Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán lớp 9 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c=1 . chứng minh rằng : \( ([\frac{(b+c-a)^2}{a^2}+(b+c)^2 ] + [\frac{(c+a-b)^2}{b^2}+(c+a)^2] + [\frac{(a+b-c)^2}{c^2}+(a+b)^2]) >= 3/5\)
đã hỏi 7 tháng 4 trong Toán lớp 9 bởi ledonhathang699 Học sinh (55 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
đường kinh AB lấy điểm C thuộc đường tròn (C khác A và B ) kẻ đường kính CD .Tiếp tuyến tị B củ đường tròn (O,R) cắt đường thắng AC và AD lần lượt tại E và F .tìm vị trí của điểm C trên đường tròn (O,R) để tứ giác CDFE là hình thang
đã hỏi 5 tháng 4 trong Toán lớp 9 bởi Nguyễn Phương Thảo
+1 thích
1 trả lời 16 lượt xem
Có 10 ô vuông. Ô thứ nhất đặt 1 hạt gạo, ô sau đặt gấp đôi ô trước. Vậy từ ô thứ 9 đến ô thứ 10 có tổng cộng bao nhiêu hạt gạo?
đã trả lời 5 tháng 4 trong Toán lớp 9 bởi Anatasia ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (3.5k điểm)
+1 thích
1 trả lời 42 lượt xem
Hai người cùng làm chung một công việc thì sau 16 giờ sẽ xong. Nếu người thứ nhất làm một mình trong 15 giờ, sau đó người thứ hai làm một mình trong 6 giờ thì cả hai người làm được 3/4 công việc. Tính thời gian mỗi người làm một mình xong toàn bộ công việc.
đã trả lời 5 tháng 4 trong Toán lớp 9 bởi Anatasia ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (3.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Một hồ bơi có chiều dài 20m, chiều rộng 10m, chiều sâu 2m. Có 1 vòi nước chảy vào hồ đang cạn với lưu lượng 2.5m3 trong 1 phút . Hỏi sau mấy giờ đầy bể ?
đã trả lời 5 tháng 4 trong Toán lớp 9 bởi Anatasia ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (3.5k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 58 lượt xem
Cho tam giác cân ABC (AB = AC), các đường cao AD, BE, cắt nhau tại H. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE. a. Chứng minh tứ giác CEHD ... ;a đường tròn (O). e. Tính độ dài DE biết DH = 2 cm, AH = 6 cm
đã trả lời 1 tháng 4 trong Toán lớp 9 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 332 lượt xem
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H và cắt đường tròn (O) lần ... ;ng nhau qua BC. e. Xác định tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF
đã trả lời 1 tháng 4 trong Toán lớp 9 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B . vẽ các đường kính AOC và AO'D. đường thẳng AC cắt đường tròn (O') tại E. đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại F. chứng minh A là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác BEF
đã hỏi 31 tháng 3 trong Toán lớp 9 bởi Khách
+1 thích
2 câu trả lời 16 lượt xem
Trong tam giác vuông, tâm đường tròn ngoại tiếp nằm ở đâu?
đã trả lời 28 tháng 3 trong Toán lớp 9 bởi nguyenquocthinh88886666952 Học sinh (60 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 18 lượt xem
Cho tam giác ABC vuông tại A. Qua C kẻ đường thẳng d vuông góc với AC. Từ trung điểm M của cạnh AC kẻ ME vuông góc với BC(E thuộc BC), đường thẳng ME cắt đường thẳng d tại H và cắt đường thẳng AB tại K. a) Chứng minh tam giác AMK=tam giác CMH, từ đó suy ta tứ giác ... ngoại tiếp tứ giác đó. c) Chứng minh AD.AH=2ME.MK. d) Cho AB=a và ACB=30 độ.Tính độ dài đường tròn ngoại tiếp tứ giác DMCH theo a.
đã hỏi 27 tháng 3 trong Toán lớp 9 bởi Darling_274 Thần đồng (1.5k điểm) 3 9 27
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
X^2(x+1)(x-3)
đã trả lời 19 tháng 3 trong Toán lớp 9 bởi anhaodang ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (3.8k điểm)
+1 thích
1 trả lời 31 lượt xem
đã trả lời 13 tháng 3 trong Toán lớp 9 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Ứng dụng của parabol trong thể thao là
đã trả lời 13 tháng 3 trong Toán lớp 9 bởi longhai20082007 Cử nhân (1.7k điểm) 4 8 21
+1 thích
0 câu trả lời 16 lượt xem
đã hỏi 28 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi toitenla01 Cử nhân (1.6k điểm) 5 9 96
+1 thích
0 câu trả lời 8 lượt xem
đã hỏi 28 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi toitenla01 Cử nhân (1.6k điểm) 5 9 96
+1 thích
0 câu trả lời 6 lượt xem
đã hỏi 28 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi toitenla01 Cử nhân (1.6k điểm) 5 9 96
+1 thích
0 câu trả lời 12 lượt xem
đã hỏi 28 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi toitenla01 Cử nhân (1.6k điểm) 5 9 96
