Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Công nghệ lớp 7 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
đã hỏi 21 tháng 7 trong Công nghệ lớp 7 bởi Babyshort Cử nhân (2.1k điểm)
 • babyshort
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Trình bày những tính chất của đất trồng. Nắm vững tính chất của đất trồng có ý nghĩa gì? Con người có thể làm thay đổi được tính chất của đất trồng không? Cho ví dụ. Thành phần của đất trồng sẽ chi phối tính chất của đất trồng như thế nào?
đã trả lời 17 tháng 6 trong Công nghệ lớp 7 bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Phân loại đất thành đất cát, đất sét hay đất chua, đất kiềm là dựa trên cơ sở nào? Mỗi loại đất kể trên có đặc điểm gì?
đã trả lời 17 tháng 6 trong Công nghệ lớp 7 bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Phân hữu cơ, rơm, rạ bón vào đất sẽ tạo được mùn để gắn kết các hạt đất đồng thời tạo độ xốp cho đất. Vôi nung (CaO) bón vào đất tạo được chất kế các hạt đất lại, làm giảm độ chua trong đất. Dựa vào thành phần cấu tạo của đất, tính chất của đất, theo em để cải tạo loại đất nào cần vôi? Để cải tạo loại đất nào cần nhiều phân hữu cơ? Đất sét cần ưu tiên bón phân gì?
đã trả lời 17 tháng 6 trong Công nghệ lớp 7 bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Trình bày những tiêu chuẩn của đất phì nhiêu. Nếu chưa đạt được những tiêu chuẩn ấy người ta cần phải làm gì?
đã trả lời 17 tháng 6 trong Công nghệ lớp 7 bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Ở Việt Nam có đất đồng bằng phẳng; đất đồi núi có loại dốc vừa, có loại rất dốc. Mỗi loại đất trên nên sử dụng thế nào? Loại đất nào vừa sử dụng, vừa cải tạo? Loại đất nào vừa sử dụng, vừa cải tạo, vừa bảo vệ?
đã trả lời 17 tháng 6 trong Công nghệ lớp 7 bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 26 lượt xem
vườn ươm, cây rừng cần đặt ở nơi như thế nào?
đã trả lời 30 tháng 5 trong Công nghệ lớp 7 bởi idog480430 (-24 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 119 lượt xem
Nêu các công việc làm đất và tác dụng của tùng coog việc?(chỉ tác dụng)
đã trả lời 30 tháng 5 trong Công nghệ lớp 7 bởi idog480430 (-24 điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 74 lượt xem
Em hãy nêu các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc ?
đã trả lời 30 tháng 5 trong Công nghệ lớp 7 bởi idog480430 (-24 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 27 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 26 lượt xem
Lập vườn gieo ươm nhằm mục đích gì :< ???
đã trả lời 30 tháng 5 trong Công nghệ lớp 7 bởi idog480430 (-24 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 33 lượt xem
Hãy nêu những công việc chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng.
đã trả lời 30 tháng 5 trong Công nghệ lớp 7 bởi idog480430 (-24 điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 11 lượt xem
trình bày các phương pháp chọn lọc vật nuôi
đã trả lời 29 tháng 5 trong Công nghệ lớp 7 bởi idog480430 (-24 điểm)
+2 phiếu
2 câu trả lời 87 lượt xem
Phân hữu cơ , phân lân , phân đạm , phân hỗn hợp dùng để bón lót hay bón thúc . Vì sao ?
đã trả lời 29 tháng 5 trong Công nghệ lớp 7 bởi idog480430 (-24 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 27 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 7 lượt xem
thế nào gọi là chuồng vật nuôi, có nhũng phương pháp chọn giống vật nuôi nào?
đã trả lời 10 tháng 5 trong Công nghệ lớp 7 bởi Khách Cử nhân (1.5k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 438 lượt xem
Ở địa phương em đã áp dụng các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi như thế nào
đã trả lời 9 tháng 5 trong Công nghệ lớp 7 bởi Cô bé cute????
+1 thích
1 trả lời 37 lượt xem
a)Nhiệt độ làm việc của dây đốt nóng niken-crom vào khoảng bao nhiêu? b) Các yêu cầu kĩ thuật đối với dây đốt nóng là gì?
đã trả lời 8 tháng 5 trong Công nghệ lớp 7 bởi NicT_NaRi ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 54 lượt xem
khái niệm chọn giống vật nuôi , phương pháp chọn lọc hàng loạt và kiểm tra năng xuất ?
đã trả lời 8 tháng 5 trong Công nghệ lớp 7 bởi idog480430 (-24 điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
+2 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
Phương pháp sản xuất thức ăn vật nuôi
đã trả lời 7 tháng 5 trong Công nghệ lớp 7 bởi tngnhatganh117 Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Em hãy trình bày vai trò của chuồng nuôi trong chăn nuôi
đã trả lời 7 tháng 5 trong Công nghệ lớp 7 bởi yoshiro2k8669 Học sinh (237 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
–1 thích
0 câu trả lời 7 lượt xem
đã hỏi 6 tháng 5 trong Công nghệ lớp 7 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Em hãy nêu nguồn gốc của thức ăn vật nuôi ? Thức ăn vật nuôi có những thành phần dinh dưỡng nào 
đã hỏi 6 tháng 5 trong Công nghệ lớp 7 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 14 lượt xem
đã hỏi 6 tháng 5 trong Công nghệ lớp 7 bởi Khách
+1 thích
1 trả lời 133 lượt xem
Để xây dựng chuồng nuôi hợp vệ sinh phải đáp ứng về gì ?
đã trả lời 4 tháng 5 trong Công nghệ lớp 7 bởi tngnhatganh117 Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
Các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn
đã trả lời 30 tháng 4 trong Công nghệ lớp 7 bởi thieungocvy Cử nhân (4.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Mục đích và các phương pháp bảo quản thủy sản
đã trả lời 30 tháng 4 trong Công nghệ lớp 7 bởi thieungocvy Cử nhân (4.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
một lần ban A tới nhà bạn B chơi bạn A tình cờ phát hiện nhà bác hàng xóm của bạn A có nuôi nhốt gấu trái phép Em nghĩ gì về hành động của bác hàng xóm
đã hỏi 22 tháng 4 trong Công nghệ lớp 7 bởi Quý
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 44 lượt xem
Các phương pháp chọn phối
đã trả lời 22 tháng 4 trong Công nghệ lớp 7 bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)
+1 thích
1 trả lời 61 lượt xem
Vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi
đã trả lời 22 tháng 4 trong Công nghệ lớp 7 bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)
+1 thích
1 trả lời 37 lượt xem
Phân loại thức ăn vật nuôi
đã trả lời 22 tháng 4 trong Công nghệ lớp 7 bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)
+1 thích
1 trả lời 30 lượt xem
Sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi
đã trả lời 22 tháng 4 trong Công nghệ lớp 7 bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 17 lượt xem
Nêu các ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp sản xuất thức ăn của vật nuôi 
đã hỏi 21 tháng 4 trong Công nghệ lớp 7 bởi A girl love pink color
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. SayoHikawa

  527 Điểm

 2. phamngoctienpy1987844

  429 Điểm

 3. Sunny_Rose2207

  118 Điểm

 4. manh7a1

  61 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. phamngoctienpy1987844

  319 Điểm

 2. Sunny_Rose2207

  106 Điểm

 3. TZy

  56 Điểm

 4. mai374182255

  55 Điểm

...