Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
16 lượt xem
trong Vật lý lớp 11 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.8k điểm)
Một tia sáng đi từ không khí vào nước có chiết suất n = 4/3 với góc tới bằng 45 độ. Góc lệch của tia khúc xạ đối với tia tới xấp xỉ là bao nhiêu ? (Giải chỉ tiết)

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
2 câu trả lời 6.0k lượt xem
Một tia sáng đi từ không khí vào một khối chất có chiết suất  với góc tới i = 45o. Coi tốc độ ánh sáng khi truyền trong không khí là c = 2.108 m/s. a. Tính tốc độ của ánh sáng khi truyền trong khối chất này. b. Tính góc khúc xạ. c. Tính góc lệnh D tạo bởi tia khúc xạ và tia tới.  
đã hỏi 25 tháng 5, 2020 trong Vật lý lớp 11 bởi Nguyentrantunhan Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.1k lượt xem
Một tia sáng đi từ một chất lỏng trong suốt có chiết suất n chưa biết sang không khí với góc tới như hình vẽ. Cho biết . a. Cho chiết suất n của chất lỏng. b. Tính góc  để tia sáng không thể ló sang môi trường không khí phía trên.
đã hỏi 23 tháng 5, 2020 trong Vật lý lớp 11 bởi Nguyentrantunhan Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 2.0k lượt xem
Tia sáng đi từ không khí tới gặp mặt phân cách giữa không khí và môi trường trong suốt có chiết suất n với góc tới i. a. Khi góc tới i = 45o thì thấy góc hợp bởi tia khúc xạ và tia phản xạ là 105o. Hãy tính chiết suất n của môi trường trong suốt nói trên. b. Thay môi trường trên bằng một môi trường có chiết suất n = 1,5. Phải điều chỉnh góc tới đến giá trị nào thì góc tới gấp 2 lầ góc khúc xạ.  
đã hỏi 25 tháng 5, 2020 trong Vật lý lớp 11 bởi Nguyentrantunhan Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 65 lượt xem
Tia sáng truyền từ không khí vào chất lỏng với góc tới i, chiết suất chất lỏng là 1,357197. Góc khúc ạ trong chất lỏng r= 5/7i. Góc khúc xạ r có giá trị xấp xỉ là bao nhiêu ?
đã hỏi 24 tháng 8 trong Vật lý lớp 11 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.8k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 337 lượt xem
Một tia sáng được chiếu đến điểm chính giữa của mặt trên một khối lập phương trong suốt, chiết suất n = 1,5. Tìm góc tới lớn nhất để tia khúc xạ còn gặp đáy của khối lập phương.
đã hỏi 25 tháng 5, 2020 trong Vật lý lớp 11 bởi Nguyentrantunhan Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 184 lượt xem
Chiếu ánh sáng từ không khí vào nước có chiết suất . Nếu góc khúc xạ r là thì góc tới i bằng bao nhiêu?
đã hỏi 19 tháng 12, 2019 trong Vật lý lớp 11 bởi phuongnga ● Cộng Tác Viên Học sinh (256 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 981 lượt xem
Một chậu chứa một lớp nước dày 30 cm, chiết suất của nước là 4/3. a. Chiều một chùm tia song song với mặt nước với góc tới 45o. Tính góc lệch hợp bởi chùm tia khúc xạ và chùm tia tới. b. Mắt ở trong không khí, nhìn xuống đáy chậu theo phương gần vuông góc với mặt nước sẽ thấy đáy chậu cách mặt nước một đoạn bao nhiêu?  
đã hỏi 25 tháng 5, 2020 trong Vật lý lớp 11 bởi Nguyentrantunhan Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 60 lượt xem
Xét ba môi trường trong suốt có chiết suất khác nhau. Nếu tia sáng truyền từ môi trường 1 sáng môi trường 3 với góc tới i1 thì góc khúc xạ là 49,268o. Nếu tia sáng truyền từ môi trường 1 sang môi trường 2 với góc tới i2=i1 thì góc khúc xạ là 42,3436o. Góc giới hạn phản xạ toàn phần ở mặt phân cách giữa môi trường 2 và môi trường 3 có giá trị xếp xỉ là bao nhiêu
đã hỏi 24 tháng 8 trong Vật lý lớp 11 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.8k điểm)
  1. Sarah_Zin_cutee

    253 Điểm

  2. Darling_274

    75 Điểm

  3. postfirst

    72 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...