Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán lớp 9 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
\(\begin{cases} 2xy+x+y=2\\x^3+y^3=8\end{cases}\)
đã trả lời 2 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi Banam27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (500 điểm)
 • nguyen_haianh
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
A : y = -3x + 2 ,  B : y = 4x + 17, 
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi Banam27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (500 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
A : y = 5x - 7 và y = 3x + 1  B : y = -3x + 2 và y = 8x - 9 Làm 1 trong 2 câu cũng đc nha  Nhanh mik tick nào :>
đã trả lời 15 tháng 10 trong Toán lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Tìm x,y: \(\left\{\begin{matrix} \frac{x}{-3} = \frac{y}{8} & \\ x - y = 22 & \end{matrix}\right.\)
đã trả lời 15 tháng 10 trong Toán lớp 9 bởi duongminhly05052005757 Học sinh (65 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
\(\begin{cases} x\sqrt{3} - (1 + \sqrt{3})y=1\\ (1-\sqrt{3})x+y\sqrt{5}=1\end{cases}\)
đã trả lời 12 tháng 10 trong Toán lớp 9 bởi Banam27 ● Cộng Tác Viên Thần đồng (500 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
\(\sqrt{1 - x^2}\)
đã trả lời 10 tháng 10 trong Toán lớp 9 bởi ntthuanvbng588 Học sinh (95 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
\(\begin{cases} 5|x-1|-3|y+2|=7\\2(2x-2) + 5(y+2)=13\end{cases}\)
đã hỏi 9 tháng 10 trong Toán lớp 9 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
\(A = \sqrt{x-1} + \sqrt{x-3}\)
đã hỏi 7 tháng 10 trong Toán lớp 9 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
\(\dfrac{\sqrt{x} + 3}{\sqrt{x}} = a\) \(\dfrac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} + 3} = a\)
đã hỏi 7 tháng 10 trong Toán lớp 9 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 23 lượt xem
\(y^4 + 4y + 1 = 5^x\)
đã hỏi 5 tháng 10 trong Toán lớp 9 bởi nguyen_haianh ● Quản Trị Viên Cử nhân (4.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
1/3√9+6x +x2 +4x/3 +5
đã trả lời 23 tháng 9 trong Toán lớp 9 bởi boybanhbeo Thần đồng (996 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 21 lượt xem
1) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 15cm, AC = 20cm. Tính BC, AH, HB, HC. 2) Hãy tính chiều rộng AB của 1 con sông (hình vẽ). Biết rằng BC = 9cm, BD = 12cm.
đã hỏi 21 tháng 9 trong Toán lớp 9 bởi NicT_NaRi ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
Tính : \(a) \sqrt{(2\sqrt{3}-4)^{2}}-\sqrt{43 +24\sqrt{3}}\) \(b) \sqrt{5-\sqrt{21}}.(\sqrt{6}+\sqrt{14})\) \(c) A = (\sqrt{14}-\sqrt{2}) .\sqrt{4+\sqrt{7}}\)
đã hỏi 21 tháng 9 trong Toán lớp 9 bởi NicT_NaRi ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Tính : \(a) \sqrt{(3-\sqrt{3})^{2}} + \sqrt{(21-12\sqrt{3}} \) \(b) (3+\sqrt{5}).\sqrt{14-6\sqrt{5}} - \sqrt{103+20\sqrt{3}} + \sqrt{3}\) \(c) 2\sqrt{50}-3\sqrt{75} - 4\sqrt{98} + 2\sqrt{108}\) \(d) \sqrt{(\sqrt{7}-4)^{2}} .\sqrt{23+4\sqrt{28}}\)
đã hỏi 21 tháng 9 trong Toán lớp 9 bởi NicT_NaRi ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.5k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Cho đường tròn (O; 12cm), đường kính CD. I là trung điểm CO. Dây MN vuông góc với CO tại I sao cho Góc CND= 30 độ. Tính độ dài MN
đã hỏi 21 tháng 9 trong Toán lớp 9 bởi Nguyễn Như
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
\(Căn 3² =x+2\)
đã trả lời 18 tháng 9 trong Toán lớp 9 bởi phingoclinh.vn1011 Cử nhân (2.3k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 10 lượt xem
Bài 1: Cho tam giác ABC vuông ở A có AB = 12cm, AC = 16cm. a)   Tính độ dài trung tuyến AM. b)  Kẻ đường cao AH. Tính chu vi tam giác ABH. c)   Tia phân giác của góc AMB và góc AMC cắt AB, AC lần lượt ở D và E. Chứng minh: tam giác ABC và ADE đồng dạng.     d)Tính: Sbdec và Sdme.
đã hỏi 30 tháng 7 trong Toán lớp 9 bởi hansaraaz098541 Học sinh (64 điểm)
+1 thích
2 câu trả lời 29 lượt xem
Rút gọn P=
đã trả lời 17 tháng 7 trong Toán lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (8.4k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 12 lượt xem
đã hỏi 16 tháng 7 trong Toán lớp 9 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Có bao nhiêu số nguyên \(m\in \left(-20;20\right)\) để phương trình \(7^{x} +m=6\log _{7} \left(6x-m\right)\) có nghiệm thực A. 19 B. 21 C. 18 D. 20
