Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Sinh học lớp 9 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời 34 lượt xem
Vì sao cá voi, khỉ, chuột đồng là sinh vật hằng nhiệt
đã trả lời 18 tháng 3 trong Sinh học lớp 9 bởi tnk11022006452 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 38 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 41 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 41 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 56 lượt xem
khi lai 2 giống cà chua thuần chủng thân đỏ thẫm và thân xanh lục với nhau thu đc F1 .Cho F1 tự thụ phấn thu đc F2 vs kết quả : 750 cây đỏ thẫm vá 250 cây xanh lục. Hãy biện luận và viết sơ đồ lai
đã trả lời 3 tháng 12, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi lueyuri009730 Học sinh (109 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 123 lượt xem
Gen D có chiều dài 510 nm và có tỉ lệ A+T/G+X=⅔ . Trên mạch 2 của ADN có G = A =15%. Gen D bị đột biến mất 1 cặp A - T trở thành gen d. ... ; lệ% số nu mỗi loại ở mạch 2 của gen D c. Số nu mỗi loại của gen D
đã trả lời 19 tháng 11, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi lueyuri009730 Học sinh (109 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 65 lượt xem
Xét 2 gen I và II có chiều dài bằng nhau, mỗi gen có số lượng nucleotit trong đoạn từ [ 1500 - 1800 ] . Gen I có tổng 2 loại nucleotit  A và T ở mạch thứ 2 chiếm 40% số nucleotit của mạch, gen II có tổng 2 loại nucleootit G và X của mạch thứ nhất chiếm ... bào cung cấp tổng cộng 14400 nucleotit ,trong đó có 1620 nucleotit loại A.    Hãy tính số nucleotit từng loại và số lần nhân đôi của mỗi gen
đã hỏi 19 tháng 11, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi lueyuri009730 Học sinh (109 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 181 lượt xem
KIỂU HÌNH P Kết quả F1 Quả đỏ Quả vàng Quả đỏ x quả vàng 50% 50% Quả đỏ x quả vàng 100% 0% Quả đo x quả vàng 75% 25% Biện luận cho mỗi phép lai trên
đã trả lời 18 tháng 11, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi lueyuri009730 Học sinh (109 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 64 lượt xem
đã trả lời 28 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (973 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 48 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 218 lượt xem
Câu 9. Phân tử protein tổng hợp từ 1 gen có chiều dài 5100A0 có bao nhiêu axit amin? A. 498 B. 998 C. 499 D. 1699
đã trả lời 22 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 69 lượt xem
Câu 10. Hoá chất 5-BrômUraxin làm biến đổi cặp nu- nào sau đây? A. A-T → G-X B. G-X → A-T C. T-A → G-X D. G-X → T-A  
đã trả lời 22 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 138 lượt xem
Câu 8. Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST nhân thực, sợi cơ bản có đường kính bằng: A. 30nm B. 2nm C. 11nm D. 20nm
đã trả lời 20 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi tranphivu2009716 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 199 lượt xem
Nhận xét nào sau đây là đúng về hiện tượng thoái hóa giống? A. Đời con F1 sinh sản nhanh, sức sống kém. B. Con lai F1 có khả ... , năng suất thấp. D. Thế hệ con có sức sống kém, năng suất cao.
đã trả lời 19 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 154 lượt xem
Khi lai giữa các dòng thuần mang kiểu gen khác nhau thì ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở thế hệ con lai A. thứ nhất. B. thứ hai C. thứ ba. D. thứ tư.
đã trả lời 18 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 212 lượt xem
Trong các tác nhân sau đây, tác nhân chủ yếu nào gây ra ô nhiễm môi trường? A. Các loài sinh vật trong quần xã tạo ra B. ... kiện bất thường của thời tiết D. Tác động của con người.
đã trả lời 18 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 182 lượt xem
Ưu thế lai cao nhất biểu hiện ở kiểu gen A. AaBbdd. B. aaBBDD C. AaBbDd. D. aabbdd.
đã trả lời 18 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 231 lượt xem
Một hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm các thành phần sau: A. Thành phần vô sinh B. Thành phần hữu sinh C. Sinh vật tiêu thụ D. Thành phần vô sinh và hữu sinh.
đã trả lời 18 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 145 lượt xem
Thí dụ nào dưới đây là quần thể sinh vật? A. Các cá thể giun đất, giun tròn đang sống trên một cánh đồng. B. Các ... một cánh rừng. D. Các cây ngô (bắp) trên một cánh đồng.
đã trả lời 18 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 190 lượt xem
Giả sử các gen trội là có lợi, tổ hợp gen nào sau đây có thể tạo ra ưu thế lai tốt nhất? A. Aabbdd B. AaBbdd C. AaBbDd D. AabbDD.
đã trả lời 18 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 216 lượt xem
Tài nguyên nào sau đây thuộc dạng tài nguyên không tái sinh: A. Tài nguyên khoáng sản. B. Tài nguyên đât. C. Tài nguyên rừng D. Tài nguyên sinh vật.
