Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Câu hỏi của khangcute2k9266

0 phiếu
1 trả lời 82 lượt xem
Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C4H8O2 với dung dịch axit H2SO4 loãng thu được axit hữu cơ C2H5COOH và CH3OH. Công thức cấu tạo của X là A. C2H5COOCH3. B. HCOOC2H5. C. CH3COOC2H5. D. CH3COOCH3.
đã hỏi 1 tháng 2 trong Hóa học lớp 12
0 phiếu
1 trả lời 70 lượt xem
Cho các chất: HCOOCH3, CH3COOH, CH3COOCH=CH2, CH3CH2CHO, (COOCH3)2. Số chất trong dãy thuộc loại este là A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.
đã hỏi 1 tháng 2 trong Hóa học lớp 12
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
Este HCOOCH=CH2 không phản ứng với A. dung dịch NaOH. B. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, to). C. kim loại. D. Dung dịch AgNO3/NH3.
đã hỏi 1 tháng 2 trong Hóa học lớp 12
0 phiếu
1 trả lời 50 lượt xem
Metyl propionat có công thức cấu tạo là A. HCOOC2H5. B. HCOOC2H3. C. C2H5COOCH3. D. CH3COOCH3.
đã hỏi 1 tháng 2 trong Hóa học lớp 12
0 phiếu
1 trả lời 46 lượt xem
Cho các chất sau: tristearin, etyl fomat, tripanmitin, tinh bột, triolenin. Số chất thủy phân trong môi trường axit sinh ra glixerol là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
đã hỏi 1 tháng 2 trong Hóa học lớp 12
0 phiếu
1 trả lời 76 lượt xem
Este X có mùi chuối chín và được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm. Tên gọi của este X là A. benzyl axetat B. etyl butirat C. isoamyl axetat D. etyl propionat
đã hỏi 1 tháng 2 trong Hóa học lớp 12
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
Cho các este: vinyl fomat (1), metyl axetat (2), triolein (3), metyl metacrylat (4), phenyl axetat (5). Dãy gồm các este đều phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là A. (1), (2), (3). B. (2), (3), (4). C. (1), (3), (4). D. (3), (4), (5).
đã hỏi 1 tháng 2 trong Hóa học lớp 12
0 phiếu
1 trả lời 59 lượt xem
Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong môi trường axit, thu được axit panmitic và axit stearic có tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1. Phân tử khối của X (đvC) là A. 886. B. 834. C. 884. D. 836.
đã hỏi 1 tháng 2 trong Hóa học lớp 12
0 phiếu
1 trả lời 59 lượt xem
Khi bị ốm, mất sức, nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là A. Fructozơ. B. Tinh bột. C. Glucozơ. D. Saccarozơ.
đã hỏi 1 tháng 2 trong Hóa học lớp 12
0 phiếu
1 trả lời 88 lượt xem
Số nguyên tử hiđro trong phân tử fructozơ là A. 10. B. 6. C. 22. D. 12.
đã hỏi 1 tháng 2 trong Hóa học lớp 12
0 phiếu
2 câu trả lời 82 lượt xem
Nhân dân Pa-ri nổi dậy khởi nghĩa chống lại Chính phủ Vệ quốc (18/3/1871), vì: chính phủ Vệ quốc A. không chia ruộng đất cho nông dân. B. thực hiện chính sách “rào đất cướp ruộng”. C. chấp nhận các điều kiện đầu hàng nước Phổ. D. tham gia vào Chiến tranh thế giới thứ nhất.
đã hỏi 29 tháng 1 trong Sinh học lớp 8
0 phiếu
2 câu trả lời 35 lượt xem
Về đối ngoại, từ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mĩ đều A. đàn áp phong trào đấu tranh của công nhân, nhân dân lao động. B. tích cực chạy đua vũ trang và tăng cường xâm lược thuộc địa. C. cải cách đất nước để tăng cường quyền lực cho giai cấp tư sản. D. tập trung mọi nguồn lực của đất nước cho phát triển kinh tế.
đã hỏi 29 tháng 1 trong Sinh học lớp 8
0 phiếu
2 câu trả lời 118 lượt xem
Nội dung nào không phản ánh đúng nguyên nhân khiến nền kinh tế Mĩ phát triển vượt bậc trong 30 năm cuối thế kỉ XIX? A. Tài ... ;n đầu tư của châu Âu để phát triển đất nước.
đã hỏi 29 tháng 1 trong Sinh học lớp 8
0 phiếu
2 câu trả lời 34 lượt xem
Đến cuối thế kỉ XIX, quốc gia nào dẫn đầu thế giới về xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa? A. Anh. B. Pháp. C. Đức. D. Mỹ.
