Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán lớp 9 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = x²y với các điều kiện x, y > 0 và 2x + xy = 4.
đã trả lời 23 tháng 6 trong Toán lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Cho a³+ b³= 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: N = a + b.
đã trả lời 21 tháng 6 trong Toán lớp 9 bởi manh.s116973557 Cử nhân (3.6k điểm)
+1 thích
1 trả lời 48 lượt xem
Chứng minh rằng: | A + B | ≤ | A | + | B |. Dấu “ = ” xảy ra khi nào?
đã trả lời 21 tháng 6 trong Toán lớp 9 bởi manh.s116973557 Cử nhân (3.6k điểm)
 • manh7a1
0 phiếu
1 trả lời 49 lượt xem
Cho a^3 + b^3 = 2. Chứng minh rằng a + b ≤ 2.
đã trả lời 21 tháng 6 trong Toán lớp 9 bởi manh.s116973557 Cử nhân (3.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
Cho hình thang cân ABCD, (AB//CD; AB > CD). Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I. Góc ACD = 600; gọi E; F; M lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng IA; ID; BC. 1. Chứng minh tứ giác BEFC nội tiếp được trong một đường tròn. 2. Chứng minh tam giác MEF là tam giác đều.
đã trả lời 21 tháng 6 trong Toán lớp 9 bởi manh.s116973557 Cử nhân (3.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Cho hình thang cân ABCD, đáy lớn CD = 10cm, đáy nhỏ bằng đường cao, đường chéo vuông góc với cạnh bên . Tính độ dài đường cao của hình thang cân đó.  
đã trả lời 15 tháng 6 trong Toán lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 8 cm; AC = 6 cm. Gọi 0 là trung điểm của AB, vẽ đường tròn (O) tâm O đường kính AB, BC cắt đư&#7901 ... ; E khác A. Chứng minh tứ giác OACE nội tiếp. c. Chứng minh rằng CM. CB = CE?.
đã trả lời 15 tháng 6 trong Toán lớp 9 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Tìm các giá trị của x sao cho: a) |2x – 3| = |1 – x| b) x²– 4x ≤ 5
đã trả lời 14 tháng 6 trong Toán lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
Từ một điểm M ở bên ngoài đường tròn (O ; 6cm); kẻ hai tiếp tuyến MN; MP với đường tròn (N; P thuộc O) và cắt tuyến MAB của (O) sao cho AB = 6 cm. a) Chứng minh: OPMN là tứ giác nội tiếp b) Tính độ dài đoạn thẳng MN biết MO = 10 cm c) Gọi H là trung điểm đoạn thẳng AB. So sánh góc với góc MON và góc MHN d) Tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi cung nhỏ AB và dây AB của hình tròn tâm O đã cho.
đã trả lời 31 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi chese4154898 Thần đồng (850 điểm)
+1 thích
1 trả lời 614 lượt xem
Đường tròn (o;4cm)và (o";6cm) cắt nhau tại 2 điểm A và B biết góc OAO" =120 độ. Tính độ dài đoạn nối tâm
đã trả lời 31 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi chese4154898 Thần đồng (850 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Giải phương trình sau : 3(x+5)( x+6)(x+7)= 8x
đã trả lời 28 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Cho parabol (P) = 2x^2 và đt (d) : y=2mx +6  tìm giá trị của m để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm có hoành độ x1,x2 sao cho |x1 - x2| = 4
đã trả lời 28 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
Trong đợt dịch Covid-19, nhân viên y tế của một trường THCS đã mua một số hộp khẩu trang gồm 2 loại Biết nếu mua 6 hộp loại ... loại thứ hai thì hết 2680000đ. Tính giả tiền mỗi loại hộp khẩu trang.
đã trả lời 27 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 34 lượt xem
Một quả bóng bàn có dạng một hình cầu có bán kính bằng 2cm. Tính diện tích bề mặt của quả bóng bàn đó.
đã trả lời 21 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi chese4154898 Thần đồng (850 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể cạn không có nước thì sau 4 giờ 48 phút thì đầy bể, nếu vòi 1 chảy trong 4 giờ, vòi 2 chảy trong 3 giờ thì được 3/4 bể. Hỏi nếu chảy riêng từng vòi thì sau bao lâu đầy bể?
đã trả lời 20 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi idog480430 (-6,014 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Cho hai đường thẳng y =6x + 2 và y = ( 4 - m)x - 5 với m khác 4. Biết rằng hai đường thẳng trên tạo với trục Ox các góc bằng nhau. Khi đó m= ........
đã trả lời 20 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Tích các nghiệm của phương trình: 0,2x² - 3,2 = 0
đã trả lời 20 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (7.0k điểm)
+1 thích
1 trả lời 12 lượt xem
Hai vòi nước cũng chảy vào một bể không có nước thì sau 16 giờ dầy bể. Nếu chỉ mở vòi thứ nhất trong 3 giờ rồi tắt đi và mở tiếp vòi thứ hai trong 6 giờ thì được 25% bể. Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình thì sau bao lâu mới đầy bể ?
đã trả lời 20 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Một bồn nước inox có dạng một hình trụ với chiều cao 1,75m và diện tích đáy là 0,32m². Hỏi bồn nước này đựng được bao nhiêu m³ nước ( bỏ qua bề dày của bồn nước)
