Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Toán lớp 12 - Các câu hỏi và trả lời gần đây

0 phiếu
0 câu trả lời 7 lượt xem
Cho khối lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có cạnh đáy bằng 2a. Gọi M là trung điểm BC. Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng A'B và C'M bằng a/2. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho theo a.
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;2;-1), B(-2;3;-4) và mặt phẳng (P): x-2y-z+6=0. Xét điểm M(x0;y0;z0) thuộc (P) sao cho biểu thức |2MA-MB| đạt giá trị nhỏ nhất. Tính x0+y0+z0
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 6 lượt xem
Cắt hình nón đỉnh S bởi mặt phẳng qua trục của nó ta được một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng a√2. Gọi BC là dây cung của đường tròn đáy hình nón sao cho mặt phẳng (SBC) tạo với mặt đáy một góc bằng 60. Tính diện tích tam giác SBC
đã hỏi 6 ngày cách đây trong Toán lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 56 lượt xem
Cho khối chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 2a, góc giữa mặt bên bà mặt đáy bằng 45 độ. Thể tích khối chóp đã cho bằng bao nhiêu ?
đã trả lời 29 tháng 3 trong Toán lớp 12 bởi hoconghung031007464 Học sinh (185 điểm)
0 phiếu
1 trả lời 29 lượt xem
Đề bài toán này như sau: Bernard và Albert vừa kết bạn với Cheryl. Tìm ngày sinh nhật của Cheryl. Cheryl đã đưa ra 10 đáp án:  Ngày 15/5, ngày 16/5, ngày 19/5, ngày 17/6, ngày 18/6, ngày 16/7, ngày 14/7, ngày 14/8, ngày 15/8 và ngày 17/8.  Cheryl tiết ... sinh của bạn ấy, nhưng giờ thì tớ đã biết rồi . Albert: Vậy tớ đã biết được ngày sinh nhật thật sự của Cheryl . Theo bạn Cheryl sinh ngày nào?
đã trả lời 27 tháng 3 trong Toán lớp 12 bởi hoconghung031007464 Học sinh (185 điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 31 lượt xem
xét các số phức z1,z2 thỏa mãn |z1|=2, |iz2+5+2i|=1. Giá trị nhỏ nhất của P=|z1^2-z1z2+4| là
đã hỏi 18 tháng 3 trong Toán lớp 12 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x-3y+z-1=0 và đường thẳng denta:x-1/2 = y-1/1 = 2-z /-1. Phương trình đường thẳng d đi qua điểm A(1;2;-1) song song với (P) và vuông góc với đường thẳng denta là
đã hỏi 18 tháng 3 trong Toán lớp 12 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 11 lượt xem
Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi M là điểm thuộc cạnh SB sao cho MB=2MS, a là góc giữa CM với mặt phẳng (ABCD). Khi đó sin a =?
đã hỏi 18 tháng 3 trong Toán lớp 12 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 25 lượt xem
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O và SA vuông góc mp (ABCD). BIết AB=a, AD=2a và góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) bằng 60. Khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SCD) bằng
đã hỏi 18 tháng 3 trong Toán lớp 12 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 25 lượt xem
kỳ 1 học lực tốt hạnh kiểm tốt kỳ 2 học lực tốt hạnh kiểm khá cả năm học sinh gì ạ
đã trả lời 9 tháng 3 trong Toán lớp 12 bởi tnk11022006452 Cử nhân (1.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 96 lượt xem
Trung bình môn toán của mình 7,98 không biết có đuoecj làm tron không ạ 
đã trả lời 2 tháng 1 trong Toán lớp 12 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 76 lượt xem
Trung bình môn toán của mình 7,98 không biết có đuoecj làm tron không ạ 
đã trả lời 27 tháng 12, 2023 trong Toán lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 81 lượt xem
0 phiếu
1 trả lời 32 lượt xem
Cho khối chóp S.ABC có AB=AC=a, BAC=120 độ, SBA=SCA=90 độ, Góc giữa SB và mặt phẳng (ABC) bằng 60 độ. Thể tích khối chó S.ABC bằng
đã trả lời 11 tháng 12, 2023 trong Toán lớp 12 bởi phamngoctienpy1987844 Phó giáo sư (50.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 12 lượt xem
Cho khối nón đỉnh S có đường cao bằng 2a. Mặt phẳng (P) đi qua đỉnh S cắt đường tròn đáy tại hai điểm A và B sao cho AB=4a. Biết mặt phẳng (P) tạo với đáy nón một góc 60 độ. Thể tích của khối nón là
đã hỏi 10 tháng 12, 2023 trong Toán lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 88 lượt xem
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham só m∈[-2021;2021] để hàm số y=x^3-3x^2+mx+24lnx đồng biến trên (0;+∞)
đã hỏi 10 tháng 12, 2023 trong Toán lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 40 lượt xem
