Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Hoạt động gần đây của linhnguyenkhanh2572008812

1 trả lời 12 lượt xem
x^2-6x+9>0
đã hỏi 29 tháng 1 trong Toán lớp 10
0 câu trả lời 7 lượt xem
-x^2+8x-16
đã hỏi 29 tháng 1 trong Toán lớp 10
1 trả lời 11 lượt xem
(1-x^2)(x^2-4x-12)≥0
đã hỏi 29 tháng 1 trong Toán lớp 10
1 trả lời 12 lượt xem
từ những tác động hai mặt của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai , hãy nêu những hạn chế của quá trình thực hiện công nghiệp hóa ở Việt Nam hiện nay?
đã hỏi 21 tháng 1 trong Lịch sử lớp 10
1 trả lời 16 lượt xem
để parabol (p) : y=x^2+3x+m cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt
đã hỏi 14 tháng 1 trong Toán lớp 10
0 câu trả lời 16 lượt xem
cho parabol (P) : y=x^2+x+2 và đường thẳng d :y=ax+1
đã hỏi 14 tháng 1 trong Toán lớp 10
0 câu trả lời 20 lượt xem
A.y=x^2-x+1 B.y=x^2-x-1 C.y=x^2+x-1 D.y=x^2+x+1
đã hỏi 14 tháng 1 trong Toán lớp 10
0 câu trả lời 10 lượt xem
0 câu trả lời 29 lượt xem
để y=mx^2+2(m-1)x+2m+1 nghịch biến trên (-1;2)
đã hỏi 14 tháng 1 trong Toán lớp 10
1 trả lời 35 lượt xem
A.-3 B.-2 C.-21/8 D.-25/8
đã hỏi 13 tháng 1 trong Toán lớp 10
0 câu trả lời 18 lượt xem
1 trả lời 12 lượt xem
để hàm số  y=x^2-4x+m-6 có giá trị lớn nhất trên đoạn [0;5] là 2020
đã hỏi 13 tháng 1 trong Toán lớp 10
0 câu trả lời 36 lượt xem
để hàm số y=mx^2-(m^2+1)x+3 đồng biến trên (1;+∞)
đã hỏi 13 tháng 1 trong Toán lớp 10
1 trả lời 106 lượt xem
A.tăng B.giảm  C.vừa tăng vừa giảm D.không tăng không giảm
đã hỏi 13 tháng 1 trong Toán lớp 10
1 trả lời 39 lượt xem
y=x-1/x^3+1
đã hỏi 11 tháng 1 trong Toán lớp 10
1 trả lời 34 lượt xem
y=2x+1/3x+2
đã hỏi 11 tháng 1 trong Toán lớp 10
1 trả lời 31 lượt xem
y=√2x−3
đã hỏi 11 tháng 1 trong Toán lớp 10
1 trả lời 29 lượt xem
y=x-2/(1-x)(x^2-4x+3)
đã hỏi 11 tháng 1 trong Toán lớp 10
1 trả lời 30 lượt xem
y=căn 4-x +căn x+1
đã hỏi 11 tháng 1 trong Toán lớp 10
0 câu trả lời 24 lượt xem
y= căn |2x-3|
đã hỏi 11 tháng 1 trong Toán lớp 10
2 câu trả lời 21 lượt xem
1 trả lời 74 lượt xem
  A) Trung tuyến   B) Phân giác    C) Đường cao   D) Trung trực
đã trả lời 2 tháng 1 trong Toán lớp 9
0 câu trả lời 67 lượt xem
em ấn tượng nhất với thành tựu nào của nền văn minh phục hưng thời cổ-trung đại ? giải thích vì sao ấn tượng
đã hỏi 29 tháng 11, 2023 trong Lịch sử lớp 10
3 câu trả lời 69 lượt xem
A. a seven-rooms   B. a seven-room   C. seven room   D. seven rooms
đã trả lời 13 tháng 11, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9
3 câu trả lời 117 lượt xem
A. turn   B. to turn   C. turning   D. turned
đã trả lời 13 tháng 11, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9
2 câu trả lời 51 lượt xem
a/ who   b/ which   c/ whom
đã trả lời 13 tháng 11, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9
2 câu trả lời 135 lượt xem
a/ what   b/ where   c/ which
đã trả lời 13 tháng 11, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9
2 câu trả lời 67 lượt xem
a/ what   b/ which   c/ who   d/ that
đã trả lời 13 tháng 11, 2023 trong Tiếng Anh lớp 9
2 câu trả lời 92 lượt xem
2 câu trả lời 105 lượt xem
NÊU THÀNH PHẦN CỦA KHÔNG KHÍ ? NÊU 4 BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ?
đã trả lời 10 tháng 11, 2023 trong Vật lý lớp 6
1 trả lời 83 lượt xem
A.duty B.sustainable C.volunteer D.compulsory
đã hỏi 3 tháng 11, 2023 trong Tiếng Anh lớp 10
2 câu trả lời 47 lượt xem
3 câu trả lời 57 lượt xem
3 câu trả lời 159 lượt xem
1 trả lời 81 lượt xem
đối tượng nghiên cứu của hóa học là sự biến đổi chất ,hãy lấy 5 ví dụ về sự biến đổi hóa học
đã hỏi 7 tháng 7, 2023 trong Hóa học lớp 10
1 trả lời 132 lượt xem
Khối bát diện thuộc khối đa diện nào
đã trả lời 6 tháng 7, 2023 trong Toán lớp 12
  1. Darling_274

    575 Điểm

  2. nguyenmanh04102009212

    100 Điểm

  3. boxnhonyc274849

    90 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
Bảng xếp hạng cập nhật 30 phút một lần
...