Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán lớp 11 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
Cho bốn điểm A,B,C,D không cùng thuộc một mặt phẳng . Trên các đoạn thẳng AB, AC, BD lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho MN không song song với BC. Tìm giao tuyến của ( BCD) và ( MNP)
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi Do_anhThu159 Thạc sĩ (9.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
Cho \(x,y \in \bigl(\begin{smallmatrix} 0;\frac{\pi}{2} \end{smallmatrix}\bigr)\), CHỨNG MINH RẰNG \(\frac{1}{sin^2x.sin^2y+1}+\frac{1}{sin^2x.cos^2y+1}+\frac{1}{cos^2x+1} \leq \frac{9}{2(sin^2x.sin2y+sin2x.siny+sin2x.cosy)}\)
đã hỏi 11 tháng 6 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (57.7k điểm)
 • trannhat900
 • phương-trình-lượng-giác
+1 thích
3 câu trả lời 66 lượt xem
Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau và  tổng của ba chữ số đầu nhỏ hơn tổng của ba chữ số cuối một đơn vị. A. 110.   B. 216.   C. 108.   D. 98.
đã trả lời 3 tháng 6 trong Toán lớp 11 bởi Do_anhThu159 Thạc sĩ (9.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Tìm m để phương trình \(-x^2+2x-2-m=0\) có hai nghiệm \(x_1\) và \(x_2\) thỏa mãn \(x_1<-1<3<x_2\).</p>
đã hỏi 1 tháng 6 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (57.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 12 lượt xem
Một người gửi 50 triệu vào ngân với lãi suất 6% năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm ... ;c số tiền nhiều hơn 100 triệu đồng bao gồm cả gốc và lãi?
đã trả lời 1 tháng 6 trong Toán lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 7 lượt xem
Căn cứ vào đặc điểm của vỏ quả, có thể chia quả thành hai nhóm quả chính là: A. Quả khô và quả nẻ. B. Quả khô và quả không nẻ. C. Quả nẻ và quả không nẻ. D. Quả khô và quả thịt.
đã trả lời 31 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi Mink Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Tổng ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng bằng 4545. Nếu bớt 6 đơn vị ở số hạng thứ hai và giữ nguyên các số còn lại thì được một cấp số nhân. Tìm ba số đó.
đã hỏi 31 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi RushiaUruha Thạc sĩ (6.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh a. Hai mặt phẳng (SAB),(SAD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy, SA=2a. a) Chứng minh rằng (SAC)⊥(SBD) b) Xác định và tính tang của góc giữa đường thẳng SC và (ABCD) c) Gọi MM là trung điểm của AD. Tính khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (SMC)    
đã hỏi 31 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi RushiaUruha Thạc sĩ (6.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 5 lượt xem
Hô hấp diễn ra ở bộ phận nào của thực vật? A. Lá. B. Thân. C. Rễ. D. Tất cả các bộ phận của cây.
đã trả lời 31 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi Mink Tiến sĩ (12.4k điểm)
+1 thích
1 trả lời 5 lượt xem
Miền sinh trưởng của rễ có A. tế bào che chở. B. các mạch dẫn. C. các tế bào có khả năng phân chia. D. các lông hút.
đã trả lời 31 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi Mink Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Điểm M trong hình vẽ là biểu diễn hình học của số phức nào dưới đây? A. \(z=2-i\) . B. \(z=2+i\) . C. \(z=-1+2i\) . D. \(z=-1-2i\) .
đã trả lời 30 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi Mink Tiến sĩ (12.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 207 lượt xem
Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau sao cho trong đó luôn có ba chữ số 1, 2, 3 và có ba chữ số có tổng bằng 9
đã trả lời 30 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 6.7k lượt xem
+2 phiếu
2 câu trả lời 34 lượt xem
Tìm tập xác định của các hàm số sau: a) b) c) d)
đã trả lời 29 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 105 lượt xem
Tìm hệ số của trong khai triển , biết
