Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán lớp 11 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Cho dãy số \((u_n)\) với \(\left\{\begin{matrix} u_1=2\\ u_{n+1}-u_n=2n-1 \end{matrix}\right.\). Tìm số hạng tổng quát \(u_n\) của dãy số
đã hỏi 23 giờ cách đây trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Có bao nhiêu xâu nhị phân có độ dài n trong đó không có hai bit 1 đứng cạnh nhau?
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Có 15 đại biểu ngồi quanh một bàn tròn sao cho không có vị nào ngồi đúng chỗ của mình như ban tổ chức đã sắp xếp (các vị trí được xếp cách đều nhau). Chứng minh rằng có thể xoay bàn để có ít nhất hai đại biểu ngồi đúng chỗ của mình. ` Hãy chỉ ra một cách xếp sao cho có đúng một đại biểu ngồi đúng chỗ và mọi cách xoay bàn cũng chỉ có không quá một đại biểu ngồi đúng chỗ.
đã hỏi 1 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Tìm tổng tất cả các giá trị m để phương trình \(x^4-2(m+1)x^2+2m+1=0\) có bốn nghiệm phân biệt lập thành một cấp số cộng.
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi Nguyentrantunhan ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
Cho tứ giác ABCD và một điểm S không thuộc mp (ABCD ). Trên đoạn SC lấy một điểm M không trùng với S và C . Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (ABM )
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Cho dãy số \((u_n)\) xác định bởi: \(u_1=\sqrt2\) và \(u_{n+1}=\sqrt{2+u_n},\mathbb{\forall} n \mathbb{\in} \mathbb{N} ^*\).Tìm Số hạng tổng quát của dãy số \((u_n)\)
đã hỏi 2 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Trong mp (α) cho tam giác ABC . Một điểm S không thuộc (α) . Trên cạnh AB lấy một điểm P và trên các đoạn thẳng SA, SB ta lấy lần lượt hai điểm M, N sao cho MN không song song với AB . a. Tìm giao điểm của đường thẳng MN với mặt phẳng (SPC ) b. Tìm giao điểm của đường thẳng MN với mặt phẳng (α)
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (15.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Cho tứ diện ABCD , M là một điểm bên trong tam giác ABD , N là một điểm bên trong tam giác ACD . Tìm giao tuyến của các cặp mp sau a. (AMN) và (BCD) b. (DMN) và (ABC )
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (15.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Cho tam giác ABC nằm trong mp ( P) và a là mộtđường thẳng nằm trong mp ( P) và không song song với AB và AC . S là một điểm ở ngoài mặt phẳng ( P) và A’ là một điểm thuộc SA . Xđ giao tuyến của các cặp mp sau a. mp (A’,a) và (SAB) b. mp (A’,a) và (SAC) c. mp (A’,a) và (SBC)
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (15.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Cho tam giác ABC và một điểm S không thuộc mp (ABC ) , một điểm I thuộc đoạn SA . Một đường thẳng a không song song với AC cắt các cạnh AB, BC theo thứ tự tại J , K. Tìm giao tuyến của các cặp mp sau : a. mp ( I,a) và mp (SAC ) b. mp ( I,a) và mp (SAB ) c. mp ( I,a) và mp (SBC )
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (15.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Cho bốn điểm A,B,C,D không cùng thuộc một mặt phẳng . Trên các đoạn thẳng AB, AC, BD lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho MN không song song với BC. Tìm giao tuyến của ( BCD) và ( MNP)
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (15.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Cho bốn điểm A ,B ,C , D không cùng nằm trong một mp a. Chứng minh AB và CD chéo nhau b. Trên các đoạn thẳng AB và CD lần lượt lấy các điểm M, N sao cho đường thẳng MN cắt đường thẳng BD tại I . Hỏi điểm I thuộc những mp nào . Xđ giao tuyến của hai mp (CMN) và ( BCD)
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (15.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 lập được bao nhiêu số tự nhiên, mỗi số gồm 6 chữ số khác nhau và tổng các chữ số hàng chục hàng trăm, hàng nghìn là 8?
đã trả lời 5 ngày cách đây trong Toán lớp 11 bởi thanhtrong Cử nhân (4.4k điểm) 24 39 78
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
Lớp 12A có 36 em học sinh, trong đó có 15 học sinh nam. a) Gọi ngẫu nhiên 4 em kiểm tra bài cũ. Tính xác suất để trong 4 em đó có ... ;ởng. Tính xác suất để ban cán sự lớp có ít nhất 1 nữ.
đã trả lời 16 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Cho dãy số \((u_n)\) biết \(u_1=1\) và \(u_{n+1}=\dfrac{u_{n+2}}{u_{n+1}}\). Tìm số hạng thứ \(u_{10}\)
