Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hóa học lớp 11 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
trộn 100ml dung dịch  HCl 0,01M với 100ml dung dịch NaOH 0,01M và Ba[OH]2 0,01M. Tính pH và nồng độ mol/lit của các ion thu được sau phản ứng
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Hóa học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Cho 100 ml dung dịch HCl 0,05 m với 50 ml dung dịch NaOH 0,125 m thu được 200 ml dung dịch a Tính pH của dung dịch a Để trung hòa hoàn toàn dung dịch a cần dùng v lít dung dịch chứa đồng thời ba(OH)2 0,02 m và NaOH .tính giá trị của v
đã hỏi 12 tháng 10 trong Hóa học lớp 11 bởi Trần
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
DE 4 → CO3² + H₂O Câu 1. Hãy cho biết phản ứng nào sau đây có phương trình ion thu gọn là: CO2 + 2OH A. CO,+NH, +HO B.CO,+NaOH(thiếu)C. CO, + NaOH (dư) D.CO+ Ba(OH)2 Câu 2. Để trung hòa 100,0 ml dd chứa H,SO, xM và HCI 0,5M cần dùng 100,0 ml dd chứa NaOH 1,5M. Vậy ... vào 200,0 ml dd NaOH thì thu được dd có chứa 15,3 gam chất tan. Vậy Cư của dung dịch NaOH là: A. 0,75M B. 1,25M C. 1,75M D. 1,20M  
đã hỏi 9 tháng 10 trong Hóa học lớp 11 bởi Giahaan
 • can-gap-lam
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
A. NaOH và ZnCl2. B. HCl và NaOH. C. FeCl2 và KOH. D. NaOH và KCl.
đã hỏi 23 tháng 9 trong Hóa học lớp 11 bởi Bac_Da Thạc sĩ (5.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
Phương trình ion rút gọn 2H+ + CO32- → CO2↑ + H2O Biểu diễn bản chất của phản ứng hóa học nào sau đây? A. HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2 + H2O. B. 2HCl + Ca(HCO3)2 → CaCl2 + 2CO2 + 2H2O C. H2SO4 + BaCO3 → BaSO4 + CO2 + H2O D. 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + H2O + CO2
đã hỏi 23 tháng 9 trong Hóa học lớp 11 bởi Bac_Da Thạc sĩ (5.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Cho 18,6 gam hỗn hợp A gồm 2 Kim Loại: Fe và Zn tác dụng vừa đủ với 150ml dung dịch HNO3 vừa đủ, đun nấu khi thu được 15,68 lít khí màu nâu thoát ra (dktc). Xác định nồng độ mol của HNO3 đã dùng?
đã trả lời 19 tháng 9 trong Hóa học lớp 11 bởi fptphanvi2019672 Học sinh (55 điểm)
+1 thích
1 trả lời 379 lượt xem
Có một hỗn hợp X gồm N2 và H2 có tỉ khối hơi so với H2 là 3,6. Sau khi nung nóng để phản ứng xảy ra, thu được hỗn hợp sản phẩm khí Y có tỉ khối hơi so với H2 bằng 4,5. Tính phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí trước và sau phản ứng.  
đã trả lời 12 tháng 9 trong Hóa học lớp 11 bởi DJ_Sona Thần đồng (915 điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 14 lượt xem
A. Dung dịch KNO3 và dung dịch H2SO4 loãng. B. Tinh thể NaNO3 và HCl đặc. C. Tinh thể KNO3 hoặc tinh thể NaNO3 và H2SO4 đặc, nóng. D. Dung dịch NaNO3 và axit H2SO4 đặc.  
đã trả lời 12 tháng 9 trong Hóa học lớp 11 bởi DJ_Sona Thần đồng (915 điểm)
+1 thích
1 trả lời 6 lượt xem
  Cho phản ứng: M+HNO3→M(NO3)2+NH4NO3+H2OM+HNO3→M(NO3)2+NH4NO3+H2O Hệ số của các chất sau khi phản ứng trên được cân bằng lần lượt là: A. 4,10,4,1,3 B. 4,4,10,4,1,3 C. 10,4,4,3,1,3 D. 2,6,2,1,3  
đã trả lời 12 tháng 9 trong Hóa học lớp 11 bởi DJ_Sona Thần đồng (915 điểm)
+1 thích
1 trả lời 58 lượt xem
Hòa tan 24 gam oxit của một kim loại có hóa trị cao nhất là III vào dung dịch HNO3 dư. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 72,6 gam muối khan. Xác định công thức phân tử của oxit đem dùng.  
đã trả lời 12 tháng 9 trong Hóa học lớp 11 bởi DJ_Sona Thần đồng (915 điểm)
+1 thích
3 câu trả lời 11 lượt xem
A.NO                           B.N2O5 C.NH4NO3                   D.NO2
