Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Vật lý lớp 12 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

+1 thích
1 trả lời 8 lượt xem
Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, phát biểu nào dưới đây là sai? A. Tần số của ... động cưỡng bức phụ thuộc biên độ ngoại lực cưỡng bức.
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Do_anhThu159 Thạc sĩ (9.2k điểm)
+1 thích
1 trả lời 5 lượt xem
Khi nói về dao động cơ, phát biểu nào sau đây sai? A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động duy trì. B. Dao động cư ... bức. D. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi RushiaUruha Thạc sĩ (6.3k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây đúng? A. Cơ năng của con lắc tỉ lệ thuận với biên độ dao động. B. Tần số của dao động tỉ lệ nghịch với khối lượng vật nhỏ của con lắc. C. Chu kì của dao động tỉ lệ thuận với độ cứng của lò xo D. Tần số góc của dao động không phụ thuộc vào biên độ dao động.
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (57.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Tìm kết luận sai khi nói về dao động điều hòa của một chất điểm trên một đoạn thẳng nào đó.  A Trong mỗi chu kì dao động thì thời gian tốc độ của vật giảm dần bằng một nửa chu kì dao động.  B Lực hồi phục (hợp lực tác dụng vào vật) có độ lớn tăng dần kho tốc độ của ... có 2 lần động năng bằng một nửa cơ năng dao động.  D Tốc độ của vật giảm dần khi vật chuyển động từ vị trí cân bằng ra phía biên.
đã trả lời 10 tháng 6 trong Vật lý lớp 12 bởi Silent Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Tại thời điểm t vật đi qua vị trí có tốc độ với độ lớn gia tốc ... ;n tốc Biên độ dao động của vật có giá trị là bao nhiêu?
đã hỏi 10 tháng 6 trong Vật lý lớp 12 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (57.7k điểm)
 • trannhat900
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
Một vật dao động điều hòa. Hình bên là đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa vận tốc v và li độ x của vật. Gọi ... ;a tiếp tuyến với đồ thị tại M và N. Tỷ số bằng bao nhiêu?
đã hỏi 10 tháng 6 trong Vật lý lớp 12 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (57.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 296 lượt xem
Một mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ điện C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch đang hoạt động thì ngay tại thời điểm năng lượng điện trường trong tụ gấp đôi năng lượng từ trường trong cuộn cảm, một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. Điện áp cực đại ở hai đầu cuộn cảm đó sẽ bằng bao nhiêu lần so với ban đầu?    
đã trả lời 28 tháng 5 trong Vật lý lớp 12 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 98 lượt xem
Một mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi và một tụ điện có thể ... thu được sóng điện từ có bước sóng 1km.Tìm tỉ số
đã trả lời 28 tháng 5 trong Vật lý lớp 12 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
5 câu trả lời 336 lượt xem
Một vật dao động điều hòa với x = 4cos(50πt/3 + π/3) cm. Xác định thời điểm thứ 2011 vật có động năng bằng thế năng? A. 60,265 s. B. 60,325 s.  C. 60,355 s.  D. 60,295 s.
đã trả lời 20 tháng 5 trong Vật lý lớp 12 bởi Khách
+1 thích
1 trả lời 45 lượt xem
Một con lắc đơn có chiều dài  l = 150 cm, con lắc đang thực hiện dao động điều hoà với chu kì T. Để chu kì con lắc giảm 10% thì chiều dài con lắc phải?
đã trả lời 18 tháng 5 trong Vật lý lớp 12 bởi Anatasia ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (3.8k điểm)
+6 phiếu
1 trả lời 179 lượt xem
Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với lực đàn hồi cực đại là 10 N. Gọi J là điểm gắn lò xo với vật cố định. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp điểm J chịu tác dụng của lực kéo  N là 0,1 s. Tính chu kì dao động
đã trả lời 8 tháng 5 trong Vật lý lớp 12 bởi Khách Cử nhân (1.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng a = 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến mà ... ;m M trên màn cách vân sáng chính giữa 5,4 mm có bao vân sáng?
đã hỏi 3 tháng 5 trong Vật lý lớp 12 bởi RushiaUruha Thạc sĩ (6.3k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 12 lượt xem
Thế nào là hiện tượng quang điện? Giải thích.
đã trả lời 19 tháng 3 trong Vật lý lớp 12 bởi toitenla01 Cử nhân (1.6k điểm)
+1 thích
1 trả lời 18 lượt xem
+2 phiếu
