Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Địa lý lớp 11 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 125 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 160 lượt xem
Nguyên nhân làm cho nên nông nghiệp, công nghiệp Trung Quốc phát triển ?
đã trả lời 19 tháng 5, 2023 trong Địa lý lớp 11 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 96 lượt xem
Nêu đặc điểm điều kiện tự nhiên - dân cư của Úc, Các thuận lợi và khó khăn vủa Úc để phát triển kinh tế
đã trả lời 18 tháng 5, 2023 trong Địa lý lớp 11 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 116 lượt xem
Nêu điệu kiện tự nhiên, dân cư của Đông Nam Á, mục tiêu và phương hướng của ASEAN?
đã trả lời 18 tháng 5, 2023 trong Địa lý lớp 11 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.7k điểm)
–1 thích
1 trả lời 205 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 105 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 153 lượt xem
biểu hiện nào chứng tỏ Việt Nam ngày càng có vai trò tích cực trong ASEAN
đã trả lời 31 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 11 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 267 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 230 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 126 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 216 lượt xem
Những nguyên nhân nào làm cho kinh tế ở các nước Mĩ La tinh phát triển không ổn định?
đã trả lời 31 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 11 bởi Đức lượng♥ NGTT Tiến sĩ (11.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 72 lượt xem
Một phần của lãnh thổ quốc gia nào ở Đông Nam Á vẫn có mùa đông lạnh
đã trả lời 30 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 11 bởi chese4154898 Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 84 lượt xem
Phần lớn Đông Nam Á lục địa có khí hậu như thế nào? Nêu đặc điểm của kiểu khí hậu đó?
đã trả lời 30 tháng 5, 2022 trong Địa lý lớp 11 bởi chese4154898 Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 264 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 192 lượt xem
Vì sao sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc lại chủ yếu tập trung ở miền đông
đã trả lời 29 tháng 4, 2022 trong Địa lý lớp 11 bởi botrf22501 Học sinh (299 điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 133 lượt xem
Chứng minh Nga có tiềm lực phát triển kinh tế 
đã trả lời 24 tháng 4, 2022 trong Địa lý lớp 11 bởi trit75709991 (-500 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 175 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 265 lượt xem
đã trả lời 10 tháng 4, 2022 trong Địa lý lớp 11 bởi Sanches Thạc sĩ (5.4k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 111 lượt xem
Hiện nay, dân số nước ta đứng thứ bao nhiêu trên thế giới?
đã trả lời 12 tháng 3, 2022 trong Địa lý lớp 11 bởi minhbanhay85114 Học sinh (5 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 60 lượt xem
Cuối thế kỉ XIX, các nước tư bản phương Tây đã sử dụng chính sách hay biện pháp gì để ép Nhật Bản phải “ mở cửa”?
đã trả lời 12 tháng 3, 2022 trong Địa lý lớp 11 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 57 lượt xem
Quốc gia đầu tiên nào dùng áp lực quân sự buộc Nhật Bản phải mở cửa?
đã trả lời 12 tháng 3, 2022 trong Địa lý lớp 11 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 212 lượt xem
Ngoài Mĩ, còn những nước đế quốc nào bắt Nhật kí hiệp ước bất bình đẳng?
đã trả lời 12 tháng 3, 2022 trong Địa lý lớp 11 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
+1 thích
1 trả lời 260 lượt xem
Biểu hiện của cơ cấu dân số trẻ là gì?
đã trả lời 11 tháng 3, 2022 trong Địa lý lớp 11 bởi Pro_Player_Garena_Free_Fire_ Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 82 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 114 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 60 lượt xem
So sánh với quy mô dân số của các nước trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới, Việt Nam là nước có dân số thế nào?
đã trả lời 11 tháng 3, 2022 trong Địa lý lớp 11 bởi Pro_Player_Garena_Free_Fire_ Thần đồng (1.1k điểm)
+1 thích
1 trả lời 212 lượt xem
Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số nước ta có xu hướng giảm chủ yếu là nhờ đâu?
đã trả lời 11 tháng 3, 2022 trong Địa lý lớp 11 bởi Robloxian Cử nhân (4.0k điểm)
+1 thích
1 trả lời 156 lượt xem
Nhờ việc thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số nước ta đã?
đã trả lời 11 tháng 3, 2022 trong Địa lý lớp 11 bởi Hacker_an_danh Thần đồng (1.1k điểm)
+1 thích
1 trả lời 56 lượt xem
Khu vực Tây Nguyên của nước ta lại có tỉ số giới tính cao do đâu?
đã trả lời 11 tháng 3, 2022 trong Địa lý lớp 11 bởi Hacker_an_danh Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 296 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 95 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 51 lượt xem
Trước đây, tỉ số giới tính của nước ta mất cân đối do nguyên nhân chủ yếu nào?
đã trả lời 11 tháng 3, 2022 trong Địa lý lớp 11 bởi Pro_Player_Garena_Free_Fire_ Thần đồng (1.1k điểm)
+1 thích
1 trả lời 188 lượt xem
A. Nghệ an B. Quảng ninh C. Hòa bình D. Hải phòng
đã trả lời 14 tháng 1, 2022 trong Địa lý lớp 11 bởi MT718 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 104 lượt xem
1/ ebalt ---->  2/ amensnr ---> 
đã trả lời 12 tháng 1, 2022 trong Địa lý lớp 11 bởi Silent Cử nhân (3.9k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. nguyenmanh04102009212

    100 Điểm

  3. boxnhonyc274849

    90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...