Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Tin học lớp 8 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Viết chương trình cho phép tính trung bình nhân của bốn số với điều kiện chỉ được sử dụng hai biến.
đã trả lời 23 tháng 6 trong Tin học lớp 8 bởi minhnhatienthanh816 Thần đồng (954 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
Viết chương trình tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật có chiều dài hai cạnh là a, b (được nhập từ bàn phím).
đã trả lời 23 tháng 6 trong Tin học lớp 8 bởi minhnhatienthanh816 Thần đồng (954 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
Địa chỉ được đặt cho các máy trên mạng Internet là địa chỉ gì? A. Địa chỉ IP B. Địa chỉ TCP C. Địa chỉ TCP/IP D. Các máy trên mạng Internet không có địa chỉ.
đã trả lời 29 tháng 5 trong Tin học lớp 8 bởi Babyshort Cử nhân (1.9k điểm)
 • khang1000
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
Bộ giao thức nào được dùng chủ yếu trên Internet? A. NETBEUI B. IPX/SPX C. TCP/IP D. ARPA
đã trả lời 29 tháng 5 trong Tin học lớp 8 bởi Babyshort Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
S=√1+2+3+...+n S=1-2+3-4.....+(-1)^n-1* n S= 1/2+2/3+3/4......+n/n+2
đã trả lời 7 tháng 4 trong Tin học lớp 8 bởi thanhtrong ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 37 lượt xem
Câu 11: Thao tác định dạng văn bản được thực hiện qua mấy bước? A.1              B 2                      C. 3                            D 4
đã trả lời 1 tháng 4 trong Tin học lớp 8 bởi Sanches Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Hãy phân biệt ý nghĩa của các câu lệnh Pascal sau đây: Writeln('5+20=' , '20+5') ; và Writeln('5+20=' , 20+5);   Hai lệnh sau có tương đương với nhau không? Tại sao? Writeln('100'); và Writeln(100);
đã trả lời 13 tháng 1 trong Tin học lớp 8 bởi PTG Cử nhân (4.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
Hãy nêu ít nhất hai kiểu dữ liệu và một phép toán có thể thực hiện được trên một kiểu dữ liệu, nhưng phép toán đó không có nghĩa trên kiểu dữ liệu kia.
đã trả lời 13 tháng 1 trong Tin học lớp 8 bởi PTG Cử nhân (4.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 19 lượt xem
Ngôn ngữ lập máy là: A. ngôn ngữ dùng để viết một chương trình máy tính B. ngôn ngữ dùng để viết các chương ... lệnh được tạo ra từ hai số 1 và 0 D. chương trình dịch
đã trả lời 13 tháng 1 trong Tin học lớp 8 bởi PTG Cử nhân (4.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 13 lượt xem
Chương trình dịch dùng để: A. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy B. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ... ngữ lập trình D. Dịch từ ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ tự nhiên
đã trả lời 13 tháng 1 trong Tin học lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (18.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Môi trường lập trình gồm:    A. chương trình soạn thảo    B. chương trình dịch    C. các công cụ trợ giúp tìm kiếm, sửa lỗi…    D. Cả A, B và C
đã trả lời 13 tháng 1 trong Tin học lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (18.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
Ngôn ngữ được sử dụng để viết chương trình là:    A. Ngôn ngữ lập trình    B. Ngôn ngữ máy    C. Ngôn ngữ tự nhiên    D. Ngôn ngữ tiếng Việt  
đã trả lời 13 tháng 1 trong Tin học lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (18.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
     A. hướng dẫn máy tính    B. thực hiện các công việc    C. hay giải một bài toán cụ thể    D. Cả A, B và C
đã trả lời 13 tháng 1 trong Tin học lớp 8 bởi PTG Cử nhân (4.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 20 lượt xem
Theo em hiểu viết chương trình là :    A. Tạo ra các câu lệnh được sắp xếp theo một trình tự nào đó    B. Viết ra một đoạn văn bản được sắp xếp theo chương trình    C. Viết ra các câu lệnh mà em đã được học    D. Tạo ra các câu lệnh để điều khiển Robot
