Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Sinh học - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Giải thích tại sao lượng nước mô trong cơ thể những người bị huyết áp cao lại nhiều hơn so với người bình thường?
đã hỏi 12 giờ cách đây trong Sinh học lớp 8 bởi Dũng
0 phiếu
2 câu trả lời 6 lượt xem
Điều nào sau đây không đúng với dòng năng lượng trong hệ sinh thái? A. Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn năng lượng càng ... . Càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn năng lượng càng giảm dần.
đã trả lời 16 giờ cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi Inori-Yuzuriha Thần đồng (1.3k điểm)
 • manh7a1
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Dòng năng lượng trong hệ sinh thái diễn ra như thế nào?             A. bắt nguồn từ môi trường, được sinh vật sản xuất hấp thụ và biến đổi thành quang năng, sau đó năng lượng được truyền qua các bậc dinh dưỡng và cuối cùng năng lượng truyền trở lại môi trường. ... đổi thành năng lượng hoá học, sau đó năng lượng được truyền qua các bậc dinh dưỡng và cuối cùng năng lượng truyền trở lại môi trường.
đã trả lời 22 giờ cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Điều nào không phải là nguyên nhân của sự thất thoát năng lượng lớn khi quan các bậc dinh dưỡng? A. Do một phần năng lượ ... ;ng mất đi qua hô hấp và tạo nhiệt ở mỗi bậc dinh dưỡng.
đã trả lời 22 giờ cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Trong một hệ sinh thái, sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng được kí hiệu bằng các chữ từ A đến E. Trong đó:             A = 500 kg;     B = 600 kg;     C = 5000 kg;              D = 50 kg;       E = 5 kg.             A. A --> B --> C -->D.                                  B. E -->D -->A -->C.             C. E--> D --> C -->B.                                  D. C --> A -->D -->E.
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi nguyenthienan16 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Biện pháp nào không có tác dụng hạn chế ô nhiễm môi trường? A. Xây dựng các nhà máy, xí nghiệp ở xa khu dân cư ... ; máy tái chế chất thải thành các nguyên liệu, đồ dùng.
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi nguyenthienan16 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Hiệu suất sinh thái là             A. tỷ lệ % chuyển hoá năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng đầu tiên và                  cuối cùng trong hệ sinh thái.             B. tổng tỷ lệ % chuyển hoá năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong                  hệ sinh thái. ... vật tiêu thụ bậc một trong hệ sinh thái.             D. tỷ lệ % chuyển hoá năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái.
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi nguyenthienan16 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Hoạt động nào của con người gây hậu quả phá hoại môi trường lớn nhất? A. Săn bắt động vật hoang dã. B. Khai thác khoáng sản. C. Đốt rừng lấy đất trồng trọt. D. Chăn thả gia súc.
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi nguyenthienan16 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Biện pháp nào không có tác dụng hạn chế ô nhiễm nguồn nước? A. Tạo bể lắng và lọc nước thải. B. Sử dụng nhiều n&#259 ... ác một cách khoa học.. D. Xây dựng nhà máy xử lí rác.
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi nguyenthienan16 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Nguyên nhân dẫn đến hiệu ứng nhà kính ở Trái Đất là             A. do động vật được phát triển nhiều nên làm tăng lượng CO2 qua hô hấp.             B. do bùng nổ dân số nên làm tăng lượng CO2 qua hô hấp.             C. do thảm thực vật có xu hướng giảm dần quang hợp ... hấp                  vì có sự thay đổi khí hậu.             D. do đốt quá nhiều nhiên liệu hoá thạch và thu hẹp diện tích rừng.
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi nguyenthienan16 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Biện pháp nào có tác dụng hạn chế ô nhiễm do chất phóng xạ?             A. Lắp đặt các thiết bị lọc khí cho các nhà máy.             B. Sử dụng nhiều năng lượng mới không sinh ra khí thải (năng lượng gió,                  mặt trời).             C. Quản lí thật chặt chẽ các chất gây nguy hiểm cao.             D. Xây dựng nhà máy xử lí rác.
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi nguyenthienan16 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Nguyên nhân gây ô nhiễm khí thải chủ yếu do quá trình đốt cháy A. Gỗ, than đá. B. Khí đốt, củi. C. Khí đốt, gỗ. D. Gỗ, củi, than đá, khí đốt.
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 bởi nguyenthienan16 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Phát biểu nào sau đây là không đúng với tháp tuổi dạng phát triển? A. Đáy tháp rộng. B. số lượng cá thể trong quần thể ổn định. C. Số lượng cá thể trong quần thể tăng mạnh. D. Tỉ lệ sinh cao
