Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hóa học lớp 9 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 77 lượt xem
Cho kim loại Fe vào cốc chứa 200 gam dung dịch HCl 7,3% a, Tính thể tích khí sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn b, Tính nồng độ % các chất có trong dung dịch sau phản ứng
đã trả lời 31 tháng 8 trong Hóa học lớp 9 bởi manhlecong680419 Học sinh (35 điểm)
 • babyshort
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
cần bao nhiêu lít h2 để khử hoàn toàn 4 gam CuO thành đồng nguyên chất
đã trả lời 6 tháng 8 trong Hóa học lớp 9 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (2.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Cho lần lượt các chất sau :Fe,K,Na2CO3,AlCl3, Ca(OH)2,CO2,NH4Cl tác dụng với dung dịch NaOH và tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra B(nếu có)
đã trả lời 15 tháng 6 trong Hóa học lớp 9 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (2.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
Cho 100ml dung dịch Na2CO3 1M tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch Ba(OH)2. a) Viết PTHH xảy ra. b) Tính khối lượng chất kết tủa thu được. c) Tính nồng độ % của dung dịch Ba(OH)2 dùng cho phản ứng trên. d) Lọc lấy kết tủa cho vào a gam dung dịch HCl 30%. Tính a sau khi phản ứng hoàn toàn. 
đã trả lời 25 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi chese4154898 Thần đồng (895 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 43 lượt xem
Nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ bị mất nhãn: NaOH; AgNO3; H2SO4; K2CO3 bằng phương pháp hóa học.
đã trả lời 23 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi chese4154898 Thần đồng (895 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
Trong sản xuất gang, người ta dùng một loại than vừa có vai trò là nhiêu liệu cung cấp nhiệt cho lò cao, vừa tạo ra chất khử CO, vừa tạo thành phần từ 2-5% C trong gang. Xác định loại than đó?
đã trả lời 23 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi chese4154898 Thần đồng (895 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Có 4 dung dịch đựng trong 4 ống nghiệm riêng biệt không dán nhãn là NaOH, HCl, NaNO3, NaCl. Hãy nêu các phương pháp hóa học để phân biệt 4 dung dịch này. Viết các phương trình hóa học (nếu có) để minh họa.
đã trả lời 23 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
Lấy 5 gam hỗn hợp hai muối là CaCO3 và CaSO4 cho tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl tạo thành 448 ml khí (đktc). Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.
đã trả lời 23 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi chese4154898 Thần đồng (895 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Viết các kim loại trong dãy hoạt động hóa học và nêu ý nghĩa của dãy hoạt động đó
đã trả lời 19 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi idog480430 (-5,939 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
Trong dung dịch H2SO4 19,6% có chứa 50 gam H2SO4. Tính khối lượng dung dịch H2SO4.
đã trả lời 19 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
Hòa tan 40gam CuSO4 vào H2O để được 200 gam dung dịch. Tính nồng độ phần trăm của CuSO4.
đã trả lời 19 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
Trình bày tính chất hóa học của kim loại? Viết phương trình minh họa với kim loại Al
đã trả lời 18 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi idog480430 (-5,939 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
Có 2 lá sắt khối lượng bằng nhau và bằng 11,2g. Một lá cho tác dụng hết với khí clo, một lá ngâm trong dung dịch HCl dư. Tính khối lượng sắt clorua thu được.
đã trả lời 17 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
0,5 mol oxit kim loại hóa trị 1 có khối lượng là 47gam. Xác định công thức hóa học của oxit
đã trả lời 17 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 65 lượt xem
Hòa tan 0,2 mol Na2CO3 vào nước để được 200 gam dung dịch. Tính nồng độ phần trăm của Na2CO3
đã trả lời 16 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi idog480430 (-5,939 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Cho 3,36lit CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn vào dung dịch KOH. a .Viết phương trình hóa học b. Tính khối lượng KOH phản ứng c .Tính khối lượng muối sinh ra sau phản ứng
đã trả lời 10 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi nguyenhoangminh7chht991 Học sinh (294 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 57 lượt xem
Viết phương trình hóa học của các oxit: CuO, Na2O, Al2O3 lần lượt tác dụng với dung dịch H2SO4.
đã trả lời 10 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi nguyenhoangminh7chht991 Học sinh (294 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
Có 2 chất bột màu trắng CaO và P2O5. Hãy nhận biết hai chất trên bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học nếu có
đã trả lời 7 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi thuythanh1905207625 (-84 điểm)
