Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán lớp 12 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
đã hỏi 4 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 18 lượt xem
Cho hàm số \(y=f(x)=\left\{\begin{matrix} -\dfrac{5}{2}x-5 \ khi \ x<0\\ -x^2+6x-5 \ khi \ x \ge 0 \end{matrix}\right.\) Tìm \(m\) để hàm số \(y=f(|x|-m+2)\) có đúng ba điểm cực trị.
đã hỏi 5 tháng 10 trong Toán lớp 12 bởi trannhat900 ● Ban Quản Trị Phó giáo sư (56.8k điểm)
 • trannhat900
 • đồ-thị-hàm-số
 • cực-trị
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Hãy xét tính đơn điệu của hàm số sau:
đã hỏi 2 tháng 10 trong Toán lớp 12 bởi Cao Kiến Hựu
0 phiếu
0 câu trả lời 160 lượt xem
Y=mx+1/x+m đồng biến trên khoảng (-vô cực,-3)
đã hỏi 24 tháng 9 trong Toán lớp 12 bởi Huỳnh
0 phiếu
0 câu trả lời 218 lượt xem
0 phiếu
2 câu trả lời 6 lượt xem
dsadasd
đã trả lời 13 tháng 9 trong Toán lớp 12 bởi phingoclinh.vn1011 Cử nhân (2.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
You are given 5 boxes, 5 black and 5 white balls. You choose how to put the balls in the boxes (each box must contain at least onei box of his choice. He wins if he draws a white ball, otherwise you win. How should you arrange the balls in the boxes to lhave the best chance ... and add all the white balls in one box. (E) You put one white ball in every box, and add all the black balls in one box.
đã hỏi 12 tháng 9 trong Toán lớp 12 bởi Axit_Cacboxylic ● Quản Trị Viên Thần đồng (1.1k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 8 lượt xem
Một hộp chứa 7 viên bi xanh, 3 bi trắng và 5 bi đỏ có cùng kích thước. Lấy ngẫu nhiên từng viên bi cho đến khi lấy được 3 viên bi đỏ thì dừng lại. Tính xác suất để không có bi trắng nào được lấy ra.
đã hỏi 10 tháng 9 trong Toán lớp 12 bởi Khách
0 phiếu
0 câu trả lời 12 lượt xem
đã hỏi 8 tháng 9 trong Toán lớp 12 bởi tofu318
+1 thích
0 câu trả lời 11 lượt xem
Cho các số phức z1=1+i;z2=1-2i. Hãy tính và biểu diễn hình học các số phức: z12;z1 z2,2z1-z2,z1.Z2−;và z2/z1 .
đã hỏi 22 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi toitenla01 Cử nhân (3.3k điểm)
+1 thích
0 câu trả lời 44 lượt xem
a) Vẽ đồ thị của hàm số y=2x,y=(√2)x;y=(√3)x trên cùng một mặt phẳng tọa độ. Hãy nhận xét vị trị tương đối của ba đồ thị. b) Vẽ đồ thị y=log3x. Từ đó suy ra đồ thị của hàm số y=2+log3⁡x và đồ thị của hàm số y=log3(x+2)
đã hỏi 22 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi toitenla01 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
 Một xưởng in có 8 máy in, mỗi máy in được 3600 bản trong một giờ. Chi phí để vận hành một trong mỗi lần là 50 nghìn đồng. chi phí cho n máy chạy trong một giờ là 10(6n +10) nghìn đồng. Hỏi nếu in 50000 tờ quảng cáo thì phải sử dụng bao nhiêu máy để được lãi nhiều nhất.
đã hỏi 22 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi toitenla01 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 3 lượt xem
a) Chứng minh rằng hàm số f(x) = e2-x-1 đồng biến trên nửa khoảng [0; +∞) b) Từ đó suy ra ex>x+1 với mọi x > 0
đã hỏi 22 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi toitenla01 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Tính khoảng cách \(M\left(2;3;1\right) và d:\frac{x+2}{1} =\frac{y-1}{2} =\frac{z+1}{-2} .\)
đã trả lời 21 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 4 lượt xem
Tính tích phân của biểu thức I =
đã hỏi 20 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi KKKKK
0 phiếu
1 trả lời 16 lượt xem
Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 người ta lập ra tất cả các số tự nhiên gồm bốn chữ số khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số trong các số lập ra. Tìm xác suất để chọn được số có mặt các chữ số 1; 2 và 1 đứng trước 2. 
đã trả lời 18 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 17 lượt xem
