Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hóa học lớp 11 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Tính thể tích dung dịch H2SO4 95% (D = 1,82 g/ml) thu được từ 1 tấn quặng pyrite (chứa 80% FeS2). Biết hiệu suất của cả quá trình là 90%, các tạp chất trong quặng không chứa sulfur.
đã trả lời 27 tháng 1 trong Hóa học lớp 11 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 62 lượt xem
Camphor có trong cây long não là một chất rắn kết tinh màu trắng hay trong suốt giống như sáp với mùi thơm đặc trưng, thường dùng trong y học. Phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong camphor lần lượt là 78,94% carbon, 10,53% hydrogen và 10,53% oxygen. Từ phổ khối lượng của camphor như hình dưới đây, hãy xác định công thức phân tử của camphor
đã trả lời 27 tháng 1 trong Hóa học lớp 11 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 61 lượt xem
Một loại xăng có chứa 4 ankan với thành phần về số mol như sau: 10% heptane, 50% octane, 30% nonane và 10% đecane. Hãy tính xem một xe máy chạy 100 km tiêu thụ hết 2,0 kg loại xăng nói trên thì đã thải ra môi trường bao nhiêu lít khí carbon dioxide và bao ... lượng giải phóng ra có 80% chuyển thành cơ năng còn lại giải phóng ra môi trường dưới dạng nhiệt, các thể tích khí đo ở điều kiện chuẩn
đã trả lời 27 tháng 1 trong Hóa học lớp 11 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 65 lượt xem
Acetone là một hợp chất hữu cơ dùng để làm sạch dụng cụ trong phòng thí nghiệm, tẩy rửa sơn móng tay và là chất đầu của quá trình tổng hợp hữu cơ. Phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong acetone lần lượt là 62,07% carbon, 10,34% hydrogen và 27,59% oxygen. Phân tử ... xác định thông qua phổ khối lượng với peak ion phân tử có giá trị m/z lớn nhất bằng 58. Xác định công thức phân tử của acetone
đã trả lời 27 tháng 1 trong Hóa học lớp 11 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Dùng 300 tấn quặng pyrite (FeS2) có lẫn 20% tạp chất để sản xuất acid H2SO4 có nồng độ 98%. Biết rằng hiệu suất phản ứng là 90%. Tính khối lượng dung dịch acid H2SO4 98% thu được
đã trả lời 27 tháng 1 trong Hóa học lớp 11 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Để xử lí sự cố tràn dầu trên biển, người ta thường làm như thế nào? Giải thích lí do sử dụng các kĩ thuật đó.
đã trả lời 27 tháng 1 trong Hóa học lớp 11 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 55 lượt xem
Alkane có vai trò rất quan trọng đối với sản xuất và đời sống.
đã trả lời 27 tháng 1 trong Hóa học lớp 11 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 57 lượt xem
Khí thải của phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường
đã trả lời 27 tháng 1 trong Hóa học lớp 11 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Khí thải của động cơ có thể chứa những chất nào gây ô nhiễm môi trường? Có những giải pháp nào để hạn chế ô nhiễm môi trường do khí thải của động cơ?
đã trả lời 27 tháng 1 trong Hóa học lớp 11 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 14 lượt xem
Tại một số nhà máy, người ta dùng calcium oxide (vôi sống) hoặc calcium hydroxide (vôi tôi) để hấp thụ sulfur dioxide trong khí thải. a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng trên. b) Ở mỗi phản ứng, sulfur dioxide thể hiện tính chất gì?
đã hỏi 26 tháng 1 trong Hóa học lớp 11 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 39 lượt xem
Một hợp chất hữu cơ X chứa 85,7% C, 14,3% H về khối lượng. a) X là hydrocarbon hay dẫn xuất của hydrocarbon? b) Xác định công thức đơn giản nhất của X. c) Sử dụng phổ MS, xác định được phân tử khối của X là 56. Xác định công thức phân tử của X.
đã hỏi 26 tháng 1 trong Hóa học lớp 11 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
Tính khối lượng dung dịch H2SO4 90% thu được từ 1 tấn quặng pyrite chứa 75% FeS2. Biết hiệu suất của cả quá trình là 80%, các tạp chất trong quặng không chứa sulfur.
đã hỏi 26 tháng 1 trong Hóa học lớp 11 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 60 lượt xem
X là một hydrocarbon được dùng nhiều nhất trong sản xuất cao su. Phân tử khối của X gấp 1,6875 lần phân tử khối của oxygen. Kết quả phân tích nguyên tố của X có %C : %H = 8. Lập công thức phân tử của X.
đã hỏi 26 tháng 1 trong Hóa học lớp 11 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
Cho 3m gam kim loại M vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, thu được dung dịch X và khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất. Cô cạn X thu được 19m gam muối khan. Xác định kim loại M.
đã hỏi 26 tháng 1 trong Hóa học lớp 11 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 57 lượt xem
Một hợp chất hữu cơ X chứa 32%C, 4%H và 64%O về khối lượng. Biết một phân tử X có 6 nguyên tử oxygen. Xác định công thức phân tử của X?
đã hỏi 26 tháng 1 trong Hóa học lớp 11 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 37 lượt xem
