Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Vật lý lớp 12 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
Tại sao khi con người rời khỏi bầu khí quyển đều không thể thở được 
đã trả lời 22 tháng 6 trong Vật lý lớp 12 bởi manh.s116973557 Cử nhân (3.6k điểm)
 • khoa
 • học
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10cm, chu kì 2s. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có động năng bằng 1/3 thế năng là:
đã trả lời 12 tháng 6 trong Vật lý lớp 12 bởi manh.s116973557 Cử nhân (3.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 24 lượt xem
đã hỏi 7 tháng 4 trong Vật lý lớp 12 bởi botrf22501 (-1,614 điểm)
+1 thích
1 trả lời 53 lượt xem
Một chiếc ô tô sau khi tắt máy còn đi được 100m. Biết ô tô nặng 1,5 tấn, hệ số cản bằng 0,25 (Lấy g = 10m/s2). Công của lực cản có giá trị là:
đã trả lời 1 tháng 4 trong Vật lý lớp 12 bởi Sanches Cử nhân (4.8k điểm)
+1 thích
1 trả lời 31 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 27 lượt xem
Câu 1: Trong thí nghiệm giao thoa khe Young đối với ánh sáng đơn sắc \(\lambda=0,4.10^{-6}m\) , khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,2 m khoảng vân đo đ ... hấp thụ có năng lượng là: A. 10,2 eV. B. - 10,2 eV. C. 17 eV. D. 4 eV.
đã hỏi 18 tháng 3 trong Vật lý lớp 12 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (37.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 416 lượt xem
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn là?
đã trả lời 11 tháng 2 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Trong dao động cưỡng bức, biên độ của dao động cơ cưỡng bức: A. Đạt cực đại khi tần số lực cưỡng bức bằng số nguyên lần tần số riêng của hệ. B. Phụ thuộc vào độ chệnh lệch giữa tần số cưỡng bức và tần số riêng của hệ. C. Không phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng bức. D. Không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng bức.
đã trả lời 1 tháng 2 trong Vật lý lớp 12 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (31.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
đã trả lời 31 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Zake Thạc sĩ (8.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần? A. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian. B. Cơ năng của vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian. C. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương. D. Dao động tắt dần là dao động chỉ chịu tác dụng của ngoại lực.
đã trả lời 31 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Zake Thạc sĩ (8.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 32 lượt xem
Khi nói về dao động cưỡng bức và dao động duy trì, phát biểu nào sau đây là sai? A. Dao động duy trì có tần số bằng tần số riêng của hệ dao động. B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức. C. Dao động duy trì có biên độ không đổi. D. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
đã trả lời 31 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (31.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 307 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 14 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 62 lượt xem
A. Hạt proton mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10-19C. B. Nguyên tử có thể mất đi hoặc nhận thêm êlectron để trở thành ion. C. Hạt êlectron mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10-19C. D. Hạt êlectron có khôi lượng 9,1.10-31 Kg.
đã trả lời 26 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
Hai điện tích bằng nhau đặt trong không khí cách nhau 4cm thì lực hút giữa chúng là 10-5N. Để lực hút giữa chúng là 2,5.10-6 N thì chúng phải đặt cách nhau ? ( Trả lời giùm mk thêm phần tóm tắt ạ )
đã trả lời 26 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 468 lượt xem
Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=1mH và tụ điện có điện dung .Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là bao nhiêu?
đã trả lời 26 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 50 lượt xem
Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện ... 8\) mA. Chu kì dao động điện từ tự do của mạch là bao nhiêu?
đã trả lời 26 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 37 lượt xem
 Một vật dao động với biên độ A, chu kỳ T. Tính tốc độ trung bình nhỏ nhất vật có thể đạt được trong 3T/4?
đã trả lời 23 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 103 lượt xem
Trong dao động điều hòa x = 2Acos(ωt + φ), giá trị cực đại của gia tốc là:
đã trả lời 23 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.0k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 56 lượt xem
