Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hóa học lớp 11 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
Tiến hành phân tích nguyên tố, người ta xác định được trong thành phần của một mẫu hydrocarbon X chứa 0,72 gam carbon và 0,18 gam hydrogen. ... tử khối của X là 30. Xác định công thức phân tử của X.
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Hóa học lớp 11 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Xác định loại đồng phân cấu tạo có thể có và viết các đồng phân cấu tạo có thể có của các hợp chất có công thức phân tử C4H10O.
đã trả lời 28 tháng 11 trong Hóa học lớp 11 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Lưu huỳnh có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất. Người ta dùng lưu huỳnh để bảo quản thuốc bắc cũng như bảo quản hoa quả tươi lâu hơn. Hãy giải thích điều này. Việc làm này có gây hại gì cho sức khoẻ con người không?
đã trả lời 28 tháng 11 trong Hóa học lớp 11 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 32 lượt xem
Đối với môi trường, khí sulfur dioxide là một trong những tác nhân gây mưa acid. Hãy đề xuất các biện pháp nhằm giảm lượng khí sulfur dioxide thải vào bầu khí quyển?
đã trả lời 28 tháng 11 trong Hóa học lớp 11 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 24 lượt xem
Viết công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ mạch hở có công thức phân tử C4H10O. Trong các hợp chất này, hãy chỉ ra: a) Các chất là đồng phân về nhóm chức. b) Các chất là đồng phân về vị trí nhóm chức. c) Các chất là đồng phân về mạch carbon.
đã hỏi 27 tháng 11 trong Hóa học lớp 11 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 25 lượt xem
Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy thành phần phần trăm khối lượng các nguyên tố có trong hợp chất X như sau: carbon là 52,17%; hydrogen là 13,04%; còn lại là oxygen. Biết phân tử khối của X là 46. Xác định công thức phân tử của hợp chất X.
đã hỏi 27 tháng 11 trong Hóa học lớp 11 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 33 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 28 lượt xem
Buta-1,3-diene là một hydrocarbon được dùng nhiều nhất trong sản xuất cao su. Phân tử khối của của buta-1,3-diene gấp 1,6875 phân tử khối của oxygen.  Hãy lập công thức phân tử của buta-1,3-diene, biết kết quả phân tích nguyên tố của buta-1,3-diene có  % C/ % H  = 8.
đã hỏi 27 tháng 11 trong Hóa học lớp 11 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
–1 thích
1 trả lời 63 lượt xem
Cho hai chất sau: C6H5CH2OH, o-H3CC6H4OH (với C6H5- là gốc phenyl) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho từng chất trên tác dụng với kim loại Na, với dung dịch NaOH và với axit CH3COOH (ghi điều kiện phản ứng, nếu có).
đã trả lời 25 tháng 11 trong Hóa học lớp 11 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
–1 thích
1 trả lời 375 lượt xem
Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau: a) Cho đồng kim loại vào dung dịch hỗn hợp NH4NO3 và H2SO4 loãng. b) Sục khí NH3 từ từ đến dư vào dung dịch ZnCl2. c) Cho dung dịch KHSO4 đến dư vào dung dịch Ba(HCO3)2.
đã trả lời 24 tháng 11 trong Hóa học lớp 11 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
hòa tan 4,76g hỗn hợp zn al có tỉ lệ mol 1:2 trong dung dịch HNO3 vừa đủ, được dung dịch x chứa m gam muối khan và không thấy khí thoát ra. Giá trị của m là
đã trả lời 23 tháng 11 trong Hóa học lớp 11 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 40 lượt xem
Chất X được sử dụng để sản xuất clorua vôi, làm vật liệu trong xây dựng,. X còn được gọi là vôi tôi. Công thức hóa học của X là
đã trả lời 1 tháng 8 trong Hóa học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 654 lượt xem
Viết công thức cấu tạo thu gọn của : 1. 4-etyl-2,3,3-trimetylheptan 2. 3,5-đietyl-2,2,3-trimetyloctan
đã trả lời 21 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 712 lượt xem
Cho m gam hỗn hợp etanal và propanal phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, thu được 43,2 gam kết tủa và dung dịch chứa 17,5 ... hữu cơ. Tính m và phần trăm khối lượng các andehit trong hỗn hợp.
đã trả lời 20 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 1.4k lượt xem
Khi thêm 1 gam MgSO4 khan vào 100 gam dung dịch MgSO4 bão hoà ở 200C, thấy tách ra một tinh thể muối kết tinh trong đó có 1,58 gam MgSO4. Hãy xác định công thức của tinh thể muối ngậm nước kết tinh. Biết độ tan cuả MgSO4 ở 200C là 35,1 gam trong 100 gam nước.
đã trả lời 19 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
+1 thích
1 trả lời 1.5k lượt xem
Cho 38,7 gam hỗn hợp kim loại Cu và Zn tan hết trong dung dịch HNO3, sau phản ứng thu được 8,96 lít khí NO ở điều kiện tiêu chuẩn và không tạo ra NH4NO3. Vậy khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp xảy ra bao nhiêu?
đã trả lời 18 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
4 câu trả lời 4.1k lượt xem
Có 5 bình đựng riêng biệt 5 chất khi: N2, O2, NH3, Cl2 và CO2. Hãy đưa ra một thí nghiệm đơn giản để nhận ra bình đựng khi NH3.
đã trả lời 17 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi Chuong7a2 Thạc sĩ (5.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 2.0k lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 5.2k lượt xem
Hãy viết phương trình hóa học của propen dưới tác dụng của các tác nhân và điều kiện phản ứng sau: a)  trong  b)     c) % d)                   e) Áp suất và nhiệt độ cao
đã trả lời 16 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
+1 thích
1 trả lời 1.0k lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 80 lượt xem
Natri đicromat là muối của axit đicromic, dung dịch có màu da cam là của ion đicromat. Công thức hóa học của natri đicromat là
đã trả lời 2 tháng 7 trong Hóa học lớp 11 bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (510 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
+1 thích
3 câu trả lời 167 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 39 lượt xem
đã trả lời 24 tháng 6 trong Hóa học lớp 11 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (500 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

  1. Sarah_Zin_cutee

    253 Điểm

  2. Darling_274

    75 Điểm

  3. postfirst

    72 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...