Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Sinh học - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Trình bày đặc điểm để phân chia các nhóm thực vật dựa vào khả năng thích nghi của chúng với điều kiện chiếu sáng. Mỗi nhóm lấy một ví dụ minh họa.
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 bởi phuphuphu Thần đồng (1k điểm) 2 4 8
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
 Trình bày đặc điểm phân bố các nhóm thực vật C3, nhóm thực vật C4 và nhóm thực vật CAM.
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Sinh học lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Quần xã sinh vật và ngoại cảnh có quan hệ với nhau như thế nào? Khống chế sinh học là gì?
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 bởi hoangvy Cử nhân (4.1k điểm) 31 63 153
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Cho biết trong một phân tử ADN, số nu loại G là 650000, số nu loại A bằng 2 lần số nu loại G. Khi phân tử này tự nhân đôi (1 lần), nó sẽ cần bao nhiêu lần nu tự do trong môi trường nội bào.
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi duc2008 Thần đồng (943 điểm) 3 3 14
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Mạch đơn thứ nhất của gen có 10%A, 30%G. mạch đơn thứ hai gủa gen có 20%A. a. Khi gen tự nhân đôi cần tỷ lệ % từng loại nu của môi trường nội bào bằng bao nhiêu? b. Chiều dài của gen là 5100 A . Tính số lượng từng loại nu của mỗi mạch.
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi duc2008 Thần đồng (943 điểm) 3 3 14
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Trong mạch thứ nhất của 1 phân tử ADN có: A chiếm 40%, G chiếm 20%, T chiếm 30%, và số X = 156. 10 nu. a. Tìm tỉ lệ phần và số lượng từng loại nu trong mỗi mạch của ADN. b. Tìm tỉ lệ và số lượng từng loại nu trong cả phân tử ADN. c. Biết khối lượng trung bình của 1 nu là 300 đvC. Hãy tính khối lượng của phân tử ADN nói trên. Tính số chu kì xoắn.
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi Khách
+1 thích
1 trả lời 5 lượt xem
Quần xã sinh vật là gì? Nêu những đặc điểm cơ bản của quần xã.
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 bởi hoangvy Cử nhân (4.1k điểm) 31 63 153
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
Một phân tử ADN có 180 nuclêôtit loại A, số nuclêôtit loại T chiếm 10% tổng số nuclêôtit. Phân tử ADN này tham gia phiên mã và dịch mã một lần, số axit amin của chuỗi pôlipeptit?
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Sinh học lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (15.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 21 lượt xem
Hãy nhận xét về các đặc tính (chiều cao, kích thước trái, số hạt...) của giống ngô lai F1 và giống ngô bố mẹ thuần chuẩn Mo17 và B73 Hãy nhận xét về các đặc tính (chiều cao, số lượng bông, số hạt/ số bông, năng suất,...) của giống lúa F1 và giống lúa bố mẹ thuần chủng Zhenshan 97(Z97) và Nipponbare (Nip)
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 bởi thanhtrong Cử nhân (4.4k điểm) 24 39 78
0 phiếu
3 câu trả lời 32 lượt xem
Sự nhân lên của virus theo cơ chế nào ???
đã trả lời 19 tháng 1 trong Sinh học lớp 10 bởi NamikazeMinato Cử nhân (1.9k điểm) 7 25 125
0 phiếu
3 câu trả lời 210 lượt xem
Câu 1: Hãy nêu các điểm độc đáo trong phương pháp nghiên cứu của Menđen
đã trả lời 18 tháng 1 trong Sinh học lớp 9 bởi thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Thần đồng (1.2k điểm)
+2 phiếu
2 câu trả lời 563 lượt xem
Tại sao nước di chuyển từ môi trường nhược trương ( thế nước cao ) trong đất vào tế bào lông hút, nơi có dịch bào ưu trương ( thế nước thấp hơn) ? * Tại sao môi trường nhược trương lại có thế nước cao ? * Tại sao môi trường ưu trương có thế nước thấp?
đã trả lời 18 tháng 1 trong Sinh học lớp 10 bởi thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 56 lượt xem
Vì sao nói chim bồ câu là động vật hằng nhiệt?
đã trả lời 17 tháng 1 trong Sinh học lớp 7 bởi lecongmanh240883 Học sinh (242 điểm) 1 7
+1 thích
