Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Vật lý lớp 12 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
đã trả lời 3 tháng 11 trong Vật lý lớp 12 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.5k điểm)
 • ptg
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 4º có năng lượng dao động là 0,2 (J). Để năng lượng dao động là 0,8 (J) thì con lắc phải dao động với biên độ góc bằng? A. 4º                    B. 3º                      C. 6º                   D. 8º (Ưu tiên cho bạn có lời giải sẽ được tick)
đã trả lời 14 tháng 9 trong Vật lý lớp 12 bởi Asnbs1 Học sinh (185 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 47 lượt xem
Một con lắc đơn gồm vật nặng có khối lượng 1 kg, độ dài dây treo 2 m, góc lệch cực đại của dây so với đường thẳng đứng 0,175 rad. Chọn mốc thế năng trọng trường ngang với vị trí thấp nhất, g = 9,8 m/s^2. Cơ năng và tốc độ của vật nặng khi nó ở vị trí thấp nhất lần lượt là ?
đã trả lời 13 tháng 9 trong Vật lý lớp 12 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
Đưa một con lắc đơn từ mặt đất lên độ cao h = 10km. Để chu kỳ dao động của con lắc không thay đổi thì độ dài con lắc phải: A. Giảm 25% B. Giảm 0,3% C. Tăng 0,3% D. Tăng 25%
đã trả lời 31 tháng 8 trong Vật lý lớp 12 bởi toitenla01 Cử nhân (2.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 32 lượt xem
đã hỏi 11 tháng 8 trong Vật lý lớp 12 bởi PTG Tiến sĩ (22.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 41 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
Tại sao khi con người rời khỏi bầu khí quyển đều không thể thở được 
đã trả lời 22 tháng 6 trong Vật lý lớp 12 bởi manh.s116973557 Cử nhân (4.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10cm, chu kì 2s. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có động năng bằng 1/3 thế năng là:
đã trả lời 12 tháng 6 trong Vật lý lớp 12 bởi manh.s116973557 Cử nhân (4.0k điểm)
+1 thích
1 trả lời 74 lượt xem
Một chiếc ô tô sau khi tắt máy còn đi được 100m. Biết ô tô nặng 1,5 tấn, hệ số cản bằng 0,25 (Lấy g = 10m/s2). Công của lực cản có giá trị là:
đã trả lời 1 tháng 4 trong Vật lý lớp 12 bởi Sanches Cử nhân (4.9k điểm)
+1 thích
1 trả lời 52 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 44 lượt xem
Câu 1: Trong thí nghiệm giao thoa khe Young đối với ánh sáng đơn sắc \(\lambda=0,4.10^{-6}m\) , khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,2 m khoảng vân đo đ ... hấp thụ có năng lượng là: A. 10,2 eV. B. - 10,2 eV. C. 17 eV. D. 4 eV.
đã hỏi 18 tháng 3 trong Vật lý lớp 12 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (51.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 41 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 508 lượt xem
Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp trên màn là?
đã trả lời 11 tháng 2 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 37 lượt xem
Trong dao động cưỡng bức, biên độ của dao động cơ cưỡng bức: A. Đạt cực đại khi tần số lực cưỡng bức bằng số nguyên lần tần số riêng của hệ. B. Phụ thuộc vào độ chệnh lệch giữa tần số cưỡng bức và tần số riêng của hệ. C. Không phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng bức. D. Không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng bức.
đã trả lời 1 tháng 2 trong Vật lý lớp 12 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (32.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 38 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
đã trả lời 31 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Zake Thạc sĩ (8.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 61 lượt xem
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần? A. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian. B. Cơ năng của vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian. C. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương. D. Dao động tắt dần là dao động chỉ chịu tác dụng của ngoại lực.
đã trả lời 31 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Zake Thạc sĩ (8.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 57 lượt xem
Khi nói về dao động cưỡng bức và dao động duy trì, phát biểu nào sau đây là sai? A. Dao động duy trì có tần số bằng tần số riêng của hệ dao động. B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức. C. Dao động duy trì có biên độ không đổi. D. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
đã trả lời 31 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (32.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 42 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 370 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 43 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 79 lượt xem
A. Hạt proton mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10-19C. B. Nguyên tử có thể mất đi hoặc nhận thêm êlectron để trở thành ion. C. Hạt êlectron mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10-19C. D. Hạt êlectron có khôi lượng 9,1.10-31 Kg.
đã trả lời 26 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 37 lượt xem
Hai điện tích bằng nhau đặt trong không khí cách nhau 4cm thì lực hút giữa chúng là 10-5N. Để lực hút giữa chúng là 2,5.10-6 N thì chúng phải đặt cách nhau ? ( Trả lời giùm mk thêm phần tóm tắt ạ )
đã trả lời 26 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 488 lượt xem
Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=1mH và tụ điện có điện dung .Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là bao nhiêu?
đã trả lời 26 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 61 lượt xem
Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện ... 8\) mA. Chu kì dao động điện từ tự do của mạch là bao nhiêu?
đã trả lời 26 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 77 lượt xem
 Một vật dao động với biên độ A, chu kỳ T. Tính tốc độ trung bình nhỏ nhất vật có thể đạt được trong 3T/4?
đã trả lời 23 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 384 lượt xem
Trong dao động điều hòa x = 2Acos(ωt + φ), giá trị cực đại của gia tốc là:
đã trả lời 23 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.1k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 91 lượt xem
Bt1:  Một sợi dây AB dài 100cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20m/s. Kể cả A và B, trên dây có:
đã trả lời 23 tháng 1 trong Vật lý lớp 12 bởi Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (5.1k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. PTG

  16233 Điểm

 2. Tí Vua Đệ Nhất

  4956 Điểm

 3. Nguyễn Thị Nhật Linh

  3337 Điểm

 4. trucanhnguyen

  2967 Điểm

 5. Đức lượng♥ NGTT

  2372 Điểm

 6. hoangvy

  2108 Điểm

 7. ༻✰ღ Arya "Arry" Stark ღ✰༻

  2103 Điểm

 8. ღA.R.M.Yღ

  1916 Điểm

 9. hello mọi người

  1768 Điểm

 10. ♛⊰๖ۣۜHà ๖ۣۜPɧưσηɢ⊱♛

  1617 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...