search
Đăng nhập

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước

Dành cho người mới

 1. duongthithulvc11120

  2489 Điểm

 2. Minayo_Lovell

  1633 Điểm

 3. nguyendindan

  1612 Điểm

 4. ๖ۣۜMinh๖ۣۜ ๖ۣۜKhổng๖ۣۜ

  1603 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng

62.3k câu hỏi

205k câu trả lời

61.1k bình luận

10.6k thành viên

Hóa học - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 0.74g chất rắn X cần 1,12 dm3 không khí chứa 20% thể tích O2. Sản phẩm thu được gồm 224 cm3 CO2; 0.53g Na2CO3 và H2O. Biết thể tích các khí đo ở đktc. Công thức hóa học của X là? A, C2H4O4Na2 B. C3H2O3Na2 C. C3H2O4Na2 D. C3H2O2Na2
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Hóa học lớp 8 Anatasia ● Thành Viên Học Thuật Cử nhân 2.8k điểm
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Cho 20g hỗn hợp X gồm CuO vad Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 0.2 lít dung dịch HCl có nồng độ 3,5M. Thành phần phần trăm theo khối lượng của CuO và Fe2O3 trong hỗn hợp X lần lượt là A. 25% và 75%                                                       B. 20% và 80% C. 22% và 78%                                                       D. 30% và 70%
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Hóa học lớp 8 Anatasia ● Thành Viên Học Thuật Cử nhân 2.8k điểm
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Cần trộn bao nhiêu ml dung dịch HCl 1M với bao nhiêu ml dung dịch HCl 0,5M để được 500ml dung dịch HCl 0,8M
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Hóa học lớp 8 Anatasia ● Thành Viên Học Thuật Cử nhân 2.8k điểm
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Câu 4 : Người ta sử dụng phương pháp nào để tách : a) Nước ra khỏi cát b) Rượu etylic ra khỏi nước ( nhiệt độ sôi của rượu là 78,3°C)? c) Tách nước ra khỏi dầu hỏa?
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Hóa học lớp 8 Anatasia ● Thành Viên Học Thuật Cử nhân 2.8k điểm
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Cho phản ứng : Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O Sau khi cân bằng tổng các hệ số của các chất (các số nguyên, tối giản) trong phương trình hoá học trên là
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Hóa học lớp 10 Anatasia ● Thành Viên Học Thuật Cử nhân 2.8k điểm
1 thích
1 trả lời 15 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 27.2 gam hỗn hợp gồm CaO và Fe203 bằng 1 lượng vừa đủ 500ml dung dịch HCL 2M thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối a)Tính  khối lượng CaO trong hỗn hợp ban đầu b)Tính khối lượng từng muối khan sau phản ứng
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Hóa học lớp 9 Anatasia ● Thành Viên Học Thuật Cử nhân 2.8k điểm
1 thích
1 trả lời 12 lượt xem
Cho 7,2 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của hai kim loại kiềm thổ thuộc hai chu kì liên tiếp tác dụng với dung dịch HCl dư thấy thoát ra khí B. ... ;t tủa. Xác định 2 muối cacbonat và tính thành phàn % của chúng
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Hóa học lớp 10 Anatasia ● Thành Viên Học Thuật Cử nhân 2.8k điểm
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Câu 7: Cho biết sơ đồ một số nguyên tử sau: Hãy chỉ ra : số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử, số lớp electron và số e lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử.
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Hóa học lớp 8 Anatasia ● Thành Viên Học Thuật Cử nhân 2.8k điểm
1 thích
1 trả lời 26 lượt xem
ở dktc 4.48l khí CO2 nặng hơn cùng thể tích khí X là 3.2g tìm khối lượng mol của phân tử x
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Hóa học lớp 8 Anatasia ● Thành Viên Học Thuật Cử nhân 2.8k điểm
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Có hai nguyên tố X, Y tạo thành hai loại hợp chất là A1 và A2 . Trong đó A1 có 75%X và 25%Y về khối lượng, trong A2 có 90%X và 10%Y về ... thức hóa học của A2 (dạng công thức đơn giản) là gì ?
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Hóa học lớp 8 Anatasia ● Thành Viên Học Thuật Cử nhân 2.8k điểm
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Câu 1. Hãy chọn các từ (hoặc cụm từ) thích hợp điền vào chỗ trống (....) a) Nguyên tử có cấu tạo từ ba loại hạt ... a hợp chất trên và cho biết ý nghĩa công thức hóa học đó.
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Hóa học lớp 8 Anatasia ● Thành Viên Học Thuật Cử nhân 2.8k điểm
1 thích
1 trả lời 12 lượt xem
Cho 10 gam một kim loại A hóa trị II tác dụng hết với nước thì thu được 5,6 lít khí (đktc). Tìm tên kim loại đó
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Hóa học lớp 10 Anatasia ● Thành Viên Học Thuật Cử nhân 2.8k điểm
0 phiếu
2 câu trả lời 91 lượt xem
1 thích
1 trả lời 16 lượt xem
Hòa tan 5,85 g một kim loại B vào nước thì thu được 1,68 lít khí (đktc). Xác định tên kim loại đó
đã trả lời 20 tháng 11 trong Hóa học lớp 10 duongthithulvc11120 Cử nhân 2.5k điểm 3 4 7
1 thích
1 trả lời 7 lượt xem
Cho 3,33 g một kim loại kiềm M tác dụng hoàn toàn với 100 ml nước (d = 1 g.mol) thu được 0,48 g khí (đktc) a) Tìm tên kim loại đó b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được
đã trả lời 20 tháng 11 trong Hóa học lớp 10 duongthithulvc11120 Cử nhân 2.5k điểm 3 4 7
1 thích
1 trả lời 9 lượt xem
Khi cho 3,33 g một kim loại kiềm tác dụng với nước thì có 0,48 g hidro thoát ra cho biết tên kim loại kiềm đó
đã trả lời 20 tháng 11 trong Hóa học lớp 10 duongthithulvc11120 Cử nhân 2.5k điểm 3 4 7
1 thích
1 trả lời 12 lượt xem
Khi cho 0,6 g một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng với nước thì có 0,336 lít hidro thoát ra ở đktc. Gọi tên kim loại đó
đã trả lời 20 tháng 11 trong Hóa học lớp 10 duongthithulvc11120 Cử nhân 2.5k điểm 3 4 7
1 thích
2 câu trả lời 7 lượt xem
Xác định tên của nguyên tố A biết:
đã trả lời 20 tháng 11 trong Hóa học lớp 8 phamhueke677 Học sinh 213 điểm 1 4
1 thích
2 câu trả lời 9 lượt xem
Xác định tên của nguyên tố B biết:
đã trả lời 20 tháng 11 trong Hóa học lớp 8 phamhueke677 Học sinh 213 điểm 1 4
1 thích
2 câu trả lời 9 lượt xem
Xác định tên của nguyên tố E biết:
đã trả lời 20 tháng 11 trong Hóa học lớp 8 phamhueke677 Học sinh 213 điểm 1 4
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...