Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
18 lượt xem
trong Hóa học lớp 12 bởi khangcute2k9266 Học sinh (353 điểm)

Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong môi trường axit, thu được axit panmitic và axit stearic có tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1. Phân tử khối của X (đvC) là

            A. 886.                        B. 834.                        C. 884.                        D. 836. 


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi doanlananhpc572 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (550 điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị
 
Hay nhất

\(X: (C_{15}H_{31}COO)_{2} (C_{17}H_{35}COO)C_3H_5\)

--> PTK của X = 834 ----> B

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
4 câu trả lời 365 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a/2 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là A. 53,16.    B. 57,12.    C. 27,42.    D. 54,84.
đã hỏi 20 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyethong7462564 Thần đồng (1.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 316 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Gía trị của b là: A.   53,16 B.   57,12 B.   60,36 D.   54,84
đã hỏi 8 tháng 1, 2022 trong Hóa học lớp 8 bởi vxh2k9850 Phó giáo sư (35.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 24 lượt xem
Thủy phân hoàn toàn 60g hỗn hợp hai dipeptit thu được 63,6g hỗn hợp X gồm các amino axit (các amino axit chỉ có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl trong phân tử). Nếu cho 1/10 hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl dư, cô cạn cẩn thận dung dịch, thì lượng muối khan thu được là
đã hỏi 31 tháng 10, 2023 trong Hóa học lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 114 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 368 lượt xem
Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E chứa hai triglixerit X và Y trong dung dịch NaOH (đun nóng, vừa đủ), thu được 3 muối C15H31COONa, C17H33COONa, C17H35COONa với tỉ lệ mol tương ứng 2,5: 1,75: 1 và 6,44 gam glixerol. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 47,488 gam E cần vừa đủ x mol khí O2. Phần trăm khối lượng của triglixerit có phân tử khối thấp hơn trong E là
đã hỏi 19 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 12 bởi callmechmuahme ● Cộng Tác Viên Cử nhân (3.5k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 1.4k lượt xem
Một cacbohiđrat không có tính khử. Thuỷ phân hoàn toàn 8,55 gam X rồi cho sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO3 trong amoniác, đun nhẹ thu được 10,8 gam Ag. X là A. xenluloza.    B. saccarozơ.     C. glucozơ.     D. fructozơ.
đã hỏi 19 tháng 5, 2021 trong Hóa học lớp 12 bởi nguyethong7462564 Thần đồng (1.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 308 lượt xem
Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là A. Gly-Phe-Gly-Ala-Val. B. Gly-Ala-Val-Val-Phe. C. Gly-Ala-Val-Phe-Gly. D. Val-Phe-Gly-Ala-Gly.
đã hỏi 30 tháng 6, 2020 trong Hóa học lớp 8 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 63 lượt xem
Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vửa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:
đã hỏi 24 tháng 11, 2023 trong Hóa học lớp 12 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 107 lượt xem
Đốt cháy hoàn toàn 1,48g hợp chất hữu cơ X thu được 1,344 lít CO2 (đktc) và 1,08g H2O. Nếu cho 1,48g X tác dụng với NaOH thì thu được 1,36g muối. CTCT của X là gì ? Lưu ý: Giải chi tiết
đã hỏi 28 tháng 10, 2023 trong Hóa học lớp 12 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. boxnhonyc274849

    90 Điểm

  3. nguyenmanh04102009212

    70 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...