Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Sinh học lớp 8 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

+1 thích
2 câu trả lời 34 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
Tỉ lệ H : O trong các phân tử gluxit có giá trị như thế nào ? A. 1 : 1       B. 1 : 2 C. 2 : 1       D. 3 : 1
đã trả lời 20 tháng 5 trong Sinh học lớp 8 bởi idog480430 (-6,014 điểm)
 • khang1000
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Trình bày tính thống nhất trong mọi hoạt động sống của cơ thể thông qua một số ví dụ tự chọn
đã trả lời 20 tháng 5 trong Sinh học lớp 8 bởi idog480430 (-6,014 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 33 lượt xem
Chức năng của trung thể là gì?
đã trả lời 17 tháng 5 trong Sinh học lớp 8 bởi quynhchii1504827 ● Cộng Tác Viên Học sinh (318 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 36 lượt xem
Vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người là gì ?
đã trả lời 17 tháng 5 trong Sinh học lớp 8 bởi quynhchii1504827 ● Cộng Tác Viên Học sinh (318 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 46 lượt xem
Các tác nhân có hại cho hệ tiêu hóa ?
đã trả lời 17 tháng 5 trong Sinh học lớp 8 bởi quynhchii1504827 ● Cộng Tác Viên Học sinh (318 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 16 lượt xem
0 phiếu
4 câu trả lời 39 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 102 lượt xem
Vai trò vủa lớp cơ trong thành ruột non là gì?
đã trả lời 17 tháng 5 trong Sinh học lớp 8 bởi quynhchii1504827 ● Cộng Tác Viên Học sinh (318 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 35 lượt xem
Sự tạo thành nước tiểu diễn ra gồm mấy quá trình.
đã trả lời 16 tháng 5 trong Sinh học lớp 8 bởi quynhchii1504827 ● Cộng Tác Viên Học sinh (318 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 19 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 27 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 18 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 21 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Sau khi hoàn thiện về cấu tạo, tinh trùng được dự trữ ở đâu ? A. Ống đái B. Mào tinh C. Túi tinh D. Tinh hoàn
đã trả lời 7 tháng 5 trong Sinh học lớp 8 bởi Babyshort Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 283 lượt xem
Động vật bậc cao là gì? hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa là gì? Cho ví dụ?
đã trả lời 7 tháng 5 trong Sinh học lớp 8 bởi Babyshort Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
Tuyến Côpơ là tên gọi khác của A. tuyến hành. B. tuyến tiền liệt. C. tuyến tiền đình. D. tuyến trên thận.
đã trả lời 7 tháng 5 trong Sinh học lớp 8 bởi Silent Cử nhân (2.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Sau khi được tạo ra tại tinh hoàn, tinh trùng sẽ được đưa đến bộ phận nào để tiếp tục hoàn thiện về cấu tạo ? A. Mào tinh B. Túi tinh C. Ống đái D. Tuyến tiền liệt
đã trả lời 7 tháng 5 trong Sinh học lớp 8 bởi Silent Cử nhân (2.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Ở người, nhiệt độ thích hợp cho sự sản sinh tinh trùng nằm trong khoảng A. 36-37oC       B. 37-38oC C. 29-30oC       D. 33-34oC
đã trả lời 7 tháng 5 trong Sinh học lớp 8 bởi Silent Cử nhân (2.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
A. Là khả năng phân tích thông tin và trả lời các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh. B. Là khả năng làm phát sinh xung thần kinh và dẫn truyền chúng tới trung khu phân tích.   C. Là khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin bằng cách phát sinh xung thần kinh.   D. Là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh.
đã trả lời 7 tháng 5 trong Sinh học lớp 8 bởi Silent Cử nhân (2.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