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 bởi nguyenthienan16 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
 Biện pháp hạn chế ô nhiễm tiếng ồn: A. Hạn chế gây tiếng ồn của các phương tiện giao thông, B. Lắp đặt các thiết bị lọc khí cho các nhà máy. C. Hạn chế tiếng ồn của các phương tiện giao thông, xây dựng công viên cây xanh, trồng cây. D. Xây dựng công viên cây xanh, trồng cây.
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 bởi nguyenthienan16 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Hệ sinh thái dưới đây không phải là hệ sinh thái trên cạn? A. Rừng lá rộng rụng lá theo mùa vùng ôn đới. B. Rừng ngập mặn. C. Vùng thảo nguyên hoang mạc. D. Rừng mưa nhiệt đới.
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 bởi nguyenthienan16 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 3 lượt xem
Trong rừng, hổ không có vật ăn thịt chúng là do             A. hổ có vuốt chân và răng rất sắc chống trả lại kẻ thù.             B. hổ có sức mạnh không loài nào địch nổi.             C. hổ chạy rất nhanh, vật ăn thịt khó lòng đuổi được.             D. hổ có số lượng ít, sản lượng thấp, không thể tạo nên một quần thể vật                  ăn thịt dù nó đủ số lượng tối thiểu để tồn tại.
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Sinh học lớp 12 bởi nguyenthienan16 Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Sinh học lớp 7 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Sinh học lớp 7 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 12 lượt xem
Tác hại của thuốc phiện đối với sức khoẻ con người
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Sinh học lớp 6 bởi Đinh Diệu My
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
I. TRẮC NGHIỆM:(4,0 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong các câu sau: (Mỗi câu 0,5đ) Câu 1: Chuột nhảy ở hoang mạc đới nóng có chân dài để: A Đào bới thức ăn B. Tìm nguồn nước C Cơ thể cao so với mặt cát nóng và nhảy xa D Tìm bạn trong mùa sinh sản Câu 1. ... Ăn sâu bọ ? A. Chuột chù và chuột đồng. B. Chuột chũi và chuột chù. C. Chuột đồng và chuột chũi. D. Sóc bụng xám và chuột nhảy.  
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Sinh học lớp 7 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Bài tiết là một hoạt động của cơ thể ...(1)... các chất cặn bã và các chất độc hại khác để duy trì tính ổn định của môi trường bên trong. Hoạt động này do phổi, thận, da đảm nhiệm, trong đó phổi đóng vai trò quan trọng trong việc .(2)..., thận đóng vai trò quan trọng ... : thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái. Thận gồm 2 quả với khoảng 2 triệu đơn vị chức năng để lọc máu và ...(4)...
đã trả lời 16 tháng 7 trong Sinh học lớp 8 bởi Babyshort Cử nhân (1.6k điểm)
0 phiếu
4 câu trả lời 24 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 1 đã xem
Cho biết mỗi tính trạng do một cặp gen quy định. Người ta tiến hành tự thụ phấn cây dị hợp về hai cặp gen có kiểu hình cây cao, hạt trong. Ở đời con thu được : 542 cây cao, hạt trong : 209 cây cao, hạt đục : 212 cây lùn, hạt trong : 41 cây lùn, ... của quá trình sinh noãn và sinh hạt phấn đều giống nhau. Xác định kiểu gen của cây dị hợp đem tự thụ phấn và tần số hoán vị gen.
đã hỏi 16 tháng 7 trong Sinh học lớp 12 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Testosteron là hoocmon sinh dục nam có bản chất là lipit. Bào quan nào làm nhiệm vụ tổng hợp lipit để phục vụ cho quá trình tạo hoocmon này?
đã trả lời 16 tháng 7 trong Sinh học lớp 10 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Mạch 1 của phân tử ADN có A bằng 20%, mạch 2 có A bằng 35%, G bằng 25% và bằng 350 nuclêôtit. Số nuclêôtit mỗi loại A, T, G, X của mạch 1 là?
đã hỏi 15 tháng 7 trong Sinh học lớp 10 bởi nguyendavit123 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (8.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Ngành khoa học vận dụng những hiểu biết về di truyền học người vào y học, giúp giải thích, chẩn đoán, phòng ngừa, hạn chế các bệnh, tật di truyền và điều trị trong một số trường hợp bệnh lí gọi là A. Di truyền học. B. Di truyền học Người. C. Di truyền Y học. D. Di truyền Y học tư vấn.
đã trả lời 15 tháng 7 trong Sinh học lớp 12 bởi nguyendavit123 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (8.1k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. nhthuyvy16

  3848 Điểm

 2. Bac_Da

  2096 Điểm

 3. Babyshort

  1518 Điểm

 4. saitamaselfomy

  1423 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. nhthuyvy16

  1250 Điểm

 2. saitamaselfomy

  1059 Điểm

 3. Bac_Da

  700 Điểm

 4. Babyshort

  357 Điểm

...