Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hóa học - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
Cho 18,6 gam hỗn hợp A gồm 2 Kim Loại: Fe và Zn tác dụng vừa đủ với 150ml dung dịch HNO3 vừa đủ, đun nấu khi thu được 15,68 lít khí màu nâu thoát ra (dktc). Xác định nồng độ mol của HNO3 đã dùng?
đã hỏi 19 giờ cách đây trong Hóa học lớp 11 bởi Trân
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Cho 16g hỗn hợp gồm CuO và Cu vào dd axit H2SO4 90% đủ đun nóng. Để phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít khí A ở đktc. ... trong hỗn hợp c.Tính nồng độ C% của dd thu được sau phản ứng?
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Hóa học lớp 9 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
giải thích hiện tượng Ma Trơi
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Hóa học lớp 8 bởi phingoclinh.vn1011 Thần đồng (877 điểm)
+1 thích
1 trả lời 18 lượt xem
Có một hỗn hợp X gồm N2 và H2 có tỉ khối hơi so với H2 là 3,6. Sau khi nung nóng để phản ứng xảy ra, thu được hỗn hợp sản phẩm khí Y có tỉ khối hơi so với H2 bằng 4,5. Tính phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí trước và sau phản ứng.  
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Hóa học lớp 11 bởi DJ_Sona Thần đồng (915 điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 6 lượt xem
A. Dung dịch KNO3 và dung dịch H2SO4 loãng. B. Tinh thể NaNO3 và HCl đặc. C. Tinh thể KNO3 hoặc tinh thể NaNO3 và H2SO4 đặc, nóng. D. Dung dịch NaNO3 và axit H2SO4 đặc.  
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Hóa học lớp 11 bởi DJ_Sona Thần đồng (915 điểm)
+1 thích
1 trả lời 5 lượt xem
  Cho phản ứng: M+HNO3→M(NO3)2+NH4NO3+H2OM+HNO3→M(NO3)2+NH4NO3+H2O Hệ số của các chất sau khi phản ứng trên được cân bằng lần lượt là: A. 4,10,4,1,3 B. 4,4,10,4,1,3 C. 10,4,4,3,1,3 D. 2,6,2,1,3  
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Hóa học lớp 11 bởi DJ_Sona Thần đồng (915 điểm)
+1 thích
1 trả lời 7 lượt xem
Hòa tan 24 gam oxit của một kim loại có hóa trị cao nhất là III vào dung dịch HNO3 dư. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 72,6 gam muối khan. Xác định công thức phân tử của oxit đem dùng.  
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Hóa học lớp 11 bởi DJ_Sona Thần đồng (915 điểm)
+1 thích
3 câu trả lời 6 lượt xem
A.NO                           B.N2O5 C.NH4NO3                   D.NO2
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Hóa học lớp 11 bởi DJ_Sona Thần đồng (915 điểm)
+1 thích
1 trả lời 8 lượt xem
Một hỗn hợp X chứa 100 mol gồm N2 và H2 lấy theo tỉ lệ 1 : 3. Áp suất ban đầu là 300atm. Sau phản ứng tạo amoniac, áp suất giảm còn 285atm. Nếu nhiệt độ giữ không đổi thì hiệu suất phản ứng là:  
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Hóa học lớp 11 bởi DJ_Sona Thần đồng (915 điểm)
+1 thích
1 trả lời 5 lượt xem
Một hỗn hợp khí gồm N2 và H2 có tỉ khối hơi so với không khí là 0,293. Phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là:  
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Hóa học lớp 11 bởi DJ_Sona Thần đồng (915 điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 7 lượt xem
A.NH4NO3          B.N2 C.N2O                C.KNO3
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Hóa học lớp 11 bởi DJ_Sona Thần đồng (915 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
đồng là chất hay vật thể ?
đã hỏi 5 ngày cách đây trong Hóa học lớp 8 bởi phingoclinh.vn1011 Thần đồng (877 điểm)
 • giúp-mình-với-nhanh-nha
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Hóa học lớp 11 bởi thanhtrong ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 51 lượt xem
Mục đích thí nghiệm của Rơ-dơ-pho là gì?  Trình bày thí nghiệm tìm ra hạt nhân nguyên tử của Rơ-dơ-pho và các cộng sự của ông
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Hóa học lớp 10 bởi umenihon713 Học sinh (306 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 7 lượt xem
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Hóa học lớp 8 bởi umenihon713 Học sinh (306 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 4 lượt xem
