Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hóa học lớp 9 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 20 lượt xem
Công nghiệp silicat gồm A. sản xuất đồ gốm, thủy tinh. B. sản xuất xi măng. C. sản xuất silic. D. sản xuất đồ gồm, thủy tinh, xi măng.
đã trả lời 29 tháng 1 trong Hóa học lớp 9 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 15 lượt xem
SiO2 là nguyên liệu quan trọng để sản xuất A. thủy tinh, đồ gốm. B. thạch cao. C. phân bón hóa học. D. chất dẻo.
đã trả lời 29 tháng 1 trong Hóa học lớp 9 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 12 lượt xem
Khi cho nước tác dụng với oxit axit nào sau đây sẽ không thu được axit? A. CO2. B. SO2. C. SiO2. D. N2O5.
đã trả lời 29 tháng 1 trong Hóa học lớp 9 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 24 lượt xem
Nhận định nào sau đây về tính chất của silic là sai? A. Silic là phi kim hoạt động hóa học yếu hơn cacbon, clo. B. Ở nhiệt độ cao, silic phản ứng với oxi tạo thành silic đioxit C. Silic là chất rắn, màu xám. D. Silic dẫn điện tốt nên được dùng làm pin mặt trời.
đã trả lời 29 tháng 1 trong Hóa học lớp 9 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 21 lượt xem
Nhận xét nào sau đây không đúng về Silic? A. Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai trong thiên nhiên, chỉ sau oxi. B. Silic chiếm ¼ khối lượng vỏ Trái Đất. C. Trong tự nhiên Silic tồn tại cả ở dạng đơn chất và hợp chất. D. Một số hợp chất của silic: cát trắng, đất sét (cao lanh).
đã trả lời 29 tháng 1 trong Hóa học lớp 9 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 17 lượt xem
Đun nóng m gam Silic trong oxi dư thu được 5,34 gam silic đioxit. Giá trị của m A. 1,869 gam. B. 2,492 gam. C. 3,738 gam. D. 1,246 gam.
đã trả lời 29 tháng 1 trong Hóa học lớp 9 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 47 lượt xem
a) Chất nào đã lấy dư, dư bao nhiêu lít ( hoặc gam) ? b) Tính khối lượng muối thu được
đã trả lời 26 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
a) Cho biết hiện tượng quan sát được và viết PTHH b) Tính khối lượng chất rắn sinh ra c) Tính CM của chất còn lại trong dd sau phản ứng. Biết thể tích dd thay đổi không đáng kể
đã hỏi 24 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
a) Tính khối lượng kim laoij mới tạo thành b) Tính nồng độ mol của chất có trong dd sau phản ứng
đã hỏi 24 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 33 lượt xem
Cho 10g hỗn hợp CU và CuO tác dụng với dd H2SO4 loãng dư. Lọc lấy phần chất răn không tan cho phản ứng với dd H2SO4 đặc, nóng thu được 1,12 l khí (đktc). Tính thành phần % về khối lượng mỗi chất rắn trong hỗn hợp đầu
đã hỏi 24 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 44 lượt xem
a) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp đầu b) Tính kl dd H2SO4 20% cần để hòa tan hỗn hợp trên
đã hỏi 24 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Ngâm viên Zinc trong dd Copper (II) chloride
đã trả lời 14 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Thả 1 mảnh Copper vào dd Silver nitrate AgNO3
đã trả lời 14 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Nhỏ dd acid HCl vào ống nghiệm chứa một ít bột Copper (II) oxide
đã trả lời 14 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Nhỏ từ từ dd Acid sulfuric vào ống nghiệm chứa một ít vộ Iron (III) oxide
đã trả lời 14 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Cho đinh Iron sạch vào dd sulfuric acid
đã trả lời 14 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Cho mảnh Aluminium vào copper (II) chlorice CuCl2
đã trả lời 14 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Cho một viên vào Zinc dung dịch Hydrochloric Acid
đã trả lời 14 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Cho đinh Iron sạch vào dd Coper (II) sulfate
đã trả lời 14 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
Cho dung dịch Sodium hydroxide vào dd Iron (III) chloride FlCl3
đã trả lời 14 tháng 12, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
3. a.  SO2 ra khỏi hỗn hợp gồm các khí SO2, SO3, O2. b. riêng từng kim loại ra khỏi hỗn hợp gồm Mg, Al, Fe, Cu.
đã trả lời 30 tháng 11, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 67 lượt xem
Cho 15,5g natri oxit Na2O tác dụng với nước, thu được 0,5 lít dung dịch bazơ. a) Viết phương trình hóa học và nồng độ mol của dung ... ợng riêng 1,14 g/ml cần dùng để trung hòa dung dịch bazơ nói trên.
đã trả lời 30 tháng 11, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 70 lượt xem
 Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: NaCl, Ba(OH)2 và Na2SO4. Chỉ được dùng quỳ tím, làm thế nào nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học? Viết các phương trình hóa học.
