Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hóa học lớp 9 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
Môn hoá kiểm tra 15 phút được 4 điểm và miệng được 2 điểm thì bài kiểm tra giữa kì với học kì cần bao nhiêu điểm để được học sinh giỏi
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Hóa học lớp 9 bởi Khách
 • giúp_mình_nha_mấy_bạn
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
0 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
Cho 17,6 gam hỗn hợp gồm sắt và đồng tác dụng vừa đủ với 400 ml dd HCl. Sau phản ứng thu được a gam chất rắn. Cho lượng ch&#7845 ... loại trong hỗn hợp đầu. Tính nồng độ mol của dd HCl đã dùng.
đã hỏi 11 tháng 10 trong Hóa học lớp 9 bởi Walkers Thần đồng (795 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
Cho 208g dung dịch BaCl2 10% phản ứng hết với dung dịch H2SO4 8% thu được 1 kết tủa và 1 dung dịch : a) Phương trình hoá học? b) Tính khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng? c) Tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng? d) Tính nồng độ % của dung dịch sau phản ứng? Ba = 137, H = 1, S = 32, O = 16, Cl = 35.5
đã hỏi 30 tháng 9 trong Hóa học lớp 9 bởi NicT_NaRi ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
Cho các chất sau: CuO, Fe, Fe(OH)3, CaO, Na2CO3. Chất nào tác dụng với dung dịch HCl sinh ra : a) Khí nhẹ nhất trong các chất khí và cháy được trong không khí . b) Dung dịch có màu xanh lam c) Dung dịch có màu vàng nâu d) Dung dịch không màu
đã hỏi 22 tháng 9 trong Hóa học lớp 9 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Cho 16g hỗn hợp gồm CuO và Cu vào dd axit H2SO4 90% đủ đun nóng. Để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít khí A ở đktc. ... trong hỗn hợp c.Tính nồng độ C% của dd thu được sau phản ứng?
đã hỏi 12 tháng 9 trong Hóa học lớp 9 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
đã trả lời 8 tháng 9 trong Hóa học lớp 9 bởi umenihon713 Học sinh (369 điểm)
+1 thích
1 trả lời 35 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 21 lượt xem
Nung 9,4(g) 1 muối nitrat của kim loại M có hóa trị không đổi đến pư hoàn toàn thu được 4(g) oxit kim loại. Xác định công thức muối
đã hỏi 4 tháng 9 trong Hóa học lớp 9 bởi hoang040514763 Thần đồng (585 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
đã hỏi 4 tháng 9 trong Hóa học lớp 9 bởi hoang040514763 Thần đồng (585 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Cho các muối X, Y, Z chứa các gốc axit khác nhau. Cho biết:      X + dd Hcl (hoặc NaOH) -> có khí thoát ra      Y + dd Hcl  -> có khí thoát ra      Y + dd Naoh -> có kết tủa Ở dạng dd:  Z + X -> có khí thoát ra  Z + Y -> có kết tủa và khí thoát ra Xác định CTHH của X Y Z và viết PTHH minh họa
đã trả lời 3 tháng 9 trong Hóa học lớp 9 bởi xmak1208 Cử nhân (3.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 54 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 150 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 13 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 34 lượt xem
Bai 5:Cho bột kẽm phản ứng với 38g dd FeSO4 10% a)Tính khối lượng Zn phản ứng b)tính khối lượng fe tạo ra c)tính C%dd sau phản ứng
đã trả lời 7 tháng 8 trong Hóa học lớp 9 bởi toitenla01 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 358 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 19,46gam hỗn hợp 3 kim loại Al ,Mg,Zn bằng dd HCl vừa đủ, phản ứng kết thúc thu được 16,352 lít khí ở (đktc ... trong thí nghiệm trên, biết thể tích dd HCl dùng dư so với lý thuyết 10%?
đã trả lời 27 tháng 7 trong Hóa học lớp 9 bởi TZy Tiến sĩ (18.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
cho biết 0.125 mol 1 muối sunfat có khối lượng 16.5 gam. Hãy xác định công thức hóa học của muối đó
đã trả lời 26 tháng 7 trong Hóa học lớp 9 bởi TZy Tiến sĩ (18.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 299 lượt xem
Cho các chất sau: CO2, SO3, Na2O,NO2, CO2, SO2, H2O, P2O5, SO2, P2O5, CO2, N2O5, H2O, CaO, FeO, CuO. Các chất nào là oxit axit
đã trả lời 24 tháng 7 trong Hóa học lớp 9 bởi nguyenthienan16 Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Cho 200 gam dung dịch Na2SO3 21,2% tác dụng với 500 gam dung dịch CuSO4 32% a, Tính khối lượng chất kết tủa b, Tính nồng độ % của các chất trong dung dịch sau phản ứng