A. Nằm trong trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng liên hệ giữa các nơron. B. Có thân nằm ngoài trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh về trung ương thần kinh.   C. Có thân nằm trong trung ương thần kinh, đảm nhiệm chức năng truyền xung thần kinh từ trung ương thần kinh đến cơ quan trả lời. D. Cả A và B.
đã trả lời 7 tháng 5 trong Sinh học lớp 8 bởi Khang1000 Tiến sĩ (18.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
A. Cảm ứng và phân tích các thông tin B. Dẫn truyền xung thần kinh và xử lý thông tin C. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh D. Tiếp nhận và trả lời kích thích
đã trả lời 7 tháng 5 trong Sinh học lớp 8 bởi Silent Cử nhân (2.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Ở cơ quan sinh dục nam, bộ phận nào là nơi sản xuất ra tinh trùng ? A. Ống dẫn tinh B. Túi tinh C. Tinh hoàn D. Mào tinh
đã trả lời 7 tháng 5 trong Sinh học lớp 8 bởi Silent Cử nhân (2.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Trong tế bào, ti thể có vai trò gì ? A. Thu nhận, hoàn thiện và phân phối các sản phẩm chuyển hóa vật chất đi khắp cơ thể B. Tham gia vào hoạt động hô hấp, giúp sản sinh năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào C. Tổng hợp prôtêin D. Tham gia vào quá trình phân bào
đã trả lời 7 tháng 5 trong Sinh học lớp 8 bởi Silent Cử nhân (2.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Khi được tiêm phòng vacxin thuỷ đậu, chúng ta sẽ không bị mắc căn bệnh này trong tương lai. Đây là dạng miễn dịch nào ? A. Miễn dịch tự nhiên B. Miễn dịch nhân tạo C. Miễn dịch tập nhiễm D. Miễn dịch bẩm sinh
đã trả lời 7 tháng 5 trong Sinh học lớp 8 bởi Silent Cử nhân (2.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
Nguyên tố hóa học nào dưới đây tham gia cấu tạo nên prôtêin, lipit, gluxit và cả axit nuclêic ? A. Hiđrô B. Tất cả các phương án còn lại C. Ôxi D. Cacbon
đã trả lời 7 tháng 5 trong Sinh học lớp 8 bởi Silent Cử nhân (2.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Nguyên tố hóa học nào được xem là nguyên tố đặc trưng cho chất sống ? A. Cacbon       B. Ôxi C. Lưu huỳnh       D. Nitơ
đã trả lời 7 tháng 5 trong Sinh học lớp 8 bởi Silent Cử nhân (2.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Bào quan nào có vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ? A. Bộ máy Gôngi B. Lục lạp C. Nhân D. Trung thể
đã trả lời 7 tháng 5 trong Sinh học lớp 8 bởi Silent Cử nhân (2.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
Trong nhân tế bào, quá trình tổng hợp ARN ribôxôm diễn ra chủ yếu ở đâu ? A. Dịch nhân B. Nhân con C. Nhiễm sắc thể D. Màng nhân
đã trả lời 7 tháng 5 trong Sinh học lớp 8 bởi Silent Cử nhân (2.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Dựa vào phân loại, em hãy cho biết mô nào dưới đây không được xếp cùng nhóm với các mô còn lại ? A. Mô máu B. Mô cơ trơn C. Mô xương D. Mô mỡ
đã trả lời 7 tháng 5 trong Sinh học lớp 8 bởi Silent Cử nhân (2.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Ví dụ về hoocmôn và vai trò của nó
đã trả lời 7 tháng 5 trong Sinh học lớp 8 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Cơ thể có thể phản ứng lại những thay đổi của môi trường xung quanh bằng cách nào để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển? cho ví dụ minh họa
đã trả lời 6 tháng 5 trong Sinh học lớp 8 bởi Babyshort Cử nhân (1.9k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. 21111505552355

  113 Điểm

 2. Babyshort

  75 Điểm

 3. anhphung2700492

  60 Điểm

 4. kietandkeo390

  40 Điểm

 5. phamngoctienpy1987844

  40 Điểm

 6. namphuongpn18902

  31 Điểm

 7. minhnhatienthanh816

  30 Điểm

 8. chese4154898

  25 Điểm

 9. 3012nguyenlong922

  21 Điểm

 10. jjaltoon51049

  20 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...