đã trả lời 18 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 160 lượt xem
Đặc điểm nào dưới đây là đúng về lá cây ưa sáng? A. Phiên lá rộng, màu xanh sẫm. B. Phiến lá dày, rộng, ... hẹp, dày, màu xanh nhạt. D. Phiến lá hẹp, mỏng, màu xanh sẫm.
đã trả lời 18 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 189 lượt xem
Tập hợp sinh vật nào sau đây không phải là quần thể sinh vật? A. Tập hợp các cây cọ trên một quả đồi ở Phú Thọ. B. ... ;ng trong một ruộng lúa. D. Tập hợp cá trắm cỏ trong một cái ao.
đã trả lời 18 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 185 lượt xem
Đặc trưng nào sau đây không có ở quần thể? A. Thành phần nhóm tuổi. B. Độ đa dạng, C. Tỉ lệ giới tính. D. Mật độ cá thể.
đã trả lời 18 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 151 lượt xem
Ở một quần thể ngô, thế hệ xuất phát (P) cây có kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ 100%. Nếu cho P tự thụ phấn bắt buộc thì sau một thế hệ, ... ở đời F1 chiếm tỉ lệ bao nhiêu? A. 18,75% B. 50%. C. 25%. D. 87,5%
đã trả lời 18 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 160 lượt xem
Quan hệ giữa hai loài sinh vật trong đó cả hai bên cùng có lợi là mối quan hệ A. hội sinh B. cộng sinh C. ký sinh. D. cạnh tranh
đã trả lời 17 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 201 lượt xem
Hiện tượng khống chế sinh học có thể xảy ra giữa các quần thể nào sau đây trong quần xã? A. Quần thể chim sâu và quần ... ;n thể chào mào. D. Quần thể cá chép và quần thể cá mè.
đã trả lời 17 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 148 lượt xem
Những dấu hiệu điển hình của quần xã là: A. Số lượng cá thể từng loài, thành phần loài. B. số lượng cá thể từng loài, số lượng các loài trong quần xã. C. Số lượng các loài, thành phần loài trong quần xã. D. Số lượng cá thể từng loài, số lượng các loài, thành phần loài.  
đã trả lời 17 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 210 lượt xem
Yếu tố ánh sáng thuộc nhóm nhân tố sinh thái A. vô sinh B. hữu sinh C. hữu cơ D. vô cơ.
đã trả lời 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi tranphivu2009716 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 179 lượt xem
Nhóm sinh vật nào dưới đây được xếp vào nhóm động vật hằng nhiệt? A. Cá sấu, thỏ, ếch, dơi. B. Bồ câu, cá r&ocirc ... phi, cá chép, ếch, cá sấu. D. Bồ câu, chỏ sói, thỏ, dơi.
đã trả lời 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 205 lượt xem
Loài chỉ có ở một quần xã hoặc có số lượng nhiều hơn hẳn các loài khác trong quần xã được gọi là A. loài đặc trưng B. loài phổ biến C. loài ưu thế D. loài quý hiếm
đã trả lời 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 163 lượt xem
Môi trường là A. nguồn thức ăn cung cấp cho sinh vật. B. tất cả các yếu tố bao quanh sinh vật. C. khí hậu tác động lên sinh vật D. yếu tố về nhiệt độ và độ ẩm
đã trả lời 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 169 lượt xem
Trong môi trường, các cá thể sinh vật được xếp vào nhóm nhân tố sinh thái A. vô sinh B. hữu sinh C. vô cơ. D. hữu cơ.
đã trả lời 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 134 lượt xem
Trong một chuỗi thức ăn, cây xanh là A. sinh vật phân giải B. sinh vật tiêu thụ. C. sinh vật sản xuất D. sinh vật dị dưỡng.
đã trả lời 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi tranphivu2009716 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 74 lượt xem
Dấu hiệu nào sau đây không phải là dấu hiệu đặc trưng của quần thể? A. Mật độ. B. Thành phần nhóm tuổi C. Độ đa dạng. D. Tỉ lệ đực - cái.
đã trả lời 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi tranphivu2009716 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 171 lượt xem
Địa y sống bám trên cành cây. Giữa địa y và cây có mối quan hệ A. hội sinh. B. cộng sinh C. kí sinh D. nửa kí sinh.
đã trả lời 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi tranphivu2009716 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 159 lượt xem
Sinh vật: Trăn, Cỏ, Châu chấu, Gà rừng, Vi khuẩn có mối quan hệ dinh dưỡng theo sơ đồ nào sau? A. Cỏ → Châu chấu → Trăn → ... Trăn → Vi khuẩn. D. Cỏ → Châu chấu → Vi khuẩn→ Gà → Trăn.
đã trả lời 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 110 lượt xem
. Dấu hiệu đặc trưng của quần xã là A. thành phần nhóm tuổi. B. tỉ lệ giới tính. C. kinh tế- xã hội D. số lượng các loài trong quần xã.
đã trả lời 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 227 lượt xem
Hiện tượng tỉa cành tự nhiên ở thực vật chịu ảnh hưởng của nhân tố: A. Nhiệt độ B. Ánh sáng C. Độ ẩm D. Lượng mưa
đã trả lời 16 tháng 10, 2023 trong Sinh học lớp 9 bởi tranphivu2009716 Thần đồng (1.1k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

HOT 1 giờ qua

 1. phamngoctienpy1987844

  50628 Điểm

 2. vxh2k9850

  35940 Điểm

 3. Khang1000

  29748 Điểm

 4. Tí Vua Đệ Nhất

  28073 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...