đã trả lời 29 tháng 11, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 64 lượt xem
Có những bazơ sau: Cu(OH)2, NaOH, Ba(OH)2. Hãy cho biết những bazơ nào: a) Tác dụng được với dung dịch HCl? b) Bị nhiệt phân hủy? c) Tác dụng được với CO2?
đã trả lời 29 tháng 11, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 41 lượt xem
Từ những chất có sẵn là: Na2O, CaO, H2O. Hãy viết các phương trình hóa học điều chế các dung dịch bazơ.
đã trả lời 29 tháng 11, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 57 lượt xem
Có 5 chất rắn: BaCl2, Na2SO4, CaCO3, Na2CO3, CaSO4.2H2O đựng trong 5 lọ riêng biệt. Hãy tự chọn 2 chất dùng làm thuốc thử để nhận biết các chất rắn đựng trong mỗi lọ.
đã hỏi 26 tháng 11, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 57 lượt xem
Có hai dung dịch; H2SO4 (dung dịch A), và NaOH (dung dịch B). Trộn 0,2 lít dung dịch A với 0,3 lít dung dịch B được 0,5 lít dung dịch C. Lấy 20 ml dung dịch C, thêm một ít quì tím vào, thấy có màu xanh. Sau đó thêm từ từ dung dịch HCl 0,05M tới khi quì ... dung dịch AlCl3 1M được kết tủa G. Nung F hoặc G ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì đều thu được 3,262gam chất rắn. Tính tỉ lệ VB:VA
đã hỏi 26 tháng 11, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 80 lượt xem
1. Khi cho bột nhôm tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu được dung dịch X1 và khí X2. Thêm vào X1 một ít tinh thể NH4Cl rồi tiếp tục đun nóng thấy tạo thành kết tủa X3 và có khí X4 thoát ra. Xác định X1, X2, X3, X4. Viết phương trình hoá học biểu diễn các phản ứng xảy ra.
đã hỏi 24 tháng 11, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 69 lượt xem
Có hai dung dịch; H2SO4 (dung dịch A), và NaOH (dung dịch B). Trộn 0,2 lít dung dịch A với 0,3 lít dung dịch B được 0,5 lít dung dịch C. Lấy 20 ml dung dịch C, thêm một ít quì tím vào, thấy có màu xanh. Sau đó thêm từ từ dung dịch HCl 0,05M tới khi quì ... dung dịch AlCl3 1M được kết tủa G. Nung F hoặc G ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì đều thu được 3,262gam chất rắn. Tính tỉ lệ VB:VA
đã hỏi 24 tháng 11, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
a) Cho các chất: Na, MgCl2, FeCl2, FeCl3, AlCl3 chỉ dùng thêm nước hãy nhận biết chúng b) Có 3 lọ đựng ba hỗn hợp dạng bột: ( Al + Al2O3), (Fe + Fe2O3) và (FeO + Fe2O3). Dùng phương pháp hóa học để nhận biết chúng. Viết phương trình hoá học xảy ra.
đã hỏi 24 tháng 11, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 69 lượt xem
Đốt cháy hết V lít (đktc) hỗn hợp CH4 và C2H4, cho toàn bộ sản phẩm thu được hấp thụ hết vào 100ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch A. Thêm vào A lượng dư dung dịch BaCl2 loãng, 5,91g kết tủa trắng: a) Viết phương trình phản ứng xảy ra. b)Tính thành phần phần trăm ... hợp ban đầu. Biết rằng nếu cho V lít (đktc) hỗn hợp đó qua lượng dư dung dịch nước brom thì có 3,2g brom tham gia phản ứng.
đã hỏi 24 tháng 11, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 52 lượt xem
1 - Cho biết tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử của nguyên tố A và B là 78, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26 hạt. Số hạt mang điện của A nhiều hơn số hạt mang điện của B là 28 hạt. Hỏi A, B là nguyên tố gì? Cho biết điện tích hạt nhân của một số nguyên tố sau: ZN = 7 ; ZNa = 11; ZCa = 20 ; ZFe = 26 ; ZCu = 29 ; ZC = 6 ; ZS = 16.
đã hỏi 24 tháng 11, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 57 lượt xem
. Một dung dịch Z gồm rượu etylic và nước. Cho 7,44g Z tác dụng với Na dư thấy thoát ra 2,018 lít khí H2 (đo ở đktc).
đã hỏi 24 tháng 11, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 67 lượt xem
Cho hỗn A gồm 3 oxit: Al2O3, CuO và K2O. Tiến hành 3 thí nghiệm: Thí nghiệm 1: nếu cho hỗn hợp A vào nước dư, khuấy kĩ thấy còn 15g chất rắn không tan. Thí nghiệm 2: Nếu cho thêm vào hỗn hợp A một lượng Al2O3 bằng 50% lượng Al2O3 trong A ban đầu rồi lại ... Al2O3 bằng 75% lượng Al2O3 trong A, rồi lại hòa tan vào nước dư, thấy còn lại 25g chất rắn không tan. Tính khối lượng oxit trong hỗn hợp A.
đã hỏi 24 tháng 11, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 47 lượt xem
A là hỗn hợp gồm rượu Etylic và 2 axit hữu cơ kế tiếp nhau có dạng CnH2n+1COOH và Cn+1H2n+3COOH. Cho 1/2 hỗn hợp A tác dụng hết với Na thoát ra 3,92 lít H2 (đktc). Đốt 1/2 hỗn hợp A cháy hoàn toàn, sản phẩm cháy được hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì có 147,75g kết tủa và khối lượng bình Ba(OH)2 tăng 50,1 g. a, Tìm công thức 2 axit trên . b, Tìm thành phần hỗn hợp A.
đã hỏi 24 tháng 11, 2023 trong Hóa học lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. boxnhonyc274849

    90 Điểm

  3. nguyenmanh04102009212

    70 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...