Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán lớp 12 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

+1 thích
1 trả lời 365 lượt xem
Tìm nguyên hàm sau I = \(\int sin(lnx)dx\) (Hay: sinx(lnx))dx
đã trả lời 1 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi tngnhtaganh78807 Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 2 lượt xem
Điểm_thi_học_kỳ _2_môn_toán_của em nếu_đc_8.5đ_thì_có_kéo_môn_văn_lên_để được_học_sinh_khá_không_ạ 
đã hỏi 23 tháng 4 trong Toán lớp 12 bởi
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Điểm_thi_học_kỳ _2_môn_toán_của em nếu_đc_8.5đ_thì_có_kéo_môn_văn_lên_để được_học_sinh_khá_không_ạ 
đã hỏi 23 tháng 4 trong Toán lớp 12 bởi
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
Có bao nhiêu số phức |z-1+i|=2vaf z-1/z-4 là số thuần ảo
đã hỏi 22 tháng 4 trong Toán lớp 12 bởi Nảuto
0 phiếu
1 trả lời 32 lượt xem
tìm số phức z=a+bi, thỏa mãn |z-8|i+|z-6i|=5+5i, tính giá trị biểu thức a+b
đã trả lời 20 tháng 4 trong Toán lớp 12 bởi thieungocvy ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (3.5k điểm)
0 phiếu
3 câu trả lời 19 lượt xem
Khối 20 mặt đều có bao nhiêu cạnh? A. 24 cạnh B. 28 cạnh C. 30 cạnh D. 40 cạnh
đã trả lời 22 tháng 3 trong Toán lớp 12 bởi nguyenhongsonlvc721 Học sinh (140 điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 12 lượt xem
Cho các số thực không âm a, b, c. Chứng minh rằng: \(\sqrt{5a^2+4bc}+\sqrt{5b^2+4ca}+\sqrt{5c^2+4ab} \ge \sqrt{3(a^2+b^2+c^2)}+2(\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca})\)
đã hỏi 16 tháng 3 trong Toán lớp 12 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58.6k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 8 lượt xem
Giải phương trình: \(log_2(1+x-\sqrt{x})=(1-x)\sqrt{x}\)
đã hỏi 16 tháng 3 trong Toán lớp 12 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
Tìm tất cả các đa thức P(x) có hệ số thực thỏa mãn: \( P(x + 1) = P(x) + 3x^2 + 3x + 1 \), với mọi x thuộc R.
đã hỏi 16 tháng 3 trong Toán lớp 12 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Cho hàm số \(y=3(1+x^2)\sqrt{1+x^2}-\frac{13}{3}(1-x^2)\sqrt{1-x^2}\). Lập phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số biết tiếp tuyến đó có hệ số góc lớn nhất.
đã hỏi 16 tháng 3 trong Toán lớp 12 bởi trannhat900 ● Quản Trị Viên Phó giáo sư (58.6k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 11 lượt xem
Cho một hình lăng trụ tam giác như hình vẽ, biết cạnh đáy dài 10 cm và diện tích taim giác A’BC bằng 6 cm^2. Tính thể tích khối lăng trụ.
đã hỏi 15 tháng 3 trong Toán lớp 12 bởi minhanh2017 Học sinh (62 điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 11 lượt xem
đã hỏi 12 tháng 3 trong Toán lớp 12 bởi now
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
Cho đường cong (C) có phương trình là và điểm. Viết công thức chuyển hệ tọa độtrong phép tịnh tiến theo vectơ và viết phương trình của đường cong (C) đối với hệ tọa độ IXY. Từ đó suy ra I là tâm đối xứng của (C).  
đã trả lời 28 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi nguyen2k5 Cử nhân (1.6k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 6 lượt xem
Người ta định làm một cái hộp hình trụ bằng tôn có thể tích VV cho trước. Tìm bán kính đáy rr và chiều cao của hình trụ sao cho tốn ít nguyên liệu nhất.  
đã hỏi 27 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi manh7a1 ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (17.4k điểm)
+2 phiếu
0 câu trả lời 41 lượt xem
Trong một hộp có 12 bóng đèn, trong đó có 3 bóng hỏng. Lấy ngẫu nhiên không hoàn lại ba bóng để dùng. Hãy tính xác suất để: a) Cả ba bóng đều hỏng. b) Cả ba bóng đều không hỏng? c) Có ít nhất một bóng không hỏng? d) Chỉ có bóng thứ hai hỏng?
đã hỏi 25 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi quangvu1782 Thần đồng (1.2k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 66 lượt xem
