Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hóa học lớp 11 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

+1 thích
2 câu trả lời 29 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
CH3COOH được sử dụng rộng rãi trên thế giới trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như tạo ra polime ứng dụng trong sơn, chất kết dính, là dung môi hòa tan các chất hóa học, sản xuất và bảo quản thực phẩm, đặc biệt dùng để để sản xuất giấm. Lượng CH3COOH dùng làm ... sản lượng CH3COOH, nhưng dấm lại là một sản phẩm khá phổ biến trong đời sống hàng ngày. CH3COOH là công thức cấu tạo của chất nào?
đã trả lời 28 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
 • babyshort
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
Cho 1,792 l O2 tác dụng hết với hỗn hợp X gồm Na, K và Ba thu được hỗn hợp chất rắn Y chỉ gồm các oxit và các kim loại dư. Hòa tan hết toàn bộ Y vào H2O lấy dư thu được dung dịch z và 3,316 lít H2. Cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch NaHCO3, thu được 39,4 ...  thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn các thể tích khí đều do ở điều kiện tiêu chuẩn giá trị của m là bao nhiêu
đã trả lời 28 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (8.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 159 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 1,23g một hợp chất hữu cơ X thu được 2,64g khí CO2, 0,63 g H2O và 224ml N2 (đktc). Tỉ khối hơi của X so với không khí là 4,24138. Xác định CTPT của X.
đã trả lời 24 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 55 lượt xem
Hợp chất X có công thức đơn giản nhất là C2H4ON Tìm công thức phân tử của X biết 5,8 gam X có thể tích bằng thể tích của 1,6gam khí Oxi trong cùng điều kiện.
đã trả lời 24 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Câu 1: Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây? A. Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút. B. Crackinh butan. C. Từ phản ứng ... (đktc) là A. 5,6 lít. B. 2,8 lít. C. 4,48 lít. D. 3,92 lít.
đã trả lời 24 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
+1 thích
1 trả lời 15 lượt xem
Cho 17,82 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO ( trong đó oxi chiếm 12,75% về khối lượng) vào nước dư thu được a mol khí H2 và dung dịch X. Cho dung dịch CuSO4 dư vào X thu được 13,54 gam kết tủa Tính giá trị của a
đã trả lời 24 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, NaOH, NaHCO3 trong dung dịch axit H2SO4 40% (vừa đủ) thu được 8,96 lít hỗn hợp khí có tỉ khối đối với H2 Bằng 16,75 và dung dịch Y có nồng độ 51,449%. Cô cạn y thu được 170,4 gam muối tính giá trị của m
đã trả lời 20 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 51 lượt xem
Trong công nghiệp amoniac được điều chế từ nitơ và hiđro bằng phương pháp tổng hợp: N2(k) + 3 H2(k) ---> 2NH3(k) DH= -92kJ Cân bằng hoá học sẽ chuyển dời về phía tạo ra sản phẩm là NH3, nếu ta:
đã trả lời 20 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 116 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ B cần 3 mol khí O2, thu được 2 mol khí CO2 và 3 mol nước. Tìm CTPT của B.
đã trả lời 19 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 1 lít khí X cần 5 lít khí oxi, sau phản ứng thu được 3 lít CO2 và 4 lít hơi nước. Biết các ... ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Tìm CTPT của X.
đã trả lời 19 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 11 gam hỗn hợp Fe và một kim loại m đứng trước h và hóa trị không đổi trong dung dịch HCl dư tạo ra 0,4 mol H2 Còn nếu hòa tan HNO3 loãng thì thu được 0,3 mol NO duy nhất. Xác định kim loại m
đã trả lời 17 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
+1 thích
1 trả lời 37 lượt xem
Cho 15 g hỗn hợp X gồm Mg và Al vào dung dịch Y gồm HNO3, H2SO4 đặc dư thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO2, NO, N2O. Tính phần trăm khối lượng Al trong X