đã trả lời 12 tháng 9 trong Hóa học lớp 11 bởi DJ_Sona Thần đồng (915 điểm)
+1 thích
1 trả lời 11 lượt xem
Một hỗn hợp X chứa 100 mol gồm N2 và H2 lấy theo tỉ lệ 1 : 3. Áp suất ban đầu là 300atm. Sau phản ứng tạo amoniac, áp suất giảm còn 285atm. Nếu nhiệt độ giữ không đổi thì hiệu suất phản ứng là:  
đã trả lời 12 tháng 9 trong Hóa học lớp 11 bởi DJ_Sona Thần đồng (915 điểm)
+1 thích
1 trả lời 21 lượt xem
Một hỗn hợp khí gồm N2 và H2 có tỉ khối hơi so với không khí là 0,293. Phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là:  
đã trả lời 12 tháng 9 trong Hóa học lớp 11 bởi DJ_Sona Thần đồng (915 điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 53 lượt xem
A.NH4NO3          B.N2 C.N2O                C.KNO3
đã trả lời 12 tháng 9 trong Hóa học lớp 11 bởi DJ_Sona Thần đồng (915 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
Dẫn 0,02 mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí \(CO_2\)) qua cacbon nung đỏ, thu được 0,035 mol hỗn hợp Y gồm CO, \(H_2\) và \(CO_2\). Cho Y đi ... ;y ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là bao nhiêu?
đã trả lời 7 tháng 9 trong Hóa học lớp 11 bởi tranbinhtrantb Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
 Hai dung dịch axit đưa ra ở câu 6 có cùng nồng độ mol và ở cùng nhiệt độ, axit nào có độ điện li α lớn hơn?
đã trả lời 21 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi Babyshort Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 59 lượt xem
Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức ( chỉ chứa C, H, O) phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 5M, thu hỗn hợp 2 muối của 2 axit no đơn chức và 1 rượu no đơn chức Y. Cho Y tác dụng hết với Na thu được 3,36 lít H2. Nếu đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 29,12 lít khí CO2. Xác định CTCT của 2 chất trong X?
đã hỏi 16 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Lấy thí dụ và viết các phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn cho phản ứng sau: a. Tạo thành chất kết tủa b. Tạo thành chất điện li yếu c. Tạo thành chất khí
đã trả lời 14 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 98 lượt xem
Cho 2,88g đồng tác dụng với 40ml dung dịch HNO3 2M chỉ thu được NO. Sau phản ứng cho thêm H2SO4 dư vào lại thấy có NO bay ra. Giải thích và tính V ở điều kiện tiêu chuẩn khi cho thêm H2SO4 
đã trả lời 14 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 13 lượt xem
Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường??
đã trả lời 14 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 10 lượt xem
Cho m gam Fe3O4 tác dụng hết trong dung dịch HNO3 thấy thoát ra 0,448 lít khí NO (điều kiện tiêu chuẩn). Tính khối lượng axit đã tham gia phản ứng
đã trả lời 14 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 142 lượt xem
Cho m gam Fe3O4 tác dụng hết trong dung dịch HNO3 thấy thoát ra 0,448 lít khí NO (điều kiện tiêu chuẩn). Tính khối lượng axit đã tham gia phản ứng
đã trả lời 14 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
Cho 1,35 g hỗn hợp gồm Mg, Al, Cu tác dụng hết với HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2 biết phản ứng (không tạo muối amoni). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối với khối lượng là bao nhiêu?
đã trả lời 14 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 155 lượt xem
Hòa tan 0,1 mol Cu kim loại trong 120ml dung dịch X gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được V lít khí NO duy nhất điều kiện tiêu chuẩn
