Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán lớp 9 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Hay nêu khái niệm về bất đăng thức Cosi , hệ quả , và dạng tổng quát .
đã trả lời 20 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 8 lượt xem
Our arrival in New York was spectacular. It's skyscrapers and the Statue of Liberty make a (1)_________sight. New York has a (2) _________of over seven million and it is probably the world's most famous city. The inhabitants of the Big Apple come from ... enthusiastic about - whether it's some of the (9) _________museums in the world or the (10) _________little streets of Greenwich Village  
đã trả lời 12 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 9 lượt xem
Dear Jean, I’m sorry I (1) _________to you lately, but I have been working hard. When I (2) _________your last letter. I was acting in a play at school, and when I finished that I went on a holiday with some friends. I intended(3)_________you a postcard ... parents sometimes lend me their car, so I often go out with friends. (10) _________I’ll drive to Birmingham and see you one day.
đã trả lời 12 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 10 lượt xem
During the teenage years, young people can at times ...........(1) difficult to talk to . They often seem to dislike being questioned. They may seem unwilling.............(2) talk about their work at school. This is a normal development at ... experiment with alcohol or smoking . Parents need to watch for any signs of unusual behavior which may be connected with these and get help if necessary.
đã trả lời 12 tháng 5 trong Toán lớp 9 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
Tìm x để biểu thức nhận giá trị nguyên Ps: Cái là √x nha, tại tui nhập không được vào trỏng ~_~
đã trả lời 13 tháng 3 trong Toán lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 37 lượt xem
đã trả lời 6 tháng 3 trong Toán lớp 9 bởi manh7a1 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (18.0k điểm)
 • giúp-mình-với-nhanh-nha
 • help-me
 • giup-minh-voi-nha
0 phiếu
0 câu trả lời 28 lượt xem
phân tích đa thức thành nhân tử a, x mũ 3 -6x mũ 2 +9x b, 5x mũ 5 - 2x+2
đã hỏi 21 tháng 12, 2022 trong Toán lớp 9 bởi tsdiep84938 Học sinh (5 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 31 lượt xem
Dạ cho em hỏi là điểm trung bình các môn được 7.0 , tbm Văn được 8.0 , Anh Văn tbm được 5.0 , Toán tbm 3.5 , Vật lí tbm 3.5 , còn  tất cả các môn khác tbm đều trên 5.0 vậy e được học sinh gì vậy ạ 
đã hỏi 18 tháng 12, 2022 trong Toán lớp 9 bởi thuvotv2021151 Học sinh (5 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn 0, AB< AC, các đường cao BD,CE cắt nhau tại H. Gọi O,I thứ tự là trung điểm của BC và AH. CMR: a) 4 điểm ... của DE c) ID là tiếp tuyến của đường tròn (O) đường kính BC
đã hỏi 13 tháng 12, 2022 trong Toán lớp 9 bởi Q.Trang
0 phiếu
0 câu trả lời 35 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 94 lượt xem
Trên nửa đường tròn tâm O đường kính AB lấy 1 điểm C. Kẻ CH vuông với AB. Từ H kẻ HE vuông gốc với BC. Chứng minh: HC2/AH=HE/sinB     - Giải giúp mình nhé. Mình cảm ơn nhiều
đã hỏi 7 tháng 12, 2022 trong Toán lớp 9 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 22 lượt xem
em ra hồ gươm trong tay có 1 cái gương 1 cái gậy thẳng 1 cái thước đo chiều cao tháp rùa
đã hỏi 27 tháng 11, 2022 trong Toán lớp 9 bởi nguoi vn
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 31 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 38 lượt xem
Em bị 6 điểm 15p, thêm 6 điểm giữa kỳ 1 toán nữa thì làm sao để kéo tbm kì 1 toán lên 6,5 ạ? Nếu cuối kỳ em được tầm 7 thì có đủ 6,5 không ạ huhu em bất lực với toán lắm:((
đã hỏi 8 tháng 11, 2022 trong Toán lớp 9 bởi hhu37092353 Học sinh (45 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 18 lượt xem
đã hỏi 1 tháng 11, 2022 trong Toán lớp 9 bởi Hejunlin
0 phiếu
0 câu trả lời 53 lượt xem
Điểm 15p 1 với 3 điểm thì giữa kỳ phải bao nhiêu mới được 6,5 trung bình môn ạ    
đã hỏi 28 tháng 10, 2022 trong Toán lớp 9 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 199 lượt xem
đã hỏi 10 tháng 10, 2022 trong Toán lớp 9 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 69 lượt xem
Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH  a) Cm : gócB = gócHAC b) Cm : CH = BH . sin2B     Cm : AH = tanC . sinB
đã hỏi 15 tháng 8, 2022 trong Toán lớp 9 bởi Khách
0 phiếu
1 trả lời 122 lượt xem
Cho tam giác vuông tại A. Lấy điểm I nằm trên cạnh AB và vẽ đường tròn đường kính IB cắt BC tại D, đường thẳng cắt CI cắt đường tròn tại M, AM cắt đường tròn tại N. a. Tứ giác ACBM có phải tứ giác nội tiếp không? Vì sao? b. Chứng mình tằng góc ABN = góc ABC
