Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán lớp 9 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
 Cho biểu thức M = a2 + ab + b2 – 3a – 3b + 2001. Với giá trị nào của a và b thì M đạt giá trị nhỏ nhất? Tìm giá trị nhỏ nhất đó.
đã trả lời 3 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi lueyuri009730 Học sinh (63 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 32 lượt xem
2/3+2√2 - 2/3-√8
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
đã trả lời 6 ngày cách đây trong Toán lớp 9 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 22 lượt xem
a) Chứng minh: (ac + bd)2 + (ad – bc)2 = (a2 + b2)(c2 + d2) b) Chứng minh bất dẳng thức Bunhiacôpxki: (ac + bd)2 ≤ (a2 + b2)(c2 + d2
đã hỏi 28 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
Cho . Hãy so sánh S và .
đã hỏi 28 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
Cho các số x và y cùng dấu. Chứng minh rằng:
đã hỏi 28 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
a) Chứng minh rằng: | A + B | ≤ | A | + | B |. Dấu “ = ” xảy ra khi nào? b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: . c) Giải phương trình:
đã hỏi 28 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
Chứng minh rằng các số sau là số vô tỉ:
đã hỏi 28 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 95 lượt xem
Một vé xem phim đang có giá là 120000 đồng , trong đợt giảm giá cuối năm 2022 số lượng người xem tăng thêm 50% nên tổng doanh thu cũng tăng 20% ( so với lúc chưa giảm giá ) hỏi giá vé khi đã giảm là bao nhiêu đồng?
đã trả lời 27 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 42 lượt xem
So sánh các số thực sau (không dùng máy tính):
đã hỏi 26 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = x2y với các điều kiện x, y > 0 và 2x + xy = 4.
đã hỏi 26 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
Hãy viết một số hữu tỉ và một số vô tỉ lớn hơn √2 nhưng nhỏ hơn √3
đã hỏi 26 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 12 lượt xem
. Chứng minh rằng không có giá trị nào của x, y, z thỏa mãn đẳng thức sau: x2 + 4y2 + z2 – 2a + 8y – 6z + 15 = 0
đã hỏi 26 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
√(3+√2)^2 + √6-4√2
đã hỏi 26 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 66 lượt xem
Cho đường tròn (O;R) và điểm M thuộc đường tròn (O). Đường trung trực của đoạn thẳng OM cắt đường tròn (O) tại A và B và cắt OM tại H a) CM: H là trung điểm của AB và △OAM đều b) CM: Tứ giác OMMB là hình thoi c) Tiếp tuyến tại A của (O) cắt tia OM tại C d) Đường thẳng vuông góc với OA tại O cắt BC tại N. CM: MN là tiếp tuyến của đường tròn (O)
đã hỏi 26 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 26 lượt xem
x^2 - (√3-√2)x - √6 = 0
đã hỏi 26 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 32 lượt xem
a) Vẽ đồ thị ( P) hàm số y = x^2/4 b) Trên (P) lấy 2 điểm A và B có hoành độ lần lượt là -4 và 2. Tìm tọa độ các điểm A và B c) Viết phương trình đường thẳng (d) qua A và B
đã hỏi 26 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
(5-√5/√5 - 2).(4/1+√5 + 4)
đã hỏi 25 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
√4x-12 + 1/3.√9x-27 - 2.√x-3/4 = 4
đã hỏi 25 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 12 lượt xem
B= 15√x -11/x+2√x -3 - 3√x -2/1-√x - 3/√x+3 a) Thu gọn biểu thức B b) Tìm x nguyên để A nguyên
đã hỏi 25 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 46 lượt xem
Cho hàm số y = 2x+3 có đồ thị (d1) và hàm số y = -x có đồ thị (d2) a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ b) Tìm tọa độ giao điểm của (d1) và (d2) bằng đồ thị và phép toán
đã hỏi 25 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
2√12 + √1/3 - 3/√3 - 1/√3-1
đã hỏi 25 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
A= |2x-1| + √4x^2-4x+1 / 2x-1 (x≠1/2) a) Thu gọn biểu thức A b) Tính giá trị của A biết x = -2
đã hỏi 25 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 55 lượt xem
Cho đoạn thẳng OI = 8 cm. Vẽ các đường tròn (O; 10cm); (I; 2cm). Hai đường tròn (O) và (I) có vị trí tương đối như thế nào với nhau? A. (O) và (I) tiếp xúc trong với nhau B. (O) và (I) tiếp xúc ngoài với nhau C. (O) và (I) cắt nhau D. (O) và (I) không cắt nhau
đã hỏi 25 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 14 lượt xem
