Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Lịch sử lớp 9 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 81 lượt xem
Trong những năm tháng hoạt động ở Cát Trù, đồng chí Lương Khánh Thiện đã được gia đình nào cưu mang, nuôi giấu?
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Lịch sử lớp 9 bởi monmon70023220 Thần đồng (786 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
đã hỏi 11 tháng 9 trong Lịch sử lớp 9 bởi thinhcry Thần đồng (834 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 30 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 10 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 17 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 9 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 30 lượt xem
đã hỏi 23 tháng 6 trong Lịch sử lớp 9 bởi vongochuy Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 100 lượt xem
Nội dung cơ bản của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Nêu và phân tích tính đúng đắn và sáng tạo của cương lĩnh đó? Nhận xét về nhiệm vụ và lực lượng cách mạng được xác định trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam
đã trả lời 26 tháng 12, 2022 trong Lịch sử lớp 9 bởi toanna24 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.9k điểm)
+2 phiếu
2 câu trả lời 905 lượt xem
  A. xóa bỏ hiến pháp tiến bộ. B. thực hiện các quyền tự do dân chủ. C. cấm các đảng chính trị hoạt động. D. bắt giam hàng chục vạn người yêu nước.
đã trả lời 11 tháng 7, 2022 trong Lịch sử lớp 9 bởi 21111505552355 Học sinh (155 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 161 lượt xem
Cu-ba theo chế độ nào ?
đã trả lời 11 tháng 7, 2022 trong Lịch sử lớp 9 bởi 21111505552355 Học sinh (155 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 193 lượt xem
0 phiếu
4 câu trả lời 364 lượt xem
Tháng 5/2008, quốc gia nào quyết định rời khỏi Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ thế giới OPEC?
đã trả lời 11 tháng 7, 2022 trong Lịch sử lớp 9 bởi 21111505552355 Học sinh (155 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 105 lượt xem
Nêu hoàn cảnh ra đời, mục tiêu và quá trình phát triển của hiệp hội các nước Đông Nam á (ASEAN), những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi gia nhập tổ chức này?
đã trả lời 25 tháng 6, 2022 trong Lịch sử lớp 9 bởi sudanmexico9131002 Học sinh (384 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 119 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 60 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 109 lượt xem
Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?
đã trả lời 11 tháng 6, 2022 trong Lịch sử lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 59 lượt xem
Vì sao nói: "Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm lịch sử của cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân Việt Nam trong 3 thập kỷ đầu thế kỷ XX"
đã trả lời 9 tháng 6, 2022 trong Lịch sử lớp 9 bởi manh.s116973557 Cử nhân (4.3k điểm)
–1 thích
1 trả lời 123 lượt xem
Em hãy trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung chủ yếu, kết quả của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng
đã trả lời 31 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 9 bởi Babyshort Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 84 lượt xem
Từ năm 1919 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc đã tham gia sáng lập những tổ chức nào của các dân tộc bị áp bức và của Việt Nam? Trong đó tổ chức nào có vai trò quan trọng đối với cách mạng Việt Nam? Trình bày sự ra đời và hoạt động của tổ chức đó?
đã trả lời 31 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 9 bởi Babyshort Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 37 lượt xem
Nêu những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ 2? Ý nghĩa của thuộc thành tựu đó? Tại sao nước Mĩ đạt được nhiều thành tựu như vậy?
đã trả lời 29 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 9 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 65 lượt xem
Nội dung cơ bản của Luận cương chính trị T10/ 1930 của Đảng cộng sản Đông Dương. Ưu điểm và hạn chế của luận cương, hạn chế được khắc phục như thế nào trong tiến trình cách mạng nước ta từ 1930- 1945
đã trả lời 29 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 9 bởi Babyshort Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 51 lượt xem
Nêu nguyên nhân, diễn biến và kết quả của cao trào kháng Nhật cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng tám
đã trả lời 28 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 9 bởi Babyshort Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 58 lượt xem
Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Đắk Lắk
đã trả lời 28 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 9 bởi Babyshort Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 84 lượt xem
Trình bày những hoạt động của Nguyễn tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước? So sánh để thấy được điểm mới và khác trong con đường cứu nước của Nguyễn tất Thành với các nhà cách mạng trước đó?
đã trả lời 28 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 9 bởi Babyshort Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
Nêu nguyên nhân, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8/ 1945? Trong cách mạng tháng 8/ 1945 tổ chức nào được thành lập?
đã trả lời 27 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 9 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 47 lượt xem
Nêu nguyên nhân Pháp khai thác nước ta lần thứ hai? Nền kinh tế và xã hội của Việt Nam bị phân hóa như thế nào?
đã trả lời 25 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 9 bởi chese4154898 Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 56 lượt xem
Em hãy trình bày về việc thực hiện kế hoạch 5 năm và thành tựu của chúng ta đã đạt được
đã trả lời 22 tháng 5, 2022 trong Lịch sử lớp 9 bởi chese4154898 Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 75 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

  1. hieutgz335942

    599 Điểm

  2. 333cuchillthoi302

    524 Điểm

  3. thinhcry

    306 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...