Cho 16 gam hỗn hợp Mg, Al, Fe tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng thêm 15,2 gam so với ban đầu. Tính khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng.
đã hỏi 26 tháng 1 trong Hóa học lớp 11 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 129 lượt xem
Tiến hành phân tích nguyên tố, người ta xác định được trong thành phần của một mẫu hydrocarbon X chứa 0,72 gam carbon và 0,18 gam hydrogen. ... tử khối của X là 30. Xác định công thức phân tử của X.
đã trả lời 30 tháng 11, 2023 trong Hóa học lớp 11 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 68 lượt xem
Xác định loại đồng phân cấu tạo có thể có và viết các đồng phân cấu tạo có thể có của các hợp chất có công thức phân tử C4H10O.
đã trả lời 28 tháng 11, 2023 trong Hóa học lớp 11 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 41 lượt xem
Lưu huỳnh có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất. Người ta dùng lưu huỳnh để bảo quản thuốc bắc cũng như bảo quản hoa quả tươi lâu hơn. Hãy giải thích điều này. Việc làm này có gây hại gì cho sức khoẻ con người không?
đã trả lời 28 tháng 11, 2023 trong Hóa học lớp 11 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 66 lượt xem
Đối với môi trường, khí sulfur dioxide là một trong những tác nhân gây mưa acid. Hãy đề xuất các biện pháp nhằm giảm lượng khí sulfur dioxide thải vào bầu khí quyển?
đã trả lời 28 tháng 11, 2023 trong Hóa học lớp 11 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 138 lượt xem
Viết công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ mạch hở có công thức phân tử C4H10O. Trong các hợp chất này, hãy chỉ ra: a) Các chất là đồng phân về nhóm chức. b) Các chất là đồng phân về vị trí nhóm chức. c) Các chất là đồng phân về mạch carbon.
đã hỏi 27 tháng 11, 2023 trong Hóa học lớp 11 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 74 lượt xem
Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố có trong hợp chất X như sau: carbon là 52,17%; hydrogen là 13,04%; còn lại là oxygen. Biết phân tử khối của X là 46. Xác định công thức phân tử của hợp chất X.
đã hỏi 27 tháng 11, 2023 trong Hóa học lớp 11 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 131 lượt xem
Buta-1,3-diene là một hydrocarbon được dùng nhiều nhất trong sản xuất cao su. Phân tử khối của của buta-1,3-diene gấp 1,6875 phân tử khối của oxygen.  Hãy lập công thức phân tử của buta-1,3-diene, biết kết quả phân tích nguyên tố của buta-1,3-diene có  % C/ % H  = 8.
đã hỏi 27 tháng 11, 2023 trong Hóa học lớp 11 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.2k điểm)
–1 thích
1 trả lời 82 lượt xem
Cho hai chất sau: C6H5CH2OH, o-H3CC6H4OH (với C6H5- là gốc phenyl) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho từng chất trên tác dụng với kim loại Na, với dung dịch NaOH và với axit CH3COOH (ghi điều kiện phản ứng, nếu có).
đã trả lời 25 tháng 11, 2023 trong Hóa học lớp 11 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
–1 thích
1 trả lời 412 lượt xem
Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau: a) Cho đồng kim loại vào dung dịch hỗn hợp NH4NO3 và H2SO4 loãng. b) Sục khí NH3 từ từ đến dư vào dung dịch ZnCl2. c) Cho dung dịch KHSO4 đến dư vào dung dịch Ba(HCO3)2.
đã trả lời 25 tháng 11, 2023 trong Hóa học lớp 11 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 103 lượt xem
hòa tan 4,76g hỗn hợp zn al có tỉ lệ mol 1:2 trong dung dịch HNO3 vừa đủ, được dung dịch x chứa m gam muối khan và không thấy khí thoát ra. Giá trị của m là
đã trả lời 24 tháng 11, 2023 trong Hóa học lớp 11 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 58 lượt xem
Chất X được sử dụng để sản xuất clorua vôi, làm vật liệu trong xây dựng,. X còn được gọi là vôi tôi. Công thức hóa học của X là
đã trả lời 2 tháng 8, 2023 trong Hóa học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 722 lượt xem
Viết công thức cấu tạo thu gọn của : 1. 4-etyl-2,3,3-trimetylheptan 2. 3,5-đietyl-2,2,3-trimetyloctan
đã trả lời 21 tháng 7, 2023 trong Hóa học lớp 11 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 754 lượt xem
Cho m gam hỗn hợp etanal và propanal phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thu được 43,2 gam kết tủa và dung dịch chứa 17,5 ... hữu cơ. Tính m và phần trăm khối lượng các andehit trong hỗn hợp.
đã trả lời 20 tháng 7, 2023 trong Hóa học lớp 11 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 1.5k lượt xem
Khi thêm 1 gam MgSO4 khan vào 100 gam dung dịch MgSO4 bão hoà ở 200C, thấy tách ra một tinh thể muối kết tinh trong đó có 1,58 gam MgSO4. Hãy xác định công thức của tinh thể muối ngậm nước kết tinh. Biết độ tan cuả MgSO4 ở 200C là 35,1 gam trong 100 gam nước.
đã trả lời 19 tháng 7, 2023 trong Hóa học lớp 11 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. minhquanhhqt160

  15 Điểm

 2. lueyuri009730

  15 Điểm

 3. lenguyenducminh05102011227

  5 Điểm

 4. Darling_274

  5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...