Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Sinh học lớp 9 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 22 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 18 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
khi lai 2 giống cà chua thuần chủng thân đỏ thẫm và thân xanh lục với nhau thu đc F1 .Cho F1 tự thụ phấn thu đc F2 vs kết quả : 750 cây đỏ thẫm vá 250 cây xanh lục. Hãy biện luận và viết sơ đồ lai
đã trả lời 2 tháng 12, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi lueyuri009730 Học sinh (63 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 77 lượt xem
Gen D có chiều dài 510 nm và có tỉ lệ A+T/G+X=⅔ . Trên mạch 2 của ADN có G = A =15%. Gen D bị đột biến mất 1 cặp A - T trở thành gen d. ... ; lệ% số nu mỗi loại ở mạch 2 của gen D c. Số nu mỗi loại của gen D
đã trả lời 18 tháng 11, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi lueyuri009730 Học sinh (63 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 53 lượt xem
Xét 2 gen I và II có chiều dài bằng nhau, mỗi gen ó số lượng nucleotit trong đoạn từ [ 1500 - 1800 ] . Gen I có tổng 2 loại nucleotit  A và T ở mạch thứ 2 chiếm 40% số nucleotit của mạch, gen II có tổng 2 loại nucleootit G và X của mạch thứ nhất chiếm ... nội bào cung cấp tổng cộng 14400 nucleotit ,trong đó có 1620 nucleotit loại A.    Hãy tính số nucleotit từng loại và số lần nhân đôi của mỗi gen
đã hỏi 18 tháng 11, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi lueyuri009730 Học sinh (63 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 85 lượt xem
KIỂU HÌNH P Kết quả F1 Quả đỏ Quả vàng Quả đỏ x quả vàng 50% 50% Quả đỏ x quả vàng 100% 0% Quả đo x quả vàng 75% 25% Biện luận cho mỗi phép lai trên
đã trả lời 17 tháng 11, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi lueyuri009730 Học sinh (63 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 40 lượt xem
đã trả lời 27 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (895 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 134 lượt xem
Câu 9. Phân tử protein tổng hợp từ 1 gen có chiều dài 5100A0 có bao nhiêu axit amin? A. 498 B. 998 C. 499 D. 1699
đã trả lời 21 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 49 lượt xem
Câu 10. Hoá chất 5-BrômUraxin làm biến đổi cặp nu- nào sau đây? A. A-T → G-X B. G-X → A-T C. T-A → G-X D. G-X → T-A  
đã trả lời 21 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 73 lượt xem
Câu 8. Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST nhân thực, sợi cơ bản có đường kính bằng: A. 30nm B. 2nm C. 11nm D. 20nm
đã trả lời 20 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi tranphivu2009716 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 124 lượt xem
Nhận xét nào sau đây là đúng về hiện tượng thoái hóa giống? A. Đời con F1 sinh sản nhanh, sức sống kém. B. Con lai F1 có khả ... , năng suất thấp. D. Thế hệ con có sức sống kém, năng suất cao.
đã trả lời 19 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 92 lượt xem
Khi lai giữa các dòng thuần mang kiểu gen khác nhau thì ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở thế hệ con lai A. thứ nhất. B. thứ hai C. thứ ba. D. thứ tư.
đã trả lời 17 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 104 lượt xem
Trong các tác nhân sau đây, tác nhân chủ yếu nào gây ra ô nhiễm môi trường? A. Các loài sinh vật trong quần xã tạo ra B. ... kiện bất thường của thời tiết D. Tác động của con người.
đã trả lời 17 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 97 lượt xem
Ưu thế lai cao nhất biểu hiện ở kiểu gen A. AaBbdd. B. aaBBDD C. AaBbDd. D. aabbdd.
đã trả lời 17 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 123 lượt xem
Một hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm các thành phần sau: A. Thành phần vô sinh B. Thành phần hữu sinh C. Sinh vật tiêu thụ D. Thành phần vô sinh và hữu sinh.
đã trả lời 17 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 105 lượt xem
Thí dụ nào dưới đây là quần thể sinh vật? A. Các cá thể giun đất, giun tròn đang sống trên một cánh đồng. B. Các ... một cánh rừng. D. Các cây ngô (bắp) trên một cánh đồng.
đã trả lời 17 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 105 lượt xem
Giả sử các gen trội là có lợi, tổ hợp gen nào sau đây có thể tạo ra ưu thế lai tốt nhất? A. Aabbdd B. AaBbdd C. AaBbDd D. AabbDD.
đã trả lời 17 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 108 lượt xem
Tài nguyên nào sau đây thuộc dạng tài nguyên không tái sinh: A. Tài nguyên khoáng sản. B. Tài nguyên đât. C. Tài nguyên rừng D. Tài nguyên sinh vật.
đã trả lời 17 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 90 lượt xem
Đặc điểm nào dưới đây là đúng về lá cây ưa sáng? A. Phiên lá rộng, màu xanh sẫm. B. Phiến lá dày, rộng, ... hẹp, dày, màu xanh nhạt. D. Phiến lá hẹp, mỏng, màu xanh sẫm.
đã trả lời 17 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 100 lượt xem
Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể sinh vật? A. Tập hợp các cây cọ trên một quả đồi ở Phú Thọ. B. ... ;ng trong một ruộng lúa. D. Tập hợp cá trắm cỏ trong một cái ao.