đã trả lời 14 tháng 8, 2022 trong Toán lớp 9 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 35 lượt xem
nhanh nha
đã trả lời 7 tháng 8, 2022 trong Toán lớp 9 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 75 lượt xem
Với các số thực a và b thỏa mãn a² + b² =2, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức B=3( a+ b)+ ab
đã trả lời 14 tháng 7, 2022 trong Toán lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 52 lượt xem
Cho bài toán :" tích của số tự nhiên liên tiếp bằng 210. Tìm hai số đó" Nếu gọi số tự nhiên bé là x ( x€ N* ). Khi đó số tự nhiên lớn là.....
đã trả lời 14 tháng 7, 2022 trong Toán lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 133 lượt xem
Tính độ dài đường phân giác AD của tam giác ABC khi biết ba cạnh là a, b, c
đã trả lời 2 tháng 7, 2022 trong Toán lớp 9 bởi minhnhatienthanh816 Cử nhân (4.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 71 lượt xem
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = x²y với các điều kiện x, y > 0 và 2x + xy = 4.
đã trả lời 23 tháng 6, 2022 trong Toán lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 44 lượt xem
Cho a³+ b³= 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: N = a + b.
đã trả lời 21 tháng 6, 2022 trong Toán lớp 9 bởi manh.s116973557 Cử nhân (4.3k điểm)
+1 thích
1 trả lời 72 lượt xem
Chứng minh rằng: | A + B | ≤ | A | + | B |. Dấu “ = ” xảy ra khi nào?
đã trả lời 21 tháng 6, 2022 trong Toán lớp 9 bởi manh.s116973557 Cử nhân (4.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 74 lượt xem
Cho a^3 + b^3 = 2. Chứng minh rằng a + b ≤ 2.
đã trả lời 21 tháng 6, 2022 trong Toán lớp 9 bởi manh.s116973557 Cử nhân (4.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 46 lượt xem
Cho hình thang cân ABCD, (AB//CD; AB > CD). Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I. Góc ACD = 600; gọi E; F; M lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng IA; ID; BC. 1. Chứng minh tứ giác BEFC nội tiếp được trong một đường tròn. 2. Chứng minh tam giác MEF là tam giác đều.
đã trả lời 21 tháng 6, 2022 trong Toán lớp 9 bởi manh.s116973557 Cử nhân (4.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 60 lượt xem
Cho hình thang cân ABCD, đáy lớn CD = 10cm, đáy nhỏ bằng đường cao, đường chéo vuông góc với cạnh bên . Tính độ dài đường cao của hình thang cân đó.  
đã trả lời 15 tháng 6, 2022 trong Toán lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 93 lượt xem
Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 8 cm; AC = 6 cm. Gọi 0 là trung điểm của AB, vẽ đường tròn (O) tâm O đường kính AB, BC cắt đư&#7901 ... ; E khác A. Chứng minh tứ giác OACE nội tiếp. c. Chứng minh rằng CM. CB = CE?.
đã trả lời 15 tháng 6, 2022 trong Toán lớp 9 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 40 lượt xem
Tìm các giá trị của x sao cho: a) |2x – 3| = |1 – x| b) x²– 4x ≤ 5
đã trả lời 14 tháng 6, 2022 trong Toán lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.8k điểm)
+1 thích
1 trả lời 718 lượt xem
Đường tròn (o;4cm)và (o";6cm) cắt nhau tại 2 điểm A và B biết góc OAO" =120 độ. Tính độ dài đoạn nối tâm
đã trả lời 31 tháng 5, 2022 trong Toán lớp 9 bởi chese4154898 Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
Giải phương trình sau : 3(x+5)( x+6)(x+7)= 8x
đã trả lời 28 tháng 5, 2022 trong Toán lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 45 lượt xem
Cho parabol (P) = 2x^2 và đt (d) : y=2mx +6  tìm giá trị của m để (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm có hoành độ x1,x2 sao cho |x1 - x2| = 4
đã trả lời 28 tháng 5, 2022 trong Toán lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.8k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 74 lượt xem
Trong đợt dịch Covid-19, nhân viên y tế của một trường THCS đã mua một số hộp khẩu trang gồm 2 loại Biết nếu mua 6 hộp loại ... loại thứ hai thì hết 2680000đ. Tính giả tiền mỗi loại hộp khẩu trang.
đã trả lời 27 tháng 5, 2022 trong Toán lớp 9 bởi nguyendavit123 ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (10.8k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 164 lượt xem
Từ một điểm M ở bên ngoài đường tròn (O ; 6cm); kẻ hai tiếp tuyến MN; MP với đường tròn (N; P thuộc O) và cắt tuyến MAB của (O) sao cho AB = 6 cm. a) Chứng minh: OPMN là tứ giác nội tiếp b) Tính độ dài đoạn thẳng MN biết MO = 10 cm c) Gọi H là trung điểm đoạn thẳng AB. So sánh góc với góc MON và góc MHN d) Tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi cung nhỏ AB và dây AB của hình tròn tâm O đã cho.
đã hỏi 21 tháng 5, 2022 trong Toán lớp 9 bởi Babyshort Thạc sĩ (8.6k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. vongochuy

  252 Điểm

 2. tint9147228

  60 Điểm

 3. luckyyhappyy07687

  56 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...