Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán lớp 9 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 41 lượt xem
a) Chứng minh tứ giác ABDE nội tiếp đường tròn và xác định tâm O của đường tròn đó b) Chứng minh rằng CD.CB = CE.CA
đã trả lời 1 tháng 4 trong Toán lớp 9 bởi lueyuri009730 Học sinh (78 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
A = √72 + 1/5. √50 - √162
đã trả lời 29 tháng 3 trong Toán lớp 9 bởi hoconghung031007464 Học sinh (185 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
a) Vẽ parabol (P). Bằng phép tính, tìm tọa độ các giao điểm của (P) và (d) b) Viết phương trình đường thẳng (d') song song vs (d) và tiếp xúc với (P). Tính tọa độ tiếp điểm M của (d') và (P)
đã trả lời 21 tháng 3 trong Toán lớp 9 bởi hosyphat305 Học sinh (15 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 49 lượt xem
a) x^4 - 3x^2 - 4 = 0 b) x^2 + x + 2 = 0
đã trả lời 6 tháng 3 trong Toán lớp 9 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH ( H thuộc BC). Biết AB = 3 cm, BC = 5 cm a) Tính độ dài các đoạn thẳng AC và AH b) Gọi I là trung điểm của AC, tính độ dài đoạn thẳng AI và số đo góc ABI (làm tròn đến độ)
đã trả lời 3 tháng 3 trong Toán lớp 9 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
Một hồ bơi hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 6m và diện tích bằng 112m^2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó
đã trả lời 2 tháng 3 trong Toán lớp 9 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 38 lượt xem
a) 4x^2 - 5x = 0 b) 2x^2 - 3x - 2 = 0
đã trả lời 2 tháng 3 trong Toán lớp 9 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 41 lượt xem
Mội hình nón có bán kính đường tròn đáy là 5 cm và độ dài đường sinh là 13 cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón
đã trả lời 1 tháng 3 trong Toán lớp 9 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 30 lượt xem
a) Vẽ đồ thị của hàm số (P): y = 2x^2 b) Giải phương trình: x^2 - 3x + 2 = 0
đã hỏi 29 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 31 lượt xem
Thành phố Gia Nghĩa lên kế hoạch xét nghiệm Covid-19 cho 1000 người trong một thời gian quy định. Nhờ cải tiến phương pháp nên mỗi giờ xét nghiệm được thêm 50 người. Vì thế việc xét nghiệm hoàn thành sớm hơn kế hoạch 1 giờ. Hỏi theo kế hoạch, mỗi giờ thành phố Gia Nghĩa xét nghiệp được bao nhiêu người ?
đã hỏi 29 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 34 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 12 lượt xem
Một xe máy và một ô tô cùng khởi hành đi từ thành phố A đến thành phố B cách nhau 120 km. Vì vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy 10km/h nên ô tô di đến B sơm hơn xe máy 36 phút. Tính vận tốc của xe máy
đã hỏi 26 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 55 lượt xem
đã hỏi 26 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 46 lượt xem
đã hỏi 26 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 28 lượt xem
đã hỏi 26 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 46 lượt xem
Cho parabol y = x^2 có đồ thị (P) và đường thẳng (d): y = 2x + m -2 với m là tham số. Tìm giá trị của tham số m để đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt
đã hỏi 26 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 14 lượt xem
a/b^2 + 16 + b /c^2+16 + c / a^2 + 16 ≥ 3/8
đã hỏi 26 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 31 lượt xem
a) Hàm số trên đồng biến, nghịch biến khi nào ? b) Vẽ đồ thị hàm số trên
đã hỏi 25 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
Chứng tỏ phương trình trên có hai nghiệm phân biệt với mọi m
đã hỏi 25 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 15 lượt xem
đã hỏi 22 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi nguyenmanh04102009212 Học sinh (402 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 24 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