đã hỏi 29 tháng 1 trong Sinh học lớp 8
0 phiếu
2 câu trả lời 62 lượt xem
Lênin gọi chủ nghĩa đế quốc Pháp là A. “chủ nghĩa đế quốc thực dân”. B. “chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”. C. “chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến”. D. “xứ xở của các ông vua công nghiệp”
đã hỏi 29 tháng 1 trong Sinh học lớp 8
0 phiếu
2 câu trả lời 93 lượt xem
Trong các thế kỉ XVI - XVIII, những nguyên nhân nào đã thúc đẩy sự phát triển của sản xuất nông nghiệp ở Đàng Trong? A. Điều kiện tự nhiên thuận lợi và chính sách khai hoang của chúa Nguyễn. B. Không xảy ra chiến tranh, xung đột, đời sống nhân dân thanh bình. C. ... nhà Nguyễn ban hành nhiều chính sách, biện pháp tích cực. D. Chính quyền Lê, Trịnh quan tâm đến việc đắp đê, trị thủy, khai hoang.
đã hỏi 29 tháng 1 trong Sinh học lớp 8
0 phiếu
2 câu trả lời 99 lượt xem
Câu 1. Tín ngưỡng truyền thống nào vẫn được người Việt duy trì trong các thế kỉ XVI - XVIII? A. Thờ cúng tổ tiên, anh hùng ... ;c Chúa Trời. D. Tôn sùng Đức Phật và các vị Bồ tát.
đã hỏi 29 tháng 1 trong Sinh học lớp 8
0 phiếu
3 câu trả lời 207 lượt xem
Một hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm các thành phần sau: A. Thành phần vô sinh B. Thành phần hữu sinh C. Sinh vật tiêu thụ D. Thành phần vô sinh và hữu sinh.
đã hỏi 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
2 câu trả lời 169 lượt xem
Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể sinh vật? A. Tập hợp các cây cọ trên một quả đồi ở Phú Thọ. B. ... ;ng trong một ruộng lúa. D. Tập hợp cá trắm cỏ trong một cái ao.
đã hỏi 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
2 câu trả lời 155 lượt xem
Đặc điểm nào dưới đây là đúng về lá cây ưa sáng? A. Phiên lá rộng, màu xanh sẫm. B. Phiến lá dày, rộng, ... hẹp, dày, màu xanh nhạt. D. Phiến lá hẹp, mỏng, màu xanh sẫm.
đã hỏi 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
2 câu trả lời 194 lượt xem
Tài nguyên nào sau đây thuộc dạng tài nguyên không tái sinh: A. Tài nguyên khoáng sản. B. Tài nguyên đât. C. Tài nguyên rừng D. Tài nguyên sinh vật.
đã hỏi 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
2 câu trả lời 179 lượt xem
Đặc trưng nào sau đây không có ở quần thể? A. Thành phần nhóm tuổi. B. Độ đa dạng, C. Tỉ lệ giới tính. D. Mật độ cá thể.
đã hỏi 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
3 câu trả lời 151 lượt xem
Ở một quần thể ngô, thế hệ xuất phát (P) cây có kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ 100%. Nếu cho P tự thụ phấn bắt buộc thì sau một thế hệ, ... ở đời F1 chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A. 18,75% B. 50%. C. 25%. D. 87,5%
đã hỏi 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
2 câu trả lời 186 lượt xem
Nhận xét nào sau đây là đúng về hiện tượng thoái hóa giống? A. Đời con F1 sinh sản nhanh, sức sống kém. B. Con lai F1 có khả ... , năng suất thấp. D. Thế hệ con có sức sống kém, năng suất cao.
đã hỏi 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 170 lượt xem
a) Thế nào là một lưới thức ăn? b) Cho một quần xã sinh vật gồm các loài sau: Thực vật, rắn, châu chấu, chuột, sâu hại thực vật, ếch, chim ăn sâu, cú mèo, vi sinh vật phân giải. - Thiết lập sơ đồ lưới thức ăn từ các loài sinh vật trong quần xã nói trên? - Loại bỏ mắt xích nào trong quần xã trên thì quần xã bị ảnh hưởng nhiêu nhất? Giải thích.  
đã hỏi 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
2 câu trả lời 45 lượt xem
Nếu ở thế hệ xuất phát P có kiểu gen 100% Aa, phải trải qua 2 thế hệ tự thụ phấn thì ở F2 tỉ lệ thể dị hợp là: A. 12,5%. B. 25%. C. 50% D. 75%.
đã hỏi 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 168 lượt xem