Cho mặt cầu (S): (x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 9, điểm A(2, 3, -1). Xét M thuộc (S) sao cho AM tiếp xúc (S), M luôn thuộc mặt phẳng có phương trình: A. 6x + 8y + 11 = 0 B. 3x + 4y + 2 = 0 C. 3x + 4y - 2 = 0 D. 6x + 8y - 11 = 0
đã trả lời 16 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi huenamtdn2003 ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 49 lượt xem
Tìm phương trình mặt phẳng qua gốc O, cắt (S): x^2 + y^2 + z^2 - 8x + 4y + 2z = 4 mà giao tuyến có chu vi nhỏ nhất A. 4x - 2y - z = 0 B. 4x + 2y - 3z - 12= 0 C. 4x + 2y + z = 0 D. 4x - 2y - z - 21 = 0  
đã trả lời 16 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi huenamtdn2003 ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 23 lượt xem
Cho hai mặt phẳng (P): x - 2y + z + 1 = 0 và (Q): x + y - 2z - 3 = 0. Hỏi góc giữa hai mặt phẳng này là? A. 60 độ B. 30 độ C. 90 độ D. 120 độ                            
đã trả lời 16 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi huenamtdn2003 ● Biệt đội chuyên gia Cử nhân (1.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 42 lượt xem
Cho hai hàm số \(f\left(x\right),g\left(x\right)\) là hai hàm số liên tục, có \(F\left(x\right),G\left(x\right)\) lần lượt là nguyên hàm của \(f\left(x\right),g\left(x\right)\). ... ;ng. B. (I) và (II) đúng. C. (I),(II),(III) đúng. D. Chỉ (II) đúng.
đã trả lời 6 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
Cho \(f'\left(x\right)=3-5sinx\) và \(f\left(0\right)=10\). Tìm khẳng định ĐÚNG. \(A. f\left(x\right)=3x+5cosx+2.\) \(B. f\left(\frac{\pi }{2} \right)=\frac{3\pi }{2} .\) \(C. f\left(\pi \right)=3\pi .\) \(D. f\left(x\right)=3x-5cosx.\)
đã trả lời 6 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 27 lượt xem
Nguyên hàm \(F\left(x\right)\) của hàm số \(f\left(x\right)=4x^{3} -3x^{2} +2x-2\) thỏa mãn \(F\left(1\right)=9\) là: \(A. F\left(x\right)=x^{4} -x^{3} +x^{2} -2.\) \(B. F\left(x\right)=x^{4} -x^{3} +x^{2} -2x.\) \(C. F\left(x\right)=x^{4} -x^{3} +x^{2} +10.\) \(D. F\left(x\right)=x^{4} -x^{3} +x^{2} -2x+10.\)
đã trả lời 6 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 30 lượt xem
Cho \(\int f\left(x\right) dx=F\left(x\right)+C\). Khi đó với \(a\ne 0\), ta có \(\int f\left(ax+b\right)dx\) bằng: \(A. \frac{1}{2a} F\left(ax+b\right)+C.\) \(B. \frac{1}{a} F\left(ax+b\right)+C.\) \(C. aF\left(ax+b\right)+C.\) \(D. F\left(ax+b\right)+C.\)
đã trả lời 6 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
Một vật chuyển động với vận tốc 10m/s thì tăng tốc với gia tốc được tính theo thời gian là \(a\left(t\right)=t^{2} +3t.\) Tính quãng đườ ... ;y kể từ khi vật bắt đầu tăng tốc. A. 136m. B. 126m. C. 276m. D. 216m.
đã trả lời 6 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 21 lượt xem
Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi đừng đèn đỏ phải cách nhau tối thiểu 1m. Một ô tô A đang ... ; B một khoảng ít nhất là bao nhiêu m? A. 33. B. 12. C. 31. D. 32.
đã trả lời 6 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 19 lượt xem
Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc \(v_{1} (t)=7t{\rm \; }(m/s)\). Đi được 5(s) người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh ... ;n. \(A. S=96,25(m).\) \(B. S=87,5(m).\) \(C. S=94(m).\) \(D. S=95,7(m).\)
đã trả lời 6 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 37 lượt xem
Một chất điểm chuyển động theo phương trình: \(s\left(t\right)=10+t+9t^{2} -t^{3}\) trong đó s là quãng đường tính bằng mét và t là thời gian tính bằng ... \right).\) \(B. t=3\left(s\right).\) \(C. t=2\left(s\right).\) \(D. t=5\left(s\right).\)
đã trả lời 6 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Một chất điểm đang chuyển động với vận tốc \(v_{o} =15m/s\) thì tăng tốc với gia tốc \(a\left(t\right)=t^{2} +4t\, \left(m/s^{2} \right)\). Tính quãng đường chất điểm ... ;n tốc. \(A. 70,25\, m.\) \(B. 68,25\, m.\) \(C. 67,25\, m.\) \(D. 69,75\, m.\)
đã trả lời 6 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