Cho mặt cầu (S) có bán kính bằng 4, hình trụ (H) có chiều cao bằng 4 và hai đường tròn đáy nằm trên (S). Gọi V1 là thể tích của khối trụ (H) và V2 là thể tích của khối cầu (S). Tính tỉ số V1/V2
đã hỏi 10 tháng 12, 2023 trong Toán lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 20 lượt xem
Có bao nhiêu cặp số nguyên dương (x;y) thỏa mãn 0
đã hỏi 10 tháng 12, 2023 trong Toán lớp 12 bởi Darling_274 Thạc sĩ (7.0k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 59 lượt xem
Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 2a. Tam giác SAB nằm trên mặt phẳng vuông góc với đáy và có SA = a, SB = a√3. Tính thể tích khối chóp S ACD
đã trả lời 23 tháng 11, 2023 trong Toán lớp 12 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 122 lượt xem
Cho cấp số cộng có u1 = -2, u9= 22. Tổng 50 số hạng đầu của cấp số cộng là?
đã trả lời 3 tháng 11, 2023 trong Toán lớp 12 bởi Trương Hàn ● Ban Quản Trị Tiến sĩ (13.6k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 133 lượt xem
Cho hàm số y = x^4 - 2x^2 + m -2 có đồ thị (C). Gọi S là tập các giá trị của m sao cho đồ thị (C) có đúng một tiếp tuyến song song với trục Ox. Tổng tất cả các phần tử của S là ?
đã hỏi 31 tháng 10, 2023 trong Toán lớp 12 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 53 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 27 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 79 lượt xem
Tìm điệu kiện của tham số m để đường cong y = x^4 - 4mx^2 + 3m - 2 có a điểm cực trị A, B, C phần biệt sao cho tam giác ABC nhận G (0; -5/3) làm trọng tâm ?
đã hỏi 31 tháng 10, 2023 trong Toán lớp 12 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 25 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 60 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 90 lượt xem
Cho M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x^2 + x + 3 / x-2 trên [-2; 1]. Giá trị của M + n bằng bao nhiêu ? Lưu ý: Giải chi tiết
đã hỏi 31 tháng 10, 2023 trong Toán lớp 12 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 16 lượt xem
Lưu ý: Giải chi tiết
đã hỏi 31 tháng 10, 2023 trong Toán lớp 12 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 130 lượt xem
Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và có đạo hàm là f' (x) = x^2 (x^2-4) (x^2 - 3x + 2) (x - 3). Hàm số có bao nhiêu điểm cực đại ?
đã hỏi 31 tháng 10, 2023 trong Toán lớp 12 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 21 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 98 lượt xem
Khối chóp S.ABC có đáy tam giác vuông cân tại B và AB = a.SA⊥(ABC). Góc giữa cạnh bên SB và mặt phẳng (ABC) = 60 độ. Khi đó khoảng cách từ A đến SBC) là ?
đã hỏi 31 tháng 10, 2023 trong Toán lớp 12 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 22 lượt xem
Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), SA = a√3 / 2, tam giác ABC đều cạnh bằng a (minh hoa như hình dưới). Góc tạo bởi mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng ?
đã hỏi 31 tháng 10, 2023 trong Toán lớp 12 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 87 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 23 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 17 lượt xem
đã hỏi 31 tháng 10, 2023 trong Toán lớp 12 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 102 lượt xem
0 phiếu
0 câu trả lời 24 lượt xem
Hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy là a và cạnh bên tạo với đáy một góc 45 độ. Tính theo a thể tích khối chọp S.ABC
đã hỏi 31 tháng 10, 2023 trong Toán lớp 12 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
0 phiếu
0 câu trả lời 34 lượt xem
8. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, BC = 2AB = 2a. Cạnh bên SC vuông góc với đáy, góc giữa SA và đáy = 60 độ. Thể tích khối chóp đó bằng bao nhiêu?
đã hỏi 31 tháng 10, 2023 trong Toán lớp 12 bởi hieutgz335942 Cử nhân (3.9k điểm)
Để xem thêm, hãy bấm vào tất cả các câu hỏi trong chủ đề này.

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. monmon70023220

  455 Điểm

 2. Darling_274

  43 Điểm

 3. 333cuchillthoi302

  28 Điểm

 4. minhquanhhqt160

  20 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4: 20.000 đồng
Phần thưởng bao gồm: mã giảm giá Shopee, Nhà Sách Phương Nam, thẻ cào cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác sẽ dành cho những bạn tích cực nhất của tháng. Xem tại đây
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...