search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước

Dành cho người mới


 1. manh.s116973557

  1311 Điểm

 2. trannhat900

  876 Điểm

 3. ๖ۣۜMinh๖ۣۜ ๖ۣۜKhổng๖ۣۜ

  541 Điểm

 4. Cua_congtuaaaa

  521 Điểm

Phần thưởng hàng tháng: (Chính sách thưởng mới!)
Hạng 1: 200.000đ
Hạng 2: 100.000đ
Hạng 3: 50.000đ
Hạng 4-10: 20.000đ

61.5k câu hỏi

204k câu trả lời

61.1k bình luận

10.5k thành viên

Toán lớp 11 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
Xếp 5 nam, 5 nữ vào một bàn tròn. Có bao nhiêu cách xếp? Tùy ý Xếp xen kẽ Xếp 5 nam ngồi cạnh nhau, 5 nữ ngồi cạnh nhau
đã trả lời 6 giờ cách đây trong Toán lớp 11 NamTulen Học sinh 55 điểm
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Cho hàm số \(y=f\left(x\right)=\sqrt[{3}]{\cos 2x}\) . Tìm mệnh đề đúng. \( A. 3f\left(x\right).f'\left(x\right)+2\sin 2x=0 \) \(B.f'\left(\frac{\pi }{2} \right)=0 \) \( C. f'\left(\frac{\pi }{2} \right)=1 \) \(D.f'\left(x\right)=\frac{-2\sin 2x}{3\sqrt[{3}]{\cos 2x} } \)
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 11 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân 3.7k điểm
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Cho hàm số \(y=\frac{x^{2} +2x-3}{x+2}\) . Đạo hàm y' của hàm số là: \( A. 1+\frac{3}{\left(x+2\right)^{2} } \) \(B. \frac{x^{2} +6x+7}{\left(x+2\right)^{2} } \) \(C. \frac{x^{2} +4x+5}{\left(x+2\right)^{2} } \) \(D.\frac{x^{2} +8x+1}{\left(x+2\right)^{2} } \)
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 11 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân 3.7k điểm
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Giới hạn (nếu tồn tại hữu hạn) nào sau đây dùng định nghĩa đạo hàm của hàm số \(y=f\left(x\right)\) tại \(x=x_{0}\) \(A.{\mathop{{\mathop{\lim }\limits_{\Delta ... }\limits_{\Delta x\to x_{0} }} \frac{f\left(x+\Delta x\right)-f\left(x_{0} \right)}{\Delta x} }\limits_{}} \)
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 11 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân 3.7k điểm
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
Tính đạo hàm của hàm số \(y=\cos \left(\frac{\pi }{2} -x\right)+2\cos x.\) \(A. y'=\cos x-2\sin x. \) \(B.y'=2\cos x-\sin x.\) \(C.y'=-\cos x. \) \(D.y'=3\cos x.\)
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 11 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân 3.7k điểm
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Cho \(y=\frac{1}{2} x^{2} +\sqrt{x}\) .Tìm số nghiệm phương trình \(x.y'-y=0.\) A. 0. B.1. C. 2. D. 4.
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 11 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân 3.7k điểm
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Cho hàm số \(f\left(x\right)=\left|x\right|\) . Tìm mệnh đề Sai? A. Đạo hàm tại x=0 bằng 0. B.\(f'\left(x\right)=-1\; \)khi x<0. </p> C\(.f'\left(x\right)=1\; \)khi x>0 D.\(f''\left(x\right)=0,\; \forall x\ne 0.\)
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 11 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân 3.7k điểm
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Tính đạo hàm của hàm số \(y=\sin ^{2} 3x+1\) \(A. y'=6\sin 3x. \) \(B. 3\sin 3x. \) \(C. y'=3\sin 6x. \) \(D. \sin 6x.\)
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 11 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân 3.7k điểm
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(y=\frac{1}{\sqrt{2x} }\) tại điểm \(A\left(\frac{1}{2} ;\, 1\right)\)? A. 2x+2y=-3. B. 2x+2y=3. C. 2x-2y=1. D. 2x-2y=-1.
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 11 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân 3.7k điểm
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Tìm số gia \(\Delta y\) của hàm số \(f\left(x\right)=2x^{2} -3x+5\) ứng với \(x_{0}\) với giả thiết \(\Delta x\) là số gia của đối số tại \(x_{0} . \) \(A.\Delta y=\Delta x\left(2\ ... y=2x_{0} -\Delta x. \) \(C.\Delta y=2x_{0} -4\Delta x. \) \(D.\Delta y=\Delta x\left(2\Delta x+4\right).\)
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 11 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân 3.7k điểm
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho hàm số \(y=2\sin 3x-3x+1.\) Tìm tập nghiệm của phương trình y'=0 trên \(\left[0;\frac{\pi }{2} \right].\) \(A.S=\left\{\frac{\pi }{9} \right\}. \) \(B. S=\left\{\frac{\pi }{12} ;\frac{5\pi }{12} \right\} \) \(C.S=\left\{\frac{\pi }{9} ;\frac{5\pi }{9} \right\}. \) \(D.S=\emptyset .\)