Cho biểu thức Tìm giá trị nhỏ nhất mà A có thể đạt được.
đã trả lời 26 tháng 1 trong Toán lớp 9 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 66 lượt xem
Cho hai đường tròn (O) và (O’) ở ngoài nhau. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài AB và tiếp tuyến chung trong EF, A, E ∈ (O); B, F ∈ (O’) a. Gọi M là giao điểm của AB và EF. Chứng minh: ∆ AOM ∾ ∆ BMO’ b. Chứng minh: AE ⊥ BF c. Gọi N là giao điểm của AE và BF. Chứng minh: O,N,O’ thẳng hàng.
đã trả lời 26 tháng 1 trong Toán lớp 9 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 59 lượt xem
Trong cùng một hệ trục toạ độ vuông góc, cho parapol và đường thẳng (d): y = mx – 2m – 1. 1. Vẽ (P) 2. Tìm m sao cho (d) tiếp xúc với (P) 3. Chứng tỏ (d) luôn đi qua điểm cố định A ∈ (P)
đã trả lời 26 tháng 1 trong Toán lớp 9 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 58 lượt xem
Chứng minh: nếu a, b là các nghiệm của phương trình: và c,d là các nghiệm của phương trình: thì ta có:
đã trả lời 26 tháng 1 trong Toán lớp 9 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 71 lượt xem
 Trên mặt phẳng toạ độ cho đường thẳng (d) có phương trình: 2kx + (k – 1)y = 2 (k là tham số) 1. Tìm k để đường thẳng (d) song song với đường thẳng y = ? Khi đó hãy tính góc tạo bởi (d) và tia Ox.   2. Tìm k để khoảng cách từ gốc toạ độ đến đường thẳng (d) là lớn nhất?
đã trả lời 26 tháng 1 trong Toán lớp 9 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 92 lượt xem
Cho hình chóp tam giác đều S. ABC có các mặt là tam giác đều. Gọi O là trung điểm của đường cao SH của hình chóp. Chứng minh rằng: góc AOB = BOC = COA = 90độ
đã trả lời 26 tháng 1 trong Toán lớp 9 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 75 lượt xem
Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2 và số đó lớn hơn tổng các bình phương các chữ số của nó là 1.
đã trả lời 26 tháng 1 trong Toán lớp 9 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 60 lượt xem
Cho biểu thức: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A.
đã trả lời 26 tháng 1 trong Toán lớp 9 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 77 lượt xem
Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và điểm D bất kì trên cạnh AB. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh BC và CA. Gọi P và Q là các giao điểm của MN với đường tròn (O) (điểm P thuộc cung nhỏ BC và điểm Q thuộc cung nhỏ CA). Gọi I là giao điểm ... tiếp tam giác BDP. Gọi K là giao điểm của DI với AC.  a) Chứng minh rằng tứ giác CIPK nội tiếp đường tròn. b) Chứng minh rằng PK.QC=QB.PD
đã trả lời 26 tháng 1 trong Toán lớp 9 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
 Cho 8 đường tròn có cùng bán kính, biết rằng khi sắp 3 đường tròn và 5 đường tròn có tâm nằm trên đường thẳng sao cho khoảng cách giữa hai tâm liền kề bằng nhau thì khoảng cách lớn nhất giữa hai đường tròn biên bằng 20 cm và 32 cm (hình vẽ). Tính bán kính đường tròn.
đã hỏi 25 tháng 1 trong Toán lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 384 lượt xem
Cho đường tròn (O), từ một điểm A nằm ngoài đường tròn. Vẽ 2 tiếp tuyến AB và AC. Kẻ CD//AB. AD cắt (O) tại E.CMR: a) Tứ giác ABOC ... d)CE cắt AB tại I. CMR: IA=IB (Mình cần câu c ý 2 th, giúp mình nha)
đã trả lời 24 tháng 1 trong Toán lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 36 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 115 lượt xem
  A) Trung tuyến   B) Phân giác    C) Đường cao   D) Trung trực
đã trả lời 3 tháng 1 trong Toán lớp 9 bởi linhnguyenkhanh2572008812 Học sinh (215 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 75 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 68 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. minhquanhhqt160

  15 Điểm

 2. lueyuri009730

  15 Điểm

 3. lenguyenducminh05102011227

  5 Điểm

 4. Darling_274

  5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...