đã trả lời 14 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 212 lượt xem
Cho dung dịch A gồm 2 chất HCl và H2SO4 trung hòa 1000 ml dung dịch A thì cần 400 ml dung dịch NaOH 0,5 M. Cô cạn dung dịch tạo thành thì thu được 12,95 gam muối. a, Tính nồng độ mol/l của các ion trong dung dịch A  b, Tính pH của dung dịch A
đã trả lời 14 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.3k lượt xem
Trộn 100 ml dung dịch NaOH 0,1M với 100 ml dung dịch KOH 0,1 M thu được dung dịch. a. Tính nồng độ các ion trong dung dịch b. Tính pH của dung dịch  c. Trung hòa dung dịch B bằng dung dịch H2SO4 1M  d. Tính thể tích dung dịch H2SO4 1M cần dùng
đã trả lời 14 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 182 lượt xem
Hỗn hợp dung dịch X gồm NaOH 0,1 M và KOH 0,1 M. Trộn 100 ml dung dịch X với 100ml dung dịch H2SO4 0,2 M thu được dung dịch  a. Tính nồng độ các ion trong dung dịch  b. Tính pH của dung dịch
đã trả lời 14 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 41 lượt xem
Cho 38,7 gam hỗn hợp kim loại Cu và Zn tan hết trong dung dịch HNO3, sau phản ứng thu được 8,96 lít khí NO ở điều kiện tiêu chuẩn và không tạo ra NH4NO3. Vậy khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp xảy ra bao nhiêu?
đã trả lời 12 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi thanhtrong ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 390 lượt xem
Dung dịch X chứa 0,0,1 mol Fe3+, 0,02 mol NH4+, 0,02 mol SO42- và x mol NO3- a. Tính x b. Trộn dung dịch X với 100 ml dung dịch BA(OH)2 0,3M thu được m gam kết tủa và V lít khí(đktc). Tính m và V
đã trả lời 12 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi thanhtrong ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 210 lượt xem
Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,08 mol/l là H2SO4 0,01 mol/l với 250 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ x mol/l thu được m gam kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 12. Hãy tìm m và x. Giả sử Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả hai nấc
đã trả lời 12 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi thanhtrong ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 442 lượt xem
Để trung hòa 500 ml dung dịch X chứa hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,3M. Cần bao nhiêu ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,3M và Ba(OH)2 0,2M
đã trả lời 12 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 222 lượt xem
Trộn 100 ml dung dịch FeCl3 0,1 M với 500 ml dung dịch NaOH 0,1 M Thu được dung dịch B và m gam kết tủa a, Tính nồng độ các ion trong b, Tính m
đã trả lời 12 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 300,0 ml dung dịch có pH = 10,0?
đã trả lời 11 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 67 lượt xem
Một trong các nguyên nhân gây bệnh đau dạ dày là do lượng axit HCl trong dạ dày quá cao. Để giảm bớt lượng axit, người ta thường uống dược phẩm Nabica (NaHCO3). Viết phương trình ion rút gọn của phản ứng xảy ra.
đã trả lời 11 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
Một dung dịch có pH = 5,00, đánh giá nào dưới đây là đúng ? A. [H+] = 2,0.10-5M  B. [H+] = 5,0.10-4M ; C. [H+] = 1,0.10-5M ; D. [H+] = 1,0.10-4M ;
đã trả lời 11 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. theanh7a2

  3717 Điểm

 2. Zake

  1440 Điểm

 3. Melanie_black

  1113 Điểm

 4. Hennn_

  1100 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. Banam27

  375 Điểm

 2. tuanduc18

  337 Điểm

 3. phamthithuyhien2103385

  206 Điểm

 4. kirigaza

  185 Điểm

...