đã trả lời 15 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi Nguyentrantunhan ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n≥1 ta có bất đẳng thức \(|sin \ nx|<n|sin \ x| \ , \ \forall x \in R\)
đã hỏi 14 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n≥1 ta có: a) \(\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+...+\sqrt{2+\sqrt2}}}}=2cos\dfrac{\pi }{2^{n+1}} \ ; \ n \ dấu \ căn\) b) Chứng minh các đẳng thức \(sin \ x+sin \ 2x+...+sin \ nx =\dfrac{sin\dfrac{nx}{2}sin\dfrac{(n+1)x}{2}}{sin\dfrac{x}2};x \ne k2 \pi, n\ge 1\)
đã hỏi 14 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số 2, 3, 6, 7, 9 . a) Tính số phần tử của tập hợp S . b) Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp S . Tính xác suất để số được chọn là số chẵn.
đã hỏi 12 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 15 lượt xem
Anh A và chị B cùng viết ngẫu nhiên lên bảng hai số có ba chữ số đôi một khác nhau. Xác suất để các số anh A, chị B viết ra có các chữ số như nhau và tổng lập phương các chữ sỗ ở mỗi sốđó chia hết cho 3 là: 
đã trả lời 11 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi thanhtrong Cử nhân (4.4k điểm) 24 39 78
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Cho đa giác đều 20 đỉnh. Lấy ngẫu nhiên 4 đỉnh của đa giác. Tính xác suất để 4 đỉnh lấy được tạo thành tứ giác có hai góc ở hai đỉnh kề chung một cạnh đáy của tứ giác là 2 góc tù
đã trả lời 11 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi phuphuphu Thần đồng (1k điểm) 2 4 8
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
AB là một đoạn thẳng có độ dài 5 đơn vị trong hệ toạ độ Oxy. Toạ độ x và y của A và B là các số nguyên thoả mã ... ; \(0 \leq y \leq 9\). Hỏi có bao nhiêu đoạn thẳng AB thoả mãn?
đã hỏi 11 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Cho một bảng hình chữ nhật kích thước 12x11 gồm 132 ô vuông đơn vị. Chọn ngẫu nhiên một hình chữ nhật được tạo ... ;ng. Tính xác suất để hình được chọn là hình vuông.
đã hỏi 10 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 18 lượt xem
Học sinh A thiết kế bảng điều khiển điện tử mở cửa phòng học của lớp mình. Bảng gồm 15 nút, mỗi nút được ghi một số từ 1 đến 15 và không có hai nút nào được ghi cùng một số. Để mở của cần nhấn ba nút khác nhau sao cho tổng các số trên ba nút đó là số chẵn. ... B không biết quy tắc mở cửa trên, đã nhấn ngẫu nhiên ba nút khác nhau trên bàn điều khiển. Tính xác suất để B mở được của phòng học đó.
đã trả lời 7 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 30 lượt xem
Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 lập được bao nhiêu số có 4 chữ số đôi một khác nhau và chia hết cho 11 đồng thời tổng của 4 chữ số của nó cũng chia hết cho 11.
đã hỏi 7 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 19 lượt xem
Một cơ sở khoan giếng có đơn giá như sau: giá của mét khoan đầu tiên là 50000 đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét khoan sau tăng thêm 7% so với giá của mét khoan ngay trước đó. Tính số tiền mà chủ nhà phải trả cho cơ sở khoan giếng để khoan được 50(m).
đã hỏi 7 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Trên mặt phẳng, cho hình vuông có cạnh bằng 2. Chọn ngẫu nhiên một điểm thuộc hình vuông đã cho (kể cả các điểm nằm trên cạnh của hình vuông). Gọi P là xác suất để điểm được chọn thuộc vào hình tròn nội tiếp hình vuông đã cho (kể cả các điểm nằm trên đường tròn nội tiếp hình vuông), giá trị gần nhất của P là bao nhiêu?
đã trả lời 6 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi phuphuphu Thần đồng (1k điểm) 2 4 8
0 phiếu
0 câu trả lời 16 lượt xem
Gọi X là tập hợp các số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 0; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Chọn ngẫu nhiên một số thuộc tập X. Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 4.
đã hỏi 6 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (54.7k điểm)
+1 thích
1 trả lời 3 lượt xem
Có bao nhiêu số tự nhiên có 7 chữ số khác nhau từng đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3?
đã trả lời 6 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi thanhtrong Cử nhân (4.4k điểm) 24 39 78
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Cho tứ diện ABCD,có I,S là trung điểm AB và BC.Điểm K thuộc BD sao cho KB=2KD. a) Chứng minh AB song song (ISK) b) tìm thiết diện tạo bởi mặt phẳng (ISK) và hình tứ diện ,thiết diện đó là hình gì?
