search
Đăng nhập

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước

Dành cho người mới

 1. thanhtrong

  1301 Điểm

 2. phuphuphu

  665 Điểm

 3. Minayo_Lovell

  516 Điểm

 4. tinhlan85729

  320 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng

63.9k câu hỏi

208k câu trả lời

61.4k bình luận

10.8k thành viên

Hóa học lớp 9 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

1 thích
2 câu trả lời 121 lượt xem
Nung 11,1 g muối đó thu được 6,78 g muối khan. Cho 22,2 g muối đó tác dụng với xút dư rồi lấy kết tủa đem nung thu được 3,2 ... khối lượng phân tử muối kép là 277,5. Tìm các giá trị x, y, z?
đã trả lời 8 tháng 1 trong Hóa học lớp 9 lucasta1019951083 Học sinh 55 điểm
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Cho một bình chứa hỗn hợp khí X gồm metan (CH4), etilen (C2H4) và axetilen (C2H2). Hãy trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng khí trong X.
đã trả lời 4 tháng 1 trong Hóa học lớp 9 phuphuphu Thần đồng 926 điểm 2 4 8
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Một học sinh A dự định làm thí nghiệm pha loãng H2SO4 như sau. Lấy một lượng H2SO4 đặc cho vào cốc thủy tinh, sau đó đổ nư ... trắng vào cốc thủy tinh, rồi nhỏ từ từ 1-2 ml H2SO4 đặc vào.
đã trả lời 4 tháng 1 trong Hóa học lớp 9 phuphuphu Thần đồng 926 điểm 2 4 8
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp X gồm MO,M(OH) 2 và MCO3 (M là kim loại có hóa trị không đổi) trong 100 gam dung dịch H SO2 4 39,2% thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 39,41%. Xác định tên kim loại
đã trả lời 28 tháng 12, 2020 trong Hóa học lớp 9 phuphuphu Thần đồng 926 điểm 2 4 8
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Chúng ta có thể lưu giữ cacbon ở đâu?
đã trả lời 19 tháng 12, 2020 trong Hóa học lớp 9 duc2008 Thần đồng 904 điểm 2 3 14
–1 thích
1 trả lời 65 lượt xem
Cho 4,32 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe tác dụng với hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2 (có tỉ khối so với H2 bằng 32.25), thu được 8.19 gam hỗn hợp chất rắn Z. Cho Z vào dung dịch HCl, thu được 1.12 gam Một kim loại không tan , dung dịch T và 0,224 lít khí H2 (dktc) biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.% khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban đầu ?
đã trả lời 18 tháng 12, 2020 trong Hóa học lớp 9 anhaodang ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân 2.2k điểm
–1 thích
1 trả lời 25 lượt xem
Cho từ từ 135ml dung dịch Ba(OH)2 2M vào 80ml dung dịch Al2(SO4)3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được kết tủa Y. Đem Y nhiệt phân khối lượng không đổi thì thu được a gam chất rắn. Tính a.
đã trả lời 18 tháng 12, 2020 trong Hóa học lớp 9 anhaodang ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân 2.2k điểm
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Hợp chất X có công thức là C6H8O6, cho 3,59 gam X phản ứng hết với Na2CO3 vừa đủ thu được 662 ml khí ở điều kiện tiêu chuẩn a. Viết công thức cấu tạo thỏa mãn của X b. Từ X và các chất cần thiết không có cacbon hãy viết phương trình hóa học điều chế glixerol ( glixerin)
đã trả lời 18 tháng 12, 2020 trong Hóa học lớp 9 anhaodang ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân 2.2k điểm
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Phân hủy hoàn toàn 63,2 g KMnO4 sẽ thu được bao nhiêu lí khí oxi ở đkc cùng lúc đó người ta cho 28g bột sắt tác dụng hết với dung dịch HCl ,tính thể tích H2 THU ĐƯỢC Ở ĐKC
đã trả lời 18 tháng 12, 2020 trong Hóa học lớp 9 anhaodang ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân 2.2k điểm
0 phiếu
2 câu trả lời 22 lượt xem
