Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Ngữ văn lớp 9 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Viết đoạn văn nói về chi tiết cái bóng trong Chuyện người con gái Nam Xương
đã trả lời 8 giờ cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi luckyyhappyy07687 Học sinh (91 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Hãy trình bày ý kiến của em về việc làm cách nào để xây dựng một tình bạn đẹp .
đã trả lời 8 giờ cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi luckyyhappyy07687 Học sinh (91 điểm)
+1 thích
1 trả lời 10 lượt xem
Bằng chứng nào cho thấy trong thời đại trí tuệ , thời gian lại càng cần đưọc coi trọng ?
đã trả lời 8 giờ cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi luckyyhappyy07687 Học sinh (91 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 17 lượt xem
Truyện ngắn Những Ngôi Sao Xa Xôi sử dụng ngôi kể thứ mấy ?
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi vongochuy Học sinh (252 điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 10 lượt xem
Nêu chủ đề của truyện ngắn Làng 
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi vongochuy Học sinh (252 điểm)
+1 thích
1 trả lời 9 lượt xem
Hãy liệt kê những bút pháp đưọc sử dụng trong chưong trình ngữ văn 9 
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi anhthe Học sinh (354 điểm)
+1 thích
1 trả lời 9 lượt xem
Hãy so sánh về hình ảnh ngưòi lính trong 2 bài thơ Đồng Chí và Bài thơ về tiểu đội xe không kính .
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi anhthe Học sinh (354 điểm)
+1 thích
1 trả lời 4 lượt xem
Hãy kể những phẩm chất của nhân vật Trưong Sinh . 
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (2.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 6 lượt xem
Hãy nhận xết về tình huống truyện và cách kể trong truyện ngắn Lặng Lẽ Sa Pa .
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi anhthe Học sinh (354 điểm)
+1 thích
1 trả lời 8 lượt xem
nghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện ngắn làng
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi anhthe Học sinh (354 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Điển cố điển tích là gì ? Việc sử dụng đem lại những hiệu quả gì ?
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi anhthe Học sinh (354 điểm)
+1 thích
1 trả lời 7 lượt xem
Hãy kể tên các thành phần biệt lập và cách  dùng .
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi anhthe Học sinh (354 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Bài học rút ra từ tác phẩm Bài thơ về tiểu đội xe không kính 
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi anhthe Học sinh (354 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Ý nghĩa của cơn mưa đá trong Những ngôi sao xa xôi
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi anhthe Học sinh (354 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Cảm nhận của em về nhân vật ông Sáu trong đoạn trích đến lúc được về buông xuống như bị gãy
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi anhthe Học sinh (354 điểm)
+1 thích
1 trả lời 11 lượt xem
Những nét đặc sắc của truyện ngắn Làng là gì ?
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (2.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 6 lượt xem
Hoàn cảnh sáng tác , thể thơ của bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ là gì ?
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (2.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 10 lượt xem
Nhân vật anh thanh niên có điểm gì đáng quý ?
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi luckyyhappyy07687 Học sinh (91 điểm)
+1 thích
1 trả lời 11 lượt xem
Hãy tóm tắt nội dung của truyện ngắn Chiếc Lưọc Ngà 
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi luckyyhappyy07687 Học sinh (91 điểm)
+1 thích
1 trả lời 10 lượt xem
Hãy nêu một số nét về nhà văn Nguyễn Quang Sáng .
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi luckyyhappyy07687 Học sinh (91 điểm)
+1 thích
1 trả lời 54 lượt xem
Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu: … Trong giờ phút cuối cùng, không còn đủ sức trăng trối điều ... nghĩa của hình tượng chiếc lược ngà trong đoạn trích trên.
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi luckyyhappyy07687 Học sinh (91 điểm)
+1 thích
1 trả lời 14 lượt xem
Từ tác phẩm Ánh Trăng , em rút ra bài học gì ?
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi luckyyhappyy07687 Học sinh (91 điểm)
+1 thích
1 trả lời 12 lượt xem
Có mấy phưong thức chuyển nghĩa , kể tên và nêu cách dùng của chúng ?
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi luckyyhappyy07687 Học sinh (91 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Quê hương anh nước mặn đồng chua Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá Anh với tôi đôi người xa lạ Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau Súng bên súng đầu sát bên đầu Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ Đồng chí!
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi anhthe Học sinh (354 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Hãy đánh giá về : Nghệ thuật xây dựng nhân vật ông Hai
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi anhthe Học sinh (354 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Hãy phân tích những phẩm chất của nhân vật Vũ Nưong .
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi anhthe Học sinh (354 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Vẻ đẹp của các nhân vật trong Những ngôi sao xa xôi
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi anhthe Học sinh (354 điểm)
+1 thích
1 trả lời 8 lượt xem
Nêu cấu trúc câu thơ sóng đôi được sử dụng trong bài thơ Đồng Chí và nêu tác dụng của cấu trúc đó trong việc thể hiện nội dung đoạn thơ.
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi tint9147228 Học sinh (90 điểm)
+1 thích
1 trả lời 11 lượt xem
Cách đánh giá , nhận xét chung về 1 tác phẩm ( NLVH ) 
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi tint9147228 Học sinh (90 điểm)
+1 thích
1 trả lời 9 lượt xem
Hãy giải thích nghĩa của từ : trưòng thọ . Tìm một từ có yếu tố " trưòng" đồng nghĩa .
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi tint9147228 Học sinh (90 điểm)
+1 thích
1 trả lời 9 lượt xem
Giải thích ý kiến : chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi tint9147228 Học sinh (90 điểm)
+1 thích
1 trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Hoàn cảnh sáng tác và năm sáng tác của Chuyện Ngưòi Con Gái Nam Xưong 
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Ngữ văn lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Trong tác phẩm Chuyện Ngưòi Con Gái Nam Xưong , chi tiết cái bóng xuất hiện mấy lần ?
đã trả lời 30 tháng 5 trong Ngữ văn lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Hãy kể tên một số bài thơ hay của Huy Cận 
đã trả lời 30 tháng 5 trong Ngữ văn lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.8k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 4 lượt xem
Hãy nhận xét về ý nghĩa của nhân vật trữ tình trong bài thơ Ánh Trăng .
đã hỏi 30 tháng 5 trong Ngữ văn lớp 9 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (2.5k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 3 lượt xem
Hãy cảm nhận về nghệ thuật miêu tả tâm trạng nhân vật của Nguyễn Du trong tác phẩm Kiểu Ở Lầu Ngưng Bích .
đã hỏi 30 tháng 5 trong Ngữ văn lớp 9 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (2.5k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 3 lượt xem
Hãy nhận xét về cách xây dựng tình huống truyện trong tác phẩm Làng của Kim Lân .
đã hỏi 30 tháng 5 trong Ngữ văn lớp 9 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (2.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Hãy trình bày suy nghĩ của em về "nơi dựa" của mỗi ngưòi trong cuộc sống .
đã hỏi 29 tháng 5 trong Ngữ văn lớp 9 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (2.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
Phưong pháp làm dạng bài so sánh đoạn trích với một đoạn thơ 
đã hỏi 29 tháng 5 trong Ngữ văn lớp 9 bởi tngnhatganh117 Cử nhân (2.5k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

  1. vongochuy

    252 Điểm

  2. tint9147228

    60 Điểm

  3. luckyyhappyy07687

    56 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...