Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Tiếng Anh lớp 6 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 14 lượt xem
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Tiếng Anh lớp 6 bởi Khách
+1 thích
1 trả lời 35 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
Rewrite the sentence so that its meaning stays the same. 1. They intend to make this beach a clean and beautiful place again. → The plan... 2. If i don' t leave now, I'll miss my train. → If I don' t have...
đã trả lời 13 tháng 10 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi Xuhao27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (882 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
đã trả lời 9 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi phingoclinh.vn1011 Cử nhân (2.3k điểm)
 • hình-học-không-gian
0 phiếu
2 câu trả lời 28 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
+4 phiếu
5 câu trả lời 13.0k lượt xem
Viết về nghề nghiệp muốn làm trong tương lai bằng tiếng anh
đã trả lời 5 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi umenihon713 Học sinh (369 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
ai nhanh mình tích nha  
đã trả lời 5 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi tranbinhtrantb Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
4 câu trả lời 1.2k lượt xem
Viết đoạn văn bằng tiếng anh mô tả một vấn đề ảnh hưởng đến môi trường trong khu vực nơi bạn sinh sống  
đã trả lời 5 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi umenihon713 Học sinh (369 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 54 lượt xem
Hãy viết một đoạn văn khoảng 9-10 hàng về Đà Lạt bằng tiếng anh  Sử dụng tiếng anh tầm lớp 6-7 thôi nha Mình đang cần gấp lắm ạ!
đã trả lời 4 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi umenihon713 Học sinh (369 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 106 lượt xem
What do you do at school?
đã trả lời 16 tháng 7 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi thanhtrong ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 42 lượt xem
0 phiếu
4 câu trả lời 104 lượt xem
đã trả lời 21 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi idog480430 Học sinh (88 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
7 câu trả lời 32 lượt xem
I help my morther with housework everyday .
đã trả lời 20 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi _Grizzly_ Thạc sĩ (5.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
đã trả lời 20 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi _Grizzly_ Thạc sĩ (5.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
My dream house is near the beach =>My dream house is not...
đã trả lời 14 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi ngoclinhbui Thạc sĩ (7.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 38 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 12 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 52 lượt xem
1. It is so late now ______ they are still watching television. A. so B. because C. although D. but 2. My father likes watching sports ______ on VTV3. A. matches B. channels C. events D. athletes 3. We ______ go to the concert when the rain stops. We don’t ... D. will 4. Football is regarded as ______ sports in the world. A. the popular B. the most popular C. the more popular D. more popular
đã trả lời 11 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi lenhatphat Học sinh (338 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 82 lượt xem
5. In the future, robots will help us ______ the children . A. look out B. look at C. look after D. look in 7. Tourists to Stockhom often have coffee and cakes ______ coffee shops ______ the Old Town. A. on – in B. on – at C. in – at D. in – in 8. I first ______ to Hanoi in 2008. A. visited B. went C. have gone D. have visited
đã trả lời 11 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi lenhatphat Học sinh (338 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Rearrange the words to make correct sentences 1. grow flowers/ our house will / and more beautiful./ If we / and vegetables/ be greener/ 2. take a shower/ to save water. / a bath/ You should / instead of / 3. only three kilometres/ Albert Park / from the Melbourne ... with our friends. / Yesterday / the historic monuments/ we / 5. we’re going / along the Huong River. / on a trip/ Tomorrow /
đã trả lời 8 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi lenhatphat Học sinh (338 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Rewrite these sentences 1. I like watching that film. I have to do my homework. (but) => 2. The baby is so cute. =>What 3. My favourite programme is The Voice Kids. = > I like 4. Thu is more intelligent than any students in her class. =>Thu is the 5. It rained heavily yesterday. I went to school on time (Although) =>
đã trả lời 8 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi lenhatphat Học sinh (338 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
đã hỏi 6 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
1.Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 1. a.thirsty b.throw c.theme d.there 2. a.breathe b.fourth c.tooth d.warmth
đã trả lời 5 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi Silent Cử nhân (1.9k điểm)
+1 thích
1 trả lời 12 lượt xem
Viết văn bản về thời tiết bằng tiếng anh
đã trả lời 3 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi tngnhatganh117 Thạc sĩ (5.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 9 lượt xem
Vì sao ta cần phải học tiếng anh Và tiếng anh giúp ta những gì
đã trả lời 3 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi tngnhatganh117 Thạc sĩ (5.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 35 lượt xem
Write about the seasons and weather in your place. ( không chép mạng)
đã hỏi 2 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi Silent Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 198 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
what is your favourite programme/channel
đã trả lời 29 tháng 4 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
ĐO you like  sport?which sport đo you play?
đã trả lời 26 tháng 4 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
đã trả lời 26 tháng 4 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi PTG Tiến sĩ (13.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
đã trả lời 26 tháng 4 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi PTG Tiến sĩ (13.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 56 lượt xem
Hãy viết 1 đoạn văn ngắn (khoảng 9-10 hàng) về chương trình mà bạn yêu thích Mọi người nhớ nêu vài ý chính trong bài nha ... ;ng tiếng anh tầm lớp 6-7 thôi nha Mình đang cân gấp lắm ạ!
đã hỏi 22 tháng 4 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 24 lượt xem
đã hỏi 22 tháng 4 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi hongthuong1435218 Học sinh (60 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 15 lượt xem
Descibe a city you like most(Location?Building or tourist attractions?weather,people,things to do?){tiếng anh6,viết về Quy Nhơn)
đã hỏi 21 tháng 4 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi hongthuong1435218 Học sinh (60 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. theanh7a2

  3717 Điểm

 2. Zake

  1440 Điểm

 3. Melanie_black

  1113 Điểm

 4. Hennn_

  1100 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. Banam27

  375 Điểm

 2. tuanduc18

  337 Điểm

 3. phamthithuyhien2103385

  206 Điểm

 4. kirigaza

  185 Điểm

...