Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
283 lượt xem
trong Tin học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)

A. Write(M:5);               B. Writeln(M:2:5);                  C. Writeln(M:2);         D. Write(M:5:2);


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.5k điểm)
 
Hay nhất

Đáp án: D. Write(M:5:2);

Giải thích: Lệnh write(M:5:2) sẽ in ra màn hình giá trị của M với độ rộng là 5 khoảng trống và lấy 2 chữ số ở phần thập phân

Chúc bạn học tốt!

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 440 lượt xem
Để đưa dữ liệu ra màn hình dùng câu lệnh nào trong các câu lệnh sau? A. Writeln hoặc Read. B. Read hoặc Readln. C. Write hoặc Readln. D. Write hoặc Writeln.
đã hỏi 13 tháng 1, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 444 lượt xem
A. Write(‘Tong la:’, T); B. Writeln(‘Tong la T’); C. Read(‘Tong la:’, T); D. Readln(‘Tong la T’);
đã hỏi 11 tháng 1, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 143 lượt xem
A. 5 x 4 = 20. B. 5 x 4 = 5*4. C. 20 = 20. D. 20 = 5 * 4.
đã hỏi 11 tháng 1, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.7k lượt xem
VCT in ra màn hình chu vi diện tích của hình chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng là  b ( a va b được nhập từ bàn phím)  . Tính chu vi dien tích của hình trên
đã hỏi 6 tháng 1, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 224 lượt xem
A. Readln(A, B); B. Read(AB); C. Write(A,B); D. Writeln(A,B);
đã hỏi 11 tháng 1, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 227 lượt xem
VCT  in ra màn hình Tích và  thương của 2 số nguyên a và b, hai số  a,b được nhập từ bàn phím,  kết quả của thương thì lấy 3 số lẻ Tích = axb Thương = a: b
đã hỏi 6 tháng 1, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 163 lượt xem
VCT  in ra màn hình Tổng và Hiệu của 2 số nguyên a và b , hai số  a,b được nhập từ bàn phím Tổng= a+ b Hiệu = a-b
đã hỏi 6 tháng 1, 2022 trong Tin học lớp 11 bởi PTG Tiến sĩ (22.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4.0k lượt xem
Viết chương trình in ra màn hình tam giác Pascal. Ví dụ, với n=4 sẽ in ra hình sau: 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 … Hàng thứ n được xác ... ;a hàng thứ n là tổng của phần tử thứ k-1 và k của hàng thứ n-1.
đã hỏi 16 tháng 10, 2019 trong Tin học lớp 11 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)

HOT 1 giờ qua

  1. 333cuchillthoi302

    5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...