ho đường tròn (O;R) và điểm M thuộc đường tròn (O). Đường trung trực của đoạn thẳng OM cắt đường tròn (O) tại A và B và cắt OM tại H. a) Chứng minh H là trung điểm của AB và tam giác OMA đều. b) Chứng minh tứ giác OAMB là hình thoi. c) Tiếp tuyến tại A của (O) cắt tia OM tại C. Chứng minh CB = CA. d) Đường thẳng vuông góc với OA tại O cắt BC tại N. Chứng minh MN là tiếp tuyến của đường tròn (O).
đã hỏi 25 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
Cho đường tròn (O;R) và điểm M ở ngoài đường tròn sao cho OM=8/5 R . Kẻ các tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (O) (A, B là các tiếp điểm), đường thẳng AB cắt OM tại K. a) Chứng minh K là trung điểm của AB. b) Tính MA, AB, OK theo R. c) Kẻ đường kính AN của đường tròn ... cắt đường tròn (O) tại C và D (C nằm giữa O và M). Gọi E là điểm đối xứng của C qua K. Chứng minh E là trực tâm của tam giác ABD.
đã hỏi 25 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 39 lượt xem
Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy đồ thị của các hàm số sau: Xác định b để đường thẳng (d3 ) y = 2x + b cắt (d2 ) tại điểm có hoành độ và tung độ đối nhau.
đã hỏi 25 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
 Một hình chữ nhật có các kích thước là 20cm và 30cm. Người ta bớt mỗi kích thước của nó đi x (cm) được hình chữ nhật mới có chu vi là y (cm). Hãy lập công thức tính y theo x.
đã hỏi 25 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 12 lượt xem
Cho hàm số y =(m – 3)x + 2 có đồ thị là (d) a) Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng – 3. Khi đó (d) tạo với trục Ox một góc nhọn hay góc tù. Vì sao? b) Vẽ đồ thị với m tìm được ở câu a. c) Tìm m để (d) cắt hai trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng 4.
đã hỏi 25 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 15 lượt xem
 Nếu đồ thị y = mx + 2 song song với đồ thị y = -2x + 1 thì: A. Đồ thị hàm số y = mx + 2 cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 B. Đồ thị hàm số y = mx + 2 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2 C. Hàm số y = mx + 2 đồng biến D. Hàm số y = mx + 2 nghịch biến
đã hỏi 25 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 14 lượt xem
a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng toạn độ Oxy đồ thị các hàm số sau: y= -1/2.x (d1) và y = 1/2.x + 3 (d2) b) Xác định b để đường thẳng (d3) y = 2x+b cắt (d2) tại điểm có hoành độ và tung độ đối nhau
đã hỏi 25 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 12 lượt xem
Cho đường tròn (O;R) và điểm M ở ngoài đường tròn sao cho OM = 8/5.R. Kẻ tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (O) (A, B là các tiếp điểm), đường thẳng AB cắt OM tại K a) CM: K là trung điểm của AB b) Tính MA, AB, OK theo R c) Kẻ đường kính AN của đường tròn (O). Kẻ BH ... MO cắt đường tròn (O) tại C và D (C nằm giữa O và M). Gọi E là điểm đôi xứng của C qua K. CM rằng E là trực tâm của tam giác ABD
đã hỏi 25 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 25 lượt xem
M= √x+2/√x-2 - √x+1/√x-2-3.√x-1/x-5√x + 6 với x ≥0; x khác 4; x khác 9 a) Thu gọn biểu thức M b) Tìm giá trị của x đề M < -1
đã hỏi 25 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi 333cuchillthoi302 Cử nhân (3.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 36 lượt xem
Cho biểu thức: a) Rút gọn biểu thức b) Tìm giá trị của x để A = 3/2
đã trả lời 22 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 58 lượt xem
a) Hàm số đã cho đồng biến, nghịch biến trên R.        b) Đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = 2x. Vẽ đồ thị với m vừa tìm được.
đã hỏi 21 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 15 lượt xem
  A) Trung tuyến   B) Phân giác    C) Đường cao   D) Trung trực
đã hỏi 21 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 33 lượt xem
đã hỏi 21 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 28 lượt xem
A = B=
đã hỏi 21 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 15 lượt xem
Cho biểu thức:với x > 0; x ≠ 9. a) Rút gọn C b) Tìm x sao cho C < -1.
đã hỏi 21 tháng 11 trong Toán lớp 9 bởi lamloc Cử nhân (2.2k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

  1. Sarah_Zin_cutee

    253 Điểm

  2. Darling_274

    75 Điểm

  3. postfirst

    72 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...