Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
15 lượt xem
trong Vật lý lớp 12 bởi
Tìm kết luận sai khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm trên một đoạn thẳng nào đó. 

A Trong mỗi chu kì dao động thì thời gian tốc độ của vật giảm dần bằng một nửa chu kì dao động. 

B Lực hồi phục (hợp lực tác dụng vào vật) có độ lớn tăng dần kho tốc độ của vật giảm dần. 

C Trong một chu kì dao động có 2 lần động năng bằng một nửa cơ năng dao động. 

D Tốc độ của vật giảm dần khi vật chuyển động từ vị trí cân bằng ra phía biên.
0
bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18k điểm)
Tham gia ứng cử Quản trị viên nhé: https://selfomy.com/hoidap/414279

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi Silent Cử nhân (1.7k điểm)
được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên
 
Hay nhất

Tìm kết luận sai khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm trên một đoạn thẳng nào đó. 

A Trong mỗi chu kì dao động thì thời gian tốc độ của vật giảm dần bằng một nửa chu kì dao động. 

B Lực hồi phục (hợp lực tác dụng vào vật) có độ lớn tăng dần kho tốc độ của vật giảm dần. 

C Trong một chu kì dao động có 2 lần động năng bằng một nửa cơ năng dao động. 

D Tốc độ của vật giảm dần khi vật chuyển động từ vị trí cân bằng ra phía biên.

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
2 câu trả lời 422 lượt xem
Điều nào sau đây là sai khi nói về năng lượng trong dao động điều hòa? A. Khi vật ở vị trí biên thì thế năng của hệ lớn nhất.  B. Khi vật chuyển động về vị trí cân bằng thì thế năng của hệ giảm còn động năng của hệ tăng lên.  C. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì động năng của hệ lớn nhất.  D. Khi động năng của hệ tăng lên bao nhiêu lần thì thế năng của hệ giảm đi bấy nhiêu lần và ngược lại..
đã hỏi 6 tháng 9, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi boybanhbeo Thần đồng (869 điểm)
 • dao-động-cơ-học
 • vật-lý-12
 • lý-thuyết
0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
A. Vecto gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng.  B. Vecto vận tốc của vật đổi chiều khi vật qua vị trí cân bằng (x=0).  C. Vecto gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại.  D. Vecto vận tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng.
đã hỏi 6 tháng 9, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi boybanhbeo Thần đồng (869 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 296 lượt xem
Khi ta nói về một con lắc lò xo đang dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng? A. Vecto gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại. B. Vecto vận tốc của vật đổi chiều khi vật qua vị trí cân bằng. C. Vecto gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng. D. Vecto vận tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng.
đã hỏi 3 tháng 8, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi chibao ● Ban Quản Trị Cử nhân (1.6k điểm)
+1 thích
1 trả lời 182 lượt xem
Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox, thì vectơ gia tốc của chất điểm có điểm gì? A. độ lớn cực đại ở vị trí biên, chiều luôn hướng ra biên.  B. độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng. C. độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng. D. độ lớn cực tiểu khi qua VTCB luôn cùng chiều với vectơ vận tốc.  
đã hỏi 6 tháng 9, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi boybanhbeo Thần đồng (869 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 104 lượt xem
Những nhận xét nào sau đây là sai khi nói về năng lượng trong dao động điều hoà của con lắc lò xo? A. Cơ năng tỉ lệ với bình phương biên độ dao động và độ cứng của lò xo. B. Động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa của chu ... năng biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số dao động.  D. Động năng cực đại bằng thế năng cực đại và bằng với cơ năng. 
đã hỏi 6 tháng 9, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi boybanhbeo Thần đồng (869 điểm)
+1 thích
1 trả lời 218 lượt xem
Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox. Khi đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì A. động năng của chất điểm giảm B. độ lớn vận tốc của chất điểm giảm C. độ lớn gia tốc của chất điểm giảm D. độ lớn li độ của chất điểm tăng.
đã hỏi 6 tháng 9, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi boybanhbeo Thần đồng (869 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 232 lượt xem
Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 6cosπt (x tính bằng cm, t tính bằng s). Cho các phát biểu sau về vật dao động này: (a) Chu kì của dao động là 0,5 s. (b) Gia tốc của chất điểm có độ lớn cực đại là 113 cm/s2. (c) Tốc độ cực đại của chất điểm là 18,8 cm/s. (d) ... là 12 cm/s (g) Quãng đường vật có thể đi được trong 0,5 s là 4 cm  Số phát biểu đúng là?  A. 1.  B. 2.  C. 3.  D. 4.
đã hỏi 3 tháng 8, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi chibao ● Ban Quản Trị Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
A. Dao động có phương trình tuân theo qui luật hàm sin hoặc cosin đối với thời gian.  B. Có cơ năng W là không đổi và tỉ lệ với bình phương biên độ A.  C. Có chu kỳ f riêng phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động.  D. Cơ năng dao động W không phụ thuộc cách kích thích ban đầu.
đã hỏi 6 tháng 9, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi boybanhbeo Thần đồng (869 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 123 lượt xem
Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc dao động điều hòa với chu kì 2s. Nếu chiều dài giảm 4 lần, chu kì dao động của con lắc là? A. 2s B. 1s C. 4s D. 6s
đã hỏi 20 tháng 11, 2019 trong Vật lý lớp 12 bởi tungchi3107 Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Tại thời điểm t vật đi qua vị trí có tốc độ với độ lớn gia tốc ... ;n tốc Biên độ dao động của vật có giá trị là bao nhiêu?
đã hỏi 10 tháng 6 trong Vật lý lớp 12 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (57.7k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. Do_anhThu159

  4464 Điểm

 2. Cua_congtuaaaaaaa

  2617 Điểm

 3. smoke

  2556 Điểm

 4. SayoHikawa

  2514 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. smoke

  829 Điểm

 2. Cua_congtuaaaaaaa

  162 Điểm

 3. thanhtrong

  62 Điểm

 4. Mink

  61 Điểm

...