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 11 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân 3.7k điểm
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho hàm số \(f\left(x\right)=\left\{\begin{array}{l} {\sin 2x+2\, \, \, \, \, khi\, \, x>0} \\ {3x+2\, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, khi\, \, x\le 0} \end{array}\right.\) .Khẳng định nào ... . D.Hàm số \(f\left(x\right)\) liên tục tại điểm x=0 nhưng không có đạo hàm tại x=0.
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 11 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân 3.7k điểm
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Cho hàm số \(f\left(x\right)=\left\{\begin{array}{l} {\frac{x^{3} -4x^{2} +3}{x^{2} -1} ,\, \, {\rm khi\; \; }x\ne 1} \\ {ax-\frac{1}{2} \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, ,\, \, {\rm khi\; }\, x=1\, \, } \end{array}\right. \). Hàm số liên tục tại x=1 khi m bằng? A.-4. B.-2. C.-3. D.2.
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 11 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân 3.7k điểm
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Cho hàm số\( f\left(x\right)=\left\{\begin{array}{l} {\frac{3-x}{\sqrt{x+1} -2} ,\, \, x\ne 3} \\ {m\, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, ,\, \, \, x=3\, \, } \end{array}\right.\) . Hàm số liên tục tại x=3 khi m bằng? A.-4. B.-2. C.0. D.2.
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 11 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân 3.7k điểm
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho hàm số \(y=\left\{\begin{array}{l} {\frac{x\sin x+2\tan ^{2} x}{x^{2} } ,\, \, \, x<0} \\ {\cos ^{2} x+2a\, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, \, ,\, \, \, x\ge 0\, \, } \end{array}\right.\) .Với giá trị nào của a thì hàm số trên liên tục tại x=0. A.-1. B.0. C.1. D.2.
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 11 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Cử nhân 3.7k điểm
0 phiếu
2 câu trả lời 19 lượt xem
Một trường THPT tổ chức trao thưởng cho học sinh nghèo học giỏi, nhà trường chuẩn bị các phần thưởng là: 7 quyển sổ, 8 cặp sách và 9 hộp bút (cá ... {66}\) . B.\(\frac{19}{66}\) . C.\(\frac{2}{3}\) . D. \(\frac{19}{33} \).
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Toán lớp 11 Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Cử nhân 3.7k điểm
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Có một hộp thẻ đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên 4 thẻ. Tính xác suất để trong 4 thẻ chọn ra có 2 thẻ bất kì luôn hơn kém nhau ít ... } . \) \(B.\frac{130}{203} . \) \(C.\frac{2530}{5481} . \) \(D.\frac{19}{87} .\)
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Toán lớp 11 Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Cử nhân 3.7k điểm
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Có 9 viên bi xanh được đánh số từ 1 đến 9, 8 viên bi đỏ được đánh số từ 1 đến 8 và 7 viên bi vàng được đánh số từ 1 ... }{1771} . \) \(B.\frac{30}{253} . \) \(C.\frac{107}{441} . \) \(D.\frac{668}{1771} \).
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Toán lớp 11 Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Cử nhân 3.7k điểm
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Cho \(A=\left\{1,2,3,4,5,6,7\right\}. \)Gọi S là tập các số tự nhiên gồm sáu chữ số thuộc A sao cho chữ số 1 xuất hiện đúng ba lần, các chữ số còn lại khác nhau ... {2}{5} . \) \(B. \frac{7}{20} . \) \(C. \frac{3}{10} . \) \(D. \frac{9}{20} .\)
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Toán lớp 11 Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Cử nhân 3.7k điểm
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Cho \(A=\left\{0,1,2,3,4,5,6,7,8\right\}\). Gọi S là tập các số tự nhiên gồm năm chữ số khác nhau thuộc A. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập S. Tính xác suất đ&#7875 ... }{560} \) B. \( \frac{183}{560} . \) C. \( \frac{9}{35} . \) D. \(\frac{61}{729} . \)
đã trả lời 4 ngày cách đây trong Toán lớp 11 Xuhoa13 ● Cộng Tác Viên Cử nhân 3.7k điểm
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...