Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Manh7a1 - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 trả lời 222 lượt xem
Cơ thể có kiểu gen Aa giảm phân sẽ tạo ra những loại giao tử nào trong các trường hợp sau: a. Các cặp NST phân li bình thường b. Tất cả các cặp NST không phân li ở giảm phân 1, ở giảm phân 2 phân li bình thường. c. Tất cả các cặp NST đều phân li bình thường, giảm phân 2 tất cả các NST đều không phân li.
đã hỏi 15 tháng 9, 2022 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 60 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 276 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 200 lượt xem
Chiến tranh thế chiến thứ nhất gồm những nước nào?
đã hỏi 28 tháng 11, 2021 trong Khác bởi Khang1000 Tiến sĩ (29.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 585 lượt xem
Bệnh do một loại trùng roi sống kí sinh trong máu gây ra, làm bệnh nhân rơi vào giấc ngủ li bì và có tỷ lệ tử vong rất cao. Hãy cho biết bệnh lan truyền qua loài nào sau đây? A. Muỗi vằn B. Ruồi C. Bướm D. Ong
đã hỏi 4 tháng 11, 2021 trong Sinh học lớp 7 bởi umenihon713 Cử nhân (3.9k điểm)
+1 thích
1 trả lời 272 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 123 lượt xem
Điều nào sau đây không đúng với dòng năng lượng trong hệ sinh thái? A. Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn năng lượng càng ... . Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn năng lượng càng giảm dần.
đã hỏi 21 tháng 7, 2021 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 193 lượt xem
Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Lên men giấm ancol etylic thu được chất hữu cơ X (2) Hidrat hóa etilen thu được hợp chất hữu cơ Y (3) Z là sản phẩm hữu cơ thu đư ... A. Z < T < Y < X. B. T < Z < Y C. Z < X < Y < T. D. X < Y < T < Z.
đã hỏi 15 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 12 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 207 lượt xem
Ngành khoa học vận dụng những hiểu biết về di truyền học người vào y học, giúp giải thích, chẩn đoán, phòng ngừa, hạn chế các bệnh, tật di truyền và điều trị trong một số trường hợp bệnh lí gọi là A. Di truyền học. B. Di truyền học Người. C. Di truyền Y học. D. Di truyền Y học tư vấn.
đã hỏi 15 tháng 7, 2021 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 372 lượt xem
Bệnh di truyền ở người mà có cơ chế gây bệnh do rối loạn ở mức phân tử gọi là A. bệnh di truyền phân tử. B. bệnh di truyền tế bào. C. bệnh di truyền miễn dịch. D. hội chứng.
đã hỏi 15 tháng 7, 2021 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 139 lượt xem
Tính nồng độ H+ (mol/l) trong các dung dịch sau: a) CH3COONa 0,10M (Kb của CH3COO- là 5,71.10-10); b) NH4Cl 0,10M (Ka của NH4+ là 5,56.10-10).
đã hỏi 11 tháng 7, 2021 trong Hóa học lớp 11 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 91 lượt xem
Trong tiến hoá các cơ quan tương đồng có ý nghĩa phản ánh A. sự tiến hoá phân li. B. sự tiến hoá đồng quy. C. sự tiến hoá song hành. D. phản ánh nguồn gốc chung.
đã hỏi 11 tháng 7, 2021 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 356 lượt xem
Một ô tô đang chuyển động với vận tốc không đổi 30m/s. Đến chân một con dốc, đột nhiên máy ngừng hoạt động và ô tô theo đà đi lên dốc. Nó luôn luôn chịu một gia tốc ngược chiều với vận tốc đầu bằng 2m/s2 trong suốt quá trình lên dốc và xuống dốc.
đã hỏi 10 tháng 7, 2021 trong Vật lý lớp 10 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 624 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 160 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 125 lượt xem
Ở một cơ thể (P), xét 3 cặp gen dị hợp Aa, Bb và Dd. Biết rằng Bb và Dd cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể; Aa nằm trên một cặp ... ng hợp tử về tất cả các gen chiếm tỉ lệ 15%. A. 3 B. 4 C. 2 D. 1
đã hỏi 21 tháng 6, 2021 trong Sinh học lớp 12 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
+1 thích
1 trả lời 468 lượt xem
Hấp thụ hoàn toàn 12,8 gam SO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng các muối tạo thành trong dung dịch lần lượt là:
đã hỏi 31 tháng 1, 2021 trong Hóa học lớp 11 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 81 lượt xem
Ông quan ở huyện Thanh Trì Miếng mỡ thì lấy, miệng bì thì chê.  
đã hỏi 28 tháng 1, 2021 trong Ngữ văn lớp 11 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.9k điểm)
+4 phiếu
2 câu trả lời 643 lượt xem
Read the passage carefully and choose the correct answer:  Music influences people in different ways or the same person differ­ently at different times. Music may seem to influence people differently. That is because people can react differently to the music. We are able to apply a choosing process to the ... on time                 B. when                   C. because                     D. if  
đã hỏi 2 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi NicT_NaRi ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (5.8k điểm)
+3 phiếu
3 câu trả lời 747 lượt xem
Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) each of the following questions : 1. My uncle used to be a professional photographer when he was young. A. unable            B. amateur                 C. skillful                    D. complex 2. She refused to lend me her car. A. permitted                 B. allowed               C. accepted                 D. requested
đã hỏi 2 tháng 4, 2020 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi NicT_NaRi ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (5.8k điểm)
  1. Sarah_Zin_cutee

    253 Điểm

  2. Darling_274

    75 Điểm

  3. postfirst

    72 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...