Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Địa lý lớp 9 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 79 lượt xem
Ngành công nghiệp năng lượng phát triển mạnh nhất ở Bà Rịa – Vũng Tàu là: A. Than B. Hoá dầu C. Nhiệt điện D. Thuỷ điện.
đã trả lời 29 tháng 10, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
Ngành công nghiệp năng lượng phát triển mạnh nhất ở Tây Nguyên là: A. Khai thác than B. Hoá dầu C. Nhiệt điện D. Thuỷ điện
đã trả lời 29 tháng 10, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
Trong các ngành công nghiệp sau, ngành nào của nước ta có thế mạnh đặc biệt và cần đi trước một bước so với các ngành khác? A. Công nghiệp điện tử. B. Công nghiệp hoá chất. C. Công nghiệp thực phẩm. D. Công nghiệp năng lượng.
đã trả lời 29 tháng 10, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 181 lượt xem
Sự phân bố của dịch vụ phụ thuộc nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là: A. Địa hình. B. Sự phân bố công nghiệp. C. Sự phân bố dân cư. D. Khí hậu.
đã trả lời 29 tháng 10, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 40 lượt xem
Hoạt động dịch vụ tập trung ở thành phố lớn và thị xã nhiều hơn ở khu vực nông thôn do: A. Dân cư tập trung đông và kinh tế phát triển hơn khu vực nông thôn. B. Giao thông vận tải phát triển hơn. C. Thu nhập bình quân đầu người cao hơn. D. Có nhiều chợ hơn.
đã trả lời 29 tháng 10, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến sự phân bố ngành dịch vụ? A. Vị trí địa lí thuận lợi, tài nguyên thiên ... ;i phát triển. D. Sự phân bố dân cư và phát triển kinh tế.
đã trả lời 29 tháng 10, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 139 lượt xem
Một bác sĩ mở phòng mạch tư thuộc loại hình dịch vụ nào? A. Dịch vụ sản xuất B. Dịch vụ tiêu dùng C. Dịch vụ công cộng D. Không thuộc loại hình nào
đã trả lời 29 tháng 10, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 93 lượt xem
Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất ở nước ta không biểu hiện ở đặc điểm: A. Là hai đầu mối giao thông vận tải, viễn thông lớn nhất cả nước B. Là nơi tập trung nhiều trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước C. Là nơi tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và bệnh viện lớn. D. Là hai trung tâm thương mại, tài chính ngân hàng lớn nhất nước ta
đã trả lời 29 tháng 10, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 91 lượt xem
Các hoạt động dịch vụ tập trung nhiều nhất ở đâu? A. Các vùng duyên hải ven biển. B. Các cao nguyên đất đỏ ba dan. C. Các thành phố lớn, thị xã, khu công nghiệp. D. Các đồng bằng phù sa màu mỡ.
đã trả lời 29 tháng 10, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 157 lượt xem
Trong cơ cấu GDP các ngành dịch vụ, chiếm tỷ trọng lớn nhất là: A. Dịch vụ tiêu dùng B. Dịch vụ sản xuất C. Dịch vụ công cộng D. Ba loại hình ngang bằng nhau
đã trả lời 29 tháng 10, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 167 lượt xem
Việc nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ phải dựa trên cơ sở chủ yếu nào? A. Dân cư và nguồn lao động. B. Thu hút đầu tư nước ngoài. C. Trình độ công nghệ, lao động, cơ sở vật chất kĩ thuật tốt. D. Chính sách phát triển ngành dịch vụ của nhà nước.
đã trả lời 29 tháng 10, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
Đặc điểm nào sau đây không phải của ngành công nghiệp trọng điểm: A. Chiếm tỉ trọng thấp trong cơ cấu công nghiệp. B. Có thế mạnh phát triến lâu dài. C. Đem lại hiệu quả kinh tế cao. D. Có tác động mạnh đến sự phát triển các ngành kinh tế khác
đã trả lời 29 tháng 10, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 203 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 44 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 212 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 221 lượt xem
đã trả lời 27 tháng 8, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.3k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 94 lượt xem
A. Vật chuyển động tròn đều. B. Vật được ném ngang. C. Vật đang rơi tự do. D. Vật chuyển động thẳng đều.
đã trả lời 12 tháng 8, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 54 lượt xem
A. Sự chuyển dịch cơ cấu GDP của nền kinh tế. B. Sự chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế. C. Sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. D. Sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế.
đã trả lời 10 tháng 8, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 61 lượt xem
A. Hình thành các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, miền Trung và phía Nam. B. Chuyển dịch cơ cấu ngành, cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu lãnh thổ. C. Chuyển dịch cơ cấu ngành, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào nước ta. D. Hình thành các khu trung tâm công nghiệp, vùng công nghiệp mới.