Giải phương trình: \(\cos 2x-3\cos x+2=0.\)
đã trả lời 18 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 32 lượt xem
Tìm tham số m là số thực của để hàm số y = 1/3x³ - mx² + (m² – 4)x + 3 đạt cực đại tại x = 3. A. m = -7 B. m = 1 C. m = -1 D. m = 5 có lời giải chi tiết nha mấy bạn
đã trả lời 18 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi toitenla01 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 15 lượt xem
Cho lăng trụ tứ giác \(ABCD.A^{'} B^{'} C^{'} D^{'}\) có tất cả các cạnh bằng a. Biết rằng \(\widehat{BAD}=60^{0} , \widehat{A^{'} AB}=\widehat{A^{'} AD}=120^{0}\) . Tính thể tích của khối lăng ... ^{3} \sqrt{2} }{3} . \) \(C. \frac{a^{3} \sqrt{2} }{2} . D. \frac{a^{3} \sqrt{2} }{12} . \)
đã trả lời 13 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành. Các điểm E,F,G thỏa mãn \(\overrightarrow{SE}=\frac{2}{3} \overrightarrow{SB} \overrightarrow{SF}=\frac{2}{3} \overrightarrow{SC}, \overrightarrow{ ... ;ường thẳng AC và mặt phẳng (EFG). Tính tỉ số\( \frac{IC}{IA}\) ?
đã trả lời 13 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 14 lượt xem
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy (ABCD). Gọi M là trung điểm SD; góc giữa (SBC) và (AMC) là \(\varphi \) thỏa ... \frac{a^{3} }{3} .\) \(C. V=\frac{5a^{3} }{9} . D. V=\frac{2a}{3} ^{3} . \)
đã trả lời 13 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 356 lượt xem
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, hai điểm M,N lần lượt thuộc đoạn AB,AD sao cho AM=3MB và \(AN=\frac{1}{4} AD.\) Gọi H là giao điểm DM của và ... 3} .\) \(C. V=\frac{64\sqrt{51} }{15} a^{3} . D. V=\frac{8\sqrt{123} }{3} a^{3} . \)
đã trả lời 13 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
Cho hình chóp đều S.ABCDđáy ABCDlà hình vuông cạnh 2a, tâm O. Gọi M là trung điểm SA. Tính \(d\left(OM;SB\right) biết \left(MCD\right)\bot \left(SAB\right).\) \(A. \frac{a\sqrt{3} }{2} . B. \frac{a\sqrt{3} }{4} .\) \(C. \frac{3a\sqrt{2} }{2} . D. 3a\sqrt{2} .\)
đã trả lời 13 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Cho hình chóp S.ABC có đáy ABClà tam giác đều cạnh a. Mlà điểm thỏa mãn \(\overrightarrow{AM}=\frac{4}{5} \overrightarrow{AB}. \)Gọi I là trung điểm AC, K là trung điểm BI ... frac{a\sqrt{21} }{14} .\) \(C. \frac{a\sqrt{21} }{7} . D. \frac{a\sqrt{21} }{21} . \)
đã trả lời 13 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi I là điểm thuộc đoạn thẳng SO sao cho \(SI=\frac{1}{3} SO.\) Mặt phẳng \(\left(\alpha \right) \)thay đổi đi qua hai ... là \(A. \frac{4}{15} . B. \frac{6}{75} .\) \(C. \frac{1}{5} . D. \frac{14}{75} .\)
đã trả lời 13 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 12 lượt xem
Tìm số phức z thoả mãn
đã hỏi 13 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi toitenla01 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 9 lượt xem
.Tìm số phức z thoả mãn
đã hỏi 13 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi toitenla01 Cử nhân (3.3k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 6 lượt xem
Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có\( A'B\bot \left(ABCD\right), \left(\widehat{AA',\left(ABCD\right)}\right)=45{}^\circ , d\left(A,BB'\right)=d\left(A,DD'\right)=2, \left(\widehat{\left(BCC'B'\right),\left(CDD'C'\right)}\right)=60{}^\circ .\) Thể tích khối chóp bằng \(A. \sqrt{3} . B. 4\sqrt{2} .\) \(C. \sqrt{2} . D. 8\sqrt{3} .\)
đã trả lời 13 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 64 lượt xem
Cho Cho tứ diện ABCD có AB=CD=2a và \(AC=a\sqrt{2} \). Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Biết MN=a và MN là đường vuông góc chung của AB và CD. Tính th&#7875 ... 6} }{2} .\) \(C. \frac{a^{3} \sqrt{3} }{2} . D. \frac{a^{3} \sqrt{3} }{3} . \)
