm là \(/d/\) còn lại là âm \(/t/\)

0 phiếu
bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.2k điểm)
1. A of (vì phát âm là /v/ còn lại là /f/?

2. D considerate (vì phát âm là /ət/ còn lại là /eɪt/)

3. C played (vì phát âm là /d/ còn lại là /t/)

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 55 lượt xem
A. dormitory B. village C. article D. comic
đã hỏi 19 tháng 11, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 130 lượt xem
a/ campus b/ access c/ pagoda d/ blanket
đã hỏi 9 tháng 11, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 41 lượt xem
a/ attended b/ started c/ persuaded d/ learned
đã hỏi 9 tháng 11, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 54 lượt xem
a/ comprise b/ divide c/ primary d/ religion
đã hỏi 9 tháng 11, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 246 lượt xem
1. A. erosion B. pollution C. cold D.rotation 2. A. opened B. painted C. provided D. wanted 3. A. then B. send C. set D. respect 4. A. national B. nation C. international D. nationality 5. A. encounter B. about C. sound D. thought
đã hỏi 19 tháng 4, 2019 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Zhiqi2207 Cử nhân (4.3k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 226 lượt xem
1. A.promote B.ecrosion C.dominate D.noteworthy 2. A.versatle B.operate C.emergency D.prefer 3. A.flexible B.explore C.galaxy D.exotic 4. A.massive B.breathtaking C.maple D.staple 5. A.conclusion B.explosion C.persuation D.extension
đã hỏi 8 tháng 4, 2019 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Zhiqi2207 Cử nhân (4.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 176 lượt xem
Chọn từ phát âm khác với những từ còn lại a:teacher b:  cheap. c: appear d: easy
đã hỏi 23 tháng 12, 2021 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 148 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 417 lượt xem
MULTIPLE CHOICE 1.A.hotel B.hot C.hobby D.hour 2.A.knife B.life C.leaf D.of 3.A.children B.architect C. headache D.chemical
đã hỏi 1 tháng 11, 2021 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi ngoclinh7865
0 phiếu
1 trả lời 79 lượt xem
1  A which               B what                C whom           D who 2   A great               B cheap               C reader          D seat 3   A world              B girl                     C word            D nurse  
đã hỏi 31 tháng 3, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi duongluc369215 Cử nhân (2.4k điểm)

HOT 1 giờ qua

 1. luckyyhappyy07687

  355 Điểm

 2. PTG

  342 Điểm

 3. tnk11022006452

  301 Điểm

 4. minhquanhhqt160

  203 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...