Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hoạt động gần đây của ctuan8554705

1 trả lời 35 lượt xem
Dựa vào tập bản đồ thế giới và các châu lục lược đồ tự nhiên của châu âu, trang 14 a) Nêu vị trí địa lí, giới hạn và địa hình của châu âu b) Cho biết vì sao cùng vĩ độ nhưng miền ven biển của bán đảo Xcan-đi-na-vi có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở Ai-xơ-len
đã hỏi 27 tháng 4, 2021 trong Địa lý lớp 7
 • cần
 • gấp
0 câu trả lời 9 lượt xem
Dựa vào tập bản đồ thế giới và các châu lục lược đồ tự nhiên của châu âu, trang 14 a) Nêu vị trí địa lí, giới hạn và địa hình của châu âu b) Cho biết vì sao cùng vĩ độ nhưng miền ven biển của bán đảo Xcan-đi-na-vi có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở Ai-xơ-len
đã hỏi 27 tháng 4, 2021 trong Địa lý lớp 7
0 câu trả lời 25 lượt xem
Dựa vào tập bản đồ thế giới và các châu lục lược đồ tự nhiên của châu âu, trang 14 a) Nêu vị trí địa lí, giới hạn và địa hình của châu âu b) Cho biết vì sao cùng vĩ độ nhưng miền ven biển của bán đảo Xcan-đi-na-vi có khí hậu ấm áp và mưa nhiều hơn ở Ai-xơ-len
đã hỏi 27 tháng 4, 2021 trong Địa lý lớp 7
1 trả lời 28 lượt xem
hãy sắp xếp các đại diện của bộ thú sau đây vào đúng vị trí của nó: chuột đồng , chuột chũi, chuột chù, ... mèo, gấu, lạc đà, thú mỏ vịt, Kanguru, bò, voi, gorila Trả Lời
đã hỏi 25 tháng 4, 2021 trong Sinh học lớp 7
0 câu trả lời 28 lượt xem
1) a)vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản đơn giản gồm 1 nguồn điện (2 pin) 1 bóng đèn Đ mắc về phía cực dương của pin 1 công tắc K mở b) Vẽ chiều dòng điện trong mạch điện như trên? 2) Cho 4 vật A,B,C,D đã nhiễm điện. Vật A hút vật B và đẩy vật C, vật C hút vật D. Biết rằng vật D nhiễm điện dương. Hỏi các vật A,B,C đã nhiễm điện gì? Vì sao?
đã hỏi 21 tháng 3, 2021 trong Vật lý lớp 7
1 trả lời 26 lượt xem
tìm đa thức M biết M+(5x^4y^3-6x^3y^4)=-3x^4y^3+2x^3y^4
đã hỏi 11 tháng 3, 2021 trong Toán lớp 7
0 câu trả lời 127 lượt xem
KẾT QUẢ CHUNG CUỘC CỦA EVENT SELFOMY LÌ XÌ BTC xin công bố đáp án của ngày cuối cùng như sau Phúc Lộc Thọ Kết quả ngày cuối ... một mùa Tết thật vui vẻ và ấm cúng bên gia đình nhé!
đã bình luận 2 tháng 3, 2021 trong Thông tin từ BQT
1 trả lời 61 lượt xem
III) Rewrite the sentences using In spite of or despite Mr John doesn't wear glasses. He is over sixty - In spite of He had much experience in machinery. He didn't succeed in repairing this machine -Despite 
đã hỏi 2 tháng 3, 2021 trong Tiếng Anh lớp 7
1 trả lời 65 lượt xem
1.Two days ago, I ____________ a movie on Netflix with my parents .Bắt buộc trả lời. Một lựa chọn. (1 Điểm) saw see have seen am seeing 2.I got really_________________when I saw the main characters being killed.Bắt buộc trả lời. Một lựa chọn. (1 Điểm) confused frightened bored ... the test.Bắt buộc trả lời. Văn bản một dòng. (1 Điểm) (hoàn thành với hình thức tính từ đúng, chỉ viết đáp án)  
câu trả lời được chọn hay nhất 2 tháng 3, 2021 trong Tiếng Anh lớp 7
1 trả lời 74 lượt xem
1.Choose the word whose underlined part is pronounced differently. Một lựa chọn. (1 Điểm) engaged gripped laughed wrecked 2.The film was so..................that the two girls next to me couldn't stop crying.. Một lựa chọn. (1 Điểm) thrilling exciting fascinating moving 3.I got ... .............that she burst into tears.(shock). Văn bản một dòng. (1 Điểm) (give the correct adjective form)     Gửi
đã hỏi 24 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 7
1 trả lời 51 lượt xem
đã hỏi 19 tháng 2, 2021 trong Toán lớp 7
2 câu trả lời 3.1k lượt xem
They wanted to apologize for their behavior: that's why they paid for dinner. (ORDER) -> They paid for dinner ................................................................................................
đã trả lời 19 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 12
2 câu trả lời 79 lượt xem
17. ‘Supermarkets are really wonderful. We don’t have to bargain.’ - ‘ ___. That’s also why I like supermarkets.’ a. I couldn’t agree with you more.  b. That’s it. c. I’m with you there d. All are correct
đã trả lời 19 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
2 câu trả lời 94 lượt xem
