Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Câu hỏi của chese4154898

+2 phiếu
1 trả lời 88 lượt xem
Cho hai đa thức: A(x) = x2 + 7x4 - 2x - 10 B(x) = 3x + 4x4 - 2x3 + 7 a) Sắp xếp hai đa thức trên theo lũy thừa giảm dần của biến. b) Hãy tính A(x) + B(x); A(x) - B(x) .
đã hỏi 31 tháng 5, 2022 trong Toán tiểu học
0 phiếu
1 trả lời 46 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 66 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 59 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 60 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 41 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 51 lượt xem
Giả sử em có hai tệp âm thanh độc lập. Có thể ghép nối hai tệp đó theo thứ tự thời gian vào thành một tệp được hay không? Hãy nêu cách làm.
đã hỏi 31 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 100 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 40 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 59 lượt xem
A. Tín hiệu ra sẽ cùng dấu hay ngược dấu tín hiệu vào tùy thuộc tín hiệu đưa vào đầu vào đảo hay không đảo B. Tín hiệu vào là tín hiệu một chiều, tín hiệu ra là tín hiệu xoay chiều C. Tín hiệu vào là tín hiệu xoay chiều, tín hiệu ra là tín hiệu một chiều D. Tín hiệu vào là tín hiệu xoay chiều, tín hiệu ra là tín hiệu xoay chiều
đã hỏi 23 tháng 5, 2022 trong Công nghệ lớp 12
0 phiếu
1 trả lời 64 lượt xem
A. Ở đầu vào đảo kí hiệu dấu “-” B. Ở đầu vào không đảo kí hiệu dấu “-” C. Ở đầu vào không đảo kí hiệu “+” D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
đã hỏi 23 tháng 5, 2022 trong Công nghệ lớp 12
0 phiếu
2 câu trả lời 72 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 36 lượt xem
đã hỏi 23 tháng 5, 2022 trong Khác
0 phiếu
1 trả lời 185 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 71 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 56 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 44 lượt xem
đã hỏi 23 tháng 5, 2022 trong Khác
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 77 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 60 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 47 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 64 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
A. Modem B. Vỉ mạng C. Webcam D. Hub
đã hỏi 23 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 59 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 59 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 51 lượt xem
a) Năm máy tính cá nhân và một máy in trong một phòng được nối với nhau bằng dây cáp mạng để dùng chung máy in. b) Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở Thành phố Hồ Chí Minh để có thể sao chép các tệp và gửi thư điện tử. c) Hơn 100 máy tính ở ba tầng liền nhau của một tòa nhà cao tầng, được nối với nhau bằng dây cáp mạng để chia sẻ dữ liệu và máy in.
đã hỏi 23 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 46 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 50 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 76 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 90 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 65 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 45 lượt xem
đã hỏi 23 tháng 5, 2022 trong Khác
0 phiếu
1 trả lời 78 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 92 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 42 lượt xem
Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hồ Chí Minh để có thể sao chép tệp và gửi thư điện tử.Theo em, được xếp vào những loại mạng nào? A. Mạng có dây B. Mạng WAN C. Mạng LAN D. Mạng không dây
đã hỏi 23 tháng 5, 2022 trong Tin học lớp 9
  1. vongochuy

    252 Điểm

  2. luckyyhappyy07687

    76 Điểm

  3. tint9147228

    60 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...