Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Sinh học lớp 7 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Ý nào dưới đây nói lên vai trò của ếch đồng đối với con người? A. Làm thực phẩm. B. Làm vật thí nghiệm. C. Tiêu diệt côn trùng gây hại. D. Cả A, B, C đều đúng.
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Sinh học lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
 • khang1000
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Cho các đặc điểm sau: (1): Tim ba ngăn; (2): Máu đi nuôi cơ thể là máu đỏ tươi; (3): Là động vật biến nhiệt; (4): Phát triển không qua biến thái. Đặc điểm nào có ở cá cóc Tam Đảo? A. (2) và (3). B. (1) và (3). C. (3) và (4). D. (1); (2) và (3).
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Sinh học lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Hiện nay, bộ nào có số lượng loài lớn nhất trong lớp Lưỡng cư? A. Lưỡng cư có đuôi. B. Lưỡng cư không chân. C. Lưỡng cư không đuôi.
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Sinh học lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Ở ếch đồng, đặc điểm nào dưới đây giúp chúng thích nghi với đời sống trên cạn? A. Mắt và các lỗ mũi nằm ở mặt bụng. B. Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ, mũi thông với khoang miệng. C. Các chi sau có mang căng giữa các ngón. D. Bộ xương tiêu giảm một số xương như xương sườn.
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Sinh học lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
+1 thích
1 trả lời 17 lượt xem
Câu 1: Ở ếch đồng, sự thông khí ở phổi được thực hiện nhờ A. Sự nâng hạ ở cơ ngực và xương sống. B. Sự ... ờn và cơ hoành. D. Sự vận động của các cơ chi trước.
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Sinh học lớp 7 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (56.6k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 4 lượt xem
Ở ếch đồng, loại xương nào sau đây bị tiêu giảm? A. Xương sườn.      B. Xương đòn.      C. Xương chậu.      D. Xương mỏ ác.
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Sinh học lớp 7 bởi Nood Học sinh (137 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Ở ếch đồng, đặc điểm nào dưới đây giúp chúng thích nghi với đời sống dưới nước? A. Các chi sau có màng căng giữa các ngón. B. Đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành 1 khối thuôn nhọn về phía trước. C. Mắt và các lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu. D. Cả A, B, C đều đúng.
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Sinh học lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (26.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sinh sản của ếch đồng? A. Ếch đồng đực có cơ quan giao phối, thụ tinh ngoài. B. Ếch đồng đực không có cơ quan giao phối, thụ tinh trong. C. Ếch đồng cái đẻ trứng, trứng được thụ tinh ngoài. D. Ếch đồng cái đẻ con, ếch đồng đực không có cơ quan giao phối.
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Sinh học lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (26.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Ở ếch đồng, sự thông khí ở phổi được thực hiện nhờ A. Sự nâng hạ ở cơ ngực và xương sống. B. Sự nâng hạ của thềm miệng. C. Sự co dãn của các cơ liên sườn và cơ hoành. D. Sự vận động của các cơ chi trước.
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Sinh học lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (26.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Phát biểu nào sau đây về ếch đồng là sai? A. Là động vật biến nhiệt. B. Thường ẩn mình trong hang vào mùa đông. C. Thường bắt gặp được ở những nơi khô cằn. D. Thức ăn thường là sâu bọ, cua, cá con, giun, ốc, …
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Sinh học lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (26.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
Phát biểu nào sau đây về ếch đồng là đúng? A. Phát triển không qua biến thái. B. Sinh sản mạnh vào mùa đông. C. Nguồn thức ăn chính là rêu và tảo. D. Đẻ trứng và thụ tinh ngoài.
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Sinh học lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (26.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Ý nào sau đây đúng khi nói về hệ tuần hoàn của ếch đồng? A. Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn. B. Tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn. C. Tim 2 ngăn, 2 vòng tuần hoàn. D. Tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn.
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Sinh học lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (26.1k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 2 lượt xem
đã hỏi 3 ngày cách đây trong Sinh học lớp 7 bởi Khách
+1 thích
2 câu trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Trong các lớp động vật sau, lớp nào kém tiến hóa nhất ? A. Lớp Bò sát      B. Lớp Giáp xác C. Lớp Lưỡng cư      D. Lớp Thú
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Sinh học lớp 7 bởi vxh2k9850 Tiến sĩ (24.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Tiến hoá là gì? A. Tiến hoá là sự biến đổi của sinh vật theo hướng hoàn thiện dần cơ thể để thích nghi với điều kiện sống. B. Tiến hoá là sự biến đổi của sinh vật theo hướng hoàn thiện dần cơ thể để chống lại điều kiện sống. C. Tiến hoá là sự biến đổi của sinh ... điều kiện sống bất lợi. D. Tiến hoá là sự biến đổi của sinh vật theo hướng đơn gian hoá dần cơ thể để thích nghi với điều kiện sống.
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Sinh học lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Trong các động vật sau, động vật nào có quan hệ họ hàng gần với nhện nhà nhất ? A. Trai sông.      B. Bọ cạp.      C. Ốc sên.      D. Giun đất.
