Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Sinh học - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Bốn tế bào A,B,C,D đều thực hiện quá trình nguyên phân. Tế bào B có số lần nguyên phân gấp 3 lần so với tế bào A và chỉ bằng 1/2 số lần nguyên phân của tế bào C. Tổng số lần nguyên phaancuar 4 tế bào là 14. Hãy xác định  a) số lần nguyên phân của mỗi tế ... số thoi vô sắc xuất hiện qua quá trình nguyên phân cảu 4 tế bào c) Nếu môi trường cung cấp tất cả 1720 NST thì bộ NST của loài bằng bao nhiêu
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Sinh học lớp 9 bởi CayGame Học sinh (457 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 19 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và Na₂O b) Hai chất khí không màu là CO₂ và O₂ Viết các phương trình hóa học
đã trả lời 17 tháng 9 trong Sinh học lớp 9 bởi monmon70023220 Thần đồng (786 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện ........... giữa bố và mẹ, còn F2 có tỉ lệ kiểu hình là ...................
đã trả lời 17 tháng 9 trong Sinh học lớp 9 bởi monmon70023220 Thần đồng (786 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
đã trả lời 11 tháng 9 trong Sinh học lớp 9 bởi thinhcry Thần đồng (834 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 13 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Cho hai giống cá kiếm mắt đen thuần chủng và mặt đỏ thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn cá kiếm mắt đen. Khi cho các con cá F1 giao phối với thì tỉ lệ kiểu hình ở F2 sẽ như thế nào ? Cho biết màu mắt chỉ do một nhân tố di truyền quy định ?
đã hỏi 10 tháng 9 trong Sinh học lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
A. Vùng điều hòa B. Vùng mã hóa C.  Vùng kết thúc D. Gen cấu trúc
đã trả lời 4 tháng 9 trong Sinh học lớp 12 bởi hieutgz335942 Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
A. Là mã bộ 3 B. Có tính phổ biến C. Có tính thoái hóa D. Cả 3 
đã trả lời 4 tháng 9 trong Sinh học lớp 12 bởi hieutgz335942 Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
đã hỏi 4 tháng 9 trong Sinh học lớp 12 bởi Chuong7a2 Thạc sĩ (5.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 18 lượt xem
đã hỏi 4 tháng 9 trong Sinh học lớp 12 bởi Chuong7a2 Thạc sĩ (5.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
đã hỏi 4 tháng 9 trong Sinh học lớp 12 bởi Chuong7a2 Thạc sĩ (5.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
A. Có kích thước rất nhỏ. B. Có khả năng gây bệnh cho nhiều loài. C. Có khả năng sinh trưởng và sinh sản nhanh. D. Có khả năng phân bố rộng trong tất cả các môi trường.
đã hỏi 4 tháng 9 trong Sinh học lớp 10 bởi hieutgz335942 Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
Cho các sinh vật sau: vi khuẩn lactic, nấm men, trùng roi, trùng giày, tảo silic, cây rêu, giun đất. Số vi sinh vật trong các sinh vật trên là ?
đã hỏi 4 tháng 9 trong Sinh học lớp 10 bởi hieutgz335942 Cử nhân (1.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 32 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
A. Conxixi B. B5U C. EMS D. NMU
đã trả lời 26 tháng 8 trong Sinh học lớp 12 bởi qqttt07605 Thần đồng (1.0k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

  1. hieutgz335942

    599 Điểm

  2. 333cuchillthoi302

    524 Điểm

  3. thinhcry

    306 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...