Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Địa lý lớp 9 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
 Các dòng sông chính trong vùng là A. Sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, sông Sài Gòn B. Sông Biên Hòa, sông Sài Gòn, sông Đồng Nam C. Sông Đồng Nai, sông Bé, sông Sài Gòn D. Sông Đồng Nai,  sông Bé, sông Biên Hòa
đã trả lời 7 giờ cách đây trong Địa lý lớp 9 bởi nguyenthienan16 Cử nhân (1.6k điểm)
 • babyshort
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ A. Thành phố Hồ Chí Minh B. BÌnh Dương C. Long An D. Tây Ninh
đã trả lời 7 giờ cách đây trong Địa lý lớp 9 bởi nguyenthienan16 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
đã hỏi 10 giờ cách đây trong Địa lý lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Hãy cho biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ của vùng Bắc Trung Bộ và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển kinh tế xã hội
đã trả lời 12 tháng 7 trong Địa lý lớp 9 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18.8k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 15 lượt xem
Ý nào dưới đây không thuộc vai trò của các ngành dịch vụ?   A. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm việc làm.   B. Khai thác tốt hơn tài nguyên thiên nhiên và các di sản văn hóa, lịch sử.   C. Tạo ra một khối lượng lớn của cải vật chất cho xã hội.   D. Thúc đẩy sự phát triển của các ngành sản xuất vật chất.
đã trả lời 8 tháng 6 trong Địa lý lớp 9 bởi Silent Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Ngành điện tử - tin học không có đặc điểm là   A. không chiếm diện tích rộng.   B. không gây ô nhiễm môi trường.   C. không tiêu thụ nhiều kim loại, điện và nước.   D. yêu cầu lao động trẻ có trình độ, kĩ thuật cao.
đã trả lời 5 tháng 6 trong Địa lý lớp 9 bởi Silent Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
5 câu trả lời 53 lượt xem
Câu 4. Trung tâm kinh tế lớn nhất về quy mô, cơ cấu ngành đa dạng ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là A. Đà Nẵng. C. Nha Trang. B. Quảng Nam. D. Quy Nhơn.
đã trả lời 1 tháng 6 trong Địa lý lớp 9 bởi SayoHikawa Cử nhân (2.8k điểm)
+2 phiếu
4 câu trả lời 78 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 43 lượt xem
Câu 3. Giới hạn của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ bắt đầu và kết thúc là A. Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận. B. Đà ... Đà Nẵng đến Ninh Thuận. D. Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên.
đã trả lời 25 tháng 5 trong Địa lý lớp 9 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (5.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 19 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Nêu vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ của Trung du và miền núi Bắc Bộ. Ý nghĩa của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.
đã trả lời 1 tháng 5 trong Địa lý lớp 9 bởi anhaodang Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 11 lượt xem
Nguồn năng lượng nào sau đây được sử dụng sớm nhất trong việc sử dụng năng lượng của thế giới?   A. Than đá.         B. Dầu mỏ.           C. Nhiệt điện.          D. Năng lượng mặt trời.
đã trả lời 30 tháng 4 trong Địa lý lớp 9 bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)
+1 thích
1 trả lời 12 lượt xem
+1 thích
1 trả lời 10 lượt xem
Trong các yếu tố tự nhiên sau đây, yếu tố tự nhiên nào ít ảnh hưởng đến hoạt động giao thông vận tải nhất?   A. Sông ngòi.       B. Địa hình.        C. Sinh vật.            D. Khí hậu.
đã trả lời 29 tháng 4 trong Địa lý lớp 9 bởi DJ_Sona Học sinh (382 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 19 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 18 lượt xem
Ngành công nghiệp có khả năng lớn nhất để thúc đẩy cho cả công nghiệp nặng lẫn nông nghiệp phát triển là
đã trả lời 29 tháng 4 trong Địa lý lớp 9 bởi Axit_Cacboxylic ● Quản Trị Viên Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
đã hỏi 29 tháng 4 trong Địa lý lớp 9 bởi PTG Tiến sĩ (16.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. nhthuyvy16

  3848 Điểm

 2. Bac_Da

  2096 Điểm

 3. Babyshort

  1518 Điểm

 4. saitamaselfomy

  1423 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. nhthuyvy16

  1250 Điểm

 2. saitamaselfomy

  1059 Điểm

 3. Bac_Da

  700 Điểm

 4. Babyshort

  357 Điểm

...