đã trả lời 10 tháng 8, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 292 lượt xem
A. 1975        B. 1981 C. 1986        D. 1996
đã trả lời 10 tháng 8, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 77 lượt xem
A. Phân bố lại dân cư và lao động. B. Đa dạng các hoạt động kinh tế ở nông thôn. C. Đa dạng các loại hình đào tạo. D. Chuyển hết lao động nông thôn xuống thành thị.
đã trả lời 10 tháng 8, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi vongochuy Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 84 lượt xem
BIỂU ĐỒ CƠ CẤU LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG PHÂN THEO THÀNH THỊ, NÔNG THÔN Nhận định nào sau đây đúng: A. Tỉ lệ lao độ ... đều. D. Tỉ lệ lao động nông thôn nhỏ hơn ở thành thị.
đã trả lời 10 tháng 8, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi vongochuy Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 371 lượt xem
Năm 1999, số dân nước ta khoảng 78 triệu người (lấy tròn số), số người trên 60 tuổi là 6 318 000 người. Hỏi số người trên 60 tuổi chiếm bao nhiêu % tổng số dân?
đã trả lời 10 tháng 8, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi vongochuy Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 46 lượt xem
A. Có lợi thế trong phát triển các ngành kinh tế, sử dụng nhiều lao động và thu hút đầu tư nước ngoài B. Nguồn lao động đông C. Nguồn bổ sung lao động lớn D. Tất cả đáp án A, B và C
đã trả lời 10 tháng 8, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi vongochuy Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 57 lượt xem
Năm 1999, số dân nước ta khoảng 78 triệu người (lấy tròn số), số người trong độ tuổi lao động (từ 15 - 59 tuổi) chiếm 58,4%. Hỏi rằng số người irong độ tuổi lao động của nước ta năm 1999 là bao nhiêu người?
đã trả lời 10 tháng 8, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 38 lượt xem
BIỂU ĐỒ CƠ CẤU LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG PHÂN THEO ĐÀO TẠO Nhận định nào sau đây không đúng: A. Tỉ lệ lao động qua ... . Tỉ lệ lao động qua đào tạo nhỏ hơn không qua đào tạo.
đã trả lời 10 tháng 8, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 52 lượt xem
Năm 1999, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta là 14,3%, tỉ suất tứ chiếm 5,6%. Hỏi rằng năm 1999, tỉ suất sinh của nước ta là bao nhiêu %?
đã trả lời 10 tháng 8, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 103 lượt xem
A. Có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp. B. Có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật. C. Chất lượng nguồn lao động đang được cải thiện. D. Cả A, B, C, đều đúng.
đã trả lời 9 tháng 8, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi vongochuy Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 167 lượt xem
A. Dồi dào, tăng nhanh B. Tăng chậm C. Hầu như không tăng D. Dồi dào, tăng chậm
đã trả lời 9 tháng 8, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 62 lượt xem
A. 0,5 triệu lao động B. 0,7 triệu lao động C. Hơn 1 triệu lao động D. gần hai triệu lao động
đã trả lời 9 tháng 8, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 189 lượt xem
A. Thấp B. Trung bình C. Cao D. Rất cao
đã trả lời 9 tháng 8, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
A. Sự phát triển kinh tế, chất lượng cuộc sống. B. Môi Trường, chất lượng cuộc sống. C. Chất lượng cuộc sống và các vấn đề khác. D. Sự phát triển kinh tế, chất lượng cuộc sống; tài nguyên môi trường
đã trả lời 9 tháng 8, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 55 lượt xem
A. Thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình. B. Nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề dân số. C. Phân bố lại dân cư giữa các vùng. D. Nâng cao chất lương cuộc sống.
đã trả lời 9 tháng 8, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 163 lượt xem
A. Ven biển B. Miền núi C. Đồng bằng D. Đô thị
đã trả lời 9 tháng 8, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 120 lượt xem
A. Hải đảo B. Miền núi C. Trung du D. Đồng bằng
đã trả lời 9 tháng 8, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 38 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 228 lượt xem
A. Vừa và nhỏ B. Vừa C. Lớn D. Rất Lớn
đã trả lời 9 tháng 8, 2023 trong Địa lý lớp 9 bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

HOT 1 giờ qua

 1. phamngoctienpy1987844

  50628 Điểm

 2. vxh2k9850

  35940 Điểm

 3. Khang1000

  29748 Điểm

 4. Tí Vua Đệ Nhất

  28073 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...