Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Lịch sử tiểu học - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 70 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 68 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 206 lượt xem
30/4 – NGÀY TRỌNG ĐẠI MÃI MÃI ĐƯỢC GHI VÀO LỊCH SỬ DÂN TỘC TA Ngày 30/4/1975 là một dấu mốc quan trọng của dân tộc Việt ... ;o tài khoản Selfomy Thờ gian tham gia thử thách: 22:00 29/04 - 22:00 30/4 năm 2023
đã trả lời 30 tháng 4, 2023 trong Lịch sử tiểu học bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.1k điểm)
+1 thích
3 câu trả lời 384 lượt xem
Kỷ Niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương Mùng 10 tháng 3 âm lịch “Dù ai đi ngược về xuôi Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba ... tỉnh nào? A. Phú Thọ B. Hà Tây C. Bắc Ninh D. Hải Dương
đã trả lời 28 tháng 4, 2023 trong Lịch sử tiểu học bởi lehuy1354261091 Học sinh (57 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 467 lượt xem
Ý nghĩa của tên nước vạn xuân
đã trả lời 8 tháng 3, 2023 trong Lịch sử tiểu học bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 79 lượt xem
Vì sao Hưng đạo vương không thực hiện lời hứa với cha mình trần liễu chiếm lấy ngôi vua 
đã trả lời 24 tháng 7, 2022 trong Lịch sử tiểu học bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 95 lượt xem
nhanh , đúng và bình chon câu hỏi mình tick nha
đã trả lời 22 tháng 6, 2022 trong Lịch sử tiểu học bởi manh.s116973557 Cử nhân (4.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 81 lượt xem
Hãy kể lại cuộc khỏi nghĩa của phùng hưng
đã trả lời 14 tháng 6, 2022 trong Lịch sử tiểu học bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 88 lượt xem
Hãy kể lại trận điện biên phủ trên không
đã trả lời 13 tháng 6, 2022 trong Lịch sử tiểu học bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 68 lượt xem
Quân ta tấn công ung châm khâm châu liêm châu với bao nhiêu quân
đã trả lời 13 tháng 6, 2022 trong Lịch sử tiểu học bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 162 lượt xem
Vì sao nhà nguyễn lại bế quan tỏa cảng
đã trả lời 13 tháng 6, 2022 trong Lịch sử tiểu học bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 82 lượt xem
Không có dòng sông nào sẽ không có ai cập 
đã trả lời 13 tháng 6, 2022 trong Lịch sử tiểu học bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
–1 thích
3 câu trả lời 153 lượt xem
Nhà nước ai cập sụp đổ năm bao nhiêu
đã trả lời 13 tháng 6, 2022 trong Lịch sử tiểu học bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 141 lượt xem
La mã bắt nguồn từ đâu
đã trả lời 13 tháng 6, 2022 trong Lịch sử tiểu học bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
4 câu trả lời 104 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 367 lượt xem
Nhà lý tồn tại bao nhiêu năm
đã trả lời 13 tháng 6, 2022 trong Lịch sử tiểu học bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 491 lượt xem
Trần hưng đạo có những môn khách là ai
đã trả lời 13 tháng 6, 2022 trong Lịch sử tiểu học bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 141 lượt xem
Ai là vị vua đầu tiên của chăm pa
đã trả lời 13 tháng 6, 2022 trong Lịch sử tiểu học bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 83 lượt xem
Ai là hoàng hậu đầu tiên của Việt Nam
đã trả lời 13 tháng 6, 2022 trong Lịch sử tiểu học bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 197 lượt xem
Giải thích câu nói giặc đến nhà đàn bà cũng đánh
đã trả lời 13 tháng 6, 2022 trong Lịch sử tiểu học bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
+1 thích
3 câu trả lời 103 lượt xem
trận đấu nào trong lịch sử diễn ra hơn 81 ngày đêm
đã trả lời 13 tháng 6, 2022 trong Lịch sử tiểu học bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
+1 thích
1 trả lời 126 lượt xem
Hãy tóm tắt lại trận bình lệ nguyên
đã trả lời 12 tháng 6, 2022 trong Lịch sử tiểu học bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 94 lượt xem
vì sao chế độ sa hoàng sụp đổ
đã trả lời 12 tháng 6, 2022 trong Lịch sử tiểu học bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 68 lượt xem
tóm tắt trận vạn kiếp
đã trả lời 12 tháng 6, 2022 trong Lịch sử tiểu học bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 55 lượt xem
Vì sao quân thanh lại thất bại trước liên minh Anh Pháp 
đã trả lời 12 tháng 6, 2022 trong Lịch sử tiểu học bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 106 lượt xem
Đại đồn chí hòa do ai xây dựng ?
đã trả lời 12 tháng 6, 2022 trong Lịch sử tiểu học bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 64 lượt xem
vì sao quân nga lại thất bại trước quân nhật trong chiến tranh nga nhật
đã trả lời 12 tháng 6, 2022 trong Lịch sử tiểu học bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 56 lượt xem
Vì sao đất nước ta thuần nông
đã trả lời 12 tháng 6, 2022 trong Lịch sử tiểu học bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 243 lượt xem
A MÔNG CỔ B LIÊNG BANG NGA C TRUNG QUỐC D PHÁP
đã trả lời 2 tháng 6, 2022 trong Lịch sử tiểu học bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 151 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 260 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 343 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 261 lượt xem
Đến giữa hế kỉ XIX, Nhật Bản là một quốc gia như thế nào? A.   Phong kiến quân phiệt         B.    Công nghiệp phát triển C.    Phong kiến trì trệ, bảo thủ D.   Tư bản chủ nghĩa
đã trả lời 12 tháng 3, 2022 trong Lịch sử tiểu học bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 65 lượt xem
Từ đầu thế kỉ XIX đến trước năm 1868, tầng lớp nào trong xã hội Nhật Bản đã dần tư sản hóa?
đã trả lời 12 tháng 3, 2022 trong Lịch sử tiểu học bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
+1 thích
1 trả lời 255 lượt xem
Đến giữa thế kỉ XIX, quyền hành thực tế của Nhật Bản nằm trong tay lực lượng chính trị nào?
đã trả lời 12 tháng 3, 2022 trong Lịch sử tiểu học bởi Pro_Player_Garena_Free_Fire_ Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 85 lượt xem
Nội dung nào sau đây không có trong "Trật tự 2 cực Ianta"? A. Trật tự thế giới mới hình thành sau CTTG II. B. Trật tự thế giới mới hình thành sau Hội nghị Ianta. C. Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng trong quan hệ quốc tế.
đã trả lời 11 tháng 3, 2022 trong Lịch sử tiểu học bởi Robloxian Cử nhân (4.0k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 113 lượt xem
Theo bạn: Chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa lớn như thế nào?
đã trả lời 10 tháng 3, 2022 trong Lịch sử tiểu học bởi Hacker_an_danh Thần đồng (1.1k điểm)
+1 thích
1 trả lời 74 lượt xem
Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (Liên Xô)? A. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật. B. Thành ... và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận. D. Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm.
đã trả lời 10 tháng 3, 2022 trong Lịch sử tiểu học bởi vxh2k9850 Phó giáo sư (35.9k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. monmon70023220

  345 Điểm

 2. Darling_274

  30 Điểm

 3. minhquanhhqt160

  15 Điểm

 4. lueyuri009730

  15 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...