Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Địa lý lớp 11 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 12 lượt xem
Chứng minh rằng dân số Nhật Bản đang già hóa.
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Địa lý lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (15.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 7 lượt xem
 Trình bày những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển.
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Địa lý lớp 11 bởi thanhtrong Cử nhân (4.4k điểm) 24 39 78
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế - xã hội thế giới.
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Địa lý lớp 11 bởi thanhtrong Cử nhân (4.4k điểm) 24 39 78
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
 Trình bày các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế. Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế dẫn đến những hệ quả gì?
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Địa lý lớp 11 bởi thanhtrong Cử nhân (4.4k điểm) 24 39 78
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Lập bảng trình bày về một số vấn đề môi trường toàn cầu
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Địa lý lớp 11 bởi thanhtrong Cử nhân (4.4k điểm) 24 39 78
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Chứng minh rằng trên thế giới, sự bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước đang phát triển, sự già hoá dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước phát triển.
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Địa lý lớp 11 bởi thanhtrong Cử nhân (4.4k điểm) 24 39 78
+1 thích
2 câu trả lời 16 lượt xem
Đặc điểm dân cư của LB Nga có thuận lợi và khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế?
đã trả lời 12 tháng 1 trong Địa lý lớp 11 bởi loneshark17117 Học sinh (132 điểm) 3
0 phiếu
2 câu trả lời 8 lượt xem
Em hãy nêu sự phân bố các cây trồng, vật nuôi chủ yếu của Liên Ban Nga và Giải thích sự phân bố đó.
đã trả lời 12 tháng 1 trong Địa lý lớp 11 bởi loneshark17117 Học sinh (132 điểm) 3
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Phân tích những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế của liên bang Nga
đã trả lời 11 tháng 1 trong Địa lý lớp 11 bởi phuphuphu Thần đồng (1k điểm) 2 4 8
0 phiếu
2 câu trả lời 20 lượt xem
Trình bày sự thay đổi trong cơ cấu và phân bố công nghiệp của Hoa Kỳ? Nguyên nhân của sự thay đổi đó?
đã trả lời 7 tháng 1 trong Địa lý lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Vì sao sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc lại chủ yếu tập trung ở miền đông
đã trả lời 5 tháng 1 trong Địa lý lớp 11 bởi phuphuphu Thần đồng (1k điểm) 2 4 8
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Trình bày về hiện tượng mùa trên Trái Đất. Vì sao các mùa ở Bắc Bán cầu và Nam Bán cầu luôn trái ngược nhau? Giải thích về đặc điểm thời tiết của từng mùa?
đã trả lời 3 tháng 1 trong Địa lý lớp 11 bởi tohuuphuthinh1607724 Học sinh (65 điểm) 1
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Vì sao EU thiết lập thị trường chung trong khối? Việc hình thành thị trường chung châu Âu và đưa vào sử dụng đồng tiền chung Ơ-rô có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển EU?
đã trả lời 3 tháng 1 trong Địa lý lớp 11 bởi phuphuphu Thần đồng (1k điểm) 2 4 8
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
Tại sao Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng phát triển tất yếu của các quốc gia trên Thế giới? Liên hệ Việt Nam?
đã hỏi 3 tháng 1 trong Địa lý lớp 11 bởi thanhtrong Cử nhân (4.4k điểm) 24 39 78
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
EU đã có những chính sách thương mại gì đối với các nước trong khối và ngoài khối để EU trở thành tổ chức thương mại hàng đầu thế giới?
đã trả lời 3 tháng 1 trong Địa lý lớp 11 bởi phuphuphu Thần đồng (1k điểm) 2 4 8
0 phiếu
0 câu trả lời 29 lượt xem
1 dựa vào tập bản đồ địa lý 10 xác định sự phân bố các nhóm đất chinh  2 dựa vào tập bản đồ địa lý 10 kể tên các khu vực có lượng mưa lớn và các khu vực có lượng mưa ít trên thế gioi
