Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Khang1000 - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 23 lượt xem
đã hỏi 31 tháng 5 trong Khác bởi Khang1000 Tiến sĩ (18.5k điểm)
 • khang1000
0 phiếu
5 câu trả lời 45 lượt xem
đã hỏi 31 tháng 5 trong Khác bởi Khang1000 Tiến sĩ (18.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 35 lượt xem
đã hỏi 30 tháng 5 trong Khác bởi Khang1000 Tiến sĩ (18.5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 28 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
đã hỏi 30 tháng 5 trong Khác bởi Khang1000 Tiến sĩ (18.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
Địa chỉ được đặt cho các máy trên mạng Internet là địa chỉ gì? A. Địa chỉ IP B. Địa chỉ TCP C. Địa chỉ TCP/IP D. Các máy trên mạng Internet không có địa chỉ.
đã hỏi 29 tháng 5 trong Tin học lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (18.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
Bộ giao thức nào được dùng chủ yếu trên Internet? A. NETBEUI B. IPX/SPX C. TCP/IP D. ARPA
đã hỏi 29 tháng 5 trong Tin học lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (18.5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 26 lượt xem
đã hỏi 29 tháng 5 trong Khác bởi Khang1000 Tiến sĩ (18.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
A. Microsoft Edge B. One Note C. Mozilla Firefox D. Chrome
đã hỏi 29 tháng 5 trong Khác bởi Khang1000 Tiến sĩ (18.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
A. Local Area News B. Local Area Network C. Local Arena Network D. Logical Area Network
đã hỏi 29 tháng 5 trong Khác bởi Khang1000 Tiến sĩ (18.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
đã hỏi 27 tháng 5 trong Khác bởi Khang1000 Tiến sĩ (18.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
đã hỏi 26 tháng 5 trong Khác bởi Khang1000 Tiến sĩ (18.5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 21 lượt xem
đã hỏi 26 tháng 5 trong Khác bởi Khang1000 Tiến sĩ (18.5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 35 lượt xem
đã hỏi 25 tháng 5 trong Khác bởi Khang1000 Tiến sĩ (18.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 40 lượt xem
đã hỏi 24 tháng 5 trong Khác bởi Khang1000 Tiến sĩ (18.5k điểm)
 1. Khang1000

  95 Điểm

 2. namphuongpn18902

  20 Điểm

 3. Babyshort

  20 Điểm

 4. chese4154898

  10 Điểm

 5. jjaltoon51049

  10 Điểm

 6. Đức lượng♥ NGTT

  10 Điểm

 7. manh.s116973557

  5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...