20. A: I think the supermarket has a wide choice of products.       B: _____. Moreover, I feel it is time-saving. a. You can’t mean that! b. I agree with you c. You may be right d. I totally disagree with you 21. This type of radio_____ many years ago. a. has first introduced. b. has first been introduced. c. was first introduced d. was first introducing
đã trả lời 19 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
2 câu trả lời 56 lượt xem
18. A: Supermarkets will replace traditional markets with their clean and cool space for shopping.       B: _____. However, I think they lack a cozy atmosphere. a. I totally agree with you. b. I totally disagree with you. c. You may be wrong. d. You may be right 19. At a board meeting, ... a. You can't mean that! b. I can't say I share that view. c. I disagree, I'm afraid. d. b and c are correct.
đã trả lời 19 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
1 trả lời 40 lượt xem
đã hỏi 19 tháng 2, 2021 trong Toán lớp 7
0 câu trả lời 9.0k lượt xem
Cách để đặt một câu hỏi hay Để tăng cơ hội câu hỏi của bạn được trả lời, chúng tôi đưa ra một v&agrave ... ngay và cho họ biết đáp án có đúng hay không nếu có thể.
đã bình luận 9 tháng 2, 2021 trong Thông tin từ BQT
0 câu trả lời 59 lượt xem
Bài làm Các bạn có thể bắt đầu làm bài tại: https://bit.ly/36GoIyq Đối tượng tham gia Tất cả thành viên có tài khoản ... ;p nhật về sự kiện và thể lệ tại đây: https://selfomy.com/hoidap/396785/
đã bình luận 8 tháng 2, 2021 trong Thông tin từ BQT
0 câu trả lời 50 lượt xem
KẾT QUẢ NGÀY THỨ 4 CỦA EVENT SELFOMY LÌ XÌ BTC xin công bố đáp án như sau Xông nhà / Xông đất Kết quả ngày thứ 4 của Event ... ;́p theo của Selfomy Lì Xì. Chúc các bạn có cái Tết vui vẻ!
đã bình luận 8 tháng 2, 2021 trong Thông tin từ BQT
0 câu trả lời 18 lượt xem
tam giác ABC (AB AC) trên tia BA lấy điểm D sao cho DB=CB nối DC. Tia phân giác B cắt cạnh AC và CD tại E và H a)Chứng minh tam giác BDE và tam giác BCE b) Chúng minh HC= HD c) Kẻ AK vuông với BC (K thuộc DC) Chúng minh AK//BH
đã hỏi 8 tháng 2, 2021 trong Sinh học lớp 7
2 câu trả lời 633 lượt xem
TẾT ĐẾN XUÂN VỀ NHÀ NHÀ ĐÓN TẾT BAO LÌ XÌ ĐỎ CÙNG VẠN ĐIỀU MAY! Một mùa Tết nữa lại đến. Trong không kh&iacute ... Selfomy thân chúc các bạn một mùa Tết thật vui vẻ, ấm áp!
đã bình luận 8 tháng 2, 2021 trong Thông tin từ BQT
29 câu trả lời 15.9k lượt xem
Giới thiệu Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, ... chuyên mục "Yêu cầu hỗ trợ" trong phần "Thông tin & hướng dẫn"
đã trả lời 8 tháng 2, 2021 trong Thông tin từ BQT
2 câu trả lời 97 lượt xem
Choose the word or phrase among A, B, C or D that best fits the blank space in the following passage. The Fitbit Flex is a mobile device aimed at planning your exercise, diet, and sleep. It’s very easy to wear it all the time. It is very light and comfortable, and it ... cause Question 29. A. like B. such C. as D. rather Question 30. A. to charge B. being charged C. be charged D. charging
đã trả lời 8 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
1 trả lời 30 lượt xem
Đặt câu a) Nói về ham mê chơi điện tử có trạng ngữ chỉ nguyên nhân b) Nói về việc học tập chuyên cần, chăm chỉ có trạng ngữ chỉ mục đích  c)Nói về việc chấp hành luật giao thông có trạng ngữ chỉ điều kiện giả thiết  d) Nội dung tự chọn có trạng ngữ chỉ nơi chốn e)có 2 trạng ngữ (khác loại) ''Nói rõ 2 trạng ngữ nào''  
đã hỏi 8 tháng 2, 2021 trong Ngữ văn lớp 7
1 trả lời 32 lượt xem
1) Đặt câu a) Nói về việc ham mê chơi điện tử có trạng ngữ chỉ nguyên nhân b) Nói về việc học tập chuyên cần, chăm chỉ có trạng ngữ chỉ mục đích  c) Nói về việc chấp hành luật giao thông có trạng ngữ chỉ điều kiện giả thiết  d) Nội dung tự chọn có trạng ngữ (khác loại) ''chỉ rõ ra 2 trạng ngữ đó là 2 trạng ngữ nào'' 2) Lập luận chứng minh câu nói ''Có công mài sắt có ngày nên kim  
đã hỏi 8 tháng 2, 2021 trong Ngữ văn lớp 7
2 câu trả lời 42 lượt xem
1 trả lời 44 lượt xem
Lập luận chứng minh câu nói '' Có công mài sắt có ngày nên kim''  
đã hỏi 8 tháng 2, 2021 trong Ngữ văn lớp 7
 1. Khang1000

  2171 Điểm

 2. ledoanducphong6cntt2021264

  1278 Điểm

 3. Babyshort

  1251 Điểm

 4. idog480430

  1247 Điểm

 5. jjaltoon51049

  1126 Điểm

 6. chese4154898

  994 Điểm

 7. thuythanh1905207625

  956 Điểm

 8. Robloxian

  899 Điểm

 9. Đức lượng♥ NGTT

  824 Điểm

 10. nguyenhoangminh7chht991

  784 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...