1 trả lời 341 lượt xem
Một con lắc lò xo gồm quả cầu 100g dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình: x = 2cos(0,2t + π/6) cm (với t đo bằng ms). Độ lớn lực đàn hồi cực đại là: A. 0,0008 N B. 80 N C. 0,016 N D. 1,6.10^6 N
đã trả lời 7 tháng 10, 2020 trong Vật lý lớp 12 bởi chibao ● Ban Quản Trị Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 16 lượt xem
Câu 1. Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,45 μm. Tại điểm M cách vân trung tâm 8,1 mm là vân sáng hay vân tối thứ mấy tính từ vân trung tâm? A. Vân sáng thứ ... catôt là λ0 = 0,30 μm. Công thoát của kim loại dùng làm catôt là: A. 6,62 eV B. 2,21 eV. C. 1,16 eV. D. 4,14 eV.
đã hỏi 22 tháng 8, 2020 trong Vật lý lớp 12 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.7k điểm)
+1 thích
1 trả lời 25 lượt xem
Khi O dao động, mặt nước có hình dạng như thế nào? Có thấy mẫu nút chai bị đẩy ra xa O không?
đã trả lời 6 tháng 5, 2020 trong Vật lý lớp 12 bởi Mabelle Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 14 lượt xem
Tại sao khi con người rời khỏi bầu khí quyển đều không thể thở được 
đã hỏi 30 tháng 4, 2020 trong Vật lý lớp 12 bởi dat14tuoi123 Học sinh (69 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 15 lượt xem
Tại t = 0 đầu A của một sợi dây dao động điều hòa với phương trình u = 5cos(10πt + π/2) cm. Dao động truyền trên dây với biên độ không đổi và tốc độ truyền sóng là v = 80 cm/s. a. Tính bước sóng. b. Viết phương trình dao động tại điểm M cách A một khoảng 24 cm.
đã hỏi 29 tháng 4, 2020 trong Vật lý lớp 12 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 15 lượt xem
Cho 3 đèn Đ1, Đ2, Đ3 và 1 điện trở r. Chúng được mắc vào 2 cực A, B của nguồn điện có hiệu điện thế U = 15V, theo 2 cách mắc như hình vẽ 3 và 4. Biết trong cả hai cách mắc 3 đèn đều sáng bình thường. a) Tìm điện trở các đèn theo r. b) Cho r = 3 Ω. Tìm số ghi trên mỗi đèn. c) Không tính toán, hãy lập luận cho biết cách mắc nào có hiệu suất cao hơn? (Coi điện năng tiêu thụ trên r là hao phí)
đã hỏi 27 tháng 4, 2020 trong Vật lý lớp 12 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm m = 100g, treo vào lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng K = 10N/m. Từ vị trí cân bằng người ta kéo quả cầu theo phương thẳng đứng xuống phía dưới một khoảng 6cm rồi buông nhẹ cho nó dao động, bỏ qua mọi ma sát, lấy g = 10m/ ... gốc thời gian lúc buông vật. b. Xác định lực đàn hổi cực đại và cực tiểu mà lò xo tác dụng lên điểm treo trong quá trình vật dao động.
đã hỏi 27 tháng 4, 2020 trong Vật lý lớp 12 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 25 lượt xem
Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng M và lò xo có độ dài tự nhiên l0 = 35 cm. Khi ở vị trí cân bằng lò xo có chiều dài l = 39cm. Đưa vật tới vị trí lò xo bị nén 2 cm rồi thả cho vật dao động điều hòa. Chọn gốc thời gian là lúc thả vật, chiều dương hướng ... chiều dài l1 = 42 cm thì động năng của vật là E1 = 0,3J. Hỏi lò xo có chiều dài l2 bằng bao nhiêu thì động năng của vật là E2 = 0,1J.
đã hỏi 26 tháng 4, 2020 trong Vật lý lớp 12 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 86 lượt xem
Một vật sáng nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ L có tiêu cự f = 30cm, cho ảnh ảo cao 3cm. Di chuyển AB một đoạn 10cm dọc theo trục chính thì ảnh thu được vẫn là ảnh ảo và cao 6cm. 1) Tìm khoảng cách từ AB đến thấu kính L trước khi AB dịch chuyển ... một khoảng l = 37,5cm như hình vẽ (H.3). Tìm vị trí đặt vật để ảnh cuối cùng qua hệ là ảnh thật nằm đúng vị trí của vật.
đã hỏi 26 tháng 4, 2020 trong Vật lý lớp 12 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
Một con lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ = 45cm, khối lượng vật nặng là m = 100g. Con lắc dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Khi con lắc đi qua vị trí có dây treo lệch với phương thẳng đứng một góc 600 thì độ lớn lực căng dây bằng 2,5N. Vận tốc của vật nặng ở vị trí này có độ lớn là bao nhiêu?
đã hỏi 26 tháng 4, 2020 trong Vật lý lớp 12 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 45 lượt xem
Công thức E=mc^2 dùng để làm gì ?
đã trả lời 10 tháng 4, 2020 trong Vật lý lớp 12 bởi vina2003 Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
