Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Tin học lớp 9 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Vai trò của máy chủ trên mạng máy tính là:
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Tin học lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
 Trong PowerPoint, nêu các thao tác trình chiếu từ trang đầu tiên đến trang hiện thời
đã trả lời 1 tháng 5 trong Tin học lớp 9 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 96 lượt xem
đã trả lời 28 tháng 7, 2022 trong Tin học lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 134 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 87 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 69 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 62 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 90 lượt xem
Giả sử em có hai tệp âm thanh độc lập. Có thể ghép nối hai tệp đó theo thứ tự thời gian vào thành một tệp được hay không? Hãy nêu cách làm.
đã trả lời 31 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 9 bởi Babyshort Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 85 lượt xem
a) Năm máy tính cá nhân và một máy in trong một phòng được nối với nhau bằng dây cáp mạng để dùng chung máy in. b) Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở Thành phố Hồ Chí Minh để có thể sao chép các tệp và gửi thư điện tử. c) Hơn 100 máy tính ở ba tầng liền nhau của một tòa nhà cao tầng, được nối với nhau bằng dây cáp mạng để chia sẻ dữ liệu và máy in.
đã trả lời 24 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 9 bởi ledoanducphong6cntt2021264 Học sinh (314 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 143 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 57 lượt xem
Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hồ Chí Minh để có thể sao chép tệp và gửi thư điện tử.Theo em, được xếp vào những loại mạng nào? A. Mạng có dây B. Mạng WAN C. Mạng LAN D. Mạng không dây
đã trả lời 23 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 9 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 98 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 111 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
A. Modem B. Vỉ mạng C. Webcam D. Hub
đã trả lời 23 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 9 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 76 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 56 lượt xem
Khi áp dụng một mẫu định dạng có nghĩa rằng đồng thời chúng ta thực hiện các thao tác nào?
đã trả lời 21 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 9 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 54 lượt xem
Cách mở mẫu bài trình chiếu (Slide Design…)? A. Insert → Slide Design… B. View → Slide Design… C. Format→ Slide Design… D. Tools → Slide Design…
đã trả lời 21 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 9 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 148 lượt xem
đã trả lời 21 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 9 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 79 lượt xem
Nêu các bước và các tuỳ chọn để tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu?
đã trả lời 21 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 9 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 42 lượt xem
Có thể áp dụng mẫu định dạng cho một vài trang chiếu của bài trình chiếu được không? Vì sao?
đã trả lời 21 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 9 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 52 lượt xem
Nêu khái niệm phần mềm trình chiếu, chức năng và ứng dụng của phần mềm trình chiếu
đã trả lời 18 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 9 bởi idog480430 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 46 lượt xem
Đa phương tiện là gì? Cho ví dụ? Nêu các ưu nhược điểm của đa phương tiện?
đã trả lời 8 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 9 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 44 lượt xem
Nêu tác động của tin học đối với xã hội và trách nhiệm của con người trong xã hội tin học hóa
đã trả lời 4 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 9 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
+1 thích
3 câu trả lời 140 lượt xem
Câu nào trong các câu sau là phát biểu chính xác nhất về mạng Internet ? A. Là mạng của các mạng, có quy mô toàn cầu B. Là môi trường truyền thông toàn cầu dựa trên kỹ thuật máy tính C. Là mạng sử dụng chung cho mọi người, có rất nhiều dữ liệu phong phú D. Là mạng có quy mô toàn cầu hoạt động dựa trên giao thức TCP/IP
đã trả lời 14 tháng 1, 2022 trong Tin học lớp 9 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 73 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 61 lượt xem
Hơn 100 máy tính ở ba tầng liền nhau của một toàn nhà cao tầng, được nối với nhau bằng dây cáp mạng để chia sẻ dữ liệu và máy in. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào? A. Mạng có dây B. Mạng không dây C. Mạng WAN và mạng LAN D. Mạng LAN
đã trả lời 14 tháng 1, 2022 trong Tin học lớp 9 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 52 lượt xem
 Khi kết nối nhiều máy tính thành mạng máy tính, chúng ta được những lợi ích gì dưới đây: A. Có thể dùng chung các thiết bị phần cứng B. Có thể dùng chung các phần mềm và dữ liệu C. Có thể trao đổi thông tin giữa các máy tính qua thư điện tử D. Tất cả các lợi ích trên
đã trả lời 14 tháng 1, 2022 trong Tin học lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 80 lượt xem
đã trả lời 14 tháng 1, 2022 trong Tin học lớp 9 bởi MT718 Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 101 lượt xem
Vai trò của máy chủ là gì? A. Quản lí các máy trong mạng B. Điều hành các máy trong mạng C. Phân bố các tài nguyên trong mạng D. Tất cả các câu đều đúng
đã trả lời 14 tháng 1, 2022 trong Tin học lớp 9 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 83 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 40 lượt xem
  A. Tập hợp các máy tính nối với nhau bằng các thiết bị mạng B. Tập hợp các máy tính C. Mạng Internet D. Mạng LAN
đã trả lời 14 tháng 1, 2022 trong Tin học lớp 9 bởi kebabtaste126 Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 51 lượt xem
 Mạng không dây được kết nối bằng A. Bluetooth B. Sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại… C. Cáp điện D. Cáp quang
đã trả lời 14 tháng 1, 2022 trong Tin học lớp 9 bởi kebabtaste126 Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 53 lượt xem
 Mạng máy tính được phân ra làm mấy loại? A. Mạng có dây và mạng không dây, mạng cục bộ và mạng diện rộng B. Mạng có dây và mạng không dây C. Mạng kiểu hình sao và mạng kiểu đường thẳng D. Mạng LAN và mạng WAN
đã trả lời 14 tháng 1, 2022 trong Tin học lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 40 lượt xem
Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hồ Chí Minh để có thể sao chép tệp và gửi thư điện tử.Theo em, được xếp vào những loại mạng nào? A. Mạng có dây B. Mạng WAN C. Mạng LAN D. Mạng không dây
đã trả lời 14 tháng 1, 2022 trong Tin học lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 151 lượt xem
  A. Modem B. Vỉ mạng C. Webcam D. Hub
đã trả lời 14 tháng 1, 2022 trong Tin học lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (22.4k điểm)
+1 thích
3 câu trả lời 69 lượt xem
Để ghi âm và xử lí âm thanh em nên chọn phầm mềm nào? A. Máy tính B. Audacity C. MS.word D. Movie Maker
đã trả lời 17 tháng 12, 2021 trong Tin học lớp 9 bởi linh2826vn1019 Học sinh (116 điểm)
+1 thích
1 trả lời 51 lượt xem
Trong phần mềm Audacity, để mở tệp âm thanh và nghe nhạc, ta thực hiện lệnh: A. File → New B. File → Import Audio C. File → Open D. File → Export Audio
đã hỏi 16 tháng 12, 2021 trong Tin học lớp 9 bởi vxh2k9850 Phó giáo sư (35.9k điểm)
+1 thích
1 trả lời 1.4k lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 593 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 301 lượt xem
Nêu khái niệm trang web, siêu văn bản, website, địa chỉ website, trình duyệt web
đã hỏi 14 tháng 7, 2021 trong Tin học lớp 9 bởi Babyshort Thạc sĩ (9.9k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

HOT 1 giờ qua

  1. 4 tb A,B,C,D NP. Tế bào B (0)
  1. hieutgz335942

    599 Điểm

  2. 333cuchillthoi302

    445 Điểm

  3. thinhcry

    286 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...