search
Đăng nhập

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước

Dành cho người mới

 1. nguyendavit123

  1798 Điểm

 2. nguyendindan

  1602 Điểm

 3. duongthithulvc11120

  1499 Điểm

 4. Kazutora

  842 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng

62.3k câu hỏi

205k câu trả lời

61.1k bình luận

10.6k thành viên

Toán lớp 12 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Có bao nhiêu số nguyên \(m\in \left(-2020\, ;\, 2020\right)\) để hàm số \(y=\frac{\cos x+1}{10\cos x+m}\) đồng biến trên khoảng \(\left(0\, ;\, \frac{\pi }{2} \right)~?\) A. 2020. B. 2021. C. 2019. D. 4038.
đã trả lời 1 giờ cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số \(y=\frac{mx-1}{x-m}\) (m là tham số thực) đồng biến trên khoảng \(\left(1;3\right).\) \(A. m\in \left(-1;1\right]. \) \(B. m\in \left[-1;1\right). \) \(C. m\in \left[-1;1\right]. \) \(D. m\in \left(-1;1\right).\)
đã trả lời 1 giờ cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số \(y=\frac{x+6}{x-m}\) (m là tham số thực) nghịch biến trên khoảng \(\left(4;+\infty \right)?\) A. 11. B. 12. C. 10. D. 9.
đã trả lời 1 giờ cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
Cho hàm số \(y=\frac{2x+3}{x-m}\) . Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng \(\left(-2020;2020\right)\) để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng \(\left(0;3\right)?\) A. 2018. B. 2019. C. 2020. D. 2021.
đã trả lời 1 giờ cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 1 đã xem
Cho hàm số \(y=\frac{mx+9}{x+m}\) (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng \(\left(-\infty \, ;\, 1\right)?\) A. 2. B. 3. C. 5. D. 7.
đã trả lời 1 giờ cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số \(y=\left(m^{2} +2m+1\right)x+\left(m^{2} -m+1\right)\cos x\) luôn đồng biến trên \(\left(0;2\pi \right).\) \(A. m\le 0. \) \(B. m\ge 0. \) \(C. m>0. \) \(D. m<0.\)
đã trả lời 4 giờ cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho hàm số \(y=\frac{\ln x-6}{\ln x-2m}\) với m là tham số. Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên không âm của m để hàm số đ ... (1;e\right)\). Tìm số phần tử của S. A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
đã trả lời 4 giờ cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho hàm số \(y=\frac{m\cot x+8}{2\cot x+m}\) (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số đồng biến trên khoảng \(\left(\frac{\pi }{4} \, ;\, \frac{\pi }{2} \right)?\) A. Vô số. B. 7. C. 6. D. 5.
đã trả lời 4 giờ cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho hàm số \(y=\frac{mx+8}{x+2m} \) (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn \(\left[-2020\, ;\, 2020\right]\) để hàm số đồng biến trên khoảng \(\left(2\, ;\, +\infty \right)?\) A. 2018. B. 2017. C. 4036. D. 4034.
đã trả lời 4 giờ cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Số các giá trị nguyên của mđể hàm số \(y=\frac{\left(2m+1\right)x+3}{x+m}\) nghịch biến trên khoảng \(\left(0;1\right)\) là A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
đã trả lời 4 giờ cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Số các giá trị nguyên của \(m\in \left[-25;25\right]\) để hàm số \(y=\frac{\left(2m+1\right)\tan x+1}{\tan x+m}\) đồng biến trên khoảng \(\left(0;\frac{\pi }{2} \right)\) là A. 30. B. 25. C. 20. D. 24.
đã trả lời 5 giờ cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho hàm số \(y=\frac{x+m^{2} }{x+1}\) với m là tham số thực. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của \(m\in \)\(\left(0;2020\right)\) để hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định. A. 1. B. 0. C. 2018. D. 2019.
đã trả lời 5 giờ cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho hàm số \(y=\frac{mx+2m+3}{x+m}\) với m là tham số thực. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên ... left(2;+\infty \right)\). Tìm số phần tử của S. A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.
đã trả lời 5 giờ cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho hàm số \(f\left(x\right)=\frac{\left(m-1\right)x-1}{mx+2m+1}\) . Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left(0;+\infty \right)?\) A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
đã trả lời 5 giờ cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Cho hàm số \(f\left(x\right)=\frac{\left(m-1\right)x-m}{x+2m}\) . Có bao nhiêu giá trị nguyên m thuộc khoảng \(\left[-2019;2020\right]\) để hàm số đồng biến trên khoảng \(\left(-\infty ;0\right) ?\) A. 2019. B. 2021. C. 2020. D. 2021.
đã trả lời 5 giờ cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Gọi S là tập hợp các giá trị nào của tham số m để hàm số \(y=\frac{\left(m+1\right)x+2m+2}{x+m}\) nghịch biến trên khoảng \(\left(-1;+\infty \right)\). Khi đó S la&#768 ... ) \(B. \left(2;\, 6\right). \) \(C. \left(1;\, 5\right). \) \(D. \left[-2;\, 1\right].\)
đã trả lời 5 giờ cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Có bao nhiêu số tự nhiên m không vượt quá 2020 và là số chẵn để hàm số \(y=\frac{2mx+4}{x+2m}\) đồng biến trên \(\left(1;+\infty \right)\)? A. 1004. B. 1001. C. 1000. D. 1010.
đã trả lời 5 giờ cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Tìm tham số m để hàm số \(y=\frac{\sin x+4}{\sin x+m}\) nghịch biến trên khoảng \(\left(0;\frac{\pi }{2} \right)\) \( A. \left[-1;4\right]. \) \(B. \left(-\infty ;-1\right)\cup \left[0;4\right). \) \(C. \left[0;4\right). \) \(D. \left(-\infty ;-1\right]\cup \left[0;4\right).\)
đã trả lời 5 giờ cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 2 lượt xem
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số \(y=\frac{x+2}{x+5m}\) đồng biến trên khoảng \(\left(-\infty ;-10\right)\) \(A. \left(\frac{2}{5} ;+\infty \right). \) \(B. \left(\ ... infty \right)\backslash \left\{2\right\} \) \(C. \left(\frac{2}{5} ;2\right]. \) \(D. \left(2;+\infty \right).\)
đã trả lời 5 giờ cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
0 phiếu
1 trả lời 3 lượt xem
Với giá trị nào của tham số m thì hàm số \(y=\frac{\left(m+1\right)x+2m+2}{x+m}\) nghịch biến trên \(\left(-1;+\infty \right)\) \( A. m\ge 5. \) \(B. m<1. \) \(C. m>2. \) \(D. 1\le m<2.\)
đã trả lời 5 giờ cách đây trong Toán lớp 12 nguyenlengoc070902613 ● Cộng Tác Viên Thạc sĩ 8.3k điểm
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.
...