đã hỏi 5 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi thanhtrong Cử nhân (4.4k điểm) 24 39 78
0 phiếu
0 câu trả lời 15 lượt xem
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SC, và N là trọng tâm tam giác ABC. a. Xác định giao tuyến của (SAC) và (SBD) b.Chứng minh đường thẳng SB song song với mặt phẳng (AMN)
đã hỏi 5 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi havanhihi Học sinh (55 điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 77 lượt xem
Đtb môn Toán chỉ có 6,2; Văn 5,8 và Lí 6,0; Anh 8,8 mà những môn phụ thì trên 8. Vậy nếu tổng tb lại có được hs Khá ko?
đã trả lời 4 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi tinhlan85729 Học sinh (320 điểm) 2 5
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Tìm giới hạn của: a) B = Lim ( \(\sqrt[]{n^{2} + 2n }\) - \(\sqrt[3]{n^{3} + 2n^{2}}\) ) b) Cho các số thực a,b thỏa mãn |a|<1;|b|<1. Tìm Lim <span class="math-tex">\(\frac{1 + a + a^{2} + ... + a^{n}}{1 + b + b^{2} + ... + b^{n}}\)
đã hỏi 3 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi thanhtrong Cử nhân (4.4k điểm) 24 39 78
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
Tìm m để phương trình có nghiệm: (Sinx)^4+(cosx)^4 -5sinxcosx +m-3=0
đã hỏi 3 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi thanhtrong Cử nhân (4.4k điểm) 24 39 78
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Cho số nguyên dương n > 1. Ký hiệu T là tập hợp tất cả các bộ có thứ tự (x, y, z) trong đó x, y, z là các số nguyên dương đôi một khác nhau và 1 ≤ x, y, z ≤ 2n. Một tập hợp A các bộ có thứ tự (u, v) được gọi là liên kết với T nếu với mỗi phần tử (x, y, ... tại một tập hợp liên kết với T có đúng 2n(n − 1) phần tử. b) Chứng minh rằng mỗi tập hợp liên kết với T có không ít hơn 2n(n− 1) phần tử.  
đã hỏi 3 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi thanhtrong Cử nhân (4.4k điểm) 24 39 78
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Cho phương trình 4cox ³ -- cos2x -- + (m+3)cosx --1 = 0 . Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt thuuọc khoảng ( --π/2; π/2)
đã hỏi 3 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi thanhtrong Cử nhân (4.4k điểm) 24 39 78
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Cho tam giác nhọn không cân ABC nội tiếp đường tròn (O) và có trực tâm H. Gọi D, E, F lần lượt là các điểm đối xứng của O qua các đường thẳng BC, CA, AB. a) Gọi Ha là điểm đối xứng của H qua BC, A' là điểm đối xứng của A qua O và Oa là tâm của đường ... sao cho tứ giác AXDA' là hình bình hành. Chứng minh rằng ba đường tròn ngoại tiếp các tam giác AHX, ABF và ACE có một điểm chung thứ hai khác A.
đã hỏi 3 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi thanhtrong Cử nhân (4.4k điểm) 24 39 78
0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
Cho hình chóp Sabcd đáy là hình bình hành tâm o lấy P là trung điểm SB a. cm PO song song (SAD) b. lấy M là một điểm nằm trên SC sao cho MC=2MS. Hãy xac21 định thiết diện của mặt (MOP) khi cắt hình chóp s.abcd
đã hỏi 3 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi thanhtrong Cử nhân (4.4k điểm) 24 39 78
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Hội đồng coi thi có 6 người trong đó có 4 hiệu trưởng chia ngẫu nhiên hội đồng thành 3 tổ , mỗi tổ có hai người đi kiểm tra công tác coi thi. Trong mỗi tổ chọn ngẫu nhiên 1 người làm tổ trưởng. Tính xác suất để 3 tổ trưởng đều là hiệu trưởng
đã hỏi 3 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi thanhtrong Cử nhân (4.4k điểm) 24 39 78
0 phiếu
0 câu trả lời 14 lượt xem
Một tòa nhà hình tháp có 30 tầng và tổng cộng 1890 phòng, càng lên cao thì số phòng càng giảm, biết rằng cứ lên 2 tầng li&ecirc ... ,tầng tiếp theo là tầng 2,3... Hỏi tầng 10 có bao nhiêu phòng?
đã hỏi 3 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi thanhtrong Cử nhân (4.4k điểm) 24 39 78
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
Từ các chữ số 0;1;2;3;4;5;6;8;9 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số và lớn hơn 65000 ? A. 5250. B. 4620. C. 16038. D. 15309
đã hỏi 3 tháng 1 trong Toán lớp 11 bởi thanhtrong Cử nhân (4.4k điểm) 24 39 78
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. thanhtrong

  1648 Điểm

 2. phuphuphu

  758 Điểm

 3. trannhat900

  525 Điểm

 4. Minayo_Lovell

  516 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. thanhtrong

  132 Điểm

 2. trannhat900

  109 Điểm

 3. Nguyentrantunhan

  102 Điểm

 4. phuphuphu

  94 Điểm

...