Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
+1 thích
369 lượt xem
trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)

 

a) H_{2} xúc tác với Ni                                                                

b) Br_{2}/CCl_{4} ở -20^{\circ}C

c) Br_{2}/CCl_{4} ở 20^{\circ}C

d)AgNO_{3}, NH_{3}/H_{2}O 

e) HCl (khí, dư)

h) HOH, xúc tác Hg^{2+}/H^{+}


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (275 điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị
 
Hay nhất

a) CH\equiv C-CH_3 + 2H_2\xrightarrow[t^{o}]{Ni} CH_3-CH_2-CH_3

b) CH\equiv C-CH_3 + Br_2\overset{-20^{o}C}{\rightarrow} CHBr=CBr-CH3

c) CH\equiv C-CH_3 + 2Br_2\overset{20^{o}C}{\rightarrow} CHBr_2-CBr_2-CH_3

d) CH\equiv C-CH_3 + AgNO_3 + NH_3\rightarrow CAg\equiv C-CH_3 + NH_4NO_3

e) CH\equiv C-CH_3 + 2HCl\rightarrow CH2Cl-CHCl-CH_3

h) CH\equiv C-CH_3 + HOH\xrightarrow[H^{+}]{Hg^{2+}} CH_3-CO-CH_3

 

Các câu hỏi liên quan

+1 thích
1 trả lời 4.6k lượt xem
Hãy viết phương trình hóa học của propen dưới tác dụng của các tác nhân và điều kiện phản ứng sau: a)  trong  b)     c) % d)                   e) Áp suất và nhiệt độ cao
đã hỏi 3 tháng 7, 2018 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 137 lượt xem
Viết các phương trình hóa học của phản ứng sau: a) Oximen +  (dư) →                                         b) Oximen + (dư) → c) Xitronelol + →                                                        d) Xitronelol + →
đã hỏi 3 tháng 7, 2018 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 116 lượt xem
Hiện nay, để sản xuất ammoniac, người ta điều chế nitơ và hiđro bằng cách chuyển hóa có xúc tác một hỗn hợp gồm không khí, hơi nước và khí metan (thành phần chính của khí thiên nhiên). Phản ứng giữa khí metan và hơi nước tạo ra hiđro và cacbon đioxit. Để loại ... một thiết bị kín chứa không khí Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng điều chế hiđro, loại khí oxi và tổng hợp khí ammoniac. 
đã hỏi 29 tháng 4, 2018 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 129 lượt xem
Viết phương trình hóa học của phản ứng tạo thành liti nitrua và nhôm nitrua khi cho liti và nhôm tác dụng trực tiếp với nitơ  
đã hỏi 30 tháng 4, 2018 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 135 lượt xem
a. Kali photphat và bari nitrat b. Natri photphat  và nhôm sunfat c. Kali photphat và canxi clorua d. Natri hidrophophat vaf natri hidroxit e. Canxi dihidrophotphat (1 mol) và canxi hidroxit (1 mol) f. Canxi dihidrophotphat (1 mol) và canxi hidroxit (2 mol) g. Axit ... hidroxit (1 mol) h. Axit photphoric (2 mol) và canxi hidroxit (1 mol) i. Axit photphoric (2 mol) và canxi hidroxit (3 mol)  
đã hỏi 6 tháng 5, 2019 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 610 lượt xem
 a) Dùng phản ứng hóa học để tách cation Ca2+ ra khỏi dung dịch chứa NaNO3 và Ca(NO3)2 b) Dùng phản ứng hóa học để tách anion Br− ra khỏi dung dịch chứa KBr và KNO3. a) Dùng phản ứng hóa học để tách cation Ca2+  ra khỏi dung dịch chứa NaNO3  và Ca(NO3)2 b) Dùng phản ứng hóa học để tách anion Br− ra khỏi dung dịch chứa KBr và KNO3  
đã hỏi 30 tháng 4, 2018 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 122 lượt xem
Hãy phân biệt các chất sau bằng phương pháp hóa học: a)  Hexyl bromua, brombenzen, 1-brombut-2-en. b) 1-Clopent-2-en, pent-2-en, 1-clopentan.
đã hỏi 3 tháng 7, 2018 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.5k lượt xem
Hãy dùng phương pháp hóa học để phân biệt các chất trong mỗi nhóm sau: a) Toluen, hept-1-en và heptan b) Etylbenzen, vinylbenzen và vinylaxetilen
đã hỏi 3 tháng 7, 2018 trong Hóa học lớp 11 bởi anhthh_823 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (15.3k điểm)

HOT 1 giờ qua

  1. minhthu28010309517

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...