search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Lớp 6/7 TK nay đã là Selfomy - vẫn là nền tảng hỗ trợ học sinh Việt Nam tự học mà bạn yêu thích! Tìm hiểu thêm

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước

Dành cho người mới


 1. Sarah_Zin_cute

  6276 Điểm

 2. nguyendindan

  2500 Điểm

 3. nguyendavit123

  1000 Điểm

 4. quin

  866 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

60.8k câu hỏi

203k câu trả lời

60.8k bình luận

10.4k thành viên

Hóa học - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 4 lượt xem
Trong nguyên tử oxi các elctron chuyển động và sắp xếp như thế nào?  
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Hóa học lớp 8 quin Cử nhân 3k điểm 6 15 118
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
Cho 31.2g đ Al,   tác dụng hết với HCL được 13.44(l)  đktc a Viết pt b Tinhs phản ứng  
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Hóa học lớp 10 luongminhngoc2006 Học sinh 172 điểm 1 2 9
1 thích
0 câu trả lời 15 lượt xem
ở dktc 4.48l khí CO2 nặng hơn cùng thể tích khí X là 3.2g tìm khối lượng mol của phân tử x
đã hỏi 10 tháng 9 trong Hóa học lớp 8 Khách
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Cho 0,1 mol CH3COOH tác dụng với 0,15 mol CH3CH2OH thu được 0,05 mol CH3COOC2H5. Tính hiệu suất phản ứng.
đã trả lời 5 tháng 9 trong Hóa học lớp 9 Phamthunhien Tiến sĩ 21.3k điểm 18 80 298
1 thích
0 câu trả lời 6 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 27.2 gam hỗn hợp gồm CaO và Fe203 bằng 1 lượng vừa đủ 500ml dung dịch HCL 2M thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối a)Tính  khối lượng CaO trong hỗn hợp ban đầu b)Tính khối lượng từng muối khan sau phản ứng
đã hỏi 30 tháng 8 trong Hóa học lớp 9 Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Cho phản ứng : Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O Sau khi cân bằng tổng các hệ số của các chất (các số nguyên, tối giản) trong phương trình hoá học trên là
đã hỏi 26 tháng 8 trong Hóa học lớp 10 Phamthunhien Tiến sĩ 21.3k điểm 18 80 298
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Cho một hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O. Khi đốt cháy hoàn toàn cần dùng ít nhất 2,016 lít O2 (đktc), thu được CO2 và hơi nước với thể tích như nhau ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Hãy xác định công thức phân tử X biết rằng X làm đỏ quỳ tím, tác dụng với CaCO3, giải phóng ra khí CO2.
đã hỏi 25 tháng 8 trong Hóa học lớp 10 Phamthunhien Tiến sĩ 21.3k điểm 18 80 298
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
(2) Cho m rượu etylic vào nước để thu được 250ml dung dich X. Cho 250ml dung dịch X tác dụng với K dư thu được 170,24 ml H2 (đktc). Tính độ rượu, nồng độ mol/l của rượu. Biết drượu etylic = 0,8g/ml, dnước = 1g/ml.
đã hỏi 25 tháng 8 trong Hóa học lớp 10 Phamthunhien Tiến sĩ 21.3k điểm 18 80 298
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Hoàn thành và xác định các chất có trong sơ đồ sau: KClO3  A + B A + KMnO4 + H2SO4 → C + ? + ? + ? A điện phân nóng chảy → D + C D + H2O → E + ? C + E  ? + ? C + E → ? + ?
đã hỏi 25 tháng 8 trong Hóa học lớp 10 Phamthunhien Tiến sĩ 21.3k điểm 18 80 298
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Hòa tan 17,88 một gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm A, B và một kim loại kiềm thổ M vào nước dư thu được 1 dung dịch C và 5,376 lít hidro. Trộn lẫn dung dịch H2SO4 vào dung dịch HCl được dung dịch D có số phân tử gam HCl nhiều gấp 4 lần số phân tử gam H2SO4. Để ... dung dịch E, và 1 lượng hidro bằng 3/4 lượng hidro thu được khi hòa tan X vào nước lúc đầu. Tính m? Biết M dễ tan nhưng MSO4 khó tan.
