search
Đăng nhập

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước

Dành cho người mới

 1. thanhtrong

  1112 Điểm

 2. phuphuphu

  660 Điểm

 3. Minayo_Lovell

  514 Điểm

 4. tinhlan85729

  320 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng

63.8k câu hỏi

207k câu trả lời

61.4k bình luận

10.8k thành viên

Sinh học lớp 9 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Các sinh vật ưa hoạt động vào ban đêm khi tăng cường độ chiếu sáng thì hoạt động sinh trưởng sẽ thay đổi như thế nào
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Thần đồng 1.2k điểm
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Ở vùng sinh trưởng của một buồng trứng có một số tế bào sinh dục sơ khai chứa 3680 NST. 1/40 số tế bào đó chuyển qua vùng chín, giảm phân tạo 2 trứng, 2 trứng này đều được thụ tinh . a. Tìm bộ NST lưỡng bội của loài? Đó là loài nào? b. Nếu khi thụ tinh có x tinh trùng bơi đến mỗi trứng thì số tế bào sinh tinh đã sinh ra số tinh trùng cần cho quá trình thụ tinh là bao nhiêu?
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Thần đồng 1.2k điểm
0 phiếu
2 câu trả lời 21 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 64 lượt xem
Nêu các diễn biến cơ bản của NST trong quá trình giảm phân II?
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Thần đồng 1.2k điểm
1 thích
2 câu trả lời 22 lượt xem
1 thích
2 câu trả lời 30 lượt xem
1 thích
2 câu trả lời 23 lượt xem
Một gen của sinh vật nhân sơ có chiều dài 3060 A0. Gen phiên mã ra một phân tử mARN có tỉ lệ các loại ribônuclêôtit như sau: A ... cho quá trình phiên mã trên? b) Số nuclêôtit từng loại trên gen?
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Thần đồng 1.2k điểm
0 phiếu
2 câu trả lời 18 lượt xem
bài tập ADN - Tổng số Nu của ADN, số Nu môi trường nội bào cung cấp để gen tự nhân đôi. - Chiều dài của ADN - Số gen liên kết Hidro - Khối lượng của ADN.
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Thần đồng 1.2k điểm
0 phiếu
2 câu trả lời 39 lượt xem
Ở 1 loài thực vật, gen A quy định hạt vàng, gen a quy định hạt xanh, gen B quy định hạt trơn, gen b quy định hạt nhăn. Hãy xác định kết quả của phép lai sau: : Aabb (Vàng, nhăn) x aaBb (Xanh, trơn)
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Thần đồng 1.2k điểm
2 phiếu
3 câu trả lời 60 lượt xem
3 phiếu
2 câu trả lời 53 lượt xem
Theo lí thuyết, số loại giao tử được tạo ra từ 1 tế bào sinh giao tử của một loài động vật có kiểu gen là bao nhiêu? Vi&#7871 ... ; bào trên diễn ra bình thường và không xảy ra hoán vị gen.
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Thần đồng 1.2k điểm
2 phiếu
4 câu trả lời 88 lượt xem
Khi lai 2 cây cà chua bố mẹ (P) với nhau, được F1 có kiểu gen đồng nhất. Cho F1 giao phấn với 2 cây cà chua khác, kết quả thu đư ... của P, F1, cây thứ nhất và cây thứ 2.Viết sơ đồ lai minh họa
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Thần đồng 1.2k điểm
1 thích
2 câu trả lời 23 lượt xem
Ở 1 loài thực vật, gen A quy định hạt vàng, gen a quy định hạt xanh, gen B quy định hạt trơn, gen b quy định hạt nhăn. Hãy xác định kết quả các phép lai sau: P: AaBb (Vàng, trơn)       x      AaBb (Vàng, trơn)
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Thần đồng 1.2k điểm
0 phiếu
2 câu trả lời 63 lượt xem
Cho một gen có chiều dài 5100Ao và có tích tỉ lệ loại ađênin với một loại nuclêôtít khác không bổ sung là 5,25%. Tr&ecirc ... ; hiệu số loại ađênin với loại xitôzin là 450 nuclêôtít.
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Thần đồng 1.2k điểm
1 thích
2 câu trả lời 32 lượt xem
Ở một loài thực vật, khi lai hai cơ thể thuần chủng thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp, hoa trắng được F1 đồng tính thân cao, ... gen của cây F1 và cây M. Biết mỗi gen quy định một tính trạng.
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Thần đồng 1.2k điểm
1 thích
1 trả lời 28 lượt xem
Ở 1 loài thực vật, các tính trạng hoa kép màu đỏ là trội hoàn toàn so với các tính trạng hoa đơn màu trắng. Cho giao ... hệ P và lập sơ đồ lai minh họa từ đời P đến đời
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Thần đồng 1.2k điểm
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...