Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
+1 thích
605 lượt xem
trong Tin học lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18.9k điểm)

Viết chương trình tính tổng tích các biểu thức S = 1*1+1*2+…1*10 + 2*1+2*2+…+…+ M*N


1 Câu trả lời

+2 phiếu
bởi nguyendavit123 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (8.1k điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên
 
Hay nhất
Program tong_tich;

Var          i,j,m,n:integer;S:longint;

Begin

                Write('moi ban nhap m:');readln(m);

                Write('moi ban nhap n:');readln(n);

                 S:=0;

                  For i:=1 to m do

                       For j:=1 to n do S:=S+i*j;

                  Write(S);

                  Readln;

End.

 

 

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 2k lượt xem
Viết chương trình in ra tổng các số lẻ nhỏ hơn hoặc bằng n ( Với n được nhập). Hướng dẫn: – Cho S = 0. – Cho biến i chạy từ 1 ... – Nếu i chẵn ( i chia 2 dư 0) thì cộng thêm i vào S. – In ra S.
đã hỏi 14 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 69 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 146 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 291 lượt xem
Viết chương trình tính giai thừa của số n (Viết là n!). Với yêu cầu: – Nếu người dùng nhập số n < 0 thì yêu cầu nhập lại. – Sử ... số. n! = 1 nếu n = 0; n! = 1.2.3.4.5…n (Tích của n thừa số).
đã hỏi 15 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 836 lượt xem
Viết chương trình tính n!! (giai thừa kép) với n!! được định nghĩa như sau: – n!! = 1 với n = 0 – n!! = 1.3.5..n với n lẻ. ... vậy. – Thực hiện tính như giai thừa đơn nhưng với bước nhảy là 2.
đã hỏi 14 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 164 lượt xem
Viết chương trình tính n! với n! được định nghĩa như sau: – n! = 1 với n = 0 – n! = 1.2.3…n (Tích của n số từ 1 đến n). Yêu cầu: Sử ... n! = n.(n-1)… 3.2.1. – Lặp gt = gt*n; n = n-1 với điều kiện n>0.
đã hỏi 14 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18.9k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. SayoHikawa

  527 Điểm

 2. phamngoctienpy1987844

  429 Điểm

 3. Sunny_Rose2207

  118 Điểm

 4. manh7a1

  61 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. phamngoctienpy1987844

  319 Điểm

 2. Sunny_Rose2207

  106 Điểm

 3. TZy

  56 Điểm

 4. mai374182255

  55 Điểm

...