đã trả lời 17 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
+1 thích
1 trả lời 29 lượt xem
Hấp thụ hết V lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn vào 4 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05 M thu được 15 gam kết tủa. Tính giá trị của V
đã trả lời 11 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi nguyenhoangminh7chht991 Học sinh (289 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng Trái đất đang nóng dần lên, các bảo sẽ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ khi nào là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính
đã trả lời 9 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 68 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 38 lượt xem
Hiện nay PVC được điều chế theo sơ đồ sau: C2H4 → CH2Cl–CH2Cl → C2H3Cl → PVC. Nếu hiệu suất toàn bộ quá trình đạt 80% thì lượng C2H4 cần dùng để sản xuất 5000kg PVC là:
đã trả lời 7 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
Khối lượng của 1 (l) hơi X có khối lượng bằng 3/2 khối lượng của 1 (l) khí CO2 (đo cùng điều kiện). Khối lượng phân tử của X là: A. 32 B. 66 C. 44 D. 28 (Ưu tiên tick cho những bạn có lời giải nha!)
đã trả lời 18 tháng 4 trong Hóa học lớp 11 bởi trit75709991 (-604 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 99 lượt xem
Hỗn hợp X gồm hai anđehit đơn chức Y và Z (biết phân tử khối của Y nhỏ hơn Z). Cho 1,89 gam X tác dụng với một lượng dư dung dịch \( ... ;) thu được 0,784 lít \(CO_2\) (đktc). Tìm CTPT của Z và gọi tên.
đã trả lời 11 tháng 4 trong Hóa học lớp 11 bởi manhta280220061003 Thần đồng (632 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 404 lượt xem
Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm 2 anđehit no, đơn chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch \(AgNO_3\) ... nóng thu được 32,4 gam Ag. Tìm CTPT của 2 anđehit trong X và gọi tên.
đã trả lời 8 tháng 4 trong Hóa học lớp 11 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 119 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn một ankylbenzen X thu được 15,4g \(CO_2\) và 4,48 lít \(H_2O\) (đktc) a. Tìm công thức phân tử của X và gọi t&ecirc ... ;i lượng X đó sẽ điều chế được bao nhiêu gam thuốc nổ TNT?
đã trả lời 7 tháng 4 trong Hóa học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (8.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 50 lượt xem
Câu 2. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau: a) Cho đồng kim loại vào dung dịch hỗn ... ; H­2SO4 loãng. b) Sục khí NH3 từ từ đến dư vào dung dịch ZnCl2.
đã trả lời 3 tháng 4 trong Hóa học lớp 11 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 80 lượt xem
Khi đốt cháy hoàn toàn 15 gam chất hữu cơ X, thu được 8,96 lít khí CO2 ; 2,24 lít N2 (các thể tích đo ở đktc) và 12,6 gam H2O. Lập CTĐG của X:
đã trả lời 4 tháng 3 trong Hóa học lớp 11 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 47 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 68 lượt xem
Cho các chất : C6H5OH (X) ; C6H5CH2OH (Y) ; HOC6H4­OH (Z) ; C6H5CH2CH2OH (T). Các chất đồng đẳng của nhau là ?
đã trả lời 4 tháng 3 trong Hóa học lớp 11 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
Các chất hữu cơ đơn chức Z1, Z2, Z3 có CTPT tương ứng là CH2O, CH2O2, C2H4O2. Chúng thuộc các dãy đồng đẳng khác nhau. Công thức cấu tạo của Z3 là ?
đã trả lời 4 tháng 3 trong Hóa học lớp 11 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

HOT 1 giờ qua

 1. giải toán lớp 8 (0)
 1. minhnhatienthanh816

  296 Điểm

 2. Babyshort

  287 Điểm

 3. nghiayewnek27435

  75 Điểm

 4. nguyen.nhu.y.25.04.01795

  65 Điểm

 5. hocsinhnguyentrunghieu15102010803

  65 Điểm

 6. qwwe

  62 Điểm

 7. PTG

  55 Điểm

 8. trithkn1582

  50 Điểm

 9. khanhthys2010464

  50 Điểm

 10. dohiennth187

  50 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...