search
Đăng nhập

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước

Dành cho người mới

 1. duongthithulvc11120

  2489 Điểm

 2. Minayo_Lovell

  1633 Điểm

 3. nguyendindan

  1612 Điểm

 4. ๖ۣۜMinh๖ۣۜ ๖ۣۜKhổng๖ۣۜ

  1603 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng

62.3k câu hỏi

205k câu trả lời

61.1k bình luận

10.6k thành viên

Toán tiểu học - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 10 lượt xem
Tính bằng cách nhanh nhất để a, 6 x 14 x 5 x 25 x 3 x4 b, 4 x 25 x 2 x 5 x 9 x 7  
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán tiểu học nhunhu2000vn922 Học sinh 70 điểm
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Biết rằng hàm số \(f\left(x\right)\) xác định, liên tục trên \({\rm R}\) có đồ thị được cho như hình vẽ bên. Tìm số điểm cực đại của hàm số \(y=f\left[f\left(x\right)\right]+2020.\) A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Toán tiểu học nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Your first week at school
đã trả lời 20 tháng 11 trong Toán tiểu học minhmc123 Học sinh 312 điểm 4 8
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
Tìm x biết : (x^2+x+2)^3-(x+1)^3=x^6+1
đã hỏi 17 tháng 11 trong Toán tiểu học Khách
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
-3/x =9/5  
đã trả lời 15 tháng 11 trong Toán tiểu học Meow_Nhi Học sinh 199 điểm 3
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Lực đàn hồi va độ biến dạng co tính chất gì?
đã trả lời 14 tháng 11 trong Toán tiểu học duongthithulvc11120 Cử nhân 2.5k điểm 3 4 7
0 phiếu
2 câu trả lời 23 lượt xem
Tính từ thời nhà Đinh cho tới vị vua cuối cùng của Triều Nguyễn thì lịch sử nước ta đã có tổng cộng bao nhiêu vị vua và chúa ?
đã trả lời 10 tháng 11 trong Toán tiểu học trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư 53.5k điểm
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Tìm các số thực \(a,\, \, b\) thỏa mãn \(2a+\left(b+i\right)i=1+2i.\) \(A. a=0;\, \, b=2. \) \(B. a=\frac{1}{2} ;b=1. \) \(C. a=0;b=1. \) \(D. a=1;b=2.\)
đã trả lời 8 tháng 11 trong Toán tiểu học nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Có bao nhiêu số phức z thoả mãn \(\left|z\right|\left(z-4-i\right)+2i=\left(2+4i\right)z.\) A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
đã trả lời 8 tháng 11 trong Toán tiểu học nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Xét các số phức thỏa mãn \(\left(\overline{z}+i\right)\left(z+2\right)\) là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức ... A. 1. \) \(B. 5. \) \(C. \frac{\sqrt{5} }{2}. \) \(D. \frac{\sqrt{3} }{2}.\)
đã trả lời 8 tháng 11 trong Toán tiểu học nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Tìm 2 số thực x và y thỏa mãn (2x-3yi)+(1-3i)=x+6i A. x=-1;y=-3. B. x=-1;y=-1. C. x=1;y=-1. D. x=-1;y=-3.
đã trả lời 8 tháng 11 trong Toán tiểu học nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Số phức -3+7i có phần ảo bằng A.  3.   B. -7.   C. -3.   D. 7.
đã trả lời 8 tháng 11 trong Toán tiểu học nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Cho số phức z=a+bi (a,b là các số thực) thỏa mãn \(\left|z-4-3i\right|=\sqrt{5}.\) Tính P=a+b khi \(T=\left|z+1-3i\right|+\left|z-1+i\right|\) đạt giá trị lớn nhất. A. P=10. B. P=4. C. P=6. D. P=8.
đã trả lời 8 tháng 11 trong Toán tiểu học nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Cho số phức z=a+bi ( \(a,\, b\) là các số thực ) thỏa mãn \(z+2+i-\left|z\right|\left(1+i\right)=0 \)và \(\left|z\right|>1\) . Tính giá trị của biểu thức \(P=a+b .\) \(A. P=-1 . \) \(B. P=-5 . \) \(C. P=3 . \) \(D. P=7 .\)
đã trả lời 8 tháng 11 trong Toán tiểu học nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Cho phương trình \(4z^{2} -4z+3=0\) có các nghiệm phức \(z_{1}^{} ,z_{2}^{} \) . Giá trị của biểu thức \(\left|z_{1}^{} \right|+\left|z_{2}^{} \right|\) \(A. 3\sqrt{2}. \) \(B. 2\sqrt{3}. \) \(C. 3. \) \(D. \sqrt{3}.\)
đã trả lời 8 tháng 11 trong Toán tiểu học nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Điểm M trong hình vẽ bên là điểm biểu diễn số phức A. z=-2+i. B. z=1-2i. C. z=2+i. D. z=1+2i.
đã trả lời 8 tháng 11 trong Toán tiểu học nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn \(\left|z-3i\right|=5\) và \(\frac{z}{z-4}\) là số thuần ảo? A. 0. B. Vô số. C. 1. D. 2 .
đã trả lời 8 tháng 11 trong Toán tiểu học nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Cho số phức \(z=a+bi\) (a,b là các số thực ) thỏa mãn \(z+1+3i-\left|z\right|i=0.\) Tính S=a+3b. A. \(\frac{7}{3}. \) B. -5. C. 5. D. \(-\frac{7}{3}.\)
đã trả lời 8 tháng 11 trong Toán tiểu học nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Cho số phức z=1-2i. Điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức \({\rm \omega }=iz? \) \(A. Q\left(1\, ;\, 2\right). \) \(B. N\left(2\, ;\, 1\right). \) \(C. M\left(1\, ;-2\right). \) \(D. P\left(-2\, ;1\right).\)
đã trả lời 8 tháng 11 trong Toán tiểu học nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Phương trình nào dưới đây nhận hai số phức \(1+\sqrt{2} i\) và \(1-\sqrt{2} i\) là nghiệm? \( A. z^{2} +2z+3=0. \) \(B. z^{2} -2z-3=0. \) \(C. z^{2} -2z+3=0. \) \(D. z^{2} +2z-3=0.\)
đã trả lời 8 tháng 11 trong Toán tiểu học nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...