Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
9 lượt xem
trong Sinh học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.9k điểm)
Môi trường sống của sinh vật là gì? Có những loại môi trường chủ yếu nào?

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi Đức lượng♥ NGTT Thạc sĩ (8.5k điểm)
Môi trường sống của sinh vật là phần không gian bao quanh sinh vật mà ở đó các các yếu tố cấu tạo nên môi trường tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự sinh trưởng, phát triển của chúng.

Môi trường sống của sinh vật rất đang dạng và phong phú, chúng có thể sống trên cạn, dưới nước và cũng có thể bay trên bầu trời. Dựa vào những yếu tố đó người ta chia môi trường sống của sinh vật thành 4 loại chính:

1 Môi trường nước 

2 Môi trường trong đất

3 Môi trường trên cạn

4 Môi trường sinh vật 

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
đã hỏi 22 tháng 7, 2021 trong Sinh học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Luật Bảo vệ môi trường ở Việt Nam quy định như thế nào về việc săn bắt động vật hoang dã ? A. Tất cả các phương án còn lại B. Hạn chế săn bắt động vật hoang dã C. Cấm săn bắt động vật hoang dã D. Chỉ săn bắt động vật hoang dã theo mùa
đã hỏi 18 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Ô nhiễm môi trường là gì ? Nêu các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường ?
đã hỏi 18 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 30 lượt xem
Môi trường sống của sinh vật là gì ?
đã hỏi 19 tháng 6, 2020 trong Sinh học lớp 9 bởi PTG Cử nhân (4.4k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 28 lượt xem
Kể các môi trường sống của sinh vật ?
đã hỏi 19 tháng 6, 2020 trong Sinh học lớp 9 bởi PTG Cử nhân (4.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Đặc điểm nào sau đây không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật? A. Tạo ra được nhiều biến dị tổ hợp làm nguyên liệu cho chọn giống và tiến hoá. B. Duy trì ổn định những tính trạng tốt về mặt di truyền. C.Có khả năng thích nghi với những điểu kiện môi trường biến đổi. D. Là hình thức sinh sản phổ biến.
đã hỏi 25 tháng 5 trong Sinh học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 177 lượt xem
Cho các sinh vật sau: cỏ, hổ, cáo, thỏ, gà, mèo rừng,  dê, vi sinh vật phân giải. Hãy lấy ví dụ về hai chuỗi thức ăn và một lưới thức ăn từ những sinh vật trên
đã hỏi 12 tháng 7, 2021 trong Sinh học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.9k điểm)
+1 thích
1 trả lời 40 lượt xem
Theo nguyên tắc bổ sung thì mặt số lượng đơn phân những trường hợp nào sau đây là đúng A. A + G = T + X B. A + T = G + X C. A + T + G = A + X + G D. A + X + T = G + X + T
đã hỏi 28 tháng 7, 2021 trong Sinh học lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Trình bày những phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển- đảo...
đã hỏi 18 tháng 5 trong Địa lý lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.9k điểm)
 1. 21111505552355

  113 Điểm

 2. Babyshort

  75 Điểm

 3. anhphung2700492

  60 Điểm

 4. kietandkeo390

  40 Điểm

 5. phamngoctienpy1987844

  40 Điểm

 6. namphuongpn18902

  31 Điểm

 7. minhnhatienthanh816

  30 Điểm

 8. chese4154898

  25 Điểm

 9. 3012nguyenlong922

  21 Điểm

 10. jjaltoon51049

  20 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...