Một ô tô chuyển động nhanh dần đều với vận tốc \(v\left(t\right)=7t\, \, \left(m/s\right)\). Đi được 5(s) người lái xe phát hiện chướng ngại ... ;ến khi dừng hẳn? A. 87.5 mét. B. 96.5 mét. C. 102.5 mét. D. 105 mét.
đã trả lời 6 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
Một ô tô đang chạy với vận tốc \(20\left({\rm m/s}\right)\) thì lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó ô tô chuyển động chậm dần đều với vận ... . 20\left({\rm m}\right).\) \(C. 40\left({\rm m}\right).\) \(D. 10\left({\rm m}\right).\)
đã trả lời 6 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 34 lượt xem
Một ô tô đang chạy với vận tốc \(10{\kern 1pt} {\kern 1pt} m/s\)thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậ ... ; di chuyển được trong 8 giây cuối cùng. A. 55m. B. 25m. C. 50m. D. 16m.
đã trả lời 6 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 61 lượt xem
Cho đồ thị \(\left(C\right):y=f\left(x\right)=\sqrt{x}\) . Gọi \(\left(H\right)\) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị \(\left(C\right)\), đường thẳng x=9 và trục Ox. Cho điểm M thuộ ... B. S=\frac{27\sqrt{3} }{16} .\) \(C. S=\frac{3\sqrt{3} }{2} .\) \(D. S=\frac{4}{3} .\)
đã trả lời 6 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 43 lượt xem
Tìm công thức tính thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi parabol \((P):y=x^{2}\) và đường thẳng \(d:y=2x\) quay xung quanh trục Ox. \(A. \pi \int _{0}^{2}(x^{2} -2x) ... 0}^{2}4x^{2} dx +\pi \int _{0}^{2}x^{4} dx \) \(D. \pi \int _{0}^{2}(2x-x^{2} )dx \)
đã trả lời 3 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 22 lượt xem
Hình phẳng (H) được giới hạn bởi đồ thị (C) của hàm đa thức bậc ba và parabol (P) có trục đối xứng vuông góc với trục hoành. Phần tô đ&#7853 ... {12} .\) \(B. \frac{7}{12} .\) \(C. \frac{11}{12} .\) \(D. \frac{5}{12} .\)
đã trả lời 3 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
+1 thích
1 trả lời 15 lượt xem
Cho hàm số \(f\left(x\right)\) xác định và liên tục trên đoạn \(\left[-5;3\right]\). Biết rằng diện tích hình phẳng \(S_{1} ;S_{2} ;S_{3}\) giới hạn bởi ... B. m-n+p+\frac{208}{45} .\) \(C. m-n+p-\frac{208}{45} .\) \(D. -m+n-p+\frac{208}{45} \)
đã trả lời 3 tháng 2 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 24 lượt xem
Hình vuông OABC có cạnh bằng 4 được chia thành hai phần bởi đường cong (C) có phương trình \(y=\frac{1}{4} x^{2}\) . Gọi \(S_{1} , S_{2}\) lần lượt là diện tích ... 1} }{S_{2} }\) bằng \(A. \frac{3}{2} \) \(B. 3\) \(C. \frac{1}{2} \) \(D. 2\)
đã trả lời 30 tháng 1 trong Toán lớp 12 bởi nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ (9.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 45 lượt xem
Gọi \( \left(H\right)\) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y=\sqrt{x} \) và đường thẳng x-2y=0. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay \(\left(H\right ... } (đvtt). \) C. \(\frac{8\pi }{3} (đvtt).\) D. \(\frac{18\pi }{15} (đvtt).\)
đã trả lời 19 tháng 1 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Cử nhân (2.6k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 37 lượt xem
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số \(y=\left(e+1\right)x và y=\left(1+e^{x} \right)x\) bằng A. \(\frac{e}{2} -2\, ( đvdt). \) B. \(\frac{e}{2} -1\, ( đvdt). \)
đã trả lời 2 tháng 1 trong Toán lớp 12 bởi tinhlan85729 Học sinh (70 điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 65 lượt xem
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y=\(\left|\ln x\right|\) và đường thẳng y=1 bằng: A.\( e-2e^{2} +2\) (đvdt). B.\( e+\frac{1}{e} -2\) (đvdt). C. \(e^{2} +2e-1\) (đvdt). D. 3 (đvdt)
đã trả lời 2 tháng 1 trong Toán lớp 12 bởi tinhlan85729 Học sinh (70 điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. tngnhtaganh78807

  2533 Điểm

 2. tngnhatganh117

  2193 Điểm

 3. NicT_NaRi

  1737 Điểm

 4. Nezuko2009

  1427 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. NicT_NaRi

  182 Điểm

 2. karalee772k8737

  154 Điểm

 3. thieungocvy

  153 Điểm

 4. thaosuongsuong801

  123 Điểm

...