Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hóa học lớp 9 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 75 lượt xem
Cho hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe, Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y, khí Z và chất rắn A. Hòa tan A trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được khí B. Sục từ từ khí B vào dung dịch nước vôi trong dư thu được kết tủa D. Cho từ từ dung dịch NaOH vào ... thành phần các chất có trong Y, Z, A, B, D, E, G. Viết các phương trình hóa học xảy ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Hóa học lớp 9 bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (275 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 582 lượt xem
Một hỗn hợp khí A gồm N2 và H2 có tỉ khối đối với O2 là 0,3875. a, Tính thành phần % về thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu, biết các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất. b, Lấy 50 lít hỗn hợp ban đầu cho vào bình kín, dùng tia lửa điện để điều chế khí ... B sau phản ứng là 38 lít. Tính hiệu suất phản ứng điều chế NH3. c, Ở điều kiện thường, 1 lít khí B có khối lượng là bao nhiêu gam ?
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Hóa học lớp 9 bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (275 điểm)
  • zin_cute
+1 thích
2 câu trả lời 6.1k lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
Cho 5,4 (g) Al vào dd HCL 7,3% đến khi phản ứng hết. a, Tính thể tích khí hidro thoát ra (đktc) b, Tính khố lượng đe HCL đã dùng c, Tính nồng độ muối  
đã trả lời 21 tháng 11, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (275 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 41 lượt xem
Cho 2,11 gam hỗn hợp A gồm NaOH và Ba(OH)2 tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl nồng độ 0,3M thu được các muối clorua. TÍnh số gam mỗi hidroxit trong hỗn hợp A
đã trả lời 21 tháng 11, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (275 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
Câu 1. Cho các oxit sau: CuO, Mg, Cu(OH)2 , Al2O3, Fe(OH)3, BaCl2, ZnO, BaO, Fe2O3. Hãy chọn trong những chất đã cho tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng sinh ... ;t khí cháy được trong không khí. Viết các phương trình hoá học.
đã trả lời 20 tháng 11, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (275 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
Hãy viết các phương trình hoá học của phản ứng trong mỗi trường hợp sau: a)MgO+HCl b)CuO+HCl c)Al2O3+H2SO4 d)Fe+HCl e)Zn+H2SO4 f)H2SO4+Fe(OH)3  
đã trả lời 1 tháng 10, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 92 lượt xem
Cho kim loại Fe vào cốc chứa 200 gam dung dịch HCl 7,3% a, Tính thể tích khí sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn b, Tính nồng độ % các chất có trong dung dịch sau phản ứng
đã trả lời 31 tháng 8, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi manhlecong680419 Học sinh (30 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
cần bao nhiêu lít h2 để khử hoàn toàn 4 gam CuO thành đồng nguyên chất
đã trả lời 6 tháng 8, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (3.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
Cho lần lượt các chất sau :Fe,K,Na2CO3,AlCl3, Ca(OH)2,CO2,NH4Cl tác dụng với dung dịch NaOH và tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra B(nếu có)
đã trả lời 15 tháng 6, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (3.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
Cho 100ml dung dịch Na2CO3 1M tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch Ba(OH)2. a) Viết PTHH xảy ra. b) Tính khối lượng chất kết tủa thu được. c) Tính nồng độ % của dung dịch Ba(OH)2 dùng cho phản ứng trên. d) Lọc lấy kết tủa cho vào a gam dung dịch HCl 30%. Tính a sau khi phản ứng hoàn toàn. 
đã trả lời 25 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi chese4154898 Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 150 lượt xem
Nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ bị mất nhãn: NaOH; AgNO3; H2SO4; K2CO3 bằng phương pháp hóa học.
đã trả lời 23 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi chese4154898 Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
Trong sản xuất gang, người ta dùng một loại than vừa có vai trò là nhiêu liệu cung cấp nhiệt cho lò cao, vừa tạo ra chất khử CO, vừa tạo thành phần từ 2-5% C trong gang. Xác định loại than đó?
đã trả lời 23 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi chese4154898 Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 32 lượt xem
Có 4 dung dịch đựng trong 4 ống nghiệm riêng biệt không dán nhãn là NaOH, HCl, NaNO3, NaCl. Hãy nêu các phương pháp hóa học để phân biệt 4 dung dịch này. Viết các phương trình hóa học (nếu có) để minh họa.
đã trả lời 23 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (336 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 52 lượt xem
Lấy 5 gam hỗn hợp hai muối là CaCO3 và CaSO4 cho tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl tạo thành 448 ml khí (đktc). Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.
đã trả lời 23 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi chese4154898 Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 37 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
Viết các kim loại trong dãy hoạt động hóa học và nêu ý nghĩa của dãy hoạt động đó
