Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Sinh học lớp 9 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 69 lượt xem
Hãy nhận xét về các đặc tính (chiều cao, kích thước trái, số hạt...) của giống ngô lai F1 và giống ngô bố mẹ thuần chuẩn Mo17 và B73 Hãy nhận xét về các đặc tính (chiều cao, số lượng bông, số hạt/ số bông, năng suất,...) của giống lúa F1 và giống lúa bố mẹ thuần chủng Zhenshan 97(Z97) và Nipponbare (Nip)
đã trả lời 23 tháng 6 trong Sinh học lớp 9 bởi manh.s116973557 Cử nhân (3.6k điểm)
 • sinh-học-9
+1 thích
2 câu trả lời 15 lượt xem
so sánh sự khác nhau giữa thường biến và đột biến
đã trả lời 23 tháng 6 trong Sinh học lớp 9 bởi manh.s116973557 Cử nhân (3.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Tại sao nhiễm sắc thể chỉ có cấu trúc ở tế bào nhân thực?
đã trả lời 12 tháng 6 trong Sinh học lớp 9 bởi namphuongpn18902 Thần đồng (638 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Trong thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menden, giả sử hoa trắng cũng là một gen trội thì F1 F2 sẽ như thế nào?
đã trả lời 8 tháng 6 trong Sinh học lớp 9 bởi minhnhatienthanh816 Thần đồng (919 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 75 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Ở một loài thực vật gen A quy định quả ngọt, gen a quy định quả chua. Cho một cây có kiểu gen dị hợp (quả ngọt) lai phân tích. Xác định kết quả của phép lai
đã trả lời 29 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Biểu hiện của thoái hoá giống là con lai có sức sống kém dần. con lai có sức sống cao hơn bố mẹ chúng. con lai sinh trưởng mạnh hơn bố mẹ. năng suất thu hoạch luôn được tăng lên.
đã trả lời 27 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Đặc điểm nào sau đây không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật? A. Tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn giống và tiến hoá. B. Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền. C.Có khả năng thích nghi với những điểu kiện môi trường biến đổi. D. Là hình thức sinh sản phổ biến.
đã trả lời 25 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
1. Tài nguyên ........................................................................ là dạng tài nguyên sau một thời gian sử dụng sẽ bị cạn kiệt. 2. Tài nguyên ............................................................................ là dạng tài nguyên khi ... là những nguồn năng lượng sạch, khi sử dụng ............................................................................ môi trường.
đã trả lời 25 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi chese4154898 Thần đồng (850 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 133 lượt xem
Vai trò của yếu tố môi trường đối với sự phát triển nhân cách
đã trả lời 24 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi chese4154898 Thần đồng (850 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Cho các sinh vật sau : chuột, lúa, rắn, đại bàng, vi sinh vật : a. Viết chuỗi thức ăn có đầy đủ các sinh vật trên b. Trong chuỗi thức ăn vừa viết ở câu a, em hãy cho biết tên sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ bậc 2.
đã trả lời 24 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi chese4154898 Thần đồng (850 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Công nghệ tế bào là gì? Gồm những công đoạn nào? Nêu ưu điểm và thành tựu của nhân giống vô tính trong ống nghiệm ở cây trồng?
đã trả lời 22 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi chese4154898 Thần đồng (850 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
Tuyến giáp có vai trò gì đối với cơ thể? Nguyên nhân gây bệnh bướu cổ và hậu quả của nó như thế nào? Để hạn chế bệnh bướu cổ các em cần ăn uống như thế nào?
đã trả lời 21 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi chese4154898 Thần đồng (850 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 29 lượt xem
Cho các sinh vật sau: cây ngô, nhải, diều hâu, sâu ăn lá ngô, rắn hổ mang. Dựa vào mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài, ... ;ch phía sau, vừa có nguồn thức ăn là mắt xích phía trước.
đã trả lời 21 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi chese4154898 Thần đồng (850 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 9 lượt xem
Luật Bảo vệ môi trường ở Việt Nam quy định như thế nào về việc săn bắt động vật hoang dã ? A. Tất cả các phương án còn lại B. Hạn chế săn bắt động vật hoang dã C. Cấm săn bắt động vật hoang dã D. Chỉ săn bắt động vật hoang dã theo mùa
đã trả lời 21 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi quynhchii1504827 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Lưới thức ăn là gì ? Hãy lập 4 chuỗi thức ăn khác nhau từ các loài sinh vật sau: cỏ, dê, thỏ, gà, hổ, cáo, vi sinh vật. Từ các chuỗi thức ăn đó hãy xây dựng thành một lưới thức ăn đơn giản ?
đã trả lời 19 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi ledoanducphong6cntt2021264 Học sinh (163 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Môi trường sống của sinh vật là gì? Có những loại môi trường chủ yếu nào?
đã trả lời 19 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi Đức lượng♥ NGTT Thạc sĩ (8.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (...) trong các câu sau: 1. Tài nguyên ........................................................................ là dạng tài nguyên sau một thời gian sử dụng sẽ bị cạn kiệt. 2. Tài nguyên ........................................ ... nguồn năng lượng sạch, khi sử dụng ............................................................................ môi trường.
đã trả lời 19 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi Đức lượng♥ NGTT Thạc sĩ (8.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Ô nhiễm môi trường là gì ? Nêu các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường ?
đã trả lời 19 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi Đức lượng♥ NGTT Thạc sĩ (8.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 10 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 16 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 20 lượt xem
A. Tất cả các phương án còn lại B. Chim cánh cụt C. Cú tuyết D. Gấu trắng
đã trả lời 17 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi quynhchii1504827 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 19 lượt xem
A. Lá nhỏ, hẹp, màu xanh nhạt B. Mô giậu kém phát triển C. Mọc nơi quang đãng D. Trên thân và lá phủ lớp cutin dày
đã trả lời 17 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi quynhchii1504827 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 32 lượt xem
A. Ếch đồng B. Chim vạc C. Chim cú lợn D. Chim ưng
đã trả lời 16 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi quynhchii1504827 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (4.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Hiện tượng trên cho thấy rõ nhất ảnh hưởng của nhân tố nào đối với đời sống thực vật ?
đã trả lời 14 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi Robloxian Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
A.   aabbDD x AABBdd B.    AAbbDD x aaBBdd C. AabbDD x AabbDD D. AABBDD x aabbdd
đã trả lời 11 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi Robloxian Cử nhân (2.6k điểm)
+1 thích
1 trả lời 18 lượt xem
A. Tất cả các phương án còn lại B. Giao phối cận huyết C. Tự thụ phấn qua nhiều thế hệ D. Lai giống
đã trả lời 11 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi Robloxian Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
Cho lai hai giống cà chua thuần chủng quả đỏ và quả vàng với nhau được F1 toàn cà chua quả đỏ. Khi cho các cây F1 giao phấn với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở F2 sẽ như thế nào? Vẽ sơ đồ lai từ P → F2.
đã trả lời 7 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 42 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
A. Độ ẩm B. Con người C. Cây táo D. Con lợn
đã trả lời 6 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 153 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 76 lượt xem
Vì sao phải khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã?
đã trả lời 29 tháng 4 trong Sinh học lớp 9 bởi botrf22501 (-1,614 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. Khang1000

  95 Điểm

 2. namphuongpn18902

  20 Điểm

 3. Babyshort

  20 Điểm

 4. chese4154898

  10 Điểm

 5. jjaltoon51049

  10 Điểm

 6. Đức lượng♥ NGTT

  10 Điểm

 7. manh.s116973557

  5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...