Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
62 lượt xem
trong Vật lý lớp 11 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.8k điểm)
Có 2 môi trường trong suốt 1 và 2. Đặt n: chiết suất của môi trường; v: vận tốc truyền ánh sáng. Môi trường 2 chiết quang hơn môi trường 1 nếu có điều kiện nào kể sau:

A. n2 > n1

B. v2 < v1

C. n12 > 1

D. v2 = v1

1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.8k điểm)

Đây là đáp án mình kham khảo nha:

Không có mô tả.

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
2 câu trả lời 2.0k lượt xem
Tia sáng đi từ không khí tới gặp mặt phân cách giữa không khí và môi trường trong suốt có chiết suất n với góc tới i. a. Khi góc tới i = 45o thì thấy góc hợp bởi tia khúc xạ và tia phản xạ là 105o. Hãy tính chiết suất n của môi trường trong suốt nói trên. b. Thay môi trường trên bằng một môi trường có chiết suất n = 1,5. Phải điều chỉnh góc tới đến giá trị nào thì góc tới gấp 2 lầ góc khúc xạ.  
đã hỏi 25 tháng 5, 2020 trong Vật lý lớp 11 bởi Nguyentrantunhan Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 60 lượt xem
Xét ba môi trường trong suốt có chiết suất khác nhau. Nếu tia sáng truyền từ môi trường 1 sáng môi trường 3 với góc tới i1 thì góc khúc xạ là 49,268o. Nếu tia sáng truyền từ môi trường 1 sang môi trường 2 với góc tới i2=i1 thì góc khúc xạ là 42,3436o. Góc giới hạn phản xạ toàn phần ở mặt phân cách giữa môi trường 2 và môi trường 3 có giá trị xếp xỉ là bao nhiêu
đã hỏi 24 tháng 8 trong Vật lý lớp 11 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.8k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 337 lượt xem
Một tia sáng được chiếu đến điểm chính giữa của mặt trên một khối lập phương trong suốt, chiết suất n = 1,5. Tìm góc tới lớn nhất để tia khúc xạ còn gặp đáy của khối lập phương.
đã hỏi 25 tháng 5, 2020 trong Vật lý lớp 11 bởi Nguyentrantunhan Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 2.1k lượt xem
Một tia sáng đi từ một chất lỏng trong suốt có chiết suất n chưa biết sang không khí với góc tới như hình vẽ. Cho biết . a. Cho chiết suất n của chất lỏng. b. Tính góc  để tia sáng không thể ló sang môi trường không khí phía trên.
đã hỏi 23 tháng 5, 2020 trong Vật lý lớp 11 bởi Nguyentrantunhan Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 548 lượt xem
Một bản mặt song song có bề dày d = 6 cm, chiết suất n = 1,5 được đặt trong không khí. Vật là một điểm sáng S cách bàn 20 cm. a. Xác định vị trí của ảnh (khoảng cách từ ảnh đến bản mặt song song. b. Vật AB = 2 cm đặt song song với bản. Xác định vị trí và độ lớn của ảnh.
đã hỏi 23 tháng 5, 2020 trong Vật lý lớp 11 bởi Nguyentrantunhan Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 55 lượt xem
một tia sáng truyền từ môi trường trong suốt có chiết xuất 1,7 vào môi trường có chiết xuất 1,4 góc tới 16 độ thì góc khúc xạ là?
đã hỏi 18 tháng 5, 2021 trong Khác bởi Zake Thạc sĩ (8.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 19 lượt xem
Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất n1 sang môi trường chiết suất n2, điều kiện đầy đủ để xảy ra phản xạ toàn phần là A. n1 > n2 B. góc tới lớn hơn góc khúc xạ C. n1 < n2 và góc tới lớn hơn góc giới hạn D. n1  > n2 và góc tới lớn hơn (hoặc =) góc giới hạn
đã hỏi 4 tháng 9 trong Vật lý lớp 11 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.8k điểm)
  1. Sarah_Zin_cutee

    253 Điểm

  2. Darling_274

    75 Điểm

  3. postfirst

    72 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...