Hai thấu kính O1; O2 cùng trục chính, đặt cách nhau một khoảng l = 30cm. Vật phẳng nhỏ AB được đặt trước O1, vuông góc với trục chính và cách O1 một khoảng 15cm, ảnh của hệ thu được trên màn cách O2 một khoảng 12cm. Giữ vật cố định rồi hoán vị hai thấu kính thì phải dịch màn 2cm lại gần O1 mới thu được ảnh của hệ. Tìm tiêu cự của hai thấu kính và độ phóng đại ứng với hai trường hợp trên.
đã hỏi 9 tháng 4, 2020 trong Vật lý lớp 12 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.7k điểm)
–1 thích
0 câu trả lời 27 lượt xem
Một mol chất khí lí tưởng đơn nguyên tử thực hiện hai chu trình ABCA và ACDA. Các thông số trạng thái của khối khí được cho trên hình vẽ. 1. Trong các quá trình của hai chu trình trên, quá trình nào chất khí nhận nhiệt từ bên ngoài? Tính nhiệt lượng mà chất khí nhận được trong các quá trình đó. 2. So sánh hiệu suất của hai chu trình.
đã hỏi 8 tháng 4, 2020 trong Vật lý lớp 12 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.7k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 36 lượt xem
Có phải tất cả các sao mà ta thấy từ Trái Đất đều thuộc Ngân Hà hay không? Tại sao các sao nằm ngoài dải Ngân hà cũng thuộc Ngân Hà?
đã trả lời 6 tháng 4, 2020 trong Vật lý lớp 12 bởi army_army Cử nhân (1.7k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 27 lượt xem
 Nêu những sự tương tự và những sự khác biệt về cấu trúc giữa Hệ mặt Trời và nguyên tử neon.
đã trả lời 6 tháng 4, 2020 trong Vật lý lớp 12 bởi army_army Cử nhân (1.7k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 21 lượt xem
Hãy chỉ ra cấu trúc không là thành viên của một thiên hà. A. Sao siêu mới. B. Punxa C. Lỗ đen D. Quaza
đã trả lời 1 tháng 4, 2020 trong Vật lý lớp 12 bởi longhai20082007 Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Gần đây mình thấy ông anh có cái đèn cảm biến rất hay. Mình tò mò hỏi thì nghe ông anh nói là trong nó tích hợp cảm biến hồng ngoại và cảm biến chuyển động? Mình không biết cảm biến hồng ngoại như thế nào? Anh chị nào biết trả lời giúp mình với nha
đã trả lời 1 tháng 4, 2020 trong Vật lý lớp 12 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (21.7k điểm)
+2 phiếu
2 câu trả lời 27 lượt xem
Sao chổi, thiên thạch, sao băng là gì? Sao băng có phải là một thành viên của hệ mặt trời hay không?
đã trả lời 1 tháng 4, 2020 trong Vật lý lớp 12 bởi phamphuongthao Thạc sĩ (7.4k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
Phân biệt hành tinh và vệ tinh.
đã trả lời 31 tháng 3, 2020 trong Vật lý lớp 12 bởi phamphuongthao Thạc sĩ (7.4k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Trình bày cấu tạo của hệ Mặt Trời
đã trả lời 31 tháng 3, 2020 trong Vật lý lớp 12 bởi phamphuongthao Thạc sĩ (7.4k điểm)
–1 thích
1 trả lời 27 lượt xem
Câu 16: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với chu kì T và biên độ dài A. Khi vật dao động đi qua vị trí cân bằng nó va chạm với vật nhỏ khác đang nằm yên ở đó. Sau va chạm hai vật dính vào nhau và cùng dao động điều hòa với chu kì T' và biên độ dài A'. Chọn kết luận đúng. A. A ... động. Lấy g = 9,8 m/s2. Khối lượng vật nhỏ của mỗi con lắc là: A. 12,5 g      B. 4,054 g C. 42 g        D. 24,5 g
đã trả lời 23 tháng 3, 2020 trong Vật lý lớp 12 bởi Teemo- Tiến sĩ (22.8k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 24 lượt xem
Câu 1: Phương trình dao động của một vật dao động điều hòa là: x = - 5cos(10πt + π/6) cm. Chọn đáp án đúng: A. Biên độ A = -5 cm B. Pha ban đầu φ = π/6 (rad) C. Chu kì T = 0,2 s D. Li độ ban đầu x0 = 5 cm Câu 2: Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 6cos2(4πt + π/6) ... tốc của vật có biểu thức là: A. v = ωAcos (ωt +φ). B. v = -ωAsin (ωt +φ). C. v = -Asin (ωt +φ). D. v = ωAsin (ωt +φ)
đã trả lời 20 tháng 3, 2020 trong Vật lý lớp 12 bởi phamphuongthao Thạc sĩ (7.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 17 lượt xem
Tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là tính chất gì?
đã trả lời 15 tháng 3, 2020 trong Vật lý lớp 12 bởi nguyenminhduyen_2k8 Thần đồng (1.3k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 20 lượt xem
+1 thích
3 câu trả lời 32 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 44 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. Do_anhThu159

  4464 Điểm

 2. Cua_congtuaaaaaaa

  2617 Điểm

 3. smoke

  2556 Điểm

 4. SayoHikawa

  2514 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. smoke

  829 Điểm

 2. Cua_congtuaaaaaaa

  162 Điểm

 3. thanhtrong

  62 Điểm

 4. Mink

  61 Điểm

...