đã hỏi 16 tháng 7 trong Hóa học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
Có những muối: MgSO4, NaHSO3, K2S, CaCl2. - Hãy cho biết muối nào có thể tác dụng với Na2CO3 - Muối nào có thể tác dụng với dung dịch HCl. Viết phương trình hóa học
đã hỏi 16 tháng 7 trong Hóa học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 14 lượt xem
Có 5 lọ không nhãn mỗi lọ đựng một chất rắn màu trắng: CaSO4, CaSO3 CaCl2 Ca(NO3)2 CaO. Hãy nhận biết mỗi chất bằng phương trình hóa học. Viết các phương trình hóa học
đã hỏi 16 tháng 7 trong Hóa học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
Cho 6,9g kim loại Natri tác dụng hoàn toàn với nước a, Tính khối lượng sản phẩm bazơ thu được b, Tính thể tích H2 ở điều kiện tiêu chuẩn
đã hỏi 16 tháng 7 trong Hóa học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 21 lượt xem
Cho kim loại Fe vào cốc chứa 200 gam dung dịch HCl 7,3% a, Tính thể tích khí sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn b, Tính nồng độ % các chất có trong dung dịch sau phản ứng
đã hỏi 16 tháng 7 trong Hóa học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
cho 5,6 gam kim loại Fe vào cốc chứa 200 gam dung dịch HCl 7,3% a, Tính thể tích khí sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn b, Tính nồng % các chất có trong dung dịch sau phản ứng
đã hỏi 16 tháng 7 trong Hóa học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
Nhiệt phân hoàn toàn KMnO4 thu được 11,2 l khí ở điều kiện tiêu chuẩn a, Tính khối lượng KMnO4 phản ứng b, Tính khối lượng các chất sản phẩm
đã hỏi 16 tháng 7 trong Hóa học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
Cho kim loại Bari tác dụng hoàn toàn với nước, sau phản ứng thu được 9,72 lít ở điều kiện tiêu chuẩn. a, Tính khối lượng sản phẩm Bazơ thu được b, Tính khối lượng Ba phản ứng
đã hỏi 16 tháng 7 trong Hóa học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 111 lượt xem
cho hai thí nghiệm như sau: TN1: cho a gam sắt vào V lít (đktc) dung dịch HCl, sau khi phản ứng kết thúc đem cô cạn dung dịch thu được 6,91gam chất rắn X. TN2: Cho hỗn hợp a gam sắt và b gam Mg vào V lít ( đktc) dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 1,12 lít ... Y ( Giả sử Mg không phản ứng với nước, và trong phản ứng với axit, Mg phản ứng trước, hết Mg mới đến Fe, các phản ứng xảy ra hoàn toàn)
đã hỏi 15 tháng 7 trong Hóa học lớp 9 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
Hoà tan hết m gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Al2O3 và MgO bằng 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,5M và H2SO4 0,75M (vừa đủ). Sau phản ứng thu được dung dịch X và 4,48 lít H2 (đktc). Cô cạn X thu được 88,7 gam muối khan. Tính m.
đã hỏi 15 tháng 7 trong Hóa học lớp 9 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Hòa tan NaOH rắn vào nước để tạo thành hai dung dịch A và B với nồng độ phần trăm của dung dịch A gấp 3 lần nồng độ phần trăm của dung dịch B. Nếu đem pha trộn hai dung dịch A và B theo tỉ lệ khối lượng mA÷mB=5÷2 thì thu được dung dịch C có nồng độ phần trăm là 20%. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch A và B?
đã hỏi 14 tháng 7 trong Hóa học lớp 9 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Nhiệt phân hoàn toàn 0,1 mol KMnO4 toàn bộ khí oxi thu được cho tác dụng hết với 11,7g kim loại M, được chất rắn X. Cho chất rắn X vào dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 1,792 lít H2 (đktc). M là kim loại gì ?
đã trả lời 14 tháng 7 trong Hóa học lớp 9 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
đã trả lời 14 tháng 7 trong Hóa học lớp 9 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
đã trả lời 14 tháng 7 trong Hóa học lớp 9 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. theanh7a2

  3717 Điểm

 2. Zake

  1440 Điểm

 3. Melanie_black

  1113 Điểm

 4. Hennn_

  1100 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. Banam27

  375 Điểm

 2. tuanduc18

  337 Điểm

 3. phamthithuyhien2103385

  206 Điểm

 4. kirigaza

  185 Điểm

...