Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hóa học lớp 11 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Một dung dịch có pH = 9,0. Tính nồng độ mol của H+ và OH- trong dung dịch? Hãy cho biết màu của phenolphtalein trong dung dịch này?
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Hóa học lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (777 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Tại sao các phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit có tính bazơ và phản ứng với muối cacbonat và dung dịch axit rất dễ xảy ra?
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Hóa học lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (777 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường??
đã hỏi 4 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (17.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Hiđrocachon (A) thuộc dãy đồng đẳng aren, có % C= 90%. (A) phản ứng với Br2 theo tỉ lệ 1: 1 khi có bột sắt hay không có bột sắt, mỗi ... p đều tạo ra một dẫn xuất monobrom duy nhất. Tên gọi của (A) là:
đã hỏi 4 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi Nezuko2009 Cử nhân (3.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
Cho hỗn hợp X có khối lượng là m gam gồm phenol (c6h5oh) và etylic . Chia X ra làm hai phần bằng nhau : - phần 1; tác dụng với Na dư thì thu được 448ml khí h2 - phần 2 : trung hòa cần hết 100 ml dung dịch NaOH 0,2M  giá trị của m là
đã hỏi 25 tháng 4 trong Hóa học lớp 11 bởi phacchihuan26604868 Học sinh (60 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau: a. Fe2(SO4)3 + NaOH b. NH4Cl + AgNO3 c. NaF + HCl d. MgCl2 + KNO3 e. FeS (r) + 2HCl g. HClO + KOH
đã trả lời 5 tháng 4 trong Hóa học lớp 11 bởi Anatasia ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (3.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Dung dịch NaOH có thể dùng để phân biệt hai muối có trong mỗi cặp chất sau đây được không? (Nếu được thì ghi dấu (x), ... ch Fe2(SO4)3 b) Dung dịch Na2SO4 và dung dịch CuSO4 c) Dung dịch NaCl và dung dịch BaCl2
đã trả lời 5 tháng 4 trong Hóa học lớp 11 bởi Anatasia ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (3.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu sau: NaCl, Ba(OH)2 và Na2SO4. Chỉ được dùng quỳ tím, làm thế nào nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học? Viết các phương trình hóa học.
đã trả lời 4 tháng 4 trong Hóa học lớp 11 bởi toitenla01 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
Tại sao các phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit có tính bazơ và phản ứng với muối cacbonat và dung dịch axit rất dễ xảy ra?
đã hỏi 23 tháng 3 trong Hóa học lớp 11 bởi tngnhatganh117 Tiến sĩ (10.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li là gì? Lấy các ví dụ minh hoạ?
đã hỏi 23 tháng 3 trong Hóa học lớp 11 bởi tngnhatganh117 Tiến sĩ (10.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Lấy thí dụ và viết các phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn cho phản ứng sau: a. Tạo thành chất kết tủa b. Tạo thành chất điện li yếu c. Tạo thành chất khí
đã hỏi 23 tháng 3 trong Hóa học lớp 11 bởi tngnhatganh117 Tiến sĩ (10.7k điểm)
+1 thích
1 trả lời 30 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 14,6 gam hh A (gồm 2 ankin X và Y là đồng đẳng liên tiếp, MX < MY) bằng oxi vừa đủ, hấp thụ toàn bộ sản phẩm ch&aacute ... i 49 gam.\ a. Xác định CTPT của X? b. Tính % số mol của X, Y trong A?
đã trả lời 20 tháng 3 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (4.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 15 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít đkc 1 hiđrocacbon X mạch hở, sau đó dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua dung dịch H2SO4 và dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình đựng dung dịch axit tăng 5,4g, bình đựng dung dịch Ca(OH)2 có 30g kết tủa. Tìm CTPT của X.
đã trả lời 20 tháng 3 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (4.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 68 lượt xem
