Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hóa học lớp 11 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 80 lượt xem
Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng sau (nếu có): a) CH3-C≡CH + HBr (dư) →             b) C2H2 + Br2  c) C2H5ONa + H2O →                 d) CH3CH2CH2Cl + H2O → e) C6H5CH2Br + KOH            f) C6H5-CH=CH2 + H2   g) BrCH2CH2CH2Br + Zn            h) CH2OH-CHOH-CH2OH  i) Naphtalen + O2             k) 1-etylxiclohexen + K2Cr2O7 + H2SO4 → (Với C6H5- là gốc phenyl)
đã trả lời 25 tháng 1 trong Hóa học lớp 11 bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (275 điểm)
+1 thích
1 trả lời 369 lượt xem
  a)  xúc tác với Ni                                                                 b)  ở  c)  ở  d)  e) (khí, dư) h) HOH, xúc tác 
đã trả lời 22 tháng 1 trong Hóa học lớp 11 bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (275 điểm)
  • hóa-học-11
0 phiếu
1 trả lời 47 lượt xem
a) Gọi tên các chất sau, biết chúng có 2 nối đôi: C_4H_5Cl, C_5H_8 b) Gọi tên các chất sau, biết chúng có không có nối ba: CH_{2}-CH=CH-CH_{2})_n, (CH_{2}-C(CH_3)=CH-CH_{2})_n
đã trả lời 21 tháng 1 trong Hóa học lớp 11 bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (275 điểm)
+1 thích
1 trả lời 95 lượt xem
Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankađien đồng phân và có công thức phân tử:  và 
đã trả lời 29 tháng 12, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.5k lượt xem
Gọi tên thay thế và tên thông thường các chất sau:  a) CH2=CH-CHO b) trans-CH3-CH=CH=CHO c) p-CH3-C6H4-CHO d) Cl3-C-CHO
đã trả lời 7 tháng 12, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (275 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 96 lượt xem
Hoà tan hoàn toàn 5,58 g hỗn hợp hai kim loại Al và Mg trong 200ml dung dịch HNO3 loãng thu được 4,032 lit khí NO (đktc) duy nhất và dung dịch A. a) Xác định khối lượng (g) của Al và Mg trong hỗn hợp đầu. b) Xác định nồng độ mol của ddHNO3 đã dùng ở trên, biết rằng dung dịch A còn có thể hoà tan được 2,6 g Zn và sinh ra khí N2O.
đã trả lời 22 tháng 11, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (275 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 53 lượt xem
Cho 200ml dd NaOH 1,2M vào 100ml dd H3PO4 0,7M, thu được dd X. Cô cạn dd X, thu được hỗn hợp các chất rắn gồm?
đã trả lời 12 tháng 11, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi thanhtrong ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 615 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 133 lượt xem
Khi đốt cháy hoàn toàn 14,75 gam một chất hữu cơ X, thu được 16,80 lít khí CO2 ; 2,80 lít N2 (các thể tích đo ở đktc) và 20,25 gam H2O. Lập CTĐG của X
đã trả lời 20 tháng 8, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.6k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 63 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 48 lượt xem
CH3COOH được sử dụng rộng rãi trên thế giới trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như tạo ra polime ứng dụng trong sơn, chất kết dính, là dung môi hòa tan các chất hóa học, sản xuất và bảo quản thực phẩm, đặc biệt dùng để để sản xuất giấm. Lượng CH3COOH dùng làm ... sản lượng CH3COOH, nhưng dấm lại là một sản phẩm khá phổ biến trong đời sống hàng ngày. CH3COOH là công thức cấu tạo của chất nào?
đã trả lời 28 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 51 lượt xem
Cho 1,792 l O2 tác dụng hết với hỗn hợp X gồm Na, K và Ba thu được hỗn hợp chất rắn Y chỉ gồm các oxit và các kim loại dư. Hòa tan hết toàn bộ Y vào H2O lấy dư thu được dung dịch z và 3,316 lít H2. Cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch NaHCO3, thu được 39,4 ...  thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn các thể tích khí đều do ở điều kiện tiêu chuẩn giá trị của m là bao nhiêu
đã trả lời 28 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 335 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 1,23g một hợp chất hữu cơ X thu được 2,64g khí CO2, 0,63 g H2O và 224ml N2 (đktc). Tỉ khối hơi của X so với không khí là 4,24138. Xác định CTPT của X.
đã trả lời 24 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (336 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 140 lượt xem
Hợp chất X có công thức đơn giản nhất là C2H4ON Tìm công thức phân tử của X biết 5,8 gam X có thể tích bằng thể tích của 1,6gam khí Oxi trong cùng điều kiện.
đã trả lời 24 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (336 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 32 lượt xem
Câu 1: Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây? A. Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút. B. Crackinh butan. C. Từ phản ứng ... (đktc) là A. 5,6 lít. B. 2,8 lít. C. 4,48 lít. D. 3,92 lít.
đã trả lời 24 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
+1 thích
1 trả lời 35 lượt xem
Cho 17,82 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO ( trong đó oxi chiếm 12,75% về khối lượng) vào nước dư thu được a mol khí H2 và dung dịch X. Cho dung dịch CuSO4 dư vào X thu được 13,54 gam kết tủa Tính giá trị của a
đã trả lời 24 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, NaOH, NaHCO3 trong dung dịch axit H2SO4 40% (vừa đủ) thu được 8,96 lít hỗn hợp khí có tỉ khối đối với H2 Bằng 16,75 và dung dịch Y có nồng độ 51,449%. Cô cạn y thu được 170,4 gam muối tính giá trị của m
đã trả lời 20 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (336 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 97 lượt xem
Trong công nghiệp amoniac được điều chế từ nitơ và hiđro bằng phương pháp tổng hợp: N2(k) + 3 H2(k) ---> 2NH3(k) DH= -92kJ Cân bằng hoá học sẽ chuyển dời về phía tạo ra sản phẩm là NH3, nếu ta:
đã trả lời 20 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (336 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 180 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ B cần 3 mol khí O2, thu được 2 mol khí CO2 và 3 mol nước. Tìm CTPT của B.
đã trả lời 19 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (336 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 49 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 1 lít khí X cần 5 lít khí oxi, sau phản ứng thu được 3 lít CO2 và 4 lít hơi nước. Biết các ... ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Tìm CTPT của X.
đã trả lời 19 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (336 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 51 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 11 gam hỗn hợp Fe và một kim loại m đứng trước h và hóa trị không đổi trong dung dịch HCl dư tạo ra 0,4 mol H2 Còn nếu hòa tan HNO3 loãng thì thu được 0,3 mol NO duy nhất. Xác định kim loại m
đã trả lời 17 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (336 điểm)
+1 thích
1 trả lời 78 lượt xem
Cho 15 g hỗn hợp X gồm Mg và Al vào dung dịch Y gồm HNO3, H2SO4 đặc dư thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO2, NO, N2O. Tính phần trăm khối lượng Al trong X
đã trả lời 17 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (336 điểm)
+1 thích
1 trả lời 115 lượt xem
Hấp thụ hết V lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn vào 4 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05 M thu được 15 gam kết tủa. Tính giá trị của V
đã trả lời 11 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi nguyenhoangminh7chht991 Học sinh (495 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 66 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng Trái đất đang nóng dần lên, các bảo sẽ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ khi nào là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính
đã trả lời 9 tháng 5, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 284 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 48 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 48 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 62 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 56 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 76 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 37 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

HOT 1 giờ qua

  1. minhthu28010309517

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...