đã trả lời 16 tháng 7 trong Toán lớp 9 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Cho (d1) y=2x-3         (d2) y=4x+5 Gọi Q1 là giao điểm của d1 với trục tung, Q2 là giao điểm của d2 với trục tung, Q là giao điểm của d1 và d2. Chứng minh rằng : Q1QQ2 là góc nhọn.
đã hỏi 14 tháng 7 trong Toán lớp 9 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Biểu thức 4/x^2-1 xác định khi nào
đã trả lời 13 tháng 7 trong Toán lớp 9 bởi callmechmuahme Thần đồng (1.4k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
Cho a, b ,c không âm. Chứng minh : (a+b)(b+c)(c+a) ≥ 8abc
đã trả lời 8 tháng 7 trong Toán lớp 9 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (19.1k điểm)
+1 thích
1 trả lời 14 lượt xem
Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình Mộtxe khách và một xe du lịch khởi hành đồng thời từ A đến B. Biết vận tốc của xe du lịch lớn hơn vận tốc của xe khách là 20km/h. Do đó nó đến B trước xe khách 50 phút. Tính vận tốc của mỗi xe, biết quãng đường AB dài 100km.
đã trả lời 6 tháng 7 trong Toán lớp 9 bởi buik9pm745 Học sinh (171 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 58 lượt xem
Cho tam giác cân ABC (AB = AC), các đường cao AD, BE, cắt nhau tại H. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE. 1. Chứng minh tứ giác CEHD nội tiếp . 2. Bốn điểm A, E, D, B cùng nằm trên một đường tròn. 3. Chứng minh ED = 1/2 BC. 4. Chứng minh DE là tiếp tuyến của đường tròn (O). 5. Tính độ dài DE biết DH = 2 cm, AH = 6 cm.
đã trả lời 5 tháng 7 trong Toán lớp 9 bởi thanhtrong ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Giải các phương trình sau:
đã trả lời 4 tháng 7 trong Toán lớp 9 bởi thanhtrong ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (6.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 124 lượt xem
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H và cắt đường tròn (O) lần lượt tại M,N,P. 1. Chứng minh rằng: Tứ giác CEHD, nội tiếp . 2. Bốn điểm B,C,E,F cùng nằm trên một đường tròn. 3. AE.AC = AH.AD; AD.BC = BE.AC. 4. H và M đối xứng nhau qua BC. 5. Xác định tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF.
đã trả lời 4 tháng 7 trong Toán lớp 9 bởi _Grizzly_ Thạc sĩ (5.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 68 lượt xem
Cho nửa đường tròn đường kính AB = 2R. Từ A và B kẻ hai tiếp tuyến Ax, By. Qua điểm M thuộc nửa đường tròn kẻ tiếp ... nh vị trí của M để chu vi tứ giác ACDB đạt giá trị nhỏ nhất.
đã hỏi 4 tháng 7 trong Toán lớp 9 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (19.1k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = 2(m – 2)x + m – 1 a. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) khi m = 2. b. Tìm m để đư ... ng (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt nằm cùng phía đối với trục tung.
đã trả lời 2 tháng 7 trong Toán lớp 9 bởi _Grizzly_ Thạc sĩ (5.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 25 lượt xem
mọi người giải giúp e bài này với ạ.
đã hỏi 9 tháng 6 trong Toán lớp 9 bởi anhdienjk529 Học sinh (55 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Đưa thừa số ra ngoài dấu căn: với x<0, y<0</p>
đã trả lời 7 tháng 6 trong Toán lớp 9 bởi hoavu91 Thần đồng (1.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Với giá trị nào của m thì hàm số y=(m-4)x+2 là hàm số bậc nhất?
đã trả lời 7 tháng 6 trong Toán lớp 9 bởi hoavu91 Thần đồng (1.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 13 lượt xem
a)Tính tổng :E=1+1/2(1+2)+1/3(1+2+3)+1/4(1+2+3+4)+...+1/200(1+2+3+4+...+200)
đã trả lời 6 tháng 6 trong Toán lớp 9 bởi Do_anhThu159 ● Quản Trị Viên Thạc sĩ (9.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Cho phương trình \(x^2 – mx + m – 1 = 0\) (1) a) Giải phương trình (1) với m =-2 b) Chứng tỏ phương trình (1) luôn có nghiệm \(x_1,x_2\) v&#7899 ... của m để phương trình (1) có 1 nghiệm bằng 3 . Tìm nghiệm còn lại.
đã trả lời 1 tháng 6 trong Toán lớp 9 bởi idog480430 Học sinh (88 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 12 lượt xem
đã hỏi 31 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi Khách
+2 phiếu
2 câu trả lời 27 lượt xem
+1 thích
2 câu trả lời 800 lượt xem
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. theanh7a2

  3717 Điểm

 2. Zake

  1440 Điểm

 3. Melanie_black

  1113 Điểm

 4. Hennn_

  1100 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. Banam27

  375 Điểm

 2. tuanduc18

  337 Điểm

 3. phamthithuyhien2103385

  206 Điểm

 4. kirigaza

  185 Điểm

...