Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
+2 phiếu
13 lượt xem
trong Tiếng Anh lớp 8 bởi Yasuo_VN Thần đồng (1k điểm)

Question 16. Terraced rice fields in Sa Pa are slopes claimed for cultivation in hilly or ________ areas. (mountain)

Question 17. For the Muong, rice is also the main _________ crop. (agriculture)

Question 18. The Muong call their ___________ calendar “sach doi”, which is made from 12 bamboo sticks that represent the 12 months. (tradition)

Question 19. Viet Nam is a country of tremendous ___________ with 54 ethnic groups. (diverse)

Question 20. The ethnic minority groups in Viet Nam have been living in ______ coexistence. (peace)


1 Câu trả lời

0 phiếu
bởi DJ_Sona Học sinh (382 điểm)

Question 16: mountainous

Question 17: agricultural

Question 18: traditional

Question 19: diversity

Question 20: peaceful

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 trả lời 82 lượt xem
+2 phiếu
2 câu trả lời 30 lượt xem
Viết 20 câu bị động
đã hỏi 18 tháng 6, 2020 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi minhtiendailqa4a3324 Thạc sĩ (5.7k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 20 lượt xem
Bill fell down some steps but fortunately he didn't hurt.....................badly.
đã hỏi 17 tháng 3, 2020 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi DangCanBanGai Cử nhân (2.4k điểm)
0 phiếu
2 câu trả lời 71 lượt xem
1."Put your pen on this table, Minh" he asked. ---> He asked________________________ 2."Go out now" he asked me. --->He told__________________________ 3."Open your book" the teacher asker his students. ---> The teacher told__________________ 4."Do the text in five minutes" she asked him -->She told_________________________
đã hỏi 6 tháng 4, 2019 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi Trương Hàn ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (12.6k điểm)
+2 phiếu
2 câu trả lời 85 lượt xem
My wife and I (movie) four times since we ( get) married.
đã hỏi 26 tháng 9, 2018 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi Trương Hàn ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (12.6k điểm)
+2 phiếu
2 câu trả lời 78 lượt xem
When we( meet) George anh Linda yesterday, we (walk) through the park.
đã hỏi 26 tháng 9, 2018 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi Trương Hàn ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (12.6k điểm)
+2 phiếu
1 trả lời 48 lượt xem
3. People in Britain lovs____(drink) tea with milk/
đã hỏi 17 tháng 9, 2018 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi Trương Hàn ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (12.6k điểm)
0 phiếu
1 trả lời 45 lượt xem
I hate_____ (spend) all day on____(go) fishing
đã hỏi 17 tháng 9, 2018 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi Trương Hàn ● Quản Trị Viên Tiến sĩ (12.6k điểm)
+2 phiếu
3 câu trả lời 83 lượt xem
hãy viết một đoạn văn bằng tiếng anh nói về lợi ích và hậu quả của việc sử dụng mạng 
đã hỏi 31 tháng 8, 2018 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi quyet Tiến sĩ (10.3k điểm)
+3 phiếu
1 trả lời 78 lượt xem
Over the years, he _________ thousands of stamps (collect) This bike ________ for more than six years (use) Mary and John are neighbors. They _______each other for a long time  The house_________ on that hill is very old (built) Daniel called/was calling you at one o'clock ... party last night. I have had to spend all morning cleaning up the mess. Mình không hiểu cụm have had to là sao, giúp với
đã hỏi 26 tháng 8, 2018 trong Tiếng Anh lớp 8 bởi huynhnhatran157 Học sinh (87 điểm)

Selfomy Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước


Dành cho người mới

 1. tngnhatganh117

  7372 Điểm

 2. Misako

  3642 Điểm

 3. Nezuko2009

  3391 Điểm

 4. NicT_NaRi

  2086 Điểm

Phần thưởng hằng tháng
Hạng 1: 200.000 đồng
Hạng 2: 100.000 đồng
Hạng 3: 50.000 đồng
Hạng 4-10: 20.000 đồng
 1. tngnhatganh117

  5189 Điểm

 2. Misako

  3511 Điểm

 3. Nezuko2009

  2018 Điểm

 4. Mjnh

  942 Điểm

...