Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Câu hỏi của hoangvy

0 phiếu
0 câu trả lời 88 lượt xem
Giúp em với em cần gấp ạ :<<</p>
đã hỏi 2 tháng 9, 2021 trong Vật lý lớp 11
+2 phiếu
1 trả lời 99 lượt xem
Hoa said:" I may visit my parents in the summer."
đã hỏi 26 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
+2 phiếu
1 trả lời 107 lượt xem
Her father said to her :"You can go to the movie with your friend."
đã hỏi 26 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
+2 phiếu
1 trả lời 113 lượt xem
The teacher said:"All the homework must be done carefully."
đã hỏi 26 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
+2 phiếu
1 trả lời 91 lượt xem
Phong said:"My parents are very proud of my good marks."
đã hỏi 26 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
+2 phiếu
1 trả lời 74 lượt xem
Thu said:"All the students will have a meeting next week.''
đã hỏi 26 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
+2 phiếu
1 trả lời 86 lượt xem
Nam said:"I am told to be at school before 7o'clock."
đã hỏi 26 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10
+1 thích
1 trả lời 406 lượt xem
A. Kim loại là chất dãn điện. B. Kim loại có điện trở suất khá lớn, lớn hơn 107 Ω.m C. Điện trở suất của kim loại tăng theo nhiệt độ. D. Cường độ dòng điện chạy qua dây kim loại tuân theo định luật Ôm khi nhiệt độ của dây kim loại thay đổi không đáng kể.
đã hỏi 20 tháng 2, 2021 trong Vật lý lớp 11
+1 thích
1 trả lời 250 lượt xem
A. Cặp nhiệt điện gồm hai dây kim loại khác nhau có hai đầu hàn nối với nhau. Nếu giữ hai mối hàn này ở hai nhiệt độ khác nhau (T1 ≠ T2) thì bên trong cặp nhiệt điện sẽ xuất hiện một suất điện động nhiệt điện. B. Độ lớn của suất điện động nhiệt điện trong cặp nhiệt điện ... với hiệu nhiệt độ (T1 - T2) giữa hai mối hàn nóng và lạnh. D. Cặp nhiệt điện được dùng phổ biến để làm nhiệt kế đo nhiệt độ.
đã hỏi 20 tháng 2, 2021 trong Vật lý lớp 11
+1 thích
1 trả lời 297 lượt xem
Dùng cặp nhiệt điện đồng - constantan có hệ số nhiệt điện động là 42,5 μV/K nối với milivôn kế để đo nhiệt độ nóng chảy của thiếc. Đặt mối hàn thứ nhất của cặp nhiệt điện này trong nước đá đang tan và nhúng mối hàn thứ hai của nó vào thiếc đang chảy lỏng, khi đó milivôn kế chỉ 10,03 mV. Xác định nhiệt độ nóng chảy của thiếc.
đã hỏi 20 tháng 2, 2021 trong Vật lý lớp 11
+1 thích
1 trả lời 110 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 366 lượt xem
Chứng minh rằng trên thế giới, sự bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước đang phát triển, sự già hoá dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước phát triển.
đã hỏi 22 tháng 1, 2021 trong Địa lý lớp 11
0 phiếu
2 câu trả lời 93 lượt xem
Chứng minh rằng dân số Nhật Bản đang già hóa.
đã hỏi 22 tháng 1, 2021 trong Địa lý lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 93 lượt xem
Lập bảng trình bày về một số vấn đề môi trường toàn cầu
đã hỏi 22 tháng 1, 2021 trong Địa lý lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 182 lượt xem
 Trình bày các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế. Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế dẫn đến những hệ quả gì?
đã hỏi 22 tháng 1, 2021 trong Địa lý lớp 11
0 phiếu
1 trả lời 51 lượt xem
Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế - xã hội thế giới.
đã hỏi 22 tháng 1, 2021 trong Địa lý lớp 11
+1 thích
1 trả lời 168 lượt xem
 Trình bày những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển.
đã hỏi 22 tháng 1, 2021 trong Địa lý lớp 11
+1 thích
1 trả lời 90 lượt xem
Hãy giải thích hiện tượng bụi bám chặt vào các cánh quạt trần, mặc dù cánh quạt thường xuyên quay rất nhanh.
đã hỏi 22 tháng 1, 2021 trong Vật lý lớp 11
+1 thích
1 trả lời 1.9k lượt xem
Trình bày hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng và giải thích hiện tượng đó bằng thuyết êlectron.
đã hỏi 22 tháng 1, 2021 trong Vật lý lớp 11
+1 thích
1 trả lời 209 lượt xem
Giải thích hiện tượng nhiễm điện âm của một quả cầu kim loại do tiếp xúc bằng thuyết êlectron
đã hỏi 22 tháng 1, 2021 trong Vật lý lớp 11
+1 thích
0 câu trả lời 121 lượt xem
đã hỏi 22 tháng 1, 2021 trong Vật lý lớp 11
0 phiếu
0 câu trả lời 200 lượt xem
Những yếu tố nào của môi trường ảnh hưởng tới chất lượng nông, lâm, thủy sản trong thời gian bảo quản? Theo em, muốn bảo quản tốt nông, lâm, thủy sản cần phải làm gì?
đã hỏi 21 tháng 1, 2021 trong Công nghệ lớp 10
0 phiếu
0 câu trả lời 67 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 72 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 205 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 62 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 140 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 210 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 183 lượt xem
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. nguyenmanh04102009212

    100 Điểm

  3. boxnhonyc274849

    90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...