Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hóa học - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
đã trả lời 13 tháng 3 trong Hóa học lớp 8 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.6k điểm)
  • khang1000
0 phiếu
1 trả lời 631 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
đã trả lời 8 tháng 3 trong Hóa học lớp 8 bởi Darling_274 Cử nhân (1.8k điểm)
+1 thích
1 trả lời 35 lượt xem
đã trả lời 8 tháng 3 trong Hóa học lớp 8 bởi Darling_274 Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
Có bốn lọ bị mất nhãn, mỗi lọ đựng riêng biệt một dung dịch sau:HCl, H2SO4, KOH, KCl. hãy trình bày phương pháp hóa học nhận biết mỗi lọ trên.
đã trả lời 5 tháng 3 trong Hóa học lớp 8 bởi Darling_274 Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Cho các chất có CTHH sau: CuO, Ca, He, Na2O, FeO, SiO2, Al2O3, Na2CO3, P2O5, C4H10 1.Gọi tên và viết CT cấu tạo của những chất là ô-xit axit 2.Chất nào tác dụng được với khí oxi, khí hiđrô, nước? Viết PTHH
đã trả lời 26 tháng 2 trong Hóa học lớp 8 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
Môn sử mk được 9.5 vậy có kéo được môn hoá dưới trung bình không ạ?Môn hoá mình dưới 2
đã trả lời 6 tháng 2 trong Hóa học lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (28.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
đã trả lời 6 tháng 2 trong Hóa học lớp 8 bởi Darling_274 Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 93 lượt xem
Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng sau (nếu có): a) CH3-C≡CH + HBr (dư) →             b) C2H2 + Br2  c) C2H5ONa + H2O →                 d) CH3CH2CH2Cl + H2O → e) C6H5CH2Br + KOH            f) C6H5-CH=CH2 + H2   g) BrCH2CH2CH2Br + Zn            h) CH2OH-CHOH-CH2OH  i) Naphtalen + O2             k) 1-etylxiclohexen + K2Cr2O7 + H2SO4 → (Với C6H5- là gốc phenyl)
đã trả lời 25 tháng 1 trong Hóa học lớp 11 bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (280 điểm)
+1 thích
1 trả lời 393 lượt xem
  a)  xúc tác với Ni                                                                 b)  ở  c)  ở  d)  e) (khí, dư) h) HOH, xúc tác 
đã trả lời 22 tháng 1 trong Hóa học lớp 11 bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (280 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 89 lượt xem
Cho hỗn hợp X gồm Al2O3, MgO, Fe, Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y, khí Z và chất rắn A. Hòa tan A trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được khí B. Sục từ từ khí B vào dung dịch nước vôi trong dư thu được kết tủa D. Cho từ từ dung dịch NaOH vào ... thành phần các chất có trong Y, Z, A, B, D, E, G. Viết các phương trình hóa học xảy ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 
đã trả lời 22 tháng 1 trong Hóa học lớp 9 bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (280 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 57 lượt xem
a) Gọi tên các chất sau, biết chúng có 2 nối đôi: C_4H_5Cl, C_5H_8 b) Gọi tên các chất sau, biết chúng có không có nối ba: CH_{2}-CH=CH-CH_{2})_n, (CH_{2}-C(CH_3)=CH-CH_{2})_n
đã trả lời 21 tháng 1 trong Hóa học lớp 11 bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (280 điểm)
+1 thích
1 trả lời 132 lượt xem
Cho 5,6g Fe tác dụng với (loãng, dư) thu được 0,672(l) khí X. Tìm X???
đã trả lời 20 tháng 1 trong Hóa học lớp 10 bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (280 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 620 lượt xem
Một hỗn hợp khí A gồm N2 và H2 có tỉ khối đối với O2 là 0,3875. a, Tính thành phần % về thể tích mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu, biết các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất. b, Lấy 50 lít hỗn hợp ban đầu cho vào bình kín, dùng tia lửa điện để điều chế khí ... B sau phản ứng là 38 lít. Tính hiệu suất phản ứng điều chế NH3. c, Ở điều kiện thường, 1 lít khí B có khối lượng là bao nhiêu gam ?