đã hỏi 25 tháng 8 trong Hóa học lớp 10 Phamthunhien Tiến sĩ 21.3k điểm 18 80 298
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Cần trộn bao nhiêu ml dung dịch HCl 1M với bao nhiêu ml dung dịch HCl 0,5M để được 500ml dung dịch HCl 0,8M
đã hỏi 22 tháng 8 trong Hóa học lớp 8 Khách
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Bằng phương pháp hóa học hãy trình bày cách nhận biết các lọ không ghi nhãn đựng các dung dịch sau? a) HCl, NaCl, NaBr b) NaOH, KCl, KNO3, HCl
đã trả lời 7 tháng 8 trong Hóa học lớp 10 Cow_xynk_xell Cử nhân 3.8k điểm 5 9 17
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Nguyên tố X là một phi kim. Hợp chất khí của X với hiđro là E; oxit cao nhất của X là F. Tỉ khối hơi của F so với E là 5,0137. a) Tìm X. b) Hoàn thành sơ đồ sau (biết X3, X4, X6 là muối có oxi của X; X5 là muối không chứa oxi của X; X7 là axit không bền của X).
đã hỏi 6 tháng 8 trong Hóa học lớp 10 Mabelle Cử nhân 3.7k điểm 4 5 11
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Hoàn tan hết m gam hỗn hợp gồm Fe và một oxit sắt (FexOy) trong 800 ml dung dịch HCl 1M (vừa đủ), thu được dung dịch X và 1,792 lít khí H2 (ở đktc). Cho dung dịch X phản ứng với dung dịch AgNO3 dư, thu được 132,08 gam kết tủa. Tính m. A là hợp chất của lưu huỳnh. Cho ... kết tủa trắng và dung dịch C. Cho Mg dư vào dung dịch C, thu được 11,2 lít khí ở (đktc). Xác định công thức phân tử của chất A.
đã hỏi 6 tháng 8 trong Hóa học lớp 10 Mabelle Cử nhân 3.7k điểm 4 5 11
0 phiếu
2 câu trả lời 11 lượt xem
Trộn CuO với một oxit kim loại hóa trị II theo tỉ lệ mol 1 : 2 được hỗn hợp A. Cho luồng H2 dư đi qua 2,4 gam A nung nóng thu được hợp B. Để hòa tan hết B cần 40 ml dung dịch HNO3 2,5M và thu được V lít NO duy nhất (đktc) a) Xác định kim loại hóa trị II trên. Tính V? b) Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp đầu. Biết hiệu xuất các phản ứng đạt 100%
đã trả lời 6 tháng 8 trong Hóa học lớp 9 Mabelle Cử nhân 3.7k điểm 4 5 11
0 phiếu
2 câu trả lời 7 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 10,2 gam một oxit kim loại hóa trị III cần 331,8 gam dung dịch H2SO4 vừa đủ. Dung dịch muối sau phản ứng có nồng độ 10%. Xác định công thức phân tử oxit kim loại?
đã trả lời 6 tháng 8 trong Hóa học lớp 9 Mabelle Cử nhân 3.7k điểm 4 5 11
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
Cho các oxit sau: SO2, Al2O3, MgO, CaO, CO2, H2O, K2O, Li2O. Hãy cho biết những oxit trên, oxit nào vừa điều chế từ phản ứng hóa hợp, vừa tử phản ứng phân hủy
đã trả lời 6 tháng 8 trong Hóa học lớp 8 minhtiendailqa4a3324 Thạc sĩ 5.6k điểm 6 9 162
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Cho 20g hỗn hợp X gồm CuO vad Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 0.2 lít dung dịch HCl có nồng độ 3,5M. Thành phần phần trăm theo khối lượng của CuO và Fe2O3 trong hỗn hợp X lần lượt là A. 25% và 75%                                                       B. 20% và 80% C. 22% và 78%                                                       D. 30% và 70%
đã hỏi 6 tháng 8 trong Hóa học lớp 8 Emperor_Nerissa Thần đồng 812 điểm 6 25 100
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 0.74g chất rắn X cần 1,12 dm3 không khí chứa 20% thể tích O2. Sản phẩm thu được gồm 224 cm3 CO2; 0.53g Na2CO3 và H2O. Biết thể tích các khí đo ở đktc. Công thức hóa học của X là? A, C2H4O4Na2 B. C3H2O3Na2 C. C3H2O4Na2 D. C3H2O2Na2
đã hỏi 2 tháng 8 trong Hóa học lớp 8 Emperor_Nerissa Thần đồng 812 điểm 6 25 100
0 phiếu
2 câu trả lời 6 lượt xem
Cho phản ứng H2SO4 đ + HI → I2 + H2S + H2O. Viết pt và cân bằng, cho biết vai trò của H2SO4 và HI?
đã trả lời 1 tháng 8 trong Hóa học lớp 8 Mabelle Cử nhân 3.7k điểm 4 5 11
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
Loading...
...