Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
46 lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 12 bởi linhchi2002 Thần đồng (1.5k điểm)
These___ appliances will help facilitate the burden of housework. ( house)

He was sent to the ___ room for being ___ to the teacher. ( detain-respect)

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi ngoclinhbui Thạc sĩ (7.3k điểm)
1. household ( adj) appliances: thiết bị gia dụng

2. detention room (n) : phòng giám thị, phòng tạm giam  - disrespectful ( adj): thiếu tôn trọng, thiếu lễ độ

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 49 lượt xem
______ parents do not punish their kids for such a ___ misbehavior. ( forgive- forgive) I am totally____ by the jigsaw puzzles. I can never solve one. (wild) 
đã hỏi 1 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi linhchi2002 Thần đồng (1.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
We are really__ that he__ ignored our warnings. (dismay-repeat) He was not promoted due to his___. ( responsible )
đã hỏi 1 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi linhchi2002 Thần đồng (1.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 46 lượt xem
Among the major international problems nowadays is the safe__ of nuclear waste. (dispose) It's great to sleep in a bed with a freshly __ sheet! ( laundry)  
đã hỏi 1 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi linhchi2002 Thần đồng (1.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 247 lượt xem
1. " I can speak six languages fluently.", he said. → He boasted___ 2. "If you can't come today, you simply must come tomorrow", she said to us.  → She insisted___    
đã hỏi 1 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi linhchi2002 Thần đồng (1.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 50 lượt xem
" Excuse me, is anybody sitting here? " -"____" A. No, thanks. B. Yes, I am so glad. C. Sorry, the seat is taken. D. Yes, yes. You can sit here.
đã hỏi 29 tháng 11, 2020 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi linhchi2002 Thần đồng (1.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
" Would you mind if I smoke? "- " ______" A. Never mind. B. Yes, please don't. C. Not at all. D. Yes, please do.
đã hỏi 29 tháng 11, 2020 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi linhchi2002 Thần đồng (1.5k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 47 lượt xem
" Have a nice weekend. " - " _____" A. You are the same.  B. The same to you.  C. So do I. D. Will you?
đã hỏi 29 tháng 11, 2020 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi linhchi2002 Thần đồng (1.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 37 lượt xem
" I'm sorry about that ! " - " ______" A. It's OK. B. That's right. C. Of course. D. You're welcome.
đã hỏi 29 tháng 11, 2020 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi linhchi2002 Thần đồng (1.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
Direct speech: " Are you glad to come back? "  Indirect speech: ___ A. She asked me I was glad to come back. B. She wondered whether I am glad to come back. C. She asked him if he was glad to come back. D. She asked her brother if she had been glad to come back.
đã hỏi 29 tháng 11, 2020 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi linhchi2002 Thần đồng (1.5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 37 lượt xem
Direct speech: " Where have you been? " he asked me. A. He asked me where had I been? B. He asked me where I been. C. He asked me where had I been. D. He asked me where I have been.
đã hỏi 29 tháng 11, 2020 trong Tiếng Anh lớp 12 bởi linhchi2002 Thần đồng (1.5k điểm)
 1. Khang1000

  2171 Điểm

 2. ledoanducphong6cntt2021264

  1278 Điểm

 3. Babyshort

  1251 Điểm

 4. idog480430

  1247 Điểm

 5. jjaltoon51049

  1126 Điểm

 6. chese4154898

  994 Điểm

 7. thuythanh1905207625

  956 Điểm

 8. Robloxian

  899 Điểm

 9. Đức lượng♥ NGTT

  824 Điểm

 10. nguyenhoangminh7chht991

  784 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...