Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Vật lý lớp 12 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
đã hỏi 1 giờ cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi DmsHoa Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
đã hỏi 1 giờ cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi DmsHoa Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
đã hỏi 1 giờ cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi DmsHoa Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
đã hỏi 1 giờ cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi DmsHoa Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 45 lượt xem
A. Hạt proton mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10-19C. B. Nguyên tử có thể mất đi hoặc nhận thêm êlectron để trở thành ion. C. Hạt êlectron mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10-19C. D. Hạt êlectron có khôi lượng 9,1.10-31 Kg.
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Hai điện tích bằng nhau đặt trong không khí cách nhau 4cm thì lực hút giữa chúng là 10-5N. Để lực hút giữa chúng là 2,5.10-6 N thì chúng phải đặt cách nhau ? ( Trả lời giùm mk thêm phần tóm tắt ạ )
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 354 lượt xem
Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=1mH và tụ điện có điện dung .Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là bao nhiêu?
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện ... 8\) mA. Chu kì dao động điện từ tự do của mạch là bao nhiêu?
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
 • trannhat900
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
 Một vật dao động với biên độ A, chu kỳ T. Tính tốc độ trung bình nhỏ nhất vật có thể đạt được trong 3T/4?
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Trong dao động điều hòa x = 2Acos(ωt + φ), giá trị cực đại của gia tốc là:
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 12 lượt xem
Bt1:  Một sợi dây AB dài 100cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s. Kể cả A và B, trên dây có:
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 8 lượt xem
Một sợi dây đàn hồi hai đầu cố định. Tần số dao động bé nhất để sợi dây có sóng dừng là fo. Tăng chiều dài thêm 1 m thì tần số dao động bé nhất để sợi dây có sóng dừng là 5 Hz. Giảm chiều dài bớt 1 m thì tần số dao động bé nhất để sợi dây có sóng dừng là 20 Hz. Giá trị của fo là
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 7 lượt xem
 Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox có vận tốc bằng không tại hai thời điểm liên tiếp (gần nhau nhất) là t1 = 1,75s; t2 = 2,5s; tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là 16 cm/s. Ở thời điểm t = 0 chất điểm ở cách gốc tọa độ một khoảng là:
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 6 lượt xem
 Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì 1 s. Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có tốc độ trung bình là
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 12 lượt xem
Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acosωt. Tỉ số giữa tốc độ trung bình và vận tốc trung bình khi vật đ ... c sau thời gian đầu tiên kể từ lúc bắt đầu dao động là
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Một vật dao động điều hoà trong 1 phút thực hiện được 50 dao động và đi được quãng đường là 16 m. Tính tốc độ trung bình bé nhất mà vật có thể đạt được trong khoảng thời gian dao động bằng 1,6 s?
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 10 lượt xem
Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng. Trên dây những điểm dao động với cùng biên đô A1 có vị trí cân bằng liên tiếp cách đều nhau một đoạn d1 và những điểm dao động với cùng biên độ A2 có vị trí cân bằng lien tiếp cách đều nhau một đoạn d2 . Biết A1 > A2 > 0. Biểu thức liên hệ giữa d1 và d2 là?
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 10 lượt xem
Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150Hz và 200Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây đó bằng:
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 11 lượt xem
Dây AB = 90cm có đầu A cố định, đầu B tự do. Khi tần số trên dây là 10Hz thì trên dây có 8 nút sóng dừng. Tính khoảng cách từ A đến nút thứ 7
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 8 lượt xem
