Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
0 phiếu
5 lượt xem
trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (895 điểm)
a) (x+2 )/3 – x + 1 > x + 3

b) (3x+5 )/2-1 ≤ (x+2)/3 + x

c) (1 – √2)x < 3 – 2 √2

d) (x + √3)2 ≥ (x – √3)2 + 2

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
a) m(x – m) ≤ x – 1 ; b) mx + 6 > 2x + 3m c) (x + 1)k + x < 3x + 4 d) (a + 1)x + a + 3 ≥ 4x + 1
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (895 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
a) (x+2 )/3 – x + 1 > x + 3 b) (3x+5 )/2-1 ≤ (x+2)/3 + x c) (1 – √2)x < 3 – 2 √2 d) (x + √3)2 ≥ (x – √3)2 + 2
đã hỏi 5 tháng 2 trong Toán lớp 10 bởi boxnhonyc274849 Thần đồng (895 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
(1-x^2)(x^2-4x-12)≥0
đã hỏi 29 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi linhnguyenkhanh2572008812 Học sinh (215 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
-x^2+8x-16
đã hỏi 29 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi linhnguyenkhanh2572008812 Học sinh (215 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
x^2-6x+9>0
đã hỏi 29 tháng 1 trong Toán lớp 10 bởi linhnguyenkhanh2572008812 Học sinh (215 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 115 lượt xem
Giải các bất phương trình sau:  
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 51 lượt xem
Giải các hệ bất phương trình:
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 59 lượt xem
 Giải các hệ bất phương trình :  
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 45 lượt xem
Giải các bất phương trình :  
đã hỏi 3 tháng 9, 2020 trong Toán lớp 10 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
–2 phiếu
1 trả lời 193 lượt xem
Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau: a) -3x2 + 2x + 1 ≥ 0 b)  c) (1 - 2x)(x2 - x - 1) < 0
đã hỏi 16 tháng 3, 2020 trong Toán lớp 10 bởi Phamthunhien Tiến sĩ (20.5k điểm)
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. boxnhonyc274849

    90 Điểm

  3. nguyenmanh04102009212

    70 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...