Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hóa học lớp 9 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 13 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
a/ Al + O2 Al2O3 b/ K + O2 K2O c/ Al(OH)3 Al2O3 + H2O d/ Al2O3 + HCl →AlCl3 + H2O
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Hóa học lớp 9 bởi CayGame Học sinh (457 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
a/ Al + HCl → AlCl3 + H2 b/ FeO + HCl → FeCl2 + H2O c/ Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O d/ NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Hóa học lớp 9 bởi CayGame Học sinh (457 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Cho 2,4 gam kim loại hoá trị II tác dụng với dung dịch HCl lấy dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 2,24 lít khí H 2 (ở đktc). Xác định kim loại?
đã trả lời 2 tháng 9 trong Hóa học lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 29 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 21 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 7 lượt xem
A. CO2  B. SO2  C. N2  D. O3
đã trả lời 9 tháng 8 trong Hóa học lớp 9 bởi vongochuy Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 7 lượt xem
A. Na2O, CO2, NaOH, Ca(OH)2 B. CaO, K2O, KOH, Ca(OH)2 C. HCl, Na2O, Fe2O3, Fe(OH)3 D. Na2O, CuO, SO3, CO2
đã trả lời 9 tháng 8 trong Hóa học lớp 9 bởi vongochuy Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 6 lượt xem
A. CaCO3 và HCl B. Na2SO3 và H2SO4 C. CuCl2 và KOH D. K2CO3 và HNO3
đã trả lời 9 tháng 8 trong Hóa học lớp 9 bởi vongochuy Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 7 lượt xem
A. HCl B. H2o, quỳ tím C. HNO3 D. Không phân biệt được
đã trả lời 9 tháng 8 trong Hóa học lớp 9 bởi Darling_274 Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
A. CaO và CO B. CaO và CO2 C. CaO và SO2 D. CaO và P2O5
đã trả lời 9 tháng 8 trong Hóa học lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 667 lượt xem
Lấy 9,64 g muối A hòa tan vào nước, sau đó cho tác dụng với Ba(OH)2 dư, khi đun nóng ta thu được kết tủa B và khí C. Lấy kết ... trình phản ứng xảy ra? 2) Xác định các giá trị x, y, p, q, t?
đã trả lời 21 tháng 7 trong Hóa học lớp 9 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 867 lượt xem
Đốt cháy 28 ml hỗn hợp khí metan và axetilen cần phải dùng 67,2 ml khí oxi. a) Tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp. b) Tính thể tích khí CO2 sinh ra. (Các thể tích khí đo ở cùng điểu kiện nhiệt độ và áp suất).  
đã trả lời 19 tháng 7 trong Hóa học lớp 9 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 17 lượt xem
khối lượng glu cozo cần dùng để điều chế 0,1 lít rượu etylic khối lượng riêng 0,8g/ml với hiệu suất 80%
đã trả lời 11 tháng 7 trong Hóa học lớp 9 bởi Chuong7a2 Thạc sĩ (5.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
chứng minh rằng 4^n+6n-1 chia hết cho 9 với mọi số tự nhiên N
đã hỏi 10 tháng 7 trong Hóa học lớp 9 bởi tnk11022006452 Thần đồng (702 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 32 lượt xem
Tìm hiểu về các dạng tinh thể của cacbon: kim cương, than và graphite. Giải thích sự khác biệt giữa chúng và các ứng dụng của từng loại.
đã trả lời 30 tháng 6 trong Hóa học lớp 9 bởi vongochuy Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 18 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 21 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 25 lượt xem
đã hỏi 24 tháng 6 trong Hóa học lớp 9 bởi vongochuy Cử nhân (2.2k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

  1. hieutgz335942

    599 Điểm

  2. 333cuchillthoi302

    524 Điểm

  3. thinhcry

    306 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...