đã trả lời 13 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 104 lượt xem
Cho hình chóp S.ABC có\( \Delta ABC \)vuông cân tại B,\(AB=a\, ;\, \angle SAB=\angle SCB=90{}^\circ\) , khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng \(\left(SBC\right) bằng \frac{a\sqrt{3} }{3} \). Thể tí ... 3} \sqrt{2} }{12} .\) \(C. \frac{a^{3} \sqrt{6} }{3} . D. \frac{3a^{3} \sqrt{2} }{4} . \)
đã trả lời 13 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 26 lượt xem
Cho hình chóp S.ABC, đáy \(\triangle ABC\) là nửa hình thoi với đường chéo lớn AC, cạnh AB=a, \((SAC)\bot (ABC),\; SA=\frac{a\sqrt{6} }{2} ,SB=SC=a.\) Tính thể tích khối cầu ngoại ... } }{27} .\) \(C. \frac{\sqrt{6} \pi a^{3} }{8} . D. \frac{\sqrt{6} \pi a^{3} }{2} .\)
đã trả lời 13 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 31 lượt xem
Cho tứ diện ABCD có thể tích \(V=\frac{1}{6} , góc ACB=45^{o} và AD+BC+\frac{AC}{\sqrt{2} } =3.\) Hỏi độ dài cạnh CD? \(A. 2\sqrt{3} . B.\sqrt{3} .\) \(C.\sqrt{2} . D. 2.\)
đã trả lời 13 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 210 lượt xem
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, \(SA=a\sqrt{3} ,\, SA\bot \left(ABCD\right).\) Gọi M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh SB,SD. Mặt phẳng (AMN) ... {18} a^{3} .\) \(C. \frac{\sqrt{3} }{6} a^{3} . D. \frac{5\sqrt{3} }{18} a^{3} .\)
đã trả lời 13 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 33 lượt xem
Cho tứ diện ABCD có tam giác ABC là tam giác vuông tại A,\( AB=6\, cm,\, AC=8\, cm\). Tam giác ABD vuông tại B, tam giác ACD vuông tại C, góc giữa đường thẳng BD và ... ;a khối tứ diện ABCD? A. V=32. B. V=64. \(C. V=32\sqrt{2} . D. V=64\sqrt{2} .\)
đã trả lời 12 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 11 lượt xem
Cho hình chóp S.ABCDcó đáy ABCDlà hình thoi với \(\widehat{ABC}=60{}^\circ , BC=a\). Biết tam giác SABlà tam giác đều, mặt phẳng (SCD) hợp với mặt phẳng đáy một g&oacute ... frac{a\sqrt{21} }{7} .\) \(C. \frac{a\sqrt{7} }{4} . D. \frac{a\sqrt{21} }{3} .\)
đã trả lời 12 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 75 lượt xem
Cho tứ diện ABCD có độ dài các cạnh AB=3, AC=4, AD=6 và các góc \(\widehat{BAC}=\widehat{BAD}=60{}^\circ , \widehat{CAD}=90{}^\circ . \)Tính khoảng cách giữa AB và CD. \(A. \frac{3\sqrt{102} }{13} . B. \frac{4\sqrt{102} }{17} .\) \(C. \frac{4\sqrt{102} }{13} . D. \frac{3\sqrt{102} }{17} .\)
đã trả lời 12 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 7 lượt xem
Cho hình chóp tam giác đều S.ABC. Một mặt cầu tiếp xúc với tia đối của SA tại M, tiếp xúc với tia đối của BA tại N và tiếp xúc với cạnh SB tại P ... } }{3}\) . \(C. \frac{4\sqrt{59} a^{3} }{9} . D. \frac{\sqrt{59} a^{3} }{3} .\)
đã trả lời 12 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 12 lượt xem
Cho hình chóp S.ABC có \(\Delta ABC \)vuông cân tại B,\(AB=a,SA\bot AB,SC\bot BC,\) khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) bằng\( \frac{a\sqrt{3} }{3} . \)Thể tích khối chóp S.ABC ... 3} \sqrt{2} }{12} .\) \(C. \frac{a^{3} \sqrt{6} }{3} . D. \frac{3a^{3} \sqrt{2} }{4} \).
đã trả lời 12 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 5 lượt xem
Cho tứ diện ABCD có I,J tương ứng lần lượt là trung điểm các cạnh AB và CD. Gọi M,N tương ứng thuộc cạnh BC và AD sao cho BM=2MC,AN=2ND. Chứng minh\( I,{\rm \; }J,{\rm \; }M,{\rm \; }N \)cùng thuộc một mặt phẳng.
đã trả lời 12 tháng 8 trong Toán lớp 12 bởi nhthuyvy16 ● Cộng Tác Viên Tiến sĩ (12.9k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. theanh7a2

  3717 Điểm

 2. Zake

  1440 Điểm

 3. Melanie_black

  1113 Điểm

 4. Hennn_

  1100 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. Banam27

  375 Điểm

 2. tuanduc18

  337 Điểm

 3. phamthithuyhien2103385

  204 Điểm

 4. kirigaza

  185 Điểm

...