Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hóa học - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 446 lượt xem
đã trả lời 30 tháng 6 trong Hóa học lớp 10 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.9k điểm)
 • hóa-học-10
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Những oxit sau: SO2,CuO, Al2O3, Na2O, MgO, CO, CaO nào tác dụng với O2, H2O, H2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra
đã trả lời 30 tháng 6 trong Hóa học lớp 8 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.9k điểm)
+1 thích
1 trả lời 33 lượt xem
Vì sao trời nắng đường nhựa lại bốc khói lên?
đã trả lời 22 tháng 6 trong Hóa học lớp 8 bởi manh.s116973557 Cử nhân (3.6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 14 lượt xem
cân bằng phương trình phản ứng -nhôm tác dụng oxi tạo nhôm oxit  
đã trả lời 22 tháng 6 trong Hóa học lớp 8 bởi manhlecong680419 Học sinh (14 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Cho lần lượt các chất sau :Fe,K,Na2CO3,AlCl3, Ca(OH)2,CO2,NH4Cl tác dụng với dung dịch NaOH và tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng.Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra B(nếu có)
đã trả lời 15 tháng 6 trong Hóa học lớp 9 bởi minhnhatienthanh816 Thần đồng (954 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 15 lượt xem
Hỗn hợp E chứa 1 axit cacboxylic X, 1 ancol no Y và 1 este Z (X, Y, Z đều đơn chức, mạch hở). Đun nóng 11,28g E với 100ml dung dịch NaOH 1 M vừa đủ thu đ ... 11,28g E cần dùng 0,66 mol O2 . Phần trăm số mol của Y trong hỗn hợp E là ?
đã trả lời 31 tháng 5 trong Hóa học lớp 12 bởi minhnhatienthanh816 Thần đồng (954 điểm)
+1 thích
6 câu trả lời 1.9k lượt xem
Câu 1. Hãy kể tên 5 vật thể tự nhiên và 5 vật thể nhân tạo?
đã trả lời 31 tháng 5 trong Hóa học lớp 8 bởi Babyshort Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 28 lượt xem
+1 thích
4 câu trả lời 6.9k lượt xem
Hãy kể tên 5 vật thể tự nhiên và 5 vật thể nhân tạo?
đã trả lời 31 tháng 5 trong Hóa học lớp 8 bởi chese4154898 Thần đồng (865 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
CH3COOH được sử dụng rộng rãi trên thế giới trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như tạo ra polime ứng dụng trong sơn, chất kết dính, là dung môi hòa tan các chất hóa học, sản xuất và bảo quản thực phẩm, đặc biệt dùng để để sản xuất giấm. Lượng CH3COOH dùng làm ... sản lượng CH3COOH, nhưng dấm lại là một sản phẩm khá phổ biến trong đời sống hàng ngày. CH3COOH là công thức cấu tạo của chất nào?
đã trả lời 28 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Cho 1,792 l O2 tác dụng hết với hỗn hợp X gồm Na, K và Ba thu được hỗn hợp chất rắn Y chỉ gồm các oxit và các kim loại dư. Hòa tan hết toàn bộ Y vào H2O lấy dư thu được dung dịch z và 3,316 lít H2. Cho Z tác dụng với lượng dư dung dịch NaHCO3, thu được 39,4 ...  thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn các thể tích khí đều do ở điều kiện tiêu chuẩn giá trị của m là bao nhiêu
đã trả lời 28 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Cho 100ml dung dịch Na2CO3 1M tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch Ba(OH)2. a) Viết PTHH xảy ra. b) Tính khối lượng chất kết tủa thu được. c) Tính nồng độ % của dung dịch Ba(OH)2 dùng cho phản ứng trên. d) Lọc lấy kết tủa cho vào a gam dung dịch HCl 30%. Tính a sau khi phản ứng hoàn toàn. 
đã trả lời 25 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi chese4154898 Thần đồng (865 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 146 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 1,23g một hợp chất hữu cơ X thu được 2,64g khí CO2, 0,63 g H2O và 224ml N2 (đktc). Tỉ khối hơi của X so với không khí là 4,24138. Xác định CTPT của X.
đã trả lời 24 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 45 lượt xem
Hợp chất X có công thức đơn giản nhất là C2H4ON Tìm công thức phân tử của X biết 5,8 gam X có thể tích bằng thể tích của 1,6gam khí Oxi trong cùng điều kiện.
đã trả lời 24 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
Cho hh A gồm 16g fe2o3 và 6,4 g CuO vào 160 ml dd h2so4 2 M. Sau pư thấy còn m g rắn không tan. Tính m. Tính V dd hh gồm axit hcl 1M và axit h2so4 0,5M cần dùng để phản ứng hết hỗn hợp A
đã trả lời 24 tháng 5 trong Hóa học lớp 8 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Câu 1: Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây? A. Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút. B. Crackinh butan. C. Từ phản ứng ... (đktc) là A. 5,6 lít. B. 2,8 lít. C. 4,48 lít. D. 3,92 lít.
đã trả lời 24 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
BT : Một hỗn hợp gồm Zn và Fe có khối lượng là 37,2 gam. Hòa tan hỗn hợp này trong 2 lít dung dịch H2SO4 0,5M a) Chứng tỏ rằng hỗn hợp này tan hết b) Nếu dùng một lượng hỗn hợp Zn và Fe gấp đôi trường hợp trước, lượng H2SO4 vẫn như cũ thì hỗn hợp mới này có tan hết hay không?
đã trả lời 24 tháng 5 trong Hóa học lớp 8 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
+1 thích
1 trả lời 12 lượt xem
Cho 17,82 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO ( trong đó oxi chiếm 12,75% về khối lượng) vào nước dư thu được a mol khí H2 và dung dịch X. Cho dung dịch CuSO4 dư vào X thu được 13,54 gam kết tủa Tính giá trị của a
