Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
47 lượt xem
trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
a) Gọi tên các chất sau, biết chúng có 2 nối đôi: C_4H_5Cl, C_5H_8

b) Gọi tên các chất sau, biết chúng có không có nối ba: CH_{2}-CH=CH-CH_{2})_n, (CH_{2}-C(CH_3)=CH-CH_{2})_n

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Học sinh (275 điểm)
a) Cấu trúc Tên gọi
C_4H_5Cl CH_2=C=CH-CH_2-Cl 1-clo-2,3-butađien
  CH_2=CH-CH=CH-Cl 1-clo-1,3-butađien
  CH_3-CH=C=CH-Cl 1-clo-1,2-butađien
  CH_2=C(Cl)-CH=CH_2 2-clo-buta-1,3-đien
  CH_3-C(Cl)=C=CH_2 2-clo-buta-2,3-đien
C_5H_8 CH_2=C=CH-CH_2-CH_3 penta-1,2-đien
  CH_2=CH-CH=CH-CH_3 penta-1,3-đien
  CH_2=CH-CH=CH-CH3 penta-1,4-đien
  CH=C=C(CH_3)-CH3 3-metylbuta-1,2-đien
  CH_2=C(CH_3)-CH=CH_2 2-metylbuta-1,3-đien
  CH_3-CH=C=CH-CH3 penta-2,3-đien
b) (-CH_2-CH=CH-CH_2-)n polibutađien (cao su buna)
  (-CH_2-C(CH_3)=CH-CH2-)n poliisopren (cao su isopren)

 

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 549 lượt xem
Viết CTCT của các chất sau buta-1,3-đien, isopren 2,3-đimetylpenta-1,3-đien.    
đã hỏi 2 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 65 lượt xem
Viết và gọi tên các đồng phân của ankin C_6H_{10}
đã hỏi 8 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.5k lượt xem
Gọi tên thay thế và tên thông thường các chất sau:  a) CH2=CH-CHO b) trans-CH3-CH=CH=CHO c) p-CH3-C6H4-CHO d) Cl3-C-CHO
đã hỏi 8 tháng 6, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7.4k lượt xem
Viết CTCT của các chất sau:  a) metyl axetilen, etyl metyl axetilen, dimetyl axetilen, 3-metylbut-1-in b) hex-2-in, 3,4-dimetylpent-1-in, isobutyl axetilen  
đã hỏi 8 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 168 lượt xem
Một hidrocacbon A ở thể khí có thể tích là 4,48l (đktc) tác dụng vừa đủ với 4l dung dịch brom 0,1M thu được sản phẩm B chứa 85,562% brom. a) Tìm CTPT A   b) Tìm CTCT A biết A mạch hở, có thể trùng hợp tạo thành cao su.
đã hỏi 2 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 102 lượt xem
Nhiệt phân nhựa cây gutta peccha người ta thu được chất lỏng A chứa 88,23%C, 11,76%H. Tỉ khối hơi của A so với nitơ là 2,43. Cứ 0,34g A phản ứng với brom dư thì thu được 1,94g chất lỏng nặng hơn nước và không tan trong nước, Cho A phản ứng với hidro thì thu được isopenta. Xác định CTPT A.
đã hỏi 2 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
+1 thích
1 trả lời 514 lượt xem
1. Viết CTCT các chất sau: 2-metylbutanal, but-2-em-1-al, 3-phenylprop-2-en-1-al (có trong tinh dầu quế). 2. CTPT CnH2nO có thể thuộc loại hợp chất nào? Cho ví dụ đối với C4H8O.  
đã hỏi 7 tháng 6, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 3.9k lượt xem
Nhận biết các lọ mất nhãn sau: Hex-1-en, benzen, toluen, stiren  
đã hỏi 23 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 358 lượt xem
a) Viết CTCT các đồng phân ancol và ete của C_5H_12O b) VIết CTCT các chất sau: 3-metylbutan-1-ol, 2-metylbutan-2-ol, pentan-1-ol, 2-metylpropan-2ol
đã hỏi 27 tháng 5, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 115 lượt xem
Hãy đưa ra các bằng chứng thực nghiệm chứng minh tính axit tăng dần theo thứ tự sau: C_6H_5O < H_2CO_3 < CH_3COOH
đã hỏi 5 tháng 6, 2020 trong Hóa học lớp 11 bởi anhaodang Cử nhân (4.7k điểm)

HOT 1 giờ qua

  1. minhthu28010309517

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...