đã trả lời 29 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 42 lượt xem
Trong hành trình vòng loại World Cup 2022, sau vòng sơ loại thứ hai, đội tuyển Việt Nam với tư cách nhất bảng G được lọt vào vòng loại thứ 3. Vòng loại ... } . \) B. \(\frac{4}{33}\) . C.\( \frac{19}{66}\) . D. \(\frac{19}{33}\) .
đã trả lời 29 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 132 lượt xem
Một trường THPT tổ chức trao thưởng cho học sinh nghèo học giỏi, nhà trường chuẩn bị các phần thưởng là: 7 quyển sổ, 8 cặp sách và 9 hộp bút (cá ... {66}\) . B.\(\frac{19}{66}\) . C.\(\frac{2}{3}\) . D. \(\frac{19}{33} \).
đã trả lời 29 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 240 lượt xem
Có 4 cặp vợ chồng được xếp ngồi trên một chiếc ghế dài có 8 chỗ. Biết rằng mỗi người vợ chỉ ngồi cạnh chồng của mình hoặc ngồi cạnh một người phụ nữ khác. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi thỏa mãn? A. 816. B. 18. C. 8!. D. 604.
đã trả lời 29 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 508 lượt xem
Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số dạng \(\overline{abcde}\) và thỏa mãn \(a\le b<c\le d\le e\)? A. \(A_{9}^{5} .\) B. \(A_{15}^{5} . \) C. \(C_{9}^{5} . \) D. \(C_{12}^{5} .\)
đã trả lời 29 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 44 lượt xem
Cho tập hợp \(A=\left\{1\, ;\, 2\, ;\, 3\, ;\, 4\, ;\, 5\, ;\, 6\, ;\, 7\, ;\, 8\right\}\). Hỏi từ tập A lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khá ... ;i có mặt các chữ số 1, 2, 3 không đứng cạnh nhau? A. 18720. B. 1440. C. 19920. D. 268.
đã trả lời 29 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 461 lượt xem
Cho tập hợp \(A=\left\{1\, ;\, 2\, ;\, 3\, ;\, 4\, ;\, 5\, ;\, 6\, ;\, 7\, ;\, 8\right\}\). Hỏi từ tập A lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số ... phải có mặt các chữ số 1,2, 3 không đứng cạnh nhau? A. 18720. B. 1440. C. 19920. D. 268.
đã trả lời 29 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 592 lượt xem
Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 6 chữ số và chia hết cho 9?  A. 60000.  B. 40000.   C. 50000.   D. 30000.
đã trả lời 29 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 1.1k lượt xem
Gọi S là tập các số tự nhiên có 6 chữ số được lập từ tập \(A=\left\{0;\; 1;\; 2;\; 3;\; 4;\; 5;\; 6;\; 7;\; 8;\; 9\right\}\). Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. ... }{3.10^{3} } .\) B.\( \frac{1}{500} .\) C. \(\frac{1}{1500} .\) D. \(\frac{18}{5^{10} } .\)
đã trả lời 29 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 71 lượt xem
Trong kỳ thi THPT Quốc Gia, mỗi lớp thi gồm 24 thí sinh được sắp xếp vào 24 bàn khác nhau. Bạn Nam là một thí sinh dự thi, bạn đăng ký 4 môn thi và cả 4 ... } . \) B. \(\frac{899}{1152} . \) C. \(\frac{4}{7} . \) D. \(\frac{26}{35} .\)
đã trả lời 29 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 50 lượt xem
Một đề thi trắc nghiệm gồm 50 câu hỏi độc lập. Mỗi câu hỏi có 4 đáp án trả lời trong đó chỉ có một đáp án đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm, câu trả lời sai được 0 điểm. Học sinh A làm bài bằng cách chọn ngẫu nhiên 50 câu hỏi. Biết xác suất làm đúng k câu của học sinh A đạt giá trị lớn nhất. Khi đó giá trị lớn nhất của k là: A. k=11. B. k=12. C. k=10. D. k=13 
đã trả lời 29 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 120 lượt xem
Cho \(A=\left\{1,2,3,4,5,6,7\right\}. \)Gọi S là tập các số tự nhiên gồm sáu chữ số thuộc A sao cho chữ số 1 xuất hiện đúng ba lần, các chữ số còn lại khác nhau ... {2}{5} . \) \(B. \frac{7}{20} . \) \(C. \frac{3}{10} . \) \(D. \frac{9}{20} .\)
đã trả lời 29 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 334 lượt xem
Cho đa giác đều 16 đỉnh nội tiếp đường tròn tâm O. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của đa giác đó. Tính xác suất để 3 đỉnh được ch&#7885 ... . \) B. \( \frac{23}{35} . \) C. \(\frac{13}{35} . \) D. \(\frac{12}{35} .\)