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Hóa học lớp 8 bởi umenihon713 Học sinh (306 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 5 lượt xem
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Hóa học lớp 8 bởi umenihon713 Học sinh (306 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Liên kết ion là gì? Nguyên lý? Nêu VD? Liên kết cộng hoá trị là gì? Có mấy loại? Nguyên lý? Nêu VD?
đã trả lời 8 tháng 9 trong Hóa học lớp 10 bởi umenihon713 Học sinh (306 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
đã trả lời 8 tháng 9 trong Hóa học lớp 9 bởi umenihon713 Học sinh (306 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 18 lượt xem
Nguyên tử X có tổng số hạt là 52 trong đó số hạt không mang  điện nhiều hơn số hạt mang điện dương  là 1 hạt. Xác định số p,n
đã trả lời 8 tháng 9 trong Hóa học lớp 8 bởi umenihon713 Học sinh (306 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Làm sao để kết tủa ketamin HCL ạ mọi người chỉ giáo 
đã trả lời 8 tháng 9 trong Hóa học lớp 10 bởi umenihon713 Học sinh (306 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Dẫn 0,02 mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí \(CO_2\)) qua cacbon nung đỏ, thu được 0,035 mol hỗn hợp Y gồm CO, \(H_2\) và \(CO_2\). Cho Y đi ... ;y ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là bao nhiêu?
đã trả lời 7 tháng 9 trong Hóa học lớp 11 bởi tranbinhtrantb Thần đồng (1.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 7 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
đã hỏi 4 tháng 9 trong Hóa học lớp 8 bởi hoang040514763 Thần đồng (513 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Nung 9,4(g) 1 muối nitrat của kim loại M có hóa trị không đổi đến pư hoàn toàn thu được 4(g) oxit kim loại. Xác định công thức muối
đã hỏi 4 tháng 9 trong Hóa học lớp 9 bởi hoang040514763 Thần đồng (513 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
đã hỏi 4 tháng 9 trong Hóa học lớp 9 bởi hoang040514763 Thần đồng (513 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Cho các muối X, Y, Z chứa các gốc axit khác nhau. Cho biết:      X + dd Hcl (hoặc NaOH) -> có khí thoát ra      Y + dd Hcl  -> có khí thoát ra      Y + dd Naoh -> có kết tủa Ở dạng dd:  Z + X -> có khí thoát ra  Z + Y -> có kết tủa và khí thoát ra Xác định CTHH của X Y Z và viết PTHH minh họa
đã trả lời 3 tháng 9 trong Hóa học lớp 9 bởi xmak1208 Cử nhân (3.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Cho luồng khí CO dư đi qua ống sứ đựng hỗn hợp hai oxit kim loại là XO và YO đun nóng đến phản ứng hoàn toàn, thu được 17,6 gam hỗn hợp hai kim loại. Khí thoát ra cho đi vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2  dư thấy tạo ra 30 gam kết tủa. Cho hỗn hợp kim loại vào HCl ... Tìm hai kim loại X, Y.   b) Hòa tan hai oxit trên vào dung dịch HNO3  loãng dư. Tính thể tích khí (đktc) và khối lượng muối thu được.
đã hỏi 1 tháng 9 trong Hóa học lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (15.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 11 lượt xem
Kết quả phân tích cho thấy trong phân tử khí CO2có 27,3% C và 72,7% O theo khốilượng. Biết nguyên tử khối của C là 12,011. Hãy xác định nguyên tử khối của oxi
đã trả lời 11 tháng 8 trong Hóa học lớp 10 bởi Chuong7a2 Cử nhân (3.6k điểm)
+1 thích
1 trả lời 112 lượt xem
Vì sao từ những ý tưởng đầu tiên về nguyên tử, cách đây 2500 năm của Democrit, mãi đến cuối thế kỉ XIX người ta mới chúng minh được nguyên tử là có thật và có cấu tạo phức tạp? Mô tả thí nghiệm tìm ra electron.
đã trả lời 8 tháng 8 trong Hóa học lớp 10 bởi toitenla01 Cử nhân (2.4k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. phingoclinh.vn1011

  877 Điểm

 2. tranbinhtrantb

  800 Điểm

 3. Bac_Da

  795 Điểm

 4. _Grizzly_

  620 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. phingoclinh.vn1011

  294 Điểm

 2. umenihon713

  135 Điểm

 3. annahtm123651

  85 Điểm

 4. VuQuangNguyenHoangHai

  60 Điểm

...