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Sinh học lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Để phòng chống giun dẹp kí sinh, cần phải: a. Ăn chín, uống sôi b. Diệt giun sán định kì c. Diệt các vật chủ trung gian d. Tất cả các đáp án trên
đã trả lời 21 tháng 1 trong Sinh học lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Đặc điểm nào sau đây KHÔNG phải là đặc điểm chung của ngành Giun dẹp a. Cơ quan sinh dục phát triển, đẻ nhiều b. Cơ thể dẹp, đối xứng hai bên c. Có hậu môn d. Có giác bám
đã trả lời 21 tháng 1 trong Sinh học lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
 Giun dẹp thường kí sinh ở những bộ phận nào a. Ruột non b. Máu c. Gan d. Tất cả các đáp án trên
đã trả lời 21 tháng 1 trong Sinh học lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Giun dẹp có bao nhiêu loài a. 1 nghìn loài b. 2 nghìn loài c. 3 nghìn loài d. 4 nghìn loài
đã trả lời 21 tháng 1 trong Sinh học lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
 Lợn gạo mang ấu trùng a. Sán dây b. Sán lá gan c. Sán lá máu d. Sán bã trầu
đã trả lời 21 tháng 1 trong Sinh học lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Sán lá máu kí sinh ở a. Máu người b. Ruột non người c. Cơ bắp trâu bò d. Gan trâu bò
đã trả lời 21 tháng 1 trong Sinh học lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Sán lá máu xâm nhập vào cơ thể người qua đâu a. Qua máu b. Qua da c. Qua hô hấp d. Mẹ sang con
đã trả lời 21 tháng 1 trong Sinh học lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Giun dẹp chủ yếu sống a. Tự do b. Kí sinh c. Tự do hay kí sinh d. Hình thức khác
đã trả lời 21 tháng 1 trong Sinh học lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Bào quan nào của trùng roi có vai trò bài tiết và điều chỉnh áp suất thẩm thấu? A. Màng cơ thể. B. Không bào co bóp. C. Các hạt dự trữ. D. Nhân.
đã trả lời 20 tháng 1 trong Sinh học lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Hình thức sinh sản chủ yếu của trùng roi xanh là A. mọc chồi. B. phân đôi. C. đẻ con. D. tạo bào tử.
đã trả lời 20 tháng 1 trong Sinh học lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Nhờ hoạt động của điểm mắt mà trùng roi có tính A. hướng đất. B. hướng nước. C. hướng hoá. D. hướng sáng.
đã trả lời 20 tháng 1 trong Sinh học lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
 Khi trùng roi xanh sinh sản thì bộ phận phân đôi trước là A. nhân tế bào B. không bào co bóp C. điểm mắt D. roi
đã trả lời 20 tháng 1 trong Sinh học lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
 Phương thức sinh sản chủ yếu của trùng roi là A. mọc chồi B. phân đôi. C. tạo bào tử. D. đẻ con.
đã trả lời 20 tháng 1 trong Sinh học lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Trùng roi di chuyển như thế nào? A. Đầu đi trước. B. Đuôi đi trước. C. Đi ngang. D. Vừa tiến vừa xoay.
đã trả lời 20 tháng 1 trong Sinh học lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
+1 thích
1 trả lời 2 lượt xem
Vị trí của điểm mắt trùng roi là A. trên các hạt dự trữ B. gần gốc roi C. trong nhân D. trên các hạt diệp lục .
đã trả lời 20 tháng 1 trong Sinh học lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Vai trò của điểm mắt ở trùng roi là A. bắt mồi. B. định hướng. C. kéo dài roi. D. điều khiển roi.
đã trả lời 20 tháng 1 trong Sinh học lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Trùng roi thường tìm thấy ở đâu? A. Trong không khí. B. Trong đất khô. C. Trong cơ thể người. D. Trong nước.
đã trả lời 20 tháng 1 trong Sinh học lớp 7 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (36.6k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 10 lượt xem
Phát biểu nào sau đây về ngành Thân mềm là sai? A. Thân mềm. B. Hệ tiêu hóa phân hóa. C. Không có xương sống. D. Không có khoang áo.
đã trả lời 20 tháng 1 trong Sinh học lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (26.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 10 lượt xem
Thân mềm có thể gây hại như thế nào đến đời sống con người? A. Làm hại cây trồng. B. Là vật trung gian truyền bệnh giun, sá ... y hại lớn cho nghề hàng hải. D. Cả A, B và C đều đúng.
đã trả lời 20 tháng 1 trong Sinh học lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (26.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 6 lượt xem
Trong các đặc điểm sau, đặc điểm nào không có ở các đại diện của ngành Thân mềm? A. Có vỏ đá vôi. B. Cơ thể phân đốt. C. Có khoang áo. D. Hệ tiêu hoá phân hoá.
đã trả lời 20 tháng 1 trong Sinh học lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (26.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 8 lượt xem
Những loài trai nào sau đây đang được nuôi để lấy ngọc? A. Trai cánh nước ngọt và trai sông. B. Trai cánh nước ngọt và trai ngọc ở biển. C. Trai tượng. D. Trai ngọc và trai sông.
đã trả lời 20 tháng 1 trong Sinh học lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (26.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 9 lượt xem
Hóa thạch của một số vỏ ốc, vỏ sò có ý nghĩa thực tiễn như thế nào? A. Làm đồ trang sức. B. Có giá trị về mặt địa chất. C. Làm sạch môi trường nước. D. Làm thực phẩm cho con người.
đã trả lời 20 tháng 1 trong Sinh học lớp 7 bởi Khang1000 Tiến sĩ (26.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau: Ốc vặn sống ở …(1)…, có một vỏ xoắn ốc, trứng phát triển thành con non trong …(2)… ốc mẹ, có giá trị thực phẩm. A. (1): nước mặn; (2): tua miệng B. (1): nước lợ; (2): khoang áo C. (1): nước ngọt; (2): khoang áo D. (1): nước lợ; (2): tua miệng
đã trả lời 20 tháng 1 trong Sinh học lớp 7 bởi lMINHVY Cử nhân (1.9k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. phamngoctienpy1987844

  21011 Điểm

 2. vxh2k9850

  18059 Điểm

 3. PTG

  15231 Điểm

 4. Khang1000

  8968 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...