Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán tiểu học - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho điểm P nằm trong tam giác ABC. Xét D trên cạnh AB và E trên cạnh AC sao cho BD=CE. Hãy xác định vị trí của D,E sao cho PD+DE nhỏ nhất.  
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
 • min-max
 • khó
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình: \(x^{2} +y^{2} +z^{2} -2x-4y+4z-7=0. \) Xác định tọa độ tâm I và bán kính R của mặt ... (1;2;-2\right);R=\sqrt{2} \)\(C. I\left(-1;-2;2\right);R=4 D. I\left(-1;-2;2\right);R=3 \)
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau: Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng A. 0 B. -1 C. 1 D. 2
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Toán tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
Ông Bảo làm mái vòm ở phía trước ngôi nhà của mình bằng vật liệu tôn. Mái vòm đó là một phần của mặt xung quanh củ ... .000đồng. B. 5.441.000 đồng. C. 9.425.000đồng. D. 10.883.000đồng.
đã trả lời 16 tháng 7 trong Toán tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó ... -x^{4} +3x^{2} -2\) \(C. y=x^{4} -2x^{2} -3\) \(D. y=-x^{2} +x-1\)
đã trả lời 15 tháng 7 trong Toán tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
Một khối lập phương có thể tích bằng \(64\, cm^{3}\) . Độ dài mỗi cạnh của khối lập phương đó bằng A. 4cm. B. 8cm. C. 2cm. D. 16cm.
đã trả lời 14 tháng 7 trong Toán tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Cho x>0. Biểu thức \(P=x\sqrt[{5}]{x} \) bằng A. \(x^{\frac{7}{5} } .\) B. \(x^{\frac{6}{5} } .\) C. \(x^{\frac{1}{5} } .\) D. \(x^{\frac{4}{5} } .\)
đã trả lời 14 tháng 7 trong Toán tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Cho f(x) là hàm bậc bốn thỏa mãn f(0)=0. Hàm số f'(x) đồ thị như sau: Hàm số \(g\left(x\right)=\left|f\left(x^{3} \right)-x^{3} -x\right| \)có bao nhiêu điểm cực trị ? A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
đã trả lời 13 tháng 7 trong Toán tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Viết 5 câu tiếng anh về căn nhà ở nông thôn
đã trả lời 11 tháng 7 trong Toán tiểu học bởi thanhtrong ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
x^3-4x^2=-4x
đã trả lời 9 tháng 7 trong Toán tiểu học bởi nguyendavit123 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (8.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 16 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
Trong hộp đồ chơi có 7 chữ số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một cháu mẫu giáo lấy ngẫu nhiên 5 chữ số từ trong hộp và xếp thành dãy. Tìm xác suất để số xếp được là: a) Số có 5 chữ số khác nhau. b) Số có 5 chữ số chia hết cho 2. c) Số có 5 chữ số chia 5 dư 1.
đã hỏi 26 tháng 6 trong Toán tiểu học bởi Hoa
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
So sánh truyện cổ tích loài vật và truyện ngụ ngôn. Ở mỗi loại hãy lấy 1ví dụ.
đã trả lời 21 tháng 6 trong Toán tiểu học bởi Silent Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Dựa vào vốn hiểu biết và sơ đồ dưới đây: Hãy nêu những biện pháp để giảm sự gia tăng dân số và ngăn chặn s&#7921 ... số. -------- ► THAM GIA NGAY ĐỢT ỨNG TUYỂN QTV: https://selfomy.com/hoidap/414279
đã trả lời 16 tháng 6 trong Toán tiểu học bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
cho ví dụ về sự phóng hóa và hình ảnh minh họa
đã hỏi 11 tháng 6 trong Toán tiểu học bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Chọn câu sai: Với một lượng khí không đối, áp suất chất khí càng lớn khi A. Mật độ phân tử và nhiệt độ ... C. Thể tích của khí càng lớn D. Thể tích của khí càng nhỏ
đã trả lời 3 tháng 6 trong Toán tiểu học bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 25 lượt xem
Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật thay đổi vận tốc chuyển động thì đại lượng nào sau đây thay đổi? A. Trọng lượng của vật B. Thể tích của vật C. Nhiệt độ của vật D. Cả B,C đều đúng
đã trả lời 1 tháng 6 trong Toán tiểu học bởi SayoHikawa Cử nhân (2.8k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 632 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 28 lượt xem
Trình bày vai trò của gan
đã trả lời 29 tháng 5 trong Toán tiểu học bởi idog480430 (-36 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 598 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 11 lượt xem
Mẹ hơn con 24 tuổi. Sau 2 năm nữa thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tuổi của con hiện nay là?
đã trả lời 27 tháng 5 trong Toán tiểu học bởi idog480430 (-36 điểm)
+1 thích
3 câu trả lời 20 lượt xem
Có 3 con gà vịt ngan hai con gà và vịt nặng tất cả là 5kg.Hai con gà và ngan nặng tất cả là 9 kg.hai con ngan và vịt nặng tất cả là 10kg. Trung bình cộng 1 con nặng bao nhiêu kg
đã trả lời 27 tháng 5 trong Toán tiểu học bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (5.4k điểm)
+1 thích
3 câu trả lời 16 lượt xem
Chu vi của chữ nhật là 52,5m. Biết chiều dài bằng 150% chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật
đã trả lời 27 tháng 5 trong Toán tiểu học bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (5.4k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 14 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 23 lượt xem
Năm nào được xem là “năm châu Phi”? A. 1960. B. 1965. C. 1945. D. 1955
đã trả lời 26 tháng 5 trong Toán tiểu học bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (5.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 8 lượt xem
Một đoàn tàu có chiều dài 194m chạy qua cây cầu có chiều dài 48m với vận tốc 11m/giây. Tính thời gian đoàn tàu vượt qua cây cầu?
đã trả lời 26 tháng 5 trong Toán tiểu học bởi idog480430 (-36 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 28 lượt xem
Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên là tổ chức chính trị của A. Thanh niên Việt Nam yêu nước ở hải ngoại. B ... . D. Các tầng lớp trí thức – tiểu tư sản người Việt Nam.
đã trả lời 26 tháng 5 trong Toán tiểu học bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (5.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Câu 3. Bộ 2 đèn huỳnh quang có công suất 30W hoạt động bình thường và liên tục 3h trên ngày, 4 quạt điện có công suất 80W sử dụng 4 giờ mỗi ngày, 1 tủ lạnh 120W sử dụng 24h mỗi ngày. Tính điện năng tiêu thụ của tất cả các đồ dùng điện trong tháng 5 năm 2021. ... gia đình trong tháng 5 năm 2021 với các đồ dùng điện trên Giả sử 10kWh đầu tiên có giá 12000ồng, trên 10kWh có giá 1800 đồng ( ngày (1,5
đã hỏi 21 tháng 5 trong Toán tiểu học bởi Nga
0 phiếu
2 câu trả lời 11 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
HKI hạnh kiểm tốt mà HKII hạnh kiểm khá thì cả năm có hạnh kiểm tốt không
đã trả lời 18 tháng 5 trong Toán tiểu học bởi k23moi01091102 Học sinh (174 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. nhthuyvy16

  3848 Điểm

 2. Bac_Da

  2096 Điểm

 3. Babyshort

  1518 Điểm

 4. saitamaselfomy

  1423 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. nhthuyvy16

  1250 Điểm

 2. saitamaselfomy

  1059 Điểm

 3. Bac_Da

  700 Điểm

 4. Babyshort

  357 Điểm

...