Đem đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được CO2 và nước có khối lượ ... anken đó? b. Tính phần trăm khối lượng mỗi anken trong hỗn hợp X.
đã trả lời 20 tháng 3 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (4.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 22 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X, dẫn toàn bộ sản phẩm lần lượt đi qua bình 1 đựng H2SO4 dư, bình 2 đựng 400ml dd Ca(OH)2 0,5M, không có khí đi ra khỏi bình 2. Kết thúc phản ứng thấy khối lượng bình 1 tăng lên 3,6 gam, bình 2 có 10 gam kết tủa trắng. Xác định CTPT của X ?
đã trả lời 17 tháng 3 trong Hóa học lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
Có 4 lọ, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch : NaOH,FeSO4,BaCl2,HClNaOH,FeSO4,BaCl2,HCl Những cặp dung dịch nào có thể phản ứng được với nhau ? Vì sao? Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra dưới dạng phân tử và ion rút gọn.
đã trả lời 1 tháng 3 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (4.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
Chất A là một muối tan được trong nước, Khi cho dung dịch A tác dụng với dung dịch bari clorua hoặc với lượng dư dung dịch natri hiđroxit đều thấy có kết tủa xuất hiện. Hãy nêu ra hai muối mà em biết phù hợp với tính chất kể trên. Viết phương trình hóa học của các phản ứng dưới dạng phân tử và ion rút gọn.
đã hỏi 24 tháng 2 trong Hóa học lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (17.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
X là dung dịch H2SO40,02M,H2SO40,02M, Y dung dịch NaOH0,035MNaOH0,035M. Khi trộn lẫn dung dịch X với dung dịch Y ta được dung dịch Z có thể tích bằng tổng thể tích hai dung dịch mang trộn và pH=2. Coi H2SO4H2SO4 điện li hoàn toàn cả hai nấc.   
đã hỏi 24 tháng 2 trong Hóa học lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (17.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 0,30 gam chất A (phân tử chỉ chứa C, H, O) thu được 0,44 gam khí cacbonic và 0,180 gam nước. Thể tích hơi của 0,30 gam chất A bằng thể tích của 0,16 gam khí oxi (ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). Xác định công thức phân tử của chất A.
đã hỏi 24 tháng 2 trong Hóa học lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (17.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Hợp chất X có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro và oxi lần lượt bằng 54,54%, 9,1% và 36,36%. Khối lượng mol phân tử của X bằng 88 g/mol. Công thức phân tử nào sau đây ứng với hợp chất của X?
đã hỏi 24 tháng 2 trong Hóa học lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (17.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Từ sắt, lưu huỳnh và axit clohidric ta có thể điều chế khí hidro sunfua bằng 2 cách khác nhau. Viết phương trình minh họa 2 cách đó.
đã trả lời 19 tháng 2 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (4.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 61 lượt xem
Cho 9,075g hỗn hợp A gồm Mg và ZnS vào dung dịch HCl dư thu được hỗn hợp khí B có thể tích 3,36 lít (đktc). a) Tính thành phần % ... A. b) Tính tỉ khối hơi của hỗn hợp khí B đối với khí hidro.
đã trả lời 19 tháng 2 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (4.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 44 lượt xem
Cho 16,2g hỗn hợp ZnS, Zn vào 400ml dung dịch HCl 1M phản ứng xảy ra vừa đủ . a) Viết các phản ứng xảy ra . m b) Tính khối lượng mỗi ... tích hỗn hợp khí bay ra ? c) Tính khối lượng muối ZnCl2 thu được .
đã trả lời 19 tháng 2 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (4.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
H2 → H2S → SO2 → H2SO4 → K2SO4 → KCI → Cl2 → Br2
đã trả lời 19 tháng 2 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (4.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 102 lượt xem