đã trả lời 24 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 23 lượt xem
Nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ bị mất nhãn: NaOH; AgNO3; H2SO4; K2CO3 bằng phương pháp hóa học.
đã trả lời 23 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi chese4154898 Thần đồng (865 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Trong sản xuất gang, người ta dùng một loại than vừa có vai trò là nhiêu liệu cung cấp nhiệt cho lò cao, vừa tạo ra chất khử CO, vừa tạo thành phần từ 2-5% C trong gang. Xác định loại than đó?
đã trả lời 23 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi chese4154898 Thần đồng (865 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 19 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 0,9 gam một loại gluxit X thu được 1,32 gam CO2 và 0,54 gam H2O. X là chất nào trong số các chất sau? A. glucozơ. B. saccarozơ C. tinh bột D. xenlulozơ
đã trả lời 23 tháng 5 trong Hóa học lớp 8 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Có 4 dung dịch đựng trong 4 ống nghiệm riêng biệt không dán nhãn là NaOH, HCl, NaNO3, NaCl. Hãy nêu các phương pháp hóa học để phân biệt 4 dung dịch này. Viết các phương trình hóa học (nếu có) để minh họa.
đã trả lời 23 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Lấy 5 gam hỗn hợp hai muối là CaCO3 và CaSO4 cho tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl tạo thành 448 ml khí (đktc). Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.
đã trả lời 23 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi chese4154898 Thần đồng (865 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, NaOH, NaHCO3 trong dung dịch axit H2SO4 40% (vừa đủ) thu được 8,96 lít hỗn hợp khí có tỉ khối đối với H2 Bằng 16,75 và dung dịch Y có nồng độ 51,449%. Cô cạn y thu được 170,4 gam muối tính giá trị của m
đã trả lời 20 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 46 lượt xem
Trong công nghiệp amoniac được điều chế từ nitơ và hiđro bằng phương pháp tổng hợp: N2(k) + 3 H2(k) ---> 2NH3(k) DH= -92kJ Cân bằng hoá học sẽ chuyển dời về phía tạo ra sản phẩm là NH3, nếu ta:
đã trả lời 20 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Viết các kim loại trong dãy hoạt động hóa học và nêu ý nghĩa của dãy hoạt động đó
đã trả lời 19 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi idog480430 (-6,014 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 106 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ B cần 3 mol khí O2, thu được 2 mol khí CO2 và 3 mol nước. Tìm CTPT của B.
đã trả lời 19 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 1 lít khí X cần 5 lít khí oxi, sau phản ứng thu được 3 lít CO2 và 4 lít hơi nước. Biết các ... ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Tìm CTPT của X.
đã trả lời 19 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
Cho 6.72 lít hỗn hợp etan và etilen (đktc) đi chậm qua qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng khối lượng bình brom tăng thêm 5.6 gam. Số mol etan và etilen trong hỗn hợp lần lượt là ?
đã trả lời 19 tháng 5 trong Hóa học lớp 8 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Trong dung dịch H2SO4 19,6% có chứa 50 gam H2SO4. Tính khối lượng dung dịch H2SO4.
đã trả lời 19 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Hòa tan 40gam CuSO4 vào H2O để được 200 gam dung dịch. Tính nồng độ phần trăm của CuSO4.
đã trả lời 19 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Trình bày tính chất hóa học của kim loại? Viết phương trình minh họa với kim loại Al
đã trả lời 18 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi idog480430 (-6,014 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Có 2 lá sắt khối lượng bằng nhau và bằng 11,2g. Một lá cho tác dụng hết với khí clo, một lá ngâm trong dung dịch HCl dư. Tính khối lượng sắt clorua thu được.
đã trả lời 17 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
0,5 mol oxit kim loại hóa trị 1 có khối lượng là 47gam. Xác định công thức hóa học của oxit
đã trả lời 17 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 11 gam hỗn hợp Fe và một kim loại m đứng trước h và hóa trị không đổi trong dung dịch HCl dư tạo ra 0,4 mol H2 Còn nếu hòa tan HNO3 loãng thì thu được 0,3 mol NO duy nhất. Xác định kim loại m
đã trả lời 17 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
+1 thích
1 trả lời 29 lượt xem
Cho 15 g hỗn hợp X gồm Mg và Al vào dung dịch Y gồm HNO3, H2SO4 đặc dư thu được 0,1 mol mỗi khí SO2, NO2, NO, N2O. Tính phần trăm khối lượng Al trong X
đã trả lời 17 tháng 5 trong Hóa học lớp 11 bởi dathtrang ● Cộng Tác Viên Học sinh (291 điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 41 lượt xem
Hòa tan 0,2 mol Na2CO3 vào nước để được 200 gam dung dịch. Tính nồng độ phần trăm của Na2CO3
đã trả lời 16 tháng 5 trong Hóa học lớp 9 bởi idog480430 (-6,014 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. 21111505552355

  113 Điểm

 2. Babyshort

  75 Điểm

 3. anhphung2700492

  60 Điểm

 4. kietandkeo390

  40 Điểm

 5. phamngoctienpy1987844

  40 Điểm

 6. namphuongpn18902

  31 Điểm

 7. minhnhatienthanh816

  30 Điểm

 8. chese4154898

  25 Điểm

 9. 3012nguyenlong922

  21 Điểm

 10. jjaltoon51049

  20 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...