đã trả lời 29 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 111 lượt xem
Cho \(A=\left\{0,1,2,3,4,5,6,7,8\right\}\). Gọi S là tập các số tự nhiên gồm năm chữ số khác nhau thuộc A. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất đ&#7875 ... }{560} \) B. \( \frac{183}{560} . \) C. \( \frac{9}{35} . \) D. \(\frac{61}{729} . \)
đã trả lời 29 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 80 lượt xem
Có một hộp thẻ đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên 4 thẻ. Tính xác suất để trong 4 thẻ chọn ra có 2 thẻ bất kì luôn hơn kém nhau ít ... } . \) \(B.\frac{130}{203} . \) \(C.\frac{2530}{5481} . \) \(D.\frac{19}{87} .\)
đã trả lời 29 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 24 lượt xem
Có 9 viên bi xanh được đánh số từ 1 đến 9, 8 viên bi đỏ được đánh số từ 1 đến 8 và 7 viên bi vàng được đánh số từ 1 ... }{1771} . \) \(B.\frac{30}{253} . \) \(C.\frac{107}{441} . \) \(D.\frac{668}{1771} \).
đã trả lời 29 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 346 lượt xem
Một hộp có 6 bi đỏ,5 bi xanh và 4 bi trắng cùng kích thước. Rút ngẫu nhiên lần lượt từng viên bi không trả lại cho đến khi được viên bi đỏ ... }{11} \). B. \(\frac{2}{11} \). C.\( \frac{4}{11}\) . D.\( \frac{6}{11}\) .
đã trả lời 29 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 441 lượt xem
Chọn ngẫu nhiên 3 số khác nhau từ 35 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được ba số lập thành một cấp số cộng có công sai là ... . \) B. \(\frac{8}{385}\) . C.\(\frac{17}{385} . \) D. \(\frac{30}{112019} .\)
đã trả lời 29 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 197 lượt xem
Trong chuyến công tác khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa, một trung tâm y tế huyện có 3 bác sĩ và 7 y tá. Hãy lập một tổ công tác gồm 5 người. Tính xác suất để lập tổ công tác bao gồm 1 bác sĩ làm tổ trưởng, 1 y tá làm tổ phó và 3 y tá làm tổ viên.            
đã trả lời 29 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 295 lượt xem
Cho đa giác đều gồm 20 đỉnh. Trong các tứ giác có bốn đỉnh là đỉnh của đa giác, chọn ngẫu nhiên một tứ giác. Tính xác suất để tứ giác chọn được là hình chữ nhật? A. 6/323 B. 14/323 C. 15/323 D. 3/323    
đã trả lời 29 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 231 lượt xem
Cho đa giác đều 2n đỉnh, lấy ngẫu nhiên một đường chéo của đa giác này thì xác suất để đường chéo được chọn có độ dài lớn nhất bằng 1/9 . Tìm n? A. n = 10 B. n = 9 C. n = 6 D. n = 5    
đã trả lời 29 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 231 lượt xem
Cho đa giác lồi n cạnh (n ∈ N, n ≥ 5). Lấy ngẫu nhiên 4 đỉnh của đa giác. Biết rằng xác suất để 4 đỉnh lấy ra tạo thành một tứ giác có tất cả các cạnh đều là đường chéo của đa giác đã cho bằng 30/91. Mệnh đề nào sau đây đây đúng? A. n ∈ [13, 15] B. n ∈ [5, 9] C. n ∈ [16, 18] D. n ∈ [11,12]
đã trả lời 29 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 39 lượt xem
Một thùng đựng 2016 quả bóng được đánh số tự nhiên từ 1 đến 2016. Lấy ngẫu nhiên 3 quả bóng từ thùng và sắp xếp chúng. Tính xác suất để sắp được bộ ba số lập thành dãy Cấp số cộng?  
đã trả lời 29 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi idog480430 Thần đồng (1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
+3 phiếu
1 trả lời 367 lượt xem
Lấy ngẫu nhiên một số tự nhiên có 5 chữ số. Xác suất để chọn được số tự nhiên có dạng a1a2a3a4a5 mà a1 ≤ a2 + 1 ≤ a3 − 3 < a4 ≤ a5 + 2 bằng (đáp án: 1001/45000)    
đã trả lời 8 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi Khách Cử nhân (1.5k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. Do_anhThu159

  4464 Điểm

 2. Cua_congtuaaaaaaa

  2617 Điểm

 3. smoke

  2556 Điểm

 4. SayoHikawa

  2514 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. smoke

  829 Điểm

 2. Cua_congtuaaaaaaa

  162 Điểm

 3. thanhtrong

  62 Điểm

 4. Mink

  61 Điểm

...