Giao phối cận huyết là: A. Giao phối giữa các cá thể khác bố mẹ B. Lai giữa các cây có cùng kiểu gen. C. Giao phối giữa các ... con cái sinh ra từ một cặp bố mẹ hoặc giữa bố mẹ và con cái.
đã hỏi 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
2 câu trả lời 158 lượt xem
Những cây sống ở nơi khô hạn thường có những đặc điểm thích nghi nào? A. Lá biến thành gai, lá có phiến mỏng. B ... cơ thể mọng nước hoặc lá tiêu giảm hoặc lá biến thành gai.
đã hỏi 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
2 câu trả lời 181 lượt xem
a. Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt quần thể và quần xã sinh vật là gì? b. Quần thể sinh vật có những đặc trưng cơ bản nào? Đặc trung nào là cơ bản nhất?  
đã hỏi 15 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
2 câu trả lời 170 lượt xem
Kể tến những hoạt động của con người gây ô nhiễm môi trường.  
đã hỏi 15 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
2 câu trả lời 159 lượt xem
a. Các nhân tố sinh thái được phân chia như thế nào? b. Có các nhân tố sinh thái: rắn hổ mang, mức độ ngập nước, cây thân gỗ, cây cỏ, mưa, gió, ánh sáng, chuột, gỗ mục, sâu ăn lá cây. Hãy sắp xếp các nhân đó vào từng nhóm nhân tố sinh thái.  
đã hỏi 15 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
2 câu trả lời 149 lượt xem
Thế nào là ưu thế lai? Vì sao ưu thế lai thể hiện rõ nhất ở F1 khi lai hai dòng thuần chủng, sau đó giảm dần qua các thế hệ?  
đã hỏi 15 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 159 lượt xem
Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ với nhau về: A. Nguồn gốc                B. Cạnh tranh C. Dinh dưỡng              D. Hợp tác  
đã hỏi 15 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 130 lượt xem
Mối quan hệ quan trọng đảm bảo tính gắn bó trong quần xã là: A. Hợp tác                      B. Cộng sinh C. Kí sinh                        D. Dinh dưỡng  
đã hỏi 15 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 171 lượt xem
Tài nguyên nào sau đây không phải là tài nguyên năng lượng vĩnh cửu ? A. Năng lượng mặt trời B. Dầu lửa C. Năng lượng gió D. Năng lượng thuỷ triều  
đã hỏi 15 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 146 lượt xem
Tảo và nấm hợp lại thành địa y. Nấm hút nước, tảo quang hợp cung cấp chất dinh dưỡng cho cả hai, đó là ví dụ về mối quan hệ: A. Hỗ trợ                        B. Cạnh tranh C. Hội sinh                     D. Cộng sinh  
đã hỏi 15 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 159 lượt xem
Cây sống ở nơi nhiều ánh sáng và khô cằn thường có A. Lá to và màu sẫm B. Lá nhỏ và màu nhạt C. Lá nhỏ và màu sẫm D. Lá to và màu nhạt  
đã hỏi 15 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
1 trả lời 128 lượt xem
Các nhân tố sinh thái của môi trường gồm có: A. Nhân tố tự nhiên và nhân tố không tự nhiên B. Nhân tố vô sinh, nhân tố hữu sinh và nhân tố không tự nhiên C. Nhân tố vô sinh, nhân tố hữu sinh D. Nhân tố hữu sinh, nhân tố con người và nhân tố không tự nhiên   
đã hỏi 15 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9
0 phiếu
3 câu trả lời 68 lượt xem
Đun nóng 50 gam dung dịch glucozơ với lượng dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 4,32 gam bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là A. 13,4% B. 7,2% C. 12,4% D. 14,4%
đã hỏi 14 tháng 10, 2023 trong Hóa học lớp 9
0 phiếu
3 câu trả lời 56 lượt xem
Cho 5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành rượu etylic. Khối lượng rượu etylic thu được (biết hiệu suất của phản ứng đạt được 90%) là A. 920 gam B. 2044,4 gam C. 1840 gam D. 925 gam
đã hỏi 14 tháng 10, 2023 trong Hóa học lớp 9
 1. phamngoctienpy1987844

  50628 Điểm

 2. vxh2k9850

  35940 Điểm

 3. Khang1000

  29693 Điểm

 4. Tí Vua Đệ Nhất

  28073 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...