Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hóa học lớp 9 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Viết PTHH (ghi điều kiện phản ứng nếu có) hoàn thành chuỗi biến đổi sau: (1)CaC2--->C2H2 (2)C2H2--->C2H4 (3)C2H2--->CO2 (4)C2H4--->C2H4Br2   
đã trả lời 8 tháng 6 trong Hóa học lớp 9 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18k điểm)
 • tien7749
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Có 3 lọ bị mất nhãn đựng 3 chất rắn: NaCl, NaHCO3, BaCO3. Hãy nhận biết từng lọ và viết PTHH minh hoạ
đã trả lời 7 tháng 6 trong Hóa học lớp 9 bởi hoavu91 Thần đồng (1.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 1.2k lượt xem
Hãy thực hiện những chuyển đổi hóa học sau bằng cách viết những phương trình hóa học. (Ghi điều kiện của phản ứng, nếu có)  
đã trả lời 29 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 379 lượt xem
Bằng cách nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi cặp chất sau theo phương pháp hóa học ? a) Dung dịch HCl và dung dịch H2SO4  b) Dung dịch NaCl và dung dịch Na2SO4 c) Dung dịch Na2SO4 và H2SO4 Viết phương trình hóa học  
đã trả lời 29 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 160 lượt xem
Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và P2O5 b) Hai chất khí không màu là SO2 và O2 Viết các phương trình hóa học
đã trả lời 29 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 349 lượt xem
Bằng phương pháp hóa học nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi dãy chất sau ? a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và Na2O b) Hai chất khí không màu là CO2 và O2 Viết các phương trình hóa học
đã trả lời 28 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 224 lượt xem
Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học. a) CaO, CaCO3;             b) CaO, MgO. Viết phương trình hóa học  
đã trả lời 28 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Có các chất: Al, Fe, CuO, MgSO4 đựng riêng biệt trong từng bình. Cho lần lượt từng chất vào dung dịch HCl. Số phản ứng xảy ra là:
đã trả lời 29 tháng 4 trong Hóa học lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (16.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Trộn 0,1 mol AgNO3 với 0,1 mol HCl, dung dịch tạo ra làm quỳ tím đổi sang
đã trả lời 29 tháng 4 trong Hóa học lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (16.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo thành muối kết tủa?   A.Na2O và dung dịch H2SO4   B.CuSO4 và dung dịch BaCl2   C.NaOH và dung dịch H2SO4   D.NaOH và dung dịch BaCl2.
đã trả lời 29 tháng 4 trong Hóa học lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (16.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Để xác minh sự có mặt của khí SO2 trong một hỗn hợp gồm các khí: SO2, NO, CO ta cho hỗn hợp sục vào nước côi trong dư, nếu có kết tủa trắng xuất hiện chứng tỏ trong hỗn hợp đó có mặt SO2. Hãy chọn một trong số các chất sau để thay cho nước vôi trong (vẫn tạo kết tủa trắng)   A.dung dịch Ba(OH)2.   B.dung dịch Na2CO3.   C.dung dịch NaOH.   D.dung dịch NaHSO3.
đã trả lời 29 tháng 4 trong Hóa học lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (16.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Các oxit ZnO, CuO, Fe2O3 tác dụng với dung dịch axit vì:   A.đó là những oxit lưỡng tính.   B.chúng không tan trong nước.   C.đó là những oxit có tính bazo.   D.chúng không phải là oxit của kim loại hoạt động mạnh.
đã trả lời 29 tháng 4 trong Hóa học lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (16.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
Dãy các kim loại được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học giảm dần là:   A.Al, Fe, Cu, Ag.   B.Cu, Fe, Ag, Al.   C.Ag, Cu, Al, Fe.   D.Fe, Al, Ag, Cu.
đã trả lời 29 tháng 4 trong Hóa học lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (16.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
đã trả lời 29 tháng 4 trong Hóa học lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (16.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
A.CaSO3 và HCl                                   B.CaSO4 và HCl   C.CaSO3 và NaOH                               D.CaSO3 và NaCl
đã trả lời 29 tháng 4 trong Hóa học lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (16.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
đã hỏi 19 tháng 4 trong Hóa học lớp 9 bởi Do_anhThu159 Thạc sĩ (9.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
đã hỏi 19 tháng 4 trong Hóa học lớp 9 bởi Do_anhThu159 Thạc sĩ (9.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 203 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
đã hỏi 18 tháng 4 trong Hóa học lớp 9 bởi Do_anhThu159 Thạc sĩ (9.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
đã hỏi 18 tháng 4 trong Hóa học lớp 9 bởi Do_anhThu159 Thạc sĩ (9.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
đã hỏi 18 tháng 4 trong Hóa học lớp 9 bởi Do_anhThu159 Thạc sĩ (9.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. Do_anhThu159

  4464 Điểm

 2. Cua_congtuaaaaaaa

  2617 Điểm

 3. smoke

  2556 Điểm

 4. SayoHikawa

  2514 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. smoke

  829 Điểm

 2. Cua_congtuaaaaaaa

  162 Điểm

 3. thanhtrong

  62 Điểm

 4. Mink

  61 Điểm

...