đã trả lời 19 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi idog480430 (-5,903 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 57 lượt xem
Trong dung dịch H2SO4 19,6% có chứa 50 gam H2SO4. Tính khối lượng dung dịch H2SO4.
đã trả lời 19 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (336 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
Hòa tan 40gam CuSO4 vào H2O để được 200 gam dung dịch. Tính nồng độ phần trăm của CuSO4.
đã trả lời 19 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (336 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 56 lượt xem
Trình bày tính chất hóa học của kim loại? Viết phương trình minh họa với kim loại Al
đã trả lời 18 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi idog480430 (-5,903 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 78 lượt xem
Có 2 lá sắt khối lượng bằng nhau và bằng 11,2g. Một lá cho tác dụng hết với khí clo, một lá ngâm trong dung dịch HCl dư. Tính khối lượng sắt clorua thu được.
đã trả lời 17 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (336 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 42 lượt xem
0,5 mol oxit kim loại hóa trị 1 có khối lượng là 47gam. Xác định công thức hóa học của oxit
đã trả lời 17 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (336 điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 120 lượt xem
Hòa tan 0,2 mol Na2CO3 vào nước để được 200 gam dung dịch. Tính nồng độ phần trăm của Na2CO3
đã trả lời 16 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi idog480430 (-5,903 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
Cho 3,36lit CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn vào dung dịch KOH. a .Viết phương trình hóa học b. Tính khối lượng KOH phản ứng c .Tính khối lượng muối sinh ra sau phản ứng
đã trả lời 10 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi nguyenhoangminh7chht991 Học sinh (495 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 103 lượt xem
Viết phương trình hóa học của các oxit: CuO, Na2O, Al2O3 lần lượt tác dụng với dung dịch H2SO4.
đã trả lời 10 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi nguyenhoangminh7chht991 Học sinh (495 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 41 lượt xem
Có 2 chất bột màu trắng CaO và P2O5. Hãy nhận biết hai chất trên bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học nếu có
đã trả lời 7 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi thuythanh1905207625 (-84 điểm)
+1 thích
1 trả lời 87 lượt xem
Hỗn hợp khí A gồm các khí: CH4, SO2, C2H4 làm thế nào để nhận ra sự có mặt các chất khí trong hỗn hợp.
đã trả lời 7 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi Babyshort Thạc sĩ (7.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 103 lượt xem
Cho 6,5 g Zn tác dụng với HCl a, tính khối lượng HCl phản ứng b, tính thể tích H2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn
đã trả lời 7 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
Cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch FeCl3. Hãy nêu cách tiến hành, hiện tượng, giải thích và viết phương trình hóa học
đã trả lời 7 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.7k điểm)
+1 thích
1 trả lời 62 lượt xem
Câu 1: (Mức 1) Oxit là: A. Hỗn hợp của nguyên tố oxi với một nguyên tố hoá học khác. B. Hợp chất của nguyên tố phi kim với một nguyên tố ... Al2O3, ZnO, PbO2, Cr2O3. B. Al2O3, MgO, PbO, SnO2. C. CaO, ZnO, Na2O, Cr2O3. D. PbO2, Al2O3, K2O, SnO2.
đã trả lời 10 tháng 3, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi Pro_Player_Garena_Free_Fire_ Thần đồng (1.1k điểm)
+1 thích
1 trả lời 35 lượt xem
Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142đvC. Công thức hoá học của oxit là gì?
đã trả lời 10 tháng 3, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi Pro_Player_Garena_Free_Fire_ Thần đồng (1.1k điểm)
+1 thích
1 trả lời 84 lượt xem
Dãy oxit vừa tác dụng nước, vừa tác dụng với dung dịch kiềm là gì?
đã trả lời 10 tháng 3, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi Pro_Player_Garena_Free_Fire_ Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 471 lượt xem
Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp BaCO3, MgCO3, Al2O3 đc chất rắn A KHÍ D. Hòa tan chất rắn A trong nước dư ,thu đc dung dịch B và kết tủa C. Sục khí D (dư) vào dung dịch B thấy xuất hiện kết tủa .Hòa tan C trong dung dịch NaOH dư thấy tan 1 phần. Xác định A, B, C, D; viết PT phản ứng xảy ra?  
đã trả lời 26 tháng 2, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
Đốt cháy 6,9g P trong bình chứa 9,74 lít O2 (ở đktc). a/ P hay O2 dư , khối lượng dư là bao nhiêu? b/ Tính khối lượng sản phẩm thu được.
đã trả lời 26 tháng 2, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
+1 thích
1 trả lời 66 lượt xem
Trong công nghiệp, người ta sử dụng cacbon để làm nhiên liệu. Tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy 9,6 kg than chứa 95% cacbon, biết 1 mol cacbon cháy toả ra 399 kJ.    
đã trả lời 26 tháng 2, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 73 lượt xem
Trong công nghiệp, người ta sử dụng cacbon để làm nhiên liệu. Tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy 7,6 kg than chứa 90% cacbon, biết 1 mol cacbon cháy toả ra 394 kJ.  
đã trả lời 26 tháng 2, 2022 trong Hóa học lớp 9 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

HOT 1 giờ qua

  1. vxh2k9850

    19592 Điểm

  2. Teemo-

    7584 Điểm

  3. hoangktr8991011

    3487 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...