search
Đăng nhập

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước

Dành cho người mới

 1. thanhtrong

  1112 Điểm

 2. phuphuphu

  660 Điểm

 3. Minayo_Lovell

  514 Điểm

 4. tinhlan85729

  320 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng

63.8k câu hỏi

207k câu trả lời

61.4k bình luận

10.8k thành viên

Tiếng Anh lớp 7 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

1 thích
5 câu trả lời 76 lượt xem
 How much và how many khác nhau chỗ nào?
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 7 anhthupaylak007473 Học sinh 72 điểm 1
1 thích
4 câu trả lời 65 lượt xem
Fill in the blank : _in_ra_ce
đã trả lời 6 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 7 lecongmanh240883 Học sinh 227 điểm 1 5
0 phiếu
4 câu trả lời 65 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
Topic 1:Talk about your favourite food and drink (1 trong 2 ) Topic 2: Talk about your favourite hobby Topic 3: Talk about your local community service and volunteer work
đã trả lời 27 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7 phuphuphu Thần đồng 921 điểm 2 4 8
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Chuyển sang câu bị động : people invented the wheel thousands of years ago
đã trả lời 20 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7 GiaNgoc54 ● Quản Trị Viên Học sinh 175 điểm
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Topic 4: Let talk about music and art  1.What kinds of traditional Vietnamese performing do you know about?  2.Have you ever seen this pefromance?  3.What is favourite kind of music?  4. Who are your favourite singer? Topic 5: Let talk about Vietnamese food and drink  1.What's your ... , drink do you like?  3.How does is taste?  4.What food do you have? Nhờ các bạn giúp mình ạ, cho minh cảm ơn
đã trả lời 17 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7 thanhtrong Cử nhân 3.8k điểm 22 38 75
0 phiếu
2 câu trả lời 69 lượt xem
viết một đoạn văn ngắn về món ăn em yêu thích bằng tiếng anh mình muốn viết về bánh trôi nước giúp mình nha thứ 3 phải nộp rồi ạ
đã trả lời 17 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7 Minayo_Lovell Tiến sĩ 10.1k điểm 8 13 90
0 phiếu
3 câu trả lời 51 lượt xem
Viết 1 đoạn văn khoảng 80 đến 100 từ về sở thích của bạn mình
đã trả lời 15 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7 BicT_BeRi Cử nhân 3.2k điểm 4 12 200
1 thích
3 câu trả lời 594 lượt xem
Write a paragraph (100-120 words) about a historic site you have visited
đã trả lời 2 tháng 12, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7 Matthewcouct
1 thích
3 câu trả lời 122 lượt xem
 Câu 1: chọn từ trong ngoặc  1. Her birthday is ... August 18th. (In, at, on)  2. Her sister is different ... her. (To, at, from)  3. I don't have ... friend in Hue. (Many, lots of, a lot of,ABC)  4. It's raining. Take ... umbrella . (The, a, an, any)  5. ... things ... (different)  Câu 3: viết câu đồng nghĩa  1. Mr Ba drives to work every morning.  -->Mr Ba  Giúp mình nha, cảm ơn các bạn!!!
đã trả lời 7 tháng 11, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7 duongthithulvc11120 Cử nhân 2.5k điểm 3 4 7
0 phiếu
2 câu trả lời 67 lượt xem
The volunteer work you want to do
đã trả lời 5 tháng 11, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7 Minayo_Lovell Tiến sĩ 10.1k điểm 8 13 90
0 phiếu
0 câu trả lời 63 lượt xem
viết một lá thư cho bạn nói về sở thích của mình bằng tiếng anh
đã hỏi 26 tháng 10, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7 hellangels.0989831 Học sinh 55 điểm 1
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Which subjec does he like best ? ->What
đã trả lời 25 tháng 10, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7 quin Cử nhân 4k điểm 7 20 142
1 thích
1 trả lời 45 lượt xem
1. Charles lives quite near his aunt’s house. DOESN’T →....................................................................................................... 2. I won't go swimming if it rains tomorrow . UNLESS →.................................................... ... ;.......................................................................................................
đã trả lời 16 tháng 10, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7 GiaNgoc54 ● Quản Trị Viên Học sinh 175 điểm
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 35 lượt xem
đã hỏi 7 tháng 10, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7 Khách
0 phiếu
2 câu trả lời 45 lượt xem
1 thích
5 câu trả lời 2.1K lượt xem
Danh từ của old, beautiful là gì
đã trả lời 18 tháng 9, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7 longvu999 Thần đồng 929 điểm 2 7 30
2 phiếu
1 trả lời 73 lượt xem
1.this/area/People/others/fewer/than/have/diseases/ones/living/living/in/in 2.of/no/in/weeks/cattle/has/state/caused/mass/food/death/The 3.will/powe/solutoon/won't/to/city/find/shortage/,/it/?/The/a/to/the 4.native/atmosphere/my/its/love/because/village/of/peaceful/People
đã trả lời 17 tháng 9, 2020 trong Tiếng Anh lớp 7 quin Cử nhân 4k điểm 7 20 142
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...