đã hỏi 26 tháng 12, 2020 trong Địa lý lớp 11 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Phân tích điều kiện thuận lợi và khó khăn để phát triển ngành thuỷ sản nước ta?
đã trả lời 23 tháng 12, 2020 trong Địa lý lớp 11 bởi BachMarco Cử nhân (2k điểm) 3 5 16
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
Em có nhận xét gì về dân số của EU so với dân số của Hoa Kỳ và Nhật Bản (2015)?
đã hỏi 7 tháng 12, 2020 trong Địa lý lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 9 lượt xem
Xu hướng quốc tế hóa và khu vực hóa nền kinh tế thế giới diễn ra với quy mô lớn và nhịp dộ cao là điều kiện để: A. Nước ta tận dụng các nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế xã hội B. Nước ta mở rộng buôn bán với nhiều nước trên thế giới C. Nước ta bộc lộ những hạn chế về vốn, công nghệ trong quá trình phát triển sản xuất. D. Tất cả các điều kiện trên
đã trả lời 5 tháng 12, 2020 trong Địa lý lớp 11 bởi Minayo_Lovell Tiến sĩ (10.1k điểm) 8 15 92
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Nguyên nhân chính làm cho Việt Nam có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú là; A. Cấu trúc địa chất B. Vị trí địa lý, lịch sử hình thành lãnh thổ lâu dài và thuận lợi C. Việc khai thác luôn đi đôi với việc cải tạo và bảo vệ D. Điều kiện khí hậu thuận lợi
đã trả lời 5 tháng 12, 2020 trong Địa lý lớp 11 bởi huenamtdn2003 ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Trình bày sự khác biệt về trình độ lao động của vùng Đông Nam Bộ so với các vùng khác trong cả nước.
đã trả lời 18 tháng 10, 2020 trong Địa lý lớp 11 bởi manh.s116973557 Cử nhân (4k điểm) 3 9 20
0 phiếu
2 câu trả lời 397 lượt xem
đã trả lời 1 tháng 5, 2020 trong Địa lý lớp 11 bởi Teemo- Tiến sĩ (22.7k điểm) 35 97 670
+1 thích
2 câu trả lời 40 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 54 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 1.4k lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 124 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 60 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 59 lượt xem
Quan hệ giữa I-xra-en và Pa-le-xtin có ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển kinh tế - xã hội của cả hai quốc gia ? Để cùng phát triển, hai nước cần phải làm gì ?  
đã trả lời 1 tháng 5, 2020 trong Địa lý lớp 11 bởi Cua_congtuaaaa Tiến sĩ (28.6k điểm) 14 26 262
0 phiếu
2 câu trả lời 196 lượt xem
+2 phiếu
2 câu trả lời 80 lượt xem
Phân tích những thuận lợi của vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên đối với phát triển nông nghiệp, công nghiệp ở Hoa Kì.  
đã trả lời 1 tháng 5, 2020 trong Địa lý lớp 11 bởi Cua_congtuaaaa Tiến sĩ (28.6k điểm) 14 26 262
0 phiếu
2 câu trả lời 11 lượt xem
đã trả lời 19 tháng 4, 2020 trong Địa lý lớp 11 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.3k điểm) 26 155 508
0 phiếu
2 câu trả lời 13 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 37 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 41 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 22 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 16 lượt xem
Sông Đồng Nai bắt nguồn từ đâu
đã trả lời 13 tháng 3, 2020 trong Địa lý lớp 11 bởi tienzz Thần đồng (766 điểm) 1 3 14
0 phiếu
2 câu trả lời 21 lượt xem
Câu 1:  Sự đầu tư ra nước ngoài ở các nước kinh tế phát triển thì ngành nào có tỉ trọng lớn nhất hiện nay? Câu 2:  Năm 2014, các nước đang phát triển có tỉ lệ nợ trên tổng GDP chiếm: Câu 3:  Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra trên thế giới được thể hiện rõ nhất chính là:
đã trả lời 4 tháng 3, 2020 trong Địa lý lớp 11 bởi duongluc369215 Cử nhân (3k điểm) 7 20 84
0 phiếu
2 câu trả lời 27 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. thanhtrong

  1648 Điểm

 2. phuphuphu

  758 Điểm

 3. trannhat900

  535 Điểm

 4. Minayo_Lovell

  516 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. thanhtrong

  132 Điểm

 2. trannhat900

  119 Điểm

 3. Nguyentrantunhan

  102 Điểm

 4. phuphuphu

  94 Điểm

...