Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Manh7a1 - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Ở một cơ thể (P), xét 3 cặp gen dị hợp Aa, Bb và Dd. Biết rằng Bb và Dd cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể; Aa nằm trên một cặp ... ng hợp tử về tất cả các gen chiếm tỉ lệ 15%. A. 3 B. 4 C. 2 D. 1
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18k điểm)
 • manh7a1
+1 thích
1 trả lời 77 lượt xem
Hấp thụ hoàn toàn 12,8 gam SO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng các muối tạo thành trong dung dịch lần lượt là:
đã hỏi 31 tháng 1 trong Hóa học lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
Ông quan ở huyện Thanh Trì Miếng mỡ thì lấy, miệng bì thì chê.  
đã hỏi 28 tháng 1 trong Ngữ văn lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18k điểm)
+4 phiếu
2 câu trả lời 222 lượt xem
Read the passage carefully and choose the correct answer:  Music influences people in different ways or the same person differ­ently at different times. Music may seem to influence people differently. That is because people can react differently to the music. We are able to apply a choosing process to the ... on time                 B. when                   C. because                     D. if  
đã hỏi 2 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
+3 phiếu
3 câu trả lời 122 lượt xem
Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) each of the following questions : 1. My uncle used to be a professional photographer when he was young. A. unable            B. amateur                 C. skillful                    D. complex 2. She refused to lend me her car. A. permitted                 B. allowed               C. accepted                 D. requested
đã hỏi 2 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
+4 phiếu
2 câu trả lời 158 lượt xem
 Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s )each of the following questions: 1. Nam has to ride his bike in narrow and crowded streets to get to school. A. careful                 B. huge               C. cramped                  D. large 2. My parents are ... . worried about                        B. interested in C. disappointed with                  D. satisfied with
đã hỏi 2 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
+5 phiếu
2 câu trả lời 75 lượt xem
hoose the options that is OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) :  1: We have recently studied rock formations but many of us have never been inside a cave. A. one side                    B. ... learnt that the caves near Thay Pagoda are closed until after Tet. A. far                             B. long distance             C. distant                       D. away
đã hỏi 2 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
+3 phiếu
2 câu trả lời 52 lượt xem
Choose the options that is CLOSEST in meaning to the underlined word(s) :  1:     On this occasion, my class is making an excursion to visit some caves near our city. A. date                           B. ... we will be able to resume our work with a new start. A. lower                         B. soften                        C. rest                            D. loosen
đã hỏi 2 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
+4 phiếu
2 câu trả lời 48 lượt xem
Select the synonym of the following bold and underlined word in each sentence in the unit:   1. What would happen to the disabled children in Tra Xuan Commune if a special class was not organized for them? A.  take               B.  go ... . occur          D.  leave for   2. The President escaped through a secret passage underneath the parliament building. A.  confidence                 B.  basis
đã hỏi 2 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi NicT_NaRi Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 14 lượt xem
Cho phương trình 3x−y=2 Tìm công thức nghiệm tổng quát và biểu thị tập nghiệm trên trục số.
đã hỏi 29 tháng 3, 2020 trong Toán lớp 9 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 59 lượt xem
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Đại đa số thanh niên thời trước không ai suy nghĩ, trăn trở gì lắm về cuộc đời, vì ai đã có phận nấy. Phận là cái phần mà cuộc sống, xã hội dành cho mỗi người: phận làm trai, phận giàu, phận nghèo, phận đàn bà, phận ... niên ngày xưa bước vào đời như đi xem phim đã biết trước ngồi ở rạp nào, xem phim gì, ghế số bao nhiêu, cứ thế mà ngồi vào .
đã hỏi 28 tháng 3, 2020 trong Ngữ văn lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18k điểm)
+1 thích
1 trả lời 23 lượt xem
Question 7: There are many frequently mentioned reasons why one out of four arrests involve a juvenile. Question 8: Even though they are among the smallest carnivores, weasels will attack animals that aredouble their size. Question 9: The price of gold depends on several factor, ... of the dollar. Question 10: Today was such beautiful day that I couldn't bring myself to complete all my chores.
đã hỏi 22 tháng 3, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
Question 4: There are differences and similarities between Vietnamese and American culture. Question 5: Society will be having to change radically to keep pace with the technology available. Question 6: George hasn’t completed the assignment yet, and Maria hasn’t too.
đã hỏi 22 tháng 3, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
Question 1: My father used to giving me some good advice whenever I had a problem. Question 2: The woman of whom the red car is parked in front of the bank is a famous pop star. Question 3: The better you are at English, more chance you have to get a job with international organizations.
đã hỏi 22 tháng 3, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18k điểm)
+1 thích
1 trả lời 66 lượt xem
Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi từ 4 đến 7:         Điền thương con lắm. Vút cái, Điền thấy Điền không thể nào đi được. Điền không thể sung sướng khi con Điền còn khổ. Chao ôi! Trăng đẹp lắm! Trăng dịu dàng và trong trẻo và bình tĩnh. Nhưng trong trong những căn ... thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia, thoát ra từ những kiếp lầm than . Anh/chị có đồng ý với quan niệm đó hay không? Vì sao?  
đã hỏi 21 tháng 3, 2020 trong Ngữ văn lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 76 lượt xem
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi đã cho: Nhà mẹ Lê là một gia đình một người mẹ với mười một người con. Bác Lê là một người đàn bà nhà quê chắc chắn và thấp bé, da mặt và chân tay răn reo như một quả trám khô. Khi bác mới đến phố, ai ai cũng chú ý đến đám ... dụng trong văn bản trên. Câu 5: Theo anh/chị, nhà văn đã thể hiện tình cảm gì đối với nhân vật? Anh/chị hãy nhận xét về tình cảm đó.  
đã hỏi 21 tháng 3, 2020 trong Ngữ văn lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
Đọc văn bản sau đây và trả lời câu hỏi từ câu 5 - 8:           Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ to ... thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ to lớn , nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn , nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.  
đã hỏi 21 tháng 3, 2020 trong Ngữ văn lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 41 lượt xem
Đọc văn bản sau đây và trả lời câu hỏi từ câu 1 - 4: Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ Ôi tiếng Việt như đất cày , như lụa Óng tre ngà và mềm mại như tơ   Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh ... văn khoảng 6 - 8 câu, trình bày suy nghĩ của anh ( chị) về trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ở giới trẻ ngày nay.  
đã hỏi 21 tháng 3, 2020 trong Ngữ văn lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 129 lượt xem
4. “I think you should try the chicken Marengo,” said the waiter. –>The waiter recommended………………………………… ……………… ... ;.. …………………………………………..
đã hỏi 1 tháng 12, 2019 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 87 lượt xem
1. He was very sorry that he didn’t see Andrey on her trip to London. –>He greatly regretted………………………………….. …………… ... ; ………………………………………….. ….
đã hỏi 1 tháng 12, 2019 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18k điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. Do_anhThu159

  4466 Điểm

 2. Cua_congtuaaaaaaa

  2617 Điểm

 3. smoke

  2556 Điểm

 4. SayoHikawa

  2514 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. smoke

  829 Điểm

 2. Cua_congtuaaaaaaa

  162 Điểm

 3. thanhtrong

  62 Điểm

 4. Mink

  61 Điểm

...