+2 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
đã hỏi 28 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi toitenla01 Cử nhân (1.6k điểm) 5 9 96
+2 phiếu
0 câu trả lời 5 lượt xem
đã hỏi 28 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi toitenla01 Cử nhân (1.6k điểm) 5 9 96
+2 phiếu
0 câu trả lời 10 lượt xem
đã hỏi 28 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi toitenla01 Cử nhân (1.6k điểm) 5 9 96
+2 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
đã hỏi 28 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi toitenla01 Cử nhân (1.6k điểm) 5 9 96
+2 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
đã hỏi 28 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi toitenla01 Cử nhân (1.6k điểm) 5 9 96
+1 thích
0 câu trả lời 6 lượt xem
đã hỏi 28 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi toitenla01 Cử nhân (1.6k điểm) 5 9 96
+1 thích
0 câu trả lời 4 lượt xem
đã hỏi 28 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi toitenla01 Cử nhân (1.6k điểm) 5 9 96
+1 thích
0 câu trả lời 8 lượt xem
đã hỏi 28 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi toitenla01 Cử nhân (1.6k điểm) 5 9 96
+1 thích
0 câu trả lời 10 lượt xem
đã hỏi 28 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi toitenla01 Cử nhân (1.6k điểm) 5 9 96
+1 thích
0 câu trả lời 13 lượt xem
đã hỏi 28 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi toitenla01 Cử nhân (1.6k điểm) 5 9 96
+1 thích
0 câu trả lời 9 lượt xem
đã hỏi 28 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi toitenla01 Cử nhân (1.6k điểm) 5 9 96
+1 thích
0 câu trả lời 7 lượt xem
đã hỏi 28 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi toitenla01 Cử nhân (1.6k điểm) 5 9 96
+1 thích
0 câu trả lời 6 lượt xem
đã hỏi 28 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi toitenla01 Cử nhân (1.6k điểm) 5 9 96
+1 thích
0 câu trả lời 7 lượt xem
đã hỏi 28 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi toitenla01 Cử nhân (1.6k điểm) 5 9 96
+1 thích
0 câu trả lời 9 lượt xem
đã hỏi 28 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi toitenla01 Cử nhân (1.6k điểm) 5 9 96
+1 thích
1 trả lời 44 lượt xem
Câu 15. Fe + O2 → A                A + HCl → B + C + H2O                B + NaOH → D + G                C + NaOH → E + G Dùng phản ứng hóa học nào để chuyển D thành E? Biết rằng B + Cl2 → C.
đã trả lời 20 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi Letram Thạc sĩ (5.2k điểm) 28 73 114
0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
đã hỏi 9 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi 584ewqad Cử nhân (2k điểm) 7 21 87
0 phiếu
2 câu trả lời 20 lượt xem
trả lời giúp  
đã trả lời 8 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi longvu999 Thần đồng (1.1k điểm) 3 13 38
0 phiếu
1 trả lời 28 lượt xem
Giải hệ phương trình \(\left\{\begin{matrix} x^3-2xy+5y=7\\ 3x^2-2x+y=3 \end{matrix}\right.\)
đã trả lời 2 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi thanhtrong Cử nhân (5k điểm) 24 43 87
0 phiếu
0 câu trả lời 29 lượt xem
Cho các số thực dương a, b, c. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: \( P={a^3 \over a^2+ab+b^2}+{b^3\over b^2+bc+c^2}+{c^3 \over c^2+ca+a^2}-2\sqrt{a+b+c}\)
đã hỏi 1 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
Cho nửa đường tròn tâm O, bán kính R, đường kính BC. Lấy điểm A thuộc nửa đường tròn (A khác B,C) sao cho cung AB > cung AC. Gọi AH là đường cao của tam giác ABC. CMR: a/ Tam giác ABC vuông tại A    
đã trả lời 1 tháng 2 trong Toán lớp 9 bởi hoangcutemn1032 Học sinh (461 điểm) 3 13
0 phiếu
0 câu trả lời 13 lượt xem
Cho hai đường tròn (O) và (O') tiếp xúc ngoài tại điểm A, BC là tiếp tuyến chung ngoài. B thuộc (O), C thuộc (O'). Tiếp tuyến chung trong ... ;n kính BC c) BC là tiếp tuyến của đường tròn có bán kính OO'
đã hỏi 24 tháng 12, 2020 trong Toán lớp 9 bởi nhokmeoyeutien Cử nhân (3k điểm) 41 68 162
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. Yi_Ahri

  1828 Điểm

 2. Doanhthu0105

  1819 Điểm

 3. trannhat900

  1764 Điểm

 4. lMINHVY

  759 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. trannhat900

  495 Điểm

 2. Doanhthu0105

  170 Điểm

 3. Yi_Ahri

  165 Điểm

 4. anhthh_823

  95 Điểm

...