Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Tiếng-anh - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others II. Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others. 5. A. crochet B. believe C. custom D. necklace 6. A. pottery B. carnival C. interview D. tradition
đã hỏi 13 tháng 10 trong Toán tiểu học bởi mactrinh2008525 Học sinh (60 điểm)
 • tiếng
 • tiếng-anh
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
What is your favorite subject? What subject....            
đã hỏi 29 tháng 9 trong Khác bởi Ko biết
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Đặt nămcâu thì hiện tại đơn sau đó đặt năm câu phủ định 
đã hỏi 20 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi Lan Anh
+1 thích
1 trả lời 8 lượt xem
1.Vinh really loves to hang out with friends. -> Vinh really enjoys  2.Playing beach games is very interesting. -> It is  3.It is not a good idea to spend too much time on computer games. -> It's better to avoid  4.My parents insist me on learning something interesting. -> My parents wants  5.Jenny finds reading poetry boring. -> Jenny dislikes 
đã hỏi 2 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi xmak1208 Cử nhân (3.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
1.The soil is poisoned because farmers use too many pesticides and herbicides. => If  2.I can't help you unless you tell me what's wrong. => If  3.Many people have stomachache due to the contaminated food. => If  4.Stop swimming in that lake, or you will have skin rashes. => If  5.John lives in the area affected by air pollution, so he has breathing problem. => If 
đã hỏi 2 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi xmak1208 Cử nhân (3.8k điểm)
+1 thích
1 trả lời 16 lượt xem
1. We are having a workshop on information technology this Friday, said Mark. => Mark said that  2. I didn't attend the science class yesterday, said Hoa. => Hoa told me that  3. You need to do the experiment again tomorrow, the teacher said. => The teacher told me that  4.Phong ...          . 5.Mr. Brown said that they had repaired the machine since the previous Monday. => We             .
đã hỏi 1 tháng 9 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi xmak1208 Cử nhân (3.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
Viết 5 câu tiếng anh về căn nhà ở nông thôn
đã hỏi 10 tháng 7 trong Toán tiểu học bởi Chi
+1 thích
1 trả lời 22 lượt xem
đã hỏi 10 tháng 7 trong Tiếng Anh lớp 7 bởi Jejrjfdjdkekdk
0 phiếu
0 câu trả lời 15 lượt xem
Paragraph Understanding DON'T LET IT HAPPEN TO YOUR DAUGHTER 'The change in our daughter Jo was so gradual we didn't really take it too seriously to begin with', admits Wendy, 42. 'Being on a diet seemed quite normal for a teenager. (0) I. But her slimming got ... During this time all we could do was watch while our daughter slowly .starved herself to death. I. But her slimming got out of control.
đã hỏi 21 tháng 6 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi Silent Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 61 lượt xem
Who invented the telephone? ==>By.... Giải và cho biết đây là câu bị động gì,giải thích câu trả lời
đã hỏi 22 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi minhnhat11007 Học sinh (299 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 66 lượt xem
Who invented the telephone? ==>By.... Giải và cho biết đây là câu bị động gì,giải thích câu trả lời của mình.
đã hỏi 22 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi minhnhat11007 Học sinh (299 điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 40 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
3the young man said ,"i must go to cairo tomorrow  The young man............... 4."do you have any Friends In this Town .?,the asked Me She Asked Me-------  
đã hỏi 3 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi hongdao19022008112 Học sinh (60 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 73 lượt xem
1.the smiths have tidied the house for tet. The house------------------ 2.the last time he met her was in 2005  He Hasn't
đã hỏi 3 tháng 5 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi hongdao19022008112 Học sinh (60 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 29 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 56 lượt xem
Hãy viết 1 đoạn văn ngắn (khoảng 9-10 hàng) về chương trình mà bạn yêu thích Mọi người nhớ nêu vài ý chính trong bài nha ... ;ng tiếng anh tầm lớp 6-7 thôi nha Mình đang cân gấp lắm ạ!
đã hỏi 22 tháng 4 trong Tiếng Anh lớp 6 bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. theanh7a2

  3717 Điểm

 2. Zake

  1440 Điểm

 3. Melanie_black

  1113 Điểm

 4. Hennn_

  1100 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. Banam27

  375 Điểm

 2. tuanduc18

  337 Điểm

 3. phamthithuyhien2103385

  206 Điểm

 4. kirigaza

  185 Điểm

...