2 câu trả lời 11 lượt xem
Tại sao Lớp lưỡng cư lại lấy Ếch đồng làm đại diện mà không phải là con khác như: nhái, ngoé, chẫu, cóc
đã trả lời 17 tháng 1 trong Sinh học lớp 7 bởi NamikazeMinato Cử nhân (1.9k điểm) 7 25 125
+1 thích
2 câu trả lời 108 lượt xem
Ở một người có 10 cử động hô hấp trong 1 phút. Hỏi trong 1 giờ người đó có bao nhiêu lần hít vào và thở ra ? Khí lưu thông của người này khi thở ra bình thường là 500ml còn thở ra gắng sức thì lượng khí gấp đôi thở bình thường. Dung tích sống của người này là 3400ml. ... nhiêu ml? Lượng khí bổ sung của người đó khí hít vào găng sức là bao nhiêu ml ? Biết rằng lượng khí cặn của người đó là 1 lít.
đã trả lời 17 tháng 1 trong Sinh học lớp 8 bởi NamikazeMinato Cử nhân (1.9k điểm) 7 25 125
0 phiếu
3 câu trả lời 18 lượt xem
hãy nêu lên những đặc điểm của vi khuẩn  
đã trả lời 17 tháng 1 trong Sinh học lớp 6 bởi NamikazeMinato Cử nhân (1.9k điểm) 7 25 125
0 phiếu
3 câu trả lời 20 lượt xem
Nguyên liệu của pha tối trong quang hợp là?
đã trả lời 17 tháng 1 trong Sinh học lớp 10 bởi NamikazeMinato Cử nhân (1.9k điểm) 7 25 125
0 phiếu
3 câu trả lời 18 lượt xem
Hãy lấy ví dụ về vi sinh vật cho từng loại hô hấp mà em biết. 
đã trả lời 17 tháng 1 trong Sinh học lớp 10 bởi NamikazeMinato Cử nhân (1.9k điểm) 7 25 125
+1 thích
2 câu trả lời 84 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Các sinh vật ưa hoạt động vào ban đêm khi tăng cường độ chiếu sáng thì hoạt động sinh trưởng sẽ thay đổi như thế nào
đã trả lời 16 tháng 1 trong Sinh học lớp 9 bởi thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Thần đồng (1.2k điểm)
+1 thích
1 trả lời 78 lượt xem
Vì sao quá trình sinh lý của cây không bình thường khi nhiệt độ cao ?
đã trả lời 16 tháng 1 trong Sinh học lớp 11 bởi thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Ở người gen  nằm trên NST thường quy định da đên trội hoàn toàn so với a quy định da trắng. Quần thê ... nh sinh 5 người con. XS để họ chỉ có 3 người da trắng
đã trả lời 16 tháng 1 trong Sinh học lớp 11 bởi thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 881 lượt xem
+2 phiếu
3 câu trả lời 202 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Ở vùng sinh trưởng của một buồng trứng có một số tế bào sinh dục sơ khai chứa 3680 NST. 1/40 số tế bào đó chuyển qua vùng chín, giảm phân tạo 2 trứng, 2 trứng này đều được thụ tinh . a. Tìm bộ NST lưỡng bội của loài? Đó là loài nào? b. Nếu khi thụ tinh có x tinh trùng bơi đến mỗi trứng thì số tế bào sinh tinh đã sinh ra số tinh trùng cần cho quá trình thụ tinh là bao nhiêu?
đã trả lời 16 tháng 1 trong Sinh học lớp 9 bởi thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 22 lượt xem
0 phiếu
3 câu trả lời 66 lượt xem
Nêu các diễn biến cơ bản của NST trong quá trình giảm phân II?
đã trả lời 16 tháng 1 trong Sinh học lớp 9 bởi thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Thần đồng (1.2k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 23 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 31 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 18 lượt xem
Noron là gì? Phản xạ, cung phản xạ là gì?
đã trả lời 16 tháng 1 trong Sinh học lớp 8 bởi thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 23 lượt xem
Nhờ quá trình nào sau đây mà các ngành thực vật đều có chung vai trò là cung cấp oxi cho sự hô hấp của người và các sinh vật khác:  A: Hô hấp                                       B: Thoát hơi nước C: Trao đổi khí                                 D: Quang hợp Mong mọi người trả lời sớm ạ :)) 
đã trả lời 16 tháng 1 trong Sinh học lớp 6 bởi NamikazeMinato Cử nhân (1.9k điểm) 7 25 125
0 phiếu
3 câu trả lời 2.5k lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. thanhtrong

  1648 Điểm

 2. phuphuphu

  758 Điểm

 3. trannhat900

  525 Điểm

 4. Minayo_Lovell

  516 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. thanhtrong

  132 Điểm

 2. trannhat900

  109 Điểm

 3. Nguyentrantunhan

  102 Điểm

 4. phuphuphu

  94 Điểm

...