 NH4Cl; Zn(NO3)2; (NH4)2SO4; NaCl; phenolphtalein; Na2SO4; HCl bị mất nhãn. Chỉ dùng thêm dung dịch Ba(OH)2 làm thuốc thử có thể nhận biết được bao nhiêu chất trong số các chất đó cho? Viết các phương trình phản ứng hóa học minh họa.
đã trả lời 10 tháng 12, 2020 trong Hóa học lớp 9 anhaodang ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân 2.2k điểm
0 phiếu
3 câu trả lời 9 lượt xem
Cho mình hỏi là khí CO lẫn khí CO2 và SO2. Làm thế nào để loại bỏ được các khí CO2 và SO2ra khỏi khí CO nói trên bằng hóa chất rẻ tiền nhất? Ai trả lời đúng và nhanh mình sẽ tick cho bạn đó.
đã trả lời 6 tháng 12, 2020 trong Hóa học lớp 9 Chuong7a2 Cử nhân 3.4k điểm 10 29 116
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Nêu tính chất vật lý, hóa học metan, axetilen, etilen? Nêu ứng dụng?
đã trả lời 6 tháng 12, 2020 trong Hóa học lớp 9 Anatasia ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân 3.2k điểm
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 5,9 lít khí etilen( đktc) trong không khí. a) Viết PTHH xảy ra. b) Tính lượng khí CO2 tạo ra.
đã trả lời 3 tháng 12, 2020 trong Hóa học lớp 9 Anatasia ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân 3.2k điểm
0 phiếu
2 câu trả lời 12 lượt xem
 Chất X có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với NaOH tạo thành chất Y có công thức phân tử C4H7O2Na. X là loại chất nào sau đây:
đã trả lời 2 tháng 12, 2020 trong Hóa học lớp 9 ๖ۣۜMinh๖ۣۜ ๖ۣۜKhổng๖ۣۜ Tiến sĩ 11.3k điểm 31 95 456
0 phiếu
2 câu trả lời 15 lượt xem
Một nhà máy đường mỗi ngày ép 30 tấn mía. Biết 1 tạ mía cho 63 lít nước mía với nồng độ đường 7,5% và khối lượng riêng 1,103 g/ml. Khối lượng đường thu được là:
đã trả lời 2 tháng 12, 2020 trong Hóa học lớp 9 ๖ۣۜMinh๖ۣۜ ๖ۣۜKhổng๖ۣۜ Tiến sĩ 11.3k điểm 31 95 456
0 phiếu
2 câu trả lời 14 lượt xem
Axit axetic có thể phản ứng được với chất nào trong các chất sau: C2H5OH, Na2CO3, Zn, Cu?
đã trả lời 2 tháng 12, 2020 trong Hóa học lớp 9 Chuong7a2 Cử nhân 3.4k điểm 10 29 116
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Cho 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm 2 hiđrocacbon mạch hở qua dung dịch brom dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng bình dung dịch brom tăng lên 2,8g, đồng thời thoát ra 1,12 lít một chất khí. Một trong hai hiđrocacbon có công thức phân tử là:
đã trả lời 2 tháng 12, 2020 trong Hóa học lớp 9 Anatasia ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân 3.2k điểm
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Cho sơ đồ biến hóa sau: Tìm công thức của các chất A1, B1, A2, B2, A3, B3, R. Viết các phương trình phản ứng hóa học (ghi rõ điều kiện nếu có) thỏa mãn theo sơ đồ biến hóa trên.
đã trả lời 2 tháng 12, 2020 trong Hóa học lớp 9 Anatasia ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân 3.2k điểm
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Trộn CuO với một oxit kim loại hóa trị II theo tỉ lệ mol 1 : 2 được hỗn hợp A. Cho luồng H2 dư đi qua 2,4 gam A nung nóng thu được hợp B. Để hòa tan hết B cần 40 ml dung dịch HNO3 2,5M và thu được V lít NO duy nhất (đktc) a) Xác định kim loại hóa trị II trên. Tính V? b) Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp đầu. Biết hiệu xuất các phản ứng đạt 100%
đã trả lời 2 tháng 12, 2020 trong Hóa học lớp 9 Anatasia ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân 3.2k điểm
1 thích
1 trả lời 15 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 27.2 gam hỗn hợp gồm CaO và Fe203 bằng 1 lượng vừa đủ 500ml dung dịch HCL 2M thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối a)Tính  khối lượng CaO trong hỗn hợp ban đầu b)Tính khối lượng từng muối khan sau phản ứng
đã trả lời 24 tháng 11, 2020 trong Hóa học lớp 9 Anatasia ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân 3.2k điểm
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...