Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

I-need-your-help - Các câu hỏi được Tag gần đây

+1 thích
1 trả lời 234 lượt xem
1.Vinh really loves to hang out with friends. -> Vinh really enjoys  2.Playing beach games is very interesting. -> It is  3.It is not a good idea to spend too much time on computer games. -> It's better to avoid  4.My parents insist me on learning something interesting. -> My parents wants  5.Jenny finds reading poetry boring. -> Jenny dislikes 
đã hỏi 2 tháng 9, 2021 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi xmak1208 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 264 lượt xem
1.The soil is poisoned because farmers use too many pesticides and herbicides. => If  2.I can't help you unless you tell me what's wrong. => If  3.Many people have stomachache due to the contaminated food. => If  4.Stop swimming in that lake, or you will have skin rashes. => If  5.John lives in the area affected by air pollution, so he has breathing problem. => If 
đã hỏi 2 tháng 9, 2021 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi xmak1208 Cử nhân (3.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 275 lượt xem
1. We are having a workshop on information technology this Friday, said Mark. => Mark said that  2. I didn't attend the science class yesterday, said Hoa. => Hoa told me that  3. You need to do the experiment again tomorrow, the teacher said. => The teacher told me that  4.Phong ...          . 5.Mr. Brown said that they had repaired the machine since the previous Monday. => We             .
đã hỏi 1 tháng 9, 2021 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi xmak1208 Cử nhân (3.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 172 lượt xem
Từ đoạn phiên âm dưới đây hãy dịch sang đoạn văn English: aɪ dəʊnt nəʊ wɒt tuː du: naʊ. lɑːst wiːk, aɪ hæd ən ˈ ... ;li həʊp ðæt ʃiː wɪl fəˈgɪv miː fɔː wɒt aɪv dʌn.
đã hỏi 11 tháng 10, 2020 trong Tiếng Anh lớp 11 bởi lf_ Thạc sĩ (8.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 94 lượt xem
Viết đoạn mở bài và kết bài cho đề bài: Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ:    Uống nước nhớ nguồn.   Có công mài sắt có ngày nên kim.
đã hỏi 10 tháng 5, 2020 trong Ngữ văn lớp 7 bởi nguyendacminhquan.bt684 Học sinh (49 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 366 lượt xem
Em hãy viết một đoạn văn (từ 8-10 câu) miêu tả Dế Mèn trong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”.
đã hỏi 22 tháng 4, 2020 trong Ngữ văn lớp 6 bởi hyynhbaongoc2008451 Học sinh (51 điểm)
+1 thích
1 trả lời 1.3k lượt xem
write a letter to Sam (80-100 words) and tell him about your school and the school activity that you like most. You can base on some suggestions below: -About your school: school name, location, number of classes, number of teachers and students, special rooms, tearchers and ... school activity: what is it? How often do you join it? Who do you join with? Why do you like most? Dear Sam,  
đã hỏi 27 tháng 3, 2020 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi Thuy Vy
+1 thích
1 trả lời 140 lượt xem
write a paragraph about how to protect ecotourism
đã hỏi 16 tháng 3, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi lf_ Thạc sĩ (8.7k điểm)
+1 thích
1 trả lời 2.1k lượt xem
Gợi ý: - What is it ? - Is it common or uncommon in Vietnam ? - How do people in your family follow it ? - Why is it the most important/ loved by your family members ? - What do you think the future of this family custom/ tradition ?
đã hỏi 5 tháng 11, 2019 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi nhokmeoyeutien Cử nhân (1.6k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 204 lượt xem
Write a paragraph about your father
đã hỏi 1 tháng 11, 2019 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi Katouzuki-H2o- Thạc sĩ (6.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 159 lượt xem
Đề bài: Chỉ ra và phân tích ý nghĩa của các biện pháp nghệ thuật trong khổ thơ sau:                      Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng                       Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi                       Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng                      Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời.                                             (Chiều xuân - Anh Thơ)
đã hỏi 26 tháng 6, 2018 trong Ngữ văn lớp 9 bởi lf_ Thạc sĩ (8.7k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 131 lượt xem
Câu 1: Cho máy biến áp cuộn sơ cấp đươc quấn 2750 vòng dây máy hạ áp điện áp xoay chiều 220V xuống 12V, cần quấn cuộn dây thứ cấp với số vòng là: A.5940 vòng                                                                                     ... huỳnh quang. Câu 3: Em hiểu thế nào về hiệu suất phát quang của bóng đèn, hiệu suất phát quang ảnh hưởng gì đến khả năng sử dụng của mỗi loại đèn?       
đã hỏi 6 tháng 4, 2018 trong Công nghệ lớp 8 bởi lf_ Thạc sĩ (8.7k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 234 lượt xem
Write a short paragraph about typhoon (causes, effects, and sollution to prepare before the storm ).
đã hỏi 4 tháng 4, 2018 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi lf_ Thạc sĩ (8.7k điểm)
0 phiếu
4 câu trả lời 286 lượt xem
1. a. steamer                        b. bead                         c. appear                         d. theater Khoanh vào đâu, vì sao? Hay do đề bài có vấn đề?Cho ý kiến nhé!
đã hỏi 22 tháng 2, 2018 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi lf_ Thạc sĩ (8.7k điểm)
+2 phiếu
2 câu trả lời 217 lượt xem
1, Patience is a key to success in life. =) As long as you are _______________________________. 2, I haven't decided yet whether to move or not.          (mind)   =) I haven't _______________________________________.
đã hỏi 5 tháng 1, 2018 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi lf_ Thạc sĩ (8.7k điểm)
+3 phiếu
2 câu trả lời 345 lượt xem
Hãy tự làm bài thơ 7 chữ của bạn rồi ''post'' lên đây cho tôi tham khảo nhé!Okay?
đã hỏi 3 tháng 1, 2018 trong Ngữ văn lớp 8 bởi lf_ Thạc sĩ (8.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 143 lượt xem
1/ Nêu ý nghĩa của bài Cổng trường mở ra  2/So sánh 2 câu thơ: "Thân em vừa trắng lại vừa tròn".       "Thân em như trái bần trôi  3/ Cảm nghĩ của em về tình mẹ qua văn bản Mẹ tôi. 
đã hỏi 11 tháng 11, 2017 trong Ngữ văn lớp 7 bởi pquynh Học sinh (463 điểm)
+2 phiếu
3 câu trả lời 224 lượt xem
- Hao asked Tim ''Do you like this place?''-''No,I don't''. =)_________________________________________.
đã hỏi 7 tháng 11, 2017 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi lf_ Thạc sĩ (8.7k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 163 lượt xem
- So sánh thành phần chủng tộc của châu Á & châu Âu.
đã hỏi 7 tháng 11, 2017 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi lf_ Thạc sĩ (8.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 210 lượt xem
- ''You should not lend him your car'',Nam said to me.(advised) =) Nam ___________________________________________.  (* What do you think about this question? Is it so strange?I think so,...How about you?Take a closer look at its meaning!Help me,please!If you can...)
đã hỏi 7 tháng 11, 2017 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi lf_ Thạc sĩ (8.7k điểm)
  1. postfirst

    60 Điểm

  2. Darling_274

    40 Điểm

  3. thinhcry

    23 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...