đã trả lời 17 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 109 lượt xem
Đặc trưng nào sau đây không có ở quần thể? A. Thành phần nhóm tuổi. B. Độ đa dạng, C. Tỉ lệ giới tính. D. Mật độ cá thể.
đã trả lời 17 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 99 lượt xem
Ở một quần thể ngô, thế hệ xuất phát (P) cây có kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ 100%. Nếu cho P tự thụ phấn bắt buộc thì sau một thế hệ, ... ở đời F1 chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A. 18,75% B. 50%. C. 25%. D. 87,5%
đã trả lời 17 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 77 lượt xem
Quan hệ giữa hai loài sinh vật trong đó cả hai bên cùng có lợi là mối quan hệ A. hội sinh B. cộng sinh C. ký sinh. D. cạnh tranh
đã trả lời 17 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 108 lượt xem
Hiện tượng khống chế sinh học có thể xảy ra giữa các quần thể nào sau đây trong quần xã? A. Quần thể chim sâu và quần ... ;n thể chào mào. D. Quần thể cá chép và quần thể cá mè.
đã trả lời 17 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 107 lượt xem
Những dấu hiệu điển hình của quần xã là: A. Số lượng cá thể từng loài, thành phần loài. B. số lượng cá thể từng loài, số lượng các loài trong quần xã. C. Số lượng các loài, thành phần loài trong quần xã. D. Số lượng cá thể từng loài, số lượng các loài, thành phần loài.  
đã trả lời 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (6.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 113 lượt xem
Yếu tố ánh sáng thuộc nhóm nhân tố sinh thái A. vô sinh B. hữu sinh C. hữu cơ D. vô cơ.
đã trả lời 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi tranphivu2009716 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 96 lượt xem
Nhóm sinh vật nào dưới đây được xếp vào nhóm động vật hằng nhiệt? A. Cá sấu, thỏ, ếch, dơi. B. Bồ câu, cá r&ocirc ... phi, cá chép, ếch, cá sấu. D. Bồ câu, chỏ sói, thỏ, dơi.
đã trả lời 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 97 lượt xem
Loài chỉ có ở một quần xã hoặc có số lượng nhiều hơn hẳn các loài khác trong quần xã được gọi là A. loài đặc trưng B. loài phổ biến C. loài ưu thế D. loài quý hiếm
đã trả lời 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 98 lượt xem
Môi trường là A. nguồn thức ăn cung cấp cho sinh vật. B. tất cả các yếu tố bao quanh sinh vật. C. khí hậu tác động lên sinh vật D. yếu tố về nhiệt độ và độ ẩm
đã trả lời 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 76 lượt xem
Trong môi trường, các cá thể sinh vật được xếp vào nhóm nhân tố sinh thái A. vô sinh B. hữu sinh C. vô cơ. D. hữu cơ.
đã trả lời 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 72 lượt xem
Trong một chuỗi thức ăn, cây xanh là A. sinh vật phân giải B. sinh vật tiêu thụ. C. sinh vật sản xuất D. sinh vật dị dưỡng.
đã trả lời 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi tranphivu2009716 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 52 lượt xem
Dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu đặc trưng của quần thể? A. Mật độ. B. Thành phần nhóm tuổi C. Độ đa dạng. D. Tỉ lệ đực - cái.
đã trả lời 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi tranphivu2009716 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 96 lượt xem
Địa y sống bám trên cành cây. Giữa địa y và cây có mối quan hệ A. hội sinh. B. cộng sinh C. kí sinh D. nửa kí sinh.
đã trả lời 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi tranphivu2009716 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 83 lượt xem
Sinh vật: Trăn, Cỏ, Châu chấu, Gà rừng, Vi khuẩn có mối quan hệ dinh dưỡng theo sơ đồ nào sau? A. Cỏ → Châu chấu → Trăn → ... Trăn → Vi khuẩn. D. Cỏ → Châu chấu → Vi khuẩn→ Gà → Trăn.
đã trả lời 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 88 lượt xem
. Dấu hiệu đặc trưng của quần xã là A. thành phần nhóm tuổi. B. tỉ lệ giới tính. C. kinh tế- xã hội D. số lượng các loài trong quần xã.
đã trả lời 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 118 lượt xem
Hiện tượng tỉa cành tự nhiên ở thực vật chịu ảnh hưởng của nhân tố: A. Nhiệt độ B. Ánh sáng C. Độ ẩm D. Lượng mưa
đã trả lời 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi tranphivu2009716 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 97 lượt xem
a) Thế nào là một lưới thức ăn? b) Cho một quần xã sinh vật gồm các loài sau: Thực vật, rắn, châu chấu, chuột, sâu hại thực vật, ếch, chim ăn sâu, cú mèo, vi sinh vật phân giải. - Thiết lập sơ đồ lưới thức ăn từ các loài sinh vật trong quần xã nói trên? - Loại bỏ mắt xích nào trong quần xã trên thì quần xã bị ảnh hưởng nhiêu nhất? Giải thích.  
đã hỏi 15 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi khangcute2k9266 Học sinh (353 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. boxnhonyc274849

    90 Điểm

  3. nguyenmanh04102009212

    70 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...