Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán lớp 9 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

+1 thích
2 câu trả lời 18 lượt xem
Rút gọn P=
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (8.1k điểm)
 • can-gap
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
đã hỏi 16 tháng 7 trong Toán lớp 9 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Có bao nhiêu số nguyên \(m\in \left(-20;20\right)\) để phương trình \(7^{x} +m=6\log _{7} \left(6x-m\right)\) có nghiệm thực A. 19 B. 21 C. 18 D. 20
đã trả lời 16 tháng 7 trong Toán lớp 9 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Cho (d1) y=2x-3         (d2) y=4x+5 Gọi Q1 là giao điểm của d1 với trục tung, Q2 là giao điểm của d2 với trục tung, Q là giao điểm của d1 và d2. Chứng minh rằng : Q1QQ2 là góc nhọn.
đã hỏi 14 tháng 7 trong Toán lớp 9 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Biểu thức 4/x^2-1 xác định khi nào
đã trả lời 13 tháng 7 trong Toán lớp 9 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Cho a, b ,c không âm. Chứng minh : (a+b)(b+c)(c+a) ≥ 8abc
đã trả lời 8 tháng 7 trong Toán lớp 9 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18.8k điểm)
+1 thích
1 trả lời 12 lượt xem
Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình Mộtxe khách và một xe du lịch khởi hành đồng thời từ A đến B. Biết vận tốc của xe du lịch lớn hơn vận tốc của xe khách là 20km/h. Do đó nó đến B trước xe khách 50 phút. Tính vận tốc của mỗi xe, biết quãng đường AB dài 100km.
đã trả lời 6 tháng 7 trong Toán lớp 9 bởi buik9pm745 Học sinh (171 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 15 lượt xem
Cho tam giác cân ABC (AB = AC), các đường cao AD, BE, cắt nhau tại H. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE. 1. Chứng minh tứ giác CEHD nội tiếp . 2. Bốn điểm A, E, D, B cùng nằm trên một đường tròn. 3. Chứng minh ED = 1/2 BC. 4. Chứng minh DE là tiếp tuyến của đường tròn (O). 5. Tính độ dài DE biết DH = 2 cm, AH = 6 cm.
đã trả lời 5 tháng 7 trong Toán lớp 9 bởi thanhtrong ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Giải các phương trình sau:
đã trả lời 4 tháng 7 trong Toán lớp 9 bởi thanhtrong ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 57 lượt xem
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H và cắt đường tròn (O) lần lượt tại M,N,P. 1. Chứng minh rằng: Tứ giác CEHD, nội tiếp . 2. Bốn điểm B,C,E,F cùng nằm trên một đường tròn. 3. AE.AC = AH.AD; AD.BC = BE.AC. 4. H và M đối xứng nhau qua BC. 5. Xác định tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF.
đã trả lời 4 tháng 7 trong Toán lớp 9 bởi _Grizzly_ Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 14 lượt xem
Cho nửa đường tròn đường kính AB = 2R. Từ A và B kẻ hai tiếp tuyến Ax, By. Qua điểm M thuộc nửa đường tròn kẻ tiếp ... nh vị trí của M để chu vi tứ giác ACDB đạt giá trị nhỏ nhất.
đã hỏi 4 tháng 7 trong Toán lớp 9 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (18.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = 2(m – 2)x + m – 1 a. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) khi m = 2. b. Tìm m để đư ... ng (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt nằm cùng phía đối với trục tung.
đã trả lời 2 tháng 7 trong Toán lớp 9 bởi _Grizzly_ Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 19 lượt xem
mọi người giải giúp e bài này với ạ.
đã hỏi 9 tháng 6 trong Toán lớp 9 bởi anhdienjk529 Học sinh (55 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 4 lượt xem
Đưa thừa số ra ngoài dấu căn: với x<0, y<0</p>
đã trả lời 7 tháng 6 trong Toán lớp 9 bởi hoavu91 Thần đồng (1.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Với giá trị nào của m thì hàm số y=(m-4)x+2 là hàm số bậc nhất?
đã trả lời 7 tháng 6 trong Toán lớp 9 bởi hoavu91 Thần đồng (1.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
a)Tính tổng :E=1+1/2(1+2)+1/3(1+2+3)+1/4(1+2+3+4)+...+1/200(1+2+3+4+...+200)
đã trả lời 6 tháng 6 trong Toán lớp 9 bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Cho phương trình \(x^2 – mx + m – 1 = 0\) (1) a) Giải phương trình (1) với m =-2 b) Chứng tỏ phương trình (1) luôn có nghiệm \(x_1,x_2\) v&#7899 ... của m để phương trình (1) có 1 nghiệm bằng 3 . Tìm nghiệm còn lại.
đã trả lời 1 tháng 6 trong Toán lớp 9 bởi idog480430 (-36 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
đã hỏi 31 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi Khách
+2 phiếu
2 câu trả lời 24 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 611 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 80 lượt xem
Chứng minh: (ac + bd)2 + (ad – bc)2 = (a2 + b2)(c2 + d2)
đã trả lời 30 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi idog480430 (-36 điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 35 lượt xem
+3 phiếu
2 câu trả lời 52 lượt xem
Cho a,b,c>0, a+b+c=1. Chứng minh bất đẳng thức sau:.
đã trả lời 30 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi idog480430 (-36 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 7 lượt xem
Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:           Trong tháng đầu, hai tổ sản xuất được 860 chi tiết máy. Đến tháng thứ hai, tổ I vượt mức 15%, tổ II vượt mức 10%. Do đó, tháng thứ hai cả 2 tổ sản xuất được 964 chi tiết máy. Tính số chi tiết máy mỗi tổ đã sản xuất được trong tháng đầu.
đã trả lời 28 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi idog480430 (-36 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Giải hệ phương trình:
đã hỏi 27 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (5.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Với các số a, b, c > 0 và thỏa mãn a + b + c = 1 Chứng minh
đã trả lời 27 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi _Grizzly_ Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 116 lượt xem
Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Dây CD vuông góc với AB tại E (E nằm giữa A và O; E không trùng A, không trùng O). Lấy điểm M ... EK.EF = EA.EB Tiếp tuyến của (O) tại M cắt tia KD tại I. Chứng minh IK = IF.
đã trả lời 27 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi _Grizzly_ Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho Parabol và đường thẳng Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (Q). Gọi A, B là hai giao điểm của (P) và (Q). Tính diện tích tam giác OAB,
đã trả lời 27 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi _Grizzly_ Thạc sĩ (5.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Bx với nửa đường tròn. Gọi C là điểm trên nửa đường tròn sao cho cung CB bằng cung CA, D là một điểm tuỳ ý trên cung CB ( D khác C và B ). Các tia AC, AD cắt tia Bx theo thứ tự là E và F . a, Chứng minh tam giác ABE vuông cân. b, Chứng minh c, Chứng minh tứ giác CDFE nội tiếp
đã hỏi 27 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (5.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
a, Vẽ đồ thị hàm số (P) b, Tìm giá trị của m sao cho điểm C(-2; m) thuộc đồ thị (P) c, Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng y = x - 0,5 và parabol (P)
đã hỏi 27 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (5.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 155 lượt xem
Một cửa hàng thời trang nhập về 100 đôi giày với giá vốn 300000₫1 đôi .Đợt 1, cửa hàng bán hết 80 đôi.Nhân dịp ... ;o dịp khuyến mãi cửa hàng đó bán 1 đôi giày bao nhiêu
đã trả lời 18 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi Anatasia Cử nhân (3.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
cho y = mx^2 và y = 2x -1  Tìm m biết 2 hàm số cắt nhau tại điểm có hoành độ bằng 1  
đã trả lời 18 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi Anatasia Cử nhân (3.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
Cho x, y, z>0. CMR: \({{\sqrt{xy}\over 1+\sqrt{yz} }+{1\over {\sqrt{xy}+\sqrt{yz}}} +{\sqrt {2.\sqrt{yz}\over 1+\sqrt{xy}} }}\geq 2\)
đã hỏi 14 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi phatnguyen25 Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Cho x^2-(2m-1)x+m^2-m.chưng minh rằng 2 nghiệm x1 và x2 của pt luôn thỏa mãn x1^2-2x2+3>=0
đã hỏi 12 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Cho hình vuông ABCD. Trên tia đối Ct của tia CB lấy điểm M. Gọi N là giao điểm của AM và CD. Tia BN cắt tia AD tại P. a)Chứng minh rằng hai tam giác CNM và DNA đồng dạng. b)Chứng minh đẳng thức CM.DP=AB^2 c)Gọi I là giao điểm của CP và DM. Tìm tập hợp các điểm I khi M di động trên tia Ct.
đã hỏi 12 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi Darling_274 Thần đồng (1.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. nhthuyvy16

  3848 Điểm

 2. Bac_Da

  2096 Điểm

 3. Babyshort

  1518 Điểm

 4. saitamaselfomy

  1423 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. nhthuyvy16

  1250 Điểm

 2. saitamaselfomy

  1059 Điểm

 3. Bac_Da

  700 Điểm

 4. Babyshort

  357 Điểm

...