Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Trả lời bởi ctuan8554705

0 phiếu
3.1k lượt xem
They wanted to apologize for their behavior: that's why they paid for dinner. (ORDER) -> They paid for dinner ................................................................................................
đã trả lời 19 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 12
0 phiếu
79 lượt xem
17. ‘Supermarkets are really wonderful. We don’t have to bargain.’ - ‘ ___. That’s also why I like supermarkets.’ a. I couldn’t agree with you more.  b. That’s it. c. I’m with you there d. All are correct
đã trả lời 19 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
94 lượt xem
20. A: I think the supermarket has a wide choice of products.       B: _____. Moreover, I feel it is time-saving. a. You can’t mean that! b. I agree with you c. You may be right d. I totally disagree with you 21. This type of radio_____ many years ago. a. has first introduced. b. has first been introduced. c. was first introduced d. was first introducing
đã trả lời 19 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
56 lượt xem
18. A: Supermarkets will replace traditional markets with their clean and cool space for shopping.       B: _____. However, I think they lack a cozy atmosphere. a. I totally agree with you. b. I totally disagree with you. c. You may be wrong. d. You may be right 19. At a board meeting, ... a. You can't mean that! b. I can't say I share that view. c. I disagree, I'm afraid. d. b and c are correct.
đã trả lời 19 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
+2 phiếu
15.9k lượt xem
Giới thiệu Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, ... chuyên mục "Yêu cầu hỗ trợ" trong phần "Thông tin & hướng dẫn"
đã trả lời 8 tháng 2, 2021 trong Thông tin từ BQT
 • thông-báo
 • hướng-dẫn
+1 thích
97 lượt xem
Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the following passage. The Fitbit Flex is a mobile device aimed at planning your exercise, diet, and sleep. It’s very easy to wear it all the time. It is very light and comfortable, and it ... cause Question 29. A. like B. such C. as D. rather Question 30. A. to charge B. being charged C. be charged D. charging
đã trả lời 8 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
0 phiếu
42 lượt xem
 1. Khang1000

  2171 Điểm

 2. ledoanducphong6cntt2021264

  1278 Điểm

 3. Babyshort

  1251 Điểm

 4. idog480430

  1247 Điểm

 5. jjaltoon51049

  1126 Điểm

 6. chese4154898

  994 Điểm

 7. thuythanh1905207625

  956 Điểm

 8. Robloxian

  899 Điểm

 9. Đức lượng♥ NGTT

  824 Điểm

 10. nguyenhoangminh7chht991

  784 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...