đã trả lời 20 tháng 1 trong Hóa học lớp 9 bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (280 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
môn hóa điểm thường xuyên 1 điểm 9 3 điểm 10, điểm giữa kì 10, cuối kì 4,5, tb 7,8 thì còn đc hsk k ạ? (điểm tb học kì 1 em đc 8,7đ)  
đã trả lời 9 tháng 1 trong Hóa học lớp 8 bởi ngocanh2k97a942 Học sinh (20 điểm)
+1 thích
1 trả lời 113 lượt xem
Viết công thức cấu tạo và gọi tên các ankađien đồng phân và có công thức phân tử:  và 
đã trả lời 29 tháng 12, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 561 lượt xem
Nung 100g hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi, được 69g chất rắn. Xác định thành phần % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.
đã trả lời 29 tháng 12, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 543 lượt xem
Hỗn hợp khí X gồm O2 và O3 có tỉ khối hơi so với oxi là 1,3. Tính % về khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp.   Cho 20,8 gam hỗn hợp X có thể đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu gam benzen (C6H6).
đã trả lời 29 tháng 12, 2022 trong Hóa học lớp 10 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 110 lượt xem
Đốt cháy m gam hỗn hợp X gồm triglixerit và các axit béo( trong đó mol triglixerit = mol axit béo). cần vừa đủ 4,21 mol O2 thu đc CO2 và 2,82 mol H2o. Cho m gam X tác dụng với 1 lượng dư dd brom thấy có 0,06 mol Br2 đã tham gia pư . Hidro hoá hoàn toàn m gam X(Ni , nhiệtđ ộ) rồi cho sản phẩm tác dụng vs 1 lượng dư NaOH thu đc a gam muối. Giá trị của a gần nhất vs giá trị nào sau đây?
đã trả lời 29 tháng 12, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 166 lượt xem
Hỗn hợp E gồm axit panmitic và axit stearit và triglixerit X. Cho m gam E tác dụng hoàn toàn vs dd NaOh dư thu đc 58,96g hỗn hợp 2 muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E thì cần vừa đủ 5,1 mol O2 thu đc H2O và 3,56 mol CO2. Khối lượng của X có trong m gam E là?
đã trả lời 29 tháng 12, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
Âm phản xạ là gì? A. Là âm dội lại khi gặp gương phẳng  B . Là âm dội lại khi gặp vật cản  C. Là âm tới gặp vật cản D. Là âm tới gặp gương phẳng 
đã trả lời 28 tháng 12, 2022 trong Hóa học lớp 8 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
đã trả lời 20 tháng 12, 2022 trong Hóa học lớp 8 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 103 lượt xem
đã trả lời 20 tháng 12, 2022 trong Hóa học lớp 8 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
Nêu cấu tạo của vi khuẩn
đã trả lời 20 tháng 12, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi Trlinh ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 6.4k lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 680 lượt xem
Dẫn khí vào dung dịch nước vôi trong dư, hiện tượng xảy ra như sau: A. Thấy xuất hiện kết tủa trắng và kết tủa không tan. B. Thấy xuất hiện kết tủa trắng và kết tủa tan. C. Thấy xuất hiện kết tủa trắng xanh và hoá nâu trong không khí.   D. Thấy xuất hiện kết tủa trắng xanh.
đã trả lời 8 tháng 12, 2022 trong Hóa học lớp 12 bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (280 điểm)
+1 thích
1 trả lời 583 lượt xem
Có thể điều chế MgCl2 bằng : - Phản ứng hoá hợp - Phản ứng thế - Phản ứng trao đổi. Viết phương trình hoá học của các phản ứng.  
đã trả lời 8 tháng 12, 2022 trong Hóa học lớp 10 bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (280 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.5k lượt xem
Gọi tên thay thế và tên thông thường các chất sau:  a) CH2=CH-CHO b) trans-CH3-CH=CH=CHO c) p-CH3-C6H4-CHO d) Cl3-C-CHO
đã trả lời 7 tháng 12, 2022 trong Hóa học lớp 11 bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (280 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

  1. oniichan19072010666

    517 Điểm

  2. lamloc

    407 Điểm

  3. Darling_274

    358 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...