+1 thích
1 trả lời 62 lượt xem
Hỗn hợp khí A gồm các khí: CH4, SO2, C2H4 làm thế nào để nhận ra sự có mặt các chất khí trong hỗn hợp.
đã trả lời 7 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 59 lượt xem
Cho 6,5 g Zn tác dụng với HCl a, tính khối lượng HCl phản ứng b, tính thể tích H2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn
đã trả lời 7 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (8.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
Cho dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch FeCl3. Hãy nêu cách tiến hành, hiện tượng, giải thích và viết phương trình hóa học
đã trả lời 7 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 33 lượt xem
Câu 1: (Mức 1) Oxit là: A. Hỗn hợp của nguyên tố oxi với một nguyên tố hoá học khác. B. Hợp chất của nguyên tố phi kim với một nguyên tố ... Al2O3, ZnO, PbO2, Cr2O3. B. Al2O3, MgO, PbO, SnO2. C. CaO, ZnO, Na2O, Cr2O3. D. PbO2, Al2O3, K2O, SnO2.
đã trả lời 10 tháng 3 trong Hóa học lớp 9 bởi Pro_Player_Garena_Free_Fire_ Thần đồng (1.1k điểm)
+1 thích
1 trả lời 23 lượt xem
Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P bằng 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142đvC. Công thức hoá học của oxit là gì?
đã trả lời 10 tháng 3 trong Hóa học lớp 9 bởi Pro_Player_Garena_Free_Fire_ Thần đồng (1.1k điểm)
+1 thích
1 trả lời 17 lượt xem
Dãy oxit vừa tác dụng nước, vừa tác dụng với dung dịch kiềm là gì?
đã trả lời 10 tháng 3 trong Hóa học lớp 9 bởi Pro_Player_Garena_Free_Fire_ Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 114 lượt xem
Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp BaCO3, MgCO3, Al2O3 đc chất rắn A KHÍ D. Hòa tan chất rắn A trong nước dư ,thu đc dung dịch B và kết tủa C. Sục khí D (dư) vào dung dịch B thấy xuất hiện kết tủa .Hòa tan C trong dung dịch NaOH dư thấy tan 1 phần. Xác định A, B, C, D; viết PT phản ứng xảy ra?  
đã trả lời 26 tháng 2 trong Hóa học lớp 9 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
Đốt cháy 6,9g P trong bình chứa 9,74 lít O2 (ở đktc). a/ P hay O2 dư , khối lượng dư là bao nhiêu? b/ Tính khối lượng sản phẩm thu được.
đã trả lời 26 tháng 2 trong Hóa học lớp 9 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
+1 thích
1 trả lời 46 lượt xem
Trong công nghiệp, người ta sử dụng cacbon để làm nhiên liệu. Tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy 9,6 kg than chứa 95% cacbon, biết 1 mol cacbon cháy toả ra 399 kJ.    
đã trả lời 26 tháng 2 trong Hóa học lớp 9 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 60 lượt xem
Trong công nghiệp, người ta sử dụng cacbon để làm nhiên liệu. Tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy 7,6 kg than chứa 90% cacbon, biết 1 mol cacbon cháy toả ra 394 kJ.  
đã trả lời 26 tháng 2 trong Hóa học lớp 9 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 48 lượt xem
Hãy sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tính kim loại tăng dần:Cs,K,Rb,Ca,Ga,Ge.Giải thích
đã trả lời 22 tháng 2 trong Hóa học lớp 9 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 80 lượt xem
Để điều chế axit axetic từ CH3COONa trong phòng thí nghiệm, nên chọn phản ứng nào sau đây là tốt nhất?
đã trả lời 22 tháng 2 trong Hóa học lớp 9 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 67 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 2,14 gam hợp chất hữu cơ A (chỉ chứa các nguyên tố C, H, N) rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào 1, ... c định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. Biết 100 < MA < 11
đã trả lời 22 tháng 2 trong Hóa học lớp 9 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 58 lượt xem
Cho 4,48 lít khí hiđro (đktc) tác dụng với 69,6 gam bạc oxit ở nhiệt độ cao. Tính khối lượng kim loại bạc tạo thành sau phản ứng.
đã trả lời 16 tháng 2 trong Hóa học lớp 9 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 720 lượt xem
Khi đốt cháy một hợp chất hữu cơ X trong oxi, người ta đo thể tích CO2 với H2O, thấy tỉ lệ về thể tích của CO2 với H2O là 1:1. Vậy X là??
đã trả lời 16 tháng 2 trong Hóa học lớp 9 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 513 lượt xem
: Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các chất khí: C2H2, CH4, CO2. Viết phản ứng hóa học xảy ra nếu có?
đã trả lời 11 tháng 2 trong Hóa học lớp 9 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 583 lượt xem
Tại sao etilen lại làm mất màu nước brom
đã trả lời 6 tháng 2 trong Hóa học lớp 9 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (37.9k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. phamngoctienpy1987844

  1008 Điểm

 2. minhnhatienthanh816

  312 Điểm

 3. Babyshort

  200 Điểm

 4. Đức lượng♥ NGTT

  60 Điểm

 5. kieuanhsue715

  55 Điểm

 6. nguyencun3091982669

  55 Điểm

 7. ongcaosuhunghien725

  50 Điểm

 8. minhhieu2606111003

  50 Điểm

 9. gacon123456

  50 Điểm

 10. phamthihoai7533405

  50 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...