Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán tiểu học - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
Tìm hai số tự nhiên, biết trung bình cộng của chúng là 120 và 1/3 số thứ nhất bằng 1/7 số thứ hai.
đã trả lời 2 tháng 9 trong Toán tiểu học bởi hieutgz335942 Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
Hãy nêu dãy hoạt động hóa học của kim loại? Nhóm chất nào được điều chế bằng phương pháp thủy phân, điện phân nóng chảy, nhiệt nhôm?
đã trả lời 16 tháng 8 trong Toán tiểu học bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
A. breadwinner B. clean C. each D. lead
đã trả lời 13 tháng 8 trong Toán tiểu học bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 42 lượt xem
X÷2/3=1/2 x÷0,5=1/2+3,4 (2/5-x)÷3/2=1,2+7/5
đã trả lời 29 tháng 7 trong Toán tiểu học bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.2k điểm)
+4 phiếu
2 câu trả lời 53 lượt xem
[Trạm Ký Gửi] #4 Những điều mình rút ra được trong năm học vừa qua Chúng ta lại đến một mùa hè mới, khi mà những ... n sàng cho những trải nghiệm tuyệt vời tiếp theo của năm học mới.
đã trả lời 20 tháng 7 trong Toán tiểu học bởi monmon70023220 Thần đồng (786 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 22 lượt xem
Mẹ mua cho Hà 1 quyển sổ tay 200trang.Để tiện theo dõi Hà đánh số trang từ 1 đến 200.Hỏi Hà đã phải viết bn chữ số để đánh hết cuốn sổ tay đó?
đã trả lời 10 tháng 7 trong Toán tiểu học bởi Chuong7a2 Thạc sĩ (5.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
2 kho thóc chứa tất cả 500 tấn . biết nếu chuyển từ kho A sang kho B 50 tấn thóc thì số thóc ở kho A lại ít hơn số thóc kho B 20 tấn thóc .tính số thóc ở mỗi kho?
đã trả lời 9 tháng 7 trong Toán tiểu học bởi tint9147228 Học sinh (189 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 12 lượt xem
đã hỏi 24 tháng 6 trong Toán tiểu học bởi qqttt07605 Thần đồng (1.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 38 lượt xem
Vận tốc của ca nô khi đi nước lặng là 25,5 km/h vận tốc của dòng nước là 2,5 km/h tính quãng đường ca nô đi được trong 1,5 giờ khi ca nô xuôi dòng khi ca nô ngược dòng
đã trả lời 17 tháng 6 trong Toán tiểu học bởi luckyyhappyy07687 Thần đồng (1.0k điểm)
+1 thích
1 trả lời 50 lượt xem
Điểm tb cả năm mon lý e đc 4.7 nhưng các môn khác trên 5.0 vậy e có đc loại khá ko ạ
đã trả lời 14 tháng 5 trong Toán tiểu học bởi tngnhatganh117 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
Môn hóa em 4,8 thì lý và sinh kéo lên đc ko ạ . Môn toán em yếu văn và anh kéo lên được không ạ mong mn trả lời ạ
đã trả lời 3 tháng 5 trong Toán tiểu học bởi luckyyhappyy07687 Thần đồng (1.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 74 lượt xem
Tìm GTNN của x^2+4y^4-3
đã trả lời 26 tháng 3 trong Toán tiểu học bởi nd318678251 Học sinh (55 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 93 lượt xem
Tìm diện tích HCN biết chiều rộng là 4cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng
đã trả lời 26 tháng 3 trong Toán tiểu học bởi Darling_274 Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 82 lượt xem
Cho f(x)=ax^2+bx+c. Chứng minh f(-2).f(3)
đã trả lời 25 tháng 3 trong Toán tiểu học bởi oniichan19072010666 (-23 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 45 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 84 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 261 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 32 lượt xem
Mình năm nay lớp 10 học 7 môn mà có lý 6,3 và hóa 6,4, cả 2 môn chính trên 6,5 thì có dc hsk ko ạ 
đã hỏi 5 tháng 1 trong Toán tiểu học bởi Mei Nè
0 phiếu
0 câu trả lời 22 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
cho mik hỏi nếu môn thể dục mik thi GHK1 thì đạt còn thi HK1 chx đạt mà các môn khác trên 8 chấm thì có đc HSG không ạ
đã hỏi 4 tháng 1 trong Toán tiểu học bởi uy
0 phiếu
2 câu trả lời 66 lượt xem
Điểm trung bình môn tin mình được 3.8 mà các môn khác đều trên 5.0 thì có kéo môn tin lên được không ạ
đã trả lời 3 tháng 1 trong Toán tiểu học bởi phamvuonganh42515 Học sinh (20 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 42 lượt xem
Thi Tiếng Anh được 7 văn được 6.5 mà còn có 2.5 vậy hai môn anh với văn có thể kéo được môn toán không ạ
đã trả lời 3 tháng 1 trong Toán tiểu học bởi phamvuonganh42515 Học sinh (20 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 81 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 40 lượt xem
Nếu thường xuyên và giữa kì đạt nhưng cuối kì không đạt thì có được đạt học kì 1 không ạ ??? " Giúp em với ạ " 
đã hỏi 1 tháng 1 trong Toán tiểu học bởi Uyên
0 phiếu
1 trả lời 81 lượt xem
Nowadays people use bicycles less as a form of transport. Why is this the case? What can we do to encourage people to use bicycles more?
đã trả lời 30 tháng 12, 2022 trong Toán tiểu học bởi tuanduc18 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 63 lượt xem
Some people think that childcare centres provide the best services for children of pre-school age. Other working parents think that family members such as grandparents will be better careers for their kids. Discuss both views and give your opinion.
đã trả lời 30 tháng 12, 2022 trong Toán tiểu học bởi tuanduc18 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 111 lượt xem
In developing countries, children in rural communities have less access to education. Some people believe that the problem can be solved by providing more schools and teachers, while others think that the problem can be solved by providing computers and Internet access. Discuss both views and give your own opinion.
đã trả lời 30 tháng 12, 2022 trong Toán tiểu học bởi tuanduc18 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 62 lượt xem
It is better for college students to live in schools than live at home with their parents. Do you agree or disagree?
đã trả lời 30 tháng 12, 2022 trong Toán tiểu học bởi tuanduc18 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 78 lượt xem
What do you think about an opinion "Knowledge is Power"? Write an essay to explain this opinion.
đã trả lời 30 tháng 12, 2022 trong Toán tiểu học bởi tuanduc18 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 148 lượt xem
What are the advantages and disadvantages of social media? Write an essay about it.
đã trả lời 26 tháng 12, 2022 trong Toán tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 61 lượt xem
What do you know about digitalization? Write about the digitalization role in our 21st century.
đã trả lời 26 tháng 12, 2022 trong Toán tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 38 lượt xem
How important is water on our planet? More and more people are wasting water everyday. Write about what we should do to save water.
đã trả lời 26 tháng 12, 2022 trong Toán tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 50 lượt xem
Nowadays, we are living in a polluted environment, which leads to climate change. So what do you think about climate change. Write an essay about it.
đã trả lời 26 tháng 12, 2022 trong Toán tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 61 lượt xem
What do you think about the importance of trees on our planet? Write an essay.
đã trả lời 26 tháng 12, 2022 trong Toán tiểu học bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (16.5k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

HOT 1 giờ qua

  1. 4 tb A,B,C,D NP. Tế bào B (0)
  1. hieutgz335942

    599 Điểm

  2. 333cuchillthoi302

    445 Điểm

  3. thinhcry

    286 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...