Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hoạt động gần đây của DmsHoa

1 trả lời 57 lượt xem
Khi nói về dao động cưỡng bức và dao động duy trì, phát biểu nào sau đây là sai? A. Dao động duy trì có tần số bằng tần số riêng của hệ dao động. B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức. C. Dao động duy trì có biên độ không đổi. D. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
đã hỏi 30 tháng 1 trong Vật lý lớp 12
1 trả lời 35 lượt xem
1 trả lời 37 lượt xem
Trong dao động cưỡng bức, biên độ của dao động cơ cưỡng bức: A. Đạt cực đại khi tần số lực cưỡng bức bằng số nguyên lần tần số riêng của hệ. B. Phụ thuộc vào độ chệnh lệch giữa tần số cưỡng bức và tần số riêng của hệ. C. Không phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng bức. D. Không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng bức.
đã hỏi 30 tháng 1 trong Vật lý lớp 12
1 trả lời 61 lượt xem
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dao động tắt dần? A. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian. B. Cơ năng của vật dao động tắt dần không đổi theo thời gian. C. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công dương. D. Dao động tắt dần là dao động chỉ chịu tác dụng của ngoại lực.
đã hỏi 30 tháng 1 trong Vật lý lớp 12
1 trả lời 31 lượt xem
1 trả lời 38 lượt xem
1 trả lời 25 lượt xem
đã hỏi 29 tháng 1 trong Khác
1 trả lời 105 lượt xem
1 trả lời 44 lượt xem
1 trả lời 27 lượt xem
1 trả lời 42 lượt xem
1 trả lời 31 lượt xem
1 trả lời 29 lượt xem
1 trả lời 33 lượt xem
1 trả lời 31 lượt xem
1 trả lời 129 lượt xem
đã hỏi 27 tháng 1 trong Hóa học lớp 12
 • dễ
 • ancol
 • đốt-cháy
1 trả lời 29 lượt xem
đã hỏi 27 tháng 1 trong Hóa học lớp 12
2 câu trả lời 50 lượt xem
Question 21: He is a typical optimist, always looking on the bright side of everything. A. pessimist B. introvert C. extrovert D. activist Question 22: When I was going shopping yesterday, I accidentally met one of my old friends in high school. A. by far B. by heart C. by chance D. on purpose
đã hỏi 27 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 12
1 trả lời 29 lượt xem
Question 1: A. wicked B. watched C. stopped D. cooked Question 2: A. head B. bread C. clean D. lead
câu trả lời được chọn hay nhất 27 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 12
1 trả lời 196 lượt xem
Question 1: There is too much ____ in this world. A. greediness B. greed C. greedy D. greedness Question 2: - "That's a very nice skirt you're wearing."                     - “______________________________ ” A. How a compliment! B. That's all right. C. It's nice of you to say so. D. I like you said so.  
câu trả lời được chọn hay nhất 27 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 12
1 trả lời 70 lượt xem
\Question 19: Such problems as haste and inexperience are a universal feature of youth. A. marked B. separated C. shared D. hidden Question 20: We have lived there for years and grown fond of the surroundings. That is why we do not want to leave. A. loved the surroundings B. planted many trees in the surroundings C. possessed by the surroundings D. haunted by the surroundings
đã hỏi 27 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 12
2 câu trả lời 92 lượt xem
Question 1:    ________ are the formal rules of correct or polite behavior among people using the Internet. A. Traffic rules B. Family rules C. Codes of etiquettes D. Codes of netiquettes Question 2:    - "_____________________ "                       - "Yes, of course. " A. You ... this time. B. You'd better give me one hand. C. I don't think I'll need your help. D. Could you give me a hand?  
đã hỏi 27 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 12
1 trả lời 37 lượt xem
Question 1:    A. familiar    B. impatient     C. uncertain     D. arrogant Question 2:    A. disappear    B. arrangement     C. opponent     D. contractual  
đã hỏi 27 tháng 1 trong Tiếng Anh lớp 12
1 trả lời 24 lượt xem
đã hỏi 26 tháng 1 trong Khác
1 trả lời 26 lượt xem
đã hỏi 26 tháng 1 trong Khác
1 trả lời 26 lượt xem
1 trả lời 29 lượt xem
đã hỏi 26 tháng 1 trong Hóa học lớp 12
1 trả lời 32 lượt xem
1 trả lời 35 lượt xem
1 trả lời 32 lượt xem
1 trả lời 23 lượt xem
1 trả lời 35 lượt xem
1 trả lời 22 lượt xem
 1. PTG

  16233 Điểm

 2. Tí Vua Đệ Nhất

  4956 Điểm

 3. Nguyễn Thị Nhật Linh

  3337 Điểm

 4. trucanhnguyen

  2967 Điểm

 5. Đức lượng♥ NGTT

  2372 Điểm

 6. hoangvy

  2108 Điểm

 7. ༻✰ღ Arya "Arry" Stark ღ✰༻

  2103 Điểm

 8. ღA.R.M.Yღ

  1916 Điểm

 9. hello mọi người

  1768 Điểm

 10. ♛⊰๖ۣۜHà ๖ۣۜPɧưσηɢ⊱♛

  1617 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...