Cho hỗn hợp FeS và Fe tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được 2,464 lít hỗn hợp khí ở (đktc). Dẫn hỗn hợp khí này đi ... thành phần phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp rắn ban đầu.
đã trả lời 19 tháng 2 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (4.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 42 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp H gồm: S, FeS, FeS2 trong HNO3 dư được 0,48 mol NO2 và dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X, lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là bao nhiêu?
đã trả lời 18 tháng 2 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (4.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 140 lượt xem
Cho 8,7 gam anđehit X tác dụng hết với một lượng dư AgNO3/NH3 thu được 64,8 gam Ag. Tìm CTPT của A.
đã trả lời 18 tháng 2 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (4.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 87 lượt xem
Cho 14,6 gam hỗn hợp 2 anđehit đơn chức, no liên tiếp tác dụng hết với H2 tạo 15,2 gam hỗn hợp 2 ancol. Xác định CTPT của 2 andehit.
đã trả lời 18 tháng 2 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (4.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Hiđro hóa hoàn toàn 36,25 gam một anđehit A được 38,75 gam ancol. Xác định CTPT của A.
đã trả lời 18 tháng 2 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (4.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 63 lượt xem
Cho m gam hỗn hợp etanal và propanal phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thu được 43,2 gam kết tủa và dung dịch chứa 17,5 ... hữu cơ. Tính m và phần trăm khối lượng các andehit trong hỗn hợp.
đã trả lời 18 tháng 2 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (4.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 49 lượt xem
Cho 11 g hỗn hợp hai kim loại Al và Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 6,72 lit khí NO (đktc) duy nhất. Tính khối lượng (g) của Al và Fe trong hỗn hợp đầu.
đã trả lời 18 tháng 2 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (4.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Cho biết nhu cầu dinh dưỡng của một giống lúa là 1,4kg nitơ/tạ thóc. Hãy tính lượng NH4, NO3 cần cung cấp để thu hoạch được ... trong đất bằng 0, hệ số sử dụng phân đạm (Nitơ ) là 60% )
đã trả lời 17 tháng 2 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (4.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 61 lượt xem
Hấp thụ hoàn toàn 12,8 gam SO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng các muối tạo thành trong dung dịch lần lượt là:
đã trả lời 1 tháng 2 trong Hóa học lớp 11 bởi thanhtrong Thạc sĩ (5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
Tại sao trong các hợp chất nitơ chỉ có hóa trị tối đa là 4, trong khi đối với các nguyên tố còn lại hóa trị tối đa của chúng là 5?
đã trả lời 31 tháng 1 trong Hóa học lớp 11 bởi phuphuphu Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Một hỗn hợp khí gồm N2 và H2 có tỉ khối đối vs Hidro là 3,6.Đun nóng hh 1 thời gian rồi đưa về đk ban đầu thì đc hh ms có tỉ khối vs hidro là 4,5. a, tính thành phần % về thể tích cảu mỗi khí trong hh trước và sau pư, Tính hiệu suất
đã trả lời 27 tháng 1 trong Hóa học lớp 11 bởi thanhtrong Thạc sĩ (5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 50 lượt xem
Cracking butan tạo ra 2 hỗ hợp 2 chất A và B Biết tỉ khối của A so với B là 2.625.A và B có ctpt là
đã trả lời 27 tháng 1 trong Hóa học lớp 11 bởi thanhtrong Thạc sĩ (5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 126 lượt xem
Có 5 bình đựng riêng biệt 5 chất khi: N2, O2, NH3, Cl2 và CO2. Hãy đưa ra một thí nghiệm đơn giản để nhận ra bình đựng khi NH3.
đã trả lời 26 tháng 1 trong Hóa học lớp 11 bởi phuphuphu Cử nhân (1.8k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. tngnhatganh117

  7372 Điểm

 2. Misako

  3642 Điểm

 3. Nezuko2009

  3391 Điểm

 4. NicT_NaRi

  2086 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. tngnhatganh117

  5189 Điểm

 2. Misako

  3511 Điểm

 3. Nezuko2009

  2018 Điểm

 4. Mjnh

  942 Điểm

...