Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
80 lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)

I'm happy sitting here. I can sit here .........


1 Câu trả lời

–1 thích
bởi CayGame Học sinh (467 điểm)

I'm happy sitting here. I can sit here comfortably

bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
Đọc lại đề nha bạn

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
2 câu trả lời 31 lượt xem
13. The runners made a low start. They started the race ........
đã hỏi 23 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 60 lượt xem
12. Claire wears expensive clothes. Claire dresses ..........
đã hỏi 23 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 58 lượt xem
10. Everyone was enthusiastic. Everyone discussed the idea .........
đã hỏi 22 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 75 lượt xem
9. She was charming. She walked ........ In front of the audience.
đã hỏi 21 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 40 lượt xem
8. The debate should be public. We need to debate the matter ........
đã hỏi 21 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 75 lượt xem
James is very good at speaking English. James speaks English .......
đã hỏi 21 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 45 lượt xem
The switch is automatic. The machine switches itself off .........
đã hỏi 21 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 59 lượt xem
The children seemed cheerful. The children played ........
đã hỏi 21 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 57 lượt xem
Henry was angry. Henry shouted ............
đã hỏi 20 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 66 lượt xem
Emma's toothache was terible. Emma's tooth ached ........
đã hỏi 20 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)

HOT 1 giờ qua

  Phần thưởng hằng tháng
  Hạng 1: 200.000 đồng
  Hạng 2: 100.000 đồng
  Hạng 3: 50.000 đồng
  Hạng 4-10: 20.000 đồng
  Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
  ...