đã trả lời 13 tháng 1 trong Tin học lớp 8 bởi MT718 Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
Ngôn ngữ lập trình là:    A. ngôn ngữ dùng để viết một chương trình máy tính    B. ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính    C. các dãy bit (dãy các số chỉ gồm 0 và 1)    D. chương trình dịch
đã trả lời 13 tháng 1 trong Tin học lớp 8 bởi PTG Cử nhân (4.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
  A. thông qua một từ khóa    B. thông qua các tên    C. thông qua các lệnh    D. thông qua một hằng
đã trả lời 13 tháng 1 trong Tin học lớp 8 bởi PTG Cử nhân (4.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 21 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 78 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Câu 1: Viết chương trình nhập vào tuổi của một người và cho biết người đó là thiếu niên, thanh niên, trung niên hay lão niên. Biết rằng: nếu tuổi nhỏ hơn 18 là thiếu niên, từ 18 đến 39 là thanh niên, từ 40 đến 60 là trung niên và lớn hơn 60 là lão niên
đã trả lời 6 tháng 1 trong Tin học lớp 8 bởi manh.s116973557 Cử nhân (3.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 34 lượt xem
Viết chương trình tính số tiền chi mua phần thưởng để khen thưởng cuối năm cho một lớp, biết: -         Học sinh giỏi được tặng một chiếc cặp và một bộ sách giáo khoa. -         Học sinh tiên tiến được tặng một bộ sách giáo khoa và mười quyển vở. -         Ban cán sự lớp ... cán sự lớp. In ra màn hình số tiền tổng cộng trước khi giảm giá và số tiền thực sự phải chi trả sau khi đã được giảm giá.
đã hỏi 29 tháng 12, 2021 trong Tin học lớp 8 bởi lMINHVY Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
đã hỏi 25 tháng 12, 2021 trong Tin học lớp 8 bởi dangduyhoangbao270408406 Học sinh (90 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 83 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 36 lượt xem
Viết chương trình so sánh thành tính chạy của hai bạn hưng và long tham gia cuộc thi chạy 1000m/h tính bằng giây
đã hỏi 4 tháng 12, 2021 trong Tin học lớp 8 bởi Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 44 lượt xem
Thi tin giữa kì 1 được 2điểm có sao không ạ
đã trả lời 26 tháng 11, 2021 trong Tin học lớp 8 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (31.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 52 lượt xem
Thi giữa kì 1 môn tin học hai điểm,toán 5điểm,văn 7điểm.mấy môn còn lại trên 5 có bị sao không ạ
đã trả lời 26 tháng 11, 2021 trong Tin học lớp 8 bởi TittLe Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 180 lượt xem
viết chương trình cho phép tính trung bình cộng của bốn số được nhập từ bàn phím
đã trả lời 17 tháng 11, 2021 trong Tin học lớp 8 bởi quangvinhdepzai86890 Học sinh (158 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
a.√6-1= 2 b. (5+9) –6X3= c. (25 X 3) + 15 div (17 mod 5) =
đã trả lời 16 tháng 11, 2021 trong Tin học lớp 8 bởi thanhtrong ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 289 lượt xem
thuật toán là gì ? Cách mô tả thuật toán ?
đã trả lời 14 tháng 11, 2021 trong Tin học lớp 8 bởi umenihon713 Cử nhân (3.9k điểm)
+4 phiếu
0 câu trả lời 157 lượt xem
Cho 3 từ điển gồm thông tin kết quả học tập của 3 sinh viên như sau: sv1 = { "Họ và Tên": "Hoa", "Điểm Rèn Luyện": [93.0, 95.0, 75.0, ... ; giá trị ‘F’ 6. In ra điểm xếp hạng của mỗi sinh viên trong danh sách.
đã hỏi 9 tháng 11, 2021 trong Tin học lớp 8 bởi Bạn Bống
0 phiếu
0 câu trả lời 203 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. 21111505552355

  113 Điểm

 2. Babyshort

  75 Điểm

 3. anhphung2700492

  60 Điểm

 4. kietandkeo390

  40 Điểm

 5. phamngoctienpy1987844

  40 Điểm

 6. namphuongpn18902

  31 Điểm

 7. minhnhatienthanh816

  30 Điểm

 8. chese4154898

  25 Điểm

 9. 3012nguyenlong922

  21 Điểm

 10. jjaltoon51049

  20 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...