Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
207 lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.2k điểm)
  A. came  B. got  C. reached  D. went

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi qnbl554 Cử nhân (2.1k điểm)

 After two hours traveling by bus, we ______ Vung Tau.

  A. came  B. got  C. reached  D. went

CT: reach + NC đến

Dịch câu: Sau hai giờ di chuyển bằng xe buýt, chúng tôi đến Vũng Tàu.

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 216 lượt xem
It took us two hours to ... the village by bus. a/ come b/ reach c/ get  d/ arrive
đã hỏi 15 tháng 7, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 50 lượt xem
A. lunch B. breakfast C. supper D. snack
đã hỏi 1 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.1k lượt xem
10. She got the bus and walked school. a. off / into b. down / past c. on / off d. in / to
đã hỏi 19 tháng 2, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi nguyethong7462564 Thần đồng (1.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 68 lượt xem
I've just spent two weeks looking _____an aunt of mine who's been ill. A. at B. for C. out for D. after
đã hỏi 21 tháng 8, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi hoanghuypeter0611600 Học sinh (28 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 224 lượt xem
đã hỏi 3 tháng 5, 2021 trong Khác bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 1.4k lượt xem
đã hỏi 27 tháng 11, 2016 trong Toán tiểu học bởi lenguyenthaovy123456 Học sinh (247 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 179 lượt xem
Stephen always wanted to be an actor when he ________ up. A. came B. grew C. brought D. settled
đã hỏi 3 tháng 9, 2023 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi ngocngan180211653 Học sinh (85 điểm)
+1 thích
1 trả lời 504 lượt xem
34. If someone____ into the store, smile and say, ‘May I help you?’. a. comes b. came c. would come d. could come 35. Here’s my phone number. - Thanks. I’ll give you a call if I____ some help tomorrow. a. will need b. need c. would need d. needed
đã hỏi 19 tháng 3, 2021 trong Tiếng Anh lớp 10 bởi nguyethong7462564 Thần đồng (1.0k điểm)
+1 thích
1 trả lời 666 lượt xem
Read the passage below and choose the correct answer for each question. Choose the correct answers by circling A, B, C or D. TEACHING THE VIOLIN ‘The best age to start learning the violin is between three and six,’ said Margaret Porter, a violinist and ... violin lessons for children – no more than 5 per group. D. We’ll look after your children while you learn the violin.
đã hỏi 27 tháng 11, 2019 trong Tiếng Anh lớp 9 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
 1. monmon70023220

  455 Điểm

 2. Darling_274

  33 Điểm

 3. 333cuchillthoi302

  28 Điểm

 4. minhquanhhqt160

  20 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...