Tìm năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân \(_{92}^{234}\textrm{U}\) phóng xạ tia α và tạo thành đồng vị Thôri 230 Th. Cho các năng lượng liên kết riê ... ; 7,63 MeV, của 230Th là 7,7 MeV. A. 10,82 MeV B. 13,98 MeV C. 11,51 MeV D. 17,24 MeV
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 8 lượt xem
Một nơtơron có động năng Kn = 1,1 MeV bắn vào hạt nhân Liti đứng yên gây ra phản ứng: \(_{0}^{1}\textrm{n} + _{3}^{6}\textrm{Li} \rightarrow X + _{2} ... năng của hạt nhân X và hạt He, góc hợp bởi hạt X và nơtơron.
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 8 lượt xem
Hạt nhân \(_{88}^{226}\textrm{Ra}\) đứng yên phân rã thành hạt α và hạt nhân X (không kèm theo tia γ). Biết năng lượng mà phản ... ra đơn vị u. Tính động năng của hạt α và hạt nhân X.
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 9 lượt xem
Cho prôtôn có động năng KP = 2,25MeV bắn phá hạt nhân Liti \(_{3}^{7}\textrm{Li}\) đứng yên. Sau phản ứng xuất hiện hai hạt X giống nhau, ... ;n ứng không kèm theo phóng xạ gamma, giá trị của góc Φ là bao nhiêu?
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 8 lượt xem
Trong phản ứng sau đây: \(n + _{92}^{235}\textrm{U} \rightarrow _{42}^{95}\textrm{Mo} + _{57}^{139}\textrm{La} + 2X + 7\beta^{-}\). Hạt X là? A. Electron B. Proton C. Hêli D. Nơtron
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 8 lượt xem
Bài tập 2: Sau bao nhiêu lần phóng xạ α và bao nhiêu lần phóng xạ β– thì hạt nhân \(_{90}^{232}\textrm{Th}\)biến đổi thành hạt nhân\(_{82}^{208}\textrm{Pb}\)?
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 8 lượt xem
Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T. Tìm tốc độ trung bình lớn nhất của vật có thể đạt được trong khoảng thời gian Δt = T/3?
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Một vật dao động với biên độ A, chu kỳ T. Tính tốc độ trung bình lớn nhất vật có thể đạt được trong 2T/3?
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T. Tìm tốc độ trung bình lớn nhất của vật có thể đạt được trong khoảng thời gian Δt = T/6?
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Một vật dao động với biên độ A, chu kỳ T. Tìm tốc độ trung bình nhỏ nhất của vật có thể đạt được trong khoảng thời gian Δt = T/3?
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox có vận tốc bằng 0 tại hai thời điểm liên tiếp t1 = 1,75 và t2 = 2,5s, tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là 16cm/s. Toạ độ chất điểm tại thời điểm t = 0 là
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 5 lượt xem
Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Tốc độ trung bình của chất điểm tương ứng với khoảng thời gian thế năng không vượt quá ba lần động năng trong một nửa chu kỳ là 300√3 cm/s. Tốc độ cực đại của dao động là
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
 Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(2πt + π/2) cm. Xác định biên độ, chu kỳ và vị trí ban đầu của vật?
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Một vật dao động điều hòa có vmax = 16π (cm/s); amax = 6,4 (m/s2 ). Lấy π2 = 10. a) Tính chu kỳ, tần số dao động của vật. b) Tính độ dài quỹ đạo chuyển động của vật.              
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng x = Acos(2ωt + φ), vận tốc của vật có giá trị cực đại là:
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
 Một chất điểm đang dao động với phương trình: x = 6cos10πt(cm). Tính tốc độ trung bình của chất điểm sau 1/4 chu kì tính từ khi bắt đầu dao động và tốc độ trung bình sau nhiều chu kỳ dao động
đã trả lời 14 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (24.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Tốc độ trung bình của chất điểm tương ứng với khoảng thời gian thế năng không vượt quá ba lần động năng trong một nửa chu kỳ là 300√3 cm/s. Tốc độ cực đại của dao động là
đã trả lời 14 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (24.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 8 lượt xem
Bài tập 1: Một sợi dây AB dài 100cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều ... ộ truyền sóng trên dây là 20m/s. Kể cả A và B, trên dây có:
đã trả lời 14 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (24.3k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. phamngoctienpy1987844

  21011 Điểm

 2. vxh2k9850

  18059 Điểm

 3. PTG

  15231 Điểm

 4. Khang1000

  8968 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...