Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán lớp 11 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
đã hỏi 22 giờ cách đây trong Toán lớp 11 bởi vongochuy Học sinh (252 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Tan(x/2) - Cot(x/2)
đã trả lời 23 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.8k điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 10 lượt xem
Nêu cách bước tính đạo hàm theo định nghĩa Tính đạo hàm: a. x^2 + 3x + 2  b. (x-2) / (x+1) c. căn(x^2+1)
đã trả lời 21 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.9k điểm)
  • chuong7a2
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Thế nào là hình hộp chữ nhật, nêu các tính chất của hình hộp chữ nhật. Ý nghĩa của đạm hàm trong đời sống?
đã trả lời 19 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
Viết công thức viết phương trình tiếp tuyến? Cho đồ thị hàm số f(x) = 4x^2 + 3x + 2, Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ là 3 thuộc đồ thị hàm số.
đã hỏi 16 tháng 5 trong Toán lớp 11 bởi Chuong7a2 Cử nhân (4.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
Cho tập hợp X gồm {0,1,2,3,4,5,6,7} có thể lập được bao nhiêu chữ số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau đôi một,trong đó số cuối bé hơn 3 và số đầu bằng 2 và lớn hơn 2
đã trả lời 8 tháng 3 trong Toán lớp 11 bởi Darling_274 Cử nhân (2.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 18 lượt xem
Tứ diện SABC ,I thuộc AB ,IA=IB ,E thuộc SI ,ES=EI ,G là trọng tâm tầm giác ABC ,K€CG.Phân tích EK theo a=SA,b=SB,c=SC (vecto)
đã hỏi 18 tháng 2 trong Toán lớp 11 bởi uyen323591088 Học sinh (5 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 21 lượt xem
cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của CD và SB a, Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAM) và (SBD) b, Chứng minh đường thẳng CN song song với mặt phẳng (SAM)  
đã hỏi 21 tháng 12, 2022 trong Toán lớp 11 bởi huyền
0 phiếu
0 câu trả lời 34 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 23 lượt xem
cos^2x+2sin2x-sin^2x=1
đã hỏi 11 tháng 12, 2022 trong Toán lớp 11 bởi suzi
0 phiếu
0 câu trả lời 40 lượt xem
trong túi chứa 20 quả cầu đánh số từ 1 đến 20. a) lấy ngẫu nhiên 2 quả. tính sác xuất lấy 2 quả đều chẵn b) xét tập A = {1,12,14}  B = {2,5,13}. lấy 7 quả. y=tính xác suất trong 7 quả chứ đủ tập A và không đủ các số tập B
đã hỏi 11 tháng 12, 2022 trong Toán lớp 11 bởi bear
0 phiếu
0 câu trả lời 41 lượt xem
Cho tứ giác ABCD , S không thuộc mpABCD . M và N là 2 điểm trên BC và SD . a, tìm I =BN giao (SAC) . b, J =MN giao (SAC) . c, CM C,I,J thẳng hàng
đã hỏi 3 tháng 12, 2022 trong Toán lớp 11 bởi Hoàng ánh
0 phiếu
0 câu trả lời 41 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 36 lượt xem
đã hỏi 24 tháng 11, 2022 trong Toán lớp 11 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
cho em hỏi Chưa đạt giữa kì môn thể dục có bị sao kh ạ?! 
đã hỏi 28 tháng 10, 2022 trong Toán lớp 11 bởi minh nguyệt
0 phiếu
1 trả lời 606 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 42 lượt xem
giải phương trình lượng giác 3sin4x−cos4x−6sin2x+6cos2x−3=0 
đã hỏi 21 tháng 10, 2022 trong Toán lớp 11 bởi yumekohaye723 Học sinh (45 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 39 lượt xem
đã hỏi 5 tháng 10, 2022 trong Toán lớp 11 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 55 lượt xem
đã hỏi 27 tháng 9, 2022 trong Toán lớp 11 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 214 lượt xem
Tìm m để hàm số đồng biến trên tập xác định.
đã trả lời 18 tháng 9, 2022 trong Toán lớp 11 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 108 lượt xem
Câu 1: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là không đúng ? A. Nếu a // b và (α) vuông góc a thì (α) vuông góc với b B. Nếu ( ... ; a // b D. Nếu a // (α) và b vuông góc a thì b vuông góc (α)
đã trả lời 2 tháng 9, 2022 trong Toán lớp 11 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 281 lượt xem
Một hộp đựng 8 quả cầu vàng và 5 quả cầu đỏ (các quả cầu có bán kính không giống nhau). Hỏi số trường hợp có thể chọn ra được 3 quả cầu cùng màu từ hộp trên? A. 396                        B. 560                           C. 66                                   D. 69
đã trả lời 2 tháng 9, 2022 trong Toán lớp 11 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 1.4k lượt xem
Từ tập hợp X = {1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9}, lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số đôi một khác nhau đồng thời luôn có mặt hai chữ số 4, 5 và hai chữ số này đứng cạnh nhau? A. 78                           B.114                      C. 189                       D. 135  
đã trả lời 2 tháng 9, 2022 trong Toán lớp 11 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 39 lượt xem
cho S.ABCD đáy hình thang , AB đáy lớn . gọi M , N lần lượt là trung điểm SB , SC  a) Tìm giao tuyến (SAD) và (SBC)          b) Tìm giao tuyến (DCM) VÀ (SAB)  c) Tìm giao điểm I của SC và (ADM)       d) Tìm thiết diện của chóp và (AMN)
đã trả lời 31 tháng 8, 2022 trong Toán lớp 11 bởi anhyeucamlinh0410732 Học sinh (373 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
Cho hình chóp S.ABCD đáy lớn AB. Gọi I, J, K tương ứng thuộc SA, AB, BC. Tìm giao điểm của IK với (SBD) và giao điểm của SD, SC với (IKJ)
đã trả lời 31 tháng 8, 2022 trong Toán lớp 11 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 516 lượt xem
Cho hình chóp S.ABCD là hình bình hành tâm O . M,N,P lần lượt là trung điểm của AD,SA,SB . a/ Tìm giao tuyến của (MNP) và( SAB)  b/ Tìm giao tuyến của (MNP) và (SBD)
đã trả lời 28 tháng 8, 2022 trong Toán lớp 11 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 276 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 481 lượt xem
Từ một hộp chứa 30 quả cầu được đánh số từ 1 đến 30, có bao nhiêu cách chọn 4 quả cầu sao cho tổng các số trên các quả cầu được chọn là một số chẵn?
đã trả lời 28 tháng 8, 2022 trong Toán lớp 11 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 55 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 238 lượt xem
Trong khai triển Newton của nhị thức ( 1-3x)^10, hệ số của số hạng đứng chính giữa là ?
đã trả lời 27 tháng 8, 2022 trong Toán lớp 11 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 129 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 341 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

  1. vongochuy

    252 Điểm

  2. tint9147228

    60 Điểm

  3. luckyyhappyy07687

    56 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...