Bt1:  Một sợi dây AB dài 100cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s. Kể cả A và B, trên dây có:
đã trả lời 23 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 27 lượt xem
Một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định. Tần số dao động bé nhất để sợi dây có sóng dừng là fo. Tăng chiều dài thêm 1 m thì tần số dao động bé nhất để sợi dây có sóng dừng là 5 Hz. Giảm chiều dài bớt 1 m thì tần số dao động bé nhất để sợi dây có sóng dừng là 20 Hz. Giá trị của fo là
đã trả lời 23 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 21 lượt xem
 Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox có vận tốc bằng không tại hai thời điểm liên tiếp (gần nhau nhất) là t1 = 1,75s; t2 = 2,5s; tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là 16 cm/s. Ở thời điểm t = 0 chất điểm ở cách gốc tọa độ một khoảng là:
đã trả lời 23 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 33 lượt xem
Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì 1 s. Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có tốc độ trung bình là
đã trả lời 23 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 42 lượt xem
Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acosωt. Tỉ số giữa tốc độ trung bình và vận tốc trung bình khi vật đ ... c sau thời gian đầu tiên kể từ lúc bắt đầu dao động là
đã trả lời 23 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 54 lượt xem
Một vật dao động điều hoà trong 1 phút thực hiện được 50 dao động và đi được quãng đường là 16 m. Tính tốc độ trung bình bé nhất mà vật có thể đạt được trong khoảng thời gian dao động bằng 1,6 s?
đã trả lời 23 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 29 lượt xem
Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng. Trên dây những điểm dao động với cùng biên đô A1 có vị trí cân bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn d1 và những điểm dao động với cùng biên độ A2 có vị trí cân bằng lien tiếp cách đều nhau một đoạn d2 . Biết A1 > A2 > 0. Biểu thức liên hệ giữa d1 và d2 là?
đã trả lời 23 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 130 lượt xem
Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây đó bằng:
đã trả lời 23 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 120 lượt xem
Dây AB = 90cm có đầu A cố định, đầu B tự do. Khi tần số trên dây là 10Hz thì trên dây có 8 nút sóng dừng. Tính khoảng cách từ A đến nút thứ 7
đã trả lời 23 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 53 lượt xem
Tìm năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân \(_{92}^{234}\textrm{U}\) phóng xạ tia α và tạo thành đồng vị Thôri 230 Th. Cho các năng lượng liên kết riê ... ; 7,63 MeV, của 230Th là 7,7 MeV. A. 10,82 MeV B. 13,98 MeV C. 11,51 MeV D. 17,24 MeV
đã trả lời 23 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 69 lượt xem
Một nơtơron có động năng Kn = 1,1 MeV bắn vào hạt nhân Liti đứng yên gây ra phản ứng: \(_{0}^{1}\textrm{n} + _{3}^{6}\textrm{Li} \rightarrow X + _{2} ... năng của hạt nhân X và hạt He, góc hợp bởi hạt X và nơtơron.
đã trả lời 23 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 32 lượt xem
Hạt nhân \(_{88}^{226}\textrm{Ra}\) đứng yên phân rã thành hạt α và hạt nhân X (không kèm theo tia γ). Biết năng lượng mà phản ... ra đơn vị u. Tính động năng của hạt α và hạt nhân X.
đã trả lời 23 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 42 lượt xem
Cho prôtôn có động năng KP = 2,25MeV bắn phá hạt nhân Liti \(_{3}^{7}\textrm{Li}\) đứng yên. Sau phản ứng xuất hiện hai hạt X giống nhau, ... ;n ứng không kèm theo phóng xạ gamma, giá trị của góc Φ là bao nhiêu?
đã trả lời 23 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 28 lượt xem
Trong phản ứng sau đây: \(n + _{92}^{235}\textrm{U} \rightarrow _{42}^{95}\textrm{Mo} + _{57}^{139}\textrm{La} + 2X + 7\beta^{-}\). Hạt X là? A. Electron B. Proton C. Hêli D. Nơtron
đã trả lời 23 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 49 lượt xem
Bài tập 2: Sau bao nhiêu lần phóng xạ α và bao nhiêu lần phóng xạ β– thì hạt nhân \(_{90}^{232}\textrm{Th}\)biến đổi thành hạt nhân\(_{82}^{208}\textrm{Pb}\)?
đã trả lời 23 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.0k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. Khang1000

  95 Điểm

 2. namphuongpn18902

  20 Điểm

 3. Babyshort

  20 Điểm

 4. chese4154898

  10 Điểm

 5. jjaltoon51049

  10 Điểm

 6. Đức lượng♥ NGTT

  10 Điểm

 7. manh.s116973557

  5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...