đã trả lời 20 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
Chứng minh các bất đẳng thức: a) (a + b)² ≤ 2(a² + b²) b) (a + b + c)² ≤ 3(a²+ b²+ c²)
đã trả lời 20 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (7.0k điểm)
+1 thích
1 trả lời 16 lượt xem
Cho a, b, c > 0 và abc = 1. Chứng minh: (a + 1)(b + 1)(c + 1) ≥ 8
đã trả lời 19 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Tìm số tự nhiên có ba chữ số, tổng các chữ số là 17, chữ số hàng chục là 4. Nếu đổi chỗ chữ số hàng trăm và đơn vị cho nhau thì giảm 99 đơn vị
đã trả lời 18 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi idog480430 (-6,014 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Chứng minh rằng tổng của một số hữu tỉ với một số vô tỉ là một số vô tỉ.
đã trả lời 17 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi idog480430 (-6,014 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Có hai số vô tỉ dương nào mà tổng là số hữu tỉ không?
đã trả lời 17 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi idog480430 (-6,014 điểm)
+1 thích
1 trả lời 30 lượt xem
Cho tam giác cân ABC (AB = AC), I là tâm đường tròn nội tiếp, K là tâm đường tròn bàng tiếp góc A, O là trung điểm của IK. a. Chứng minh B, C, I, K cùng nằm trên một đường tròn. b. Chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn (O).
đã trả lời 10 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi nguyenhoangminh7chht991 Học sinh (479 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Học kì một, số học sinh giỏi của lớp 8A bằng số học sinh cả lớp. Sang học kì hai, có thêm 3 bạn phấn đấu trở thành học ... ;i bằng 20% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 8A có bao nhiêu học sinh?
đã trả lời 7 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi nh1234120295 Học sinh (255 điểm)
+1 thích
1 trả lời 16 lượt xem
Hãy viết một số hữu tỉ và một số vô tỉ lớn hơn √2 nhưng nhỏ hơn √3.
đã trả lời 7 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Tìm liên hệ giữa các số a và b biết rằng: |a + b| > |a - b|
đã trả lời 7 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Tìm các số a, b, c, d biết rằng: a²+ b²+ c² + d² = a(b + c + d)
đã trả lời 7 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Cho x + y = 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: S = x² + y².
đã trả lời 7 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Cho tam giác ABC. Từ trung điểm các cạnh kẻ các đường vuông góc với hai cạnh kia tạo thành một lục giác. Chứng minh rằng diện tích tam giác ABC gấp 2 lần diện tích lục giác
đã hỏi 7 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 15 lượt xem
Tính độ dài đường phân giác AD của tam giác ABC khi biết ba cạnh là a, b, c
đã hỏi 7 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 22 lượt xem
Cho các số thực thỏa mãn x²+y²-xy = 4. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x² + y².
đã hỏi 6 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi thuythanh1905207625 (-114 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 22 lượt xem
Với các số thực a và b thỏa mãn a² + b² =2, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức B=3( a+ b)+ ab
đã hỏi 6 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi thuythanh1905207625 (-114 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 15 lượt xem
Cho 40 số nguyên dương thay đổi sao cho có tổng bằng 58 .Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của tổng các bình phương của chúng
đã hỏi 5 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi thuythanh1905207625 (-114 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao ứng với cạnh đáy có độ dài 15,6cm, đường cao ứng với cạnh bên dài 12cm. Tính độ dài cạnh đáy BC.
đã trả lời 4 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi jjaltoon51049 Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
(2x²- 3x+1)(2x²+5x+1)=9x²
đã trả lời 3 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 15 lượt xem
Cho hình bình hành có bốn điểm nằm trên 4 cạnh của một tứ giác, trong đó 2 đỉnh của hình bình hành là trung điểm 2 cạnh đối của tứ giác. Chứng minh rằng diện tích  hai mặt bằng nửa diện tích tứ giác.
đã hỏi 3 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi Babyshort Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
Cho bài toán :" tích của số tự nhiên liên tiếp bằng 210. Tìm hai số đó" Nếu gọi số tự nhiên bé là x ( x€ N* ). Khi đó số tự nhiên lớn là.....
đã hỏi 2 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi thuythanh1905207625 (-114 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. Khang1000

  95 Điểm

 2. namphuongpn18902

  20 Điểm

 3. Babyshort

  20 Điểm

 4. chese4154898

  10 Điểm

 5. jjaltoon51049

  10 Điểm

 6. Đức